Operace aneuryzmatu mozkových cév: indikace, vedení, rehabilitace po

Aneuryzma mozkových cév je velmi zákeřná patologie. Po dlouhou dobu může být asymptomatická a jeho majitel ani neví o přítomnosti anomálie. Současně každá aneuryzma nese riziko krvácení, jehož následky mohou být smrtelné, proto je operace na aneurysmu jediným správným řešením, když je detekována.

Aneuryzma mozkových cév má často arteriální strukturu, může být umístěna v nejrůznějších částech lebky a může být tak velká jako mikroskopická pro obří. Samozřejmě, že riziko roztržení je s vysokým vzděláním nesrovnatelně vyšší, ale i při malých aneurysmech to je.

Podle statistik lze pozorovat anomálie mozkových cév u 5% obyvatelstva a jejich rozdíly jsou v nejaktivnějším věku - 30-50 let. U dětí jsou krvácení z aneuryzmatu extrémně vzácné.

typy aneuryzmatu mozkových cév

Velikost aneuryzmatu je malá, středně velká, velká a obří, jedna a více komorová. V závislosti na místě je aneuryzma karotidové arterie (vnitřní), přední a střední mozková tepna, vertebrobasilární pánve. Přibližně 15% případů je více cévních anomálií.

Ze všech krvácení uvnitř lebky subarachnoidálního - jeden z nejtěžších, a důvod pro to v 85% případů se stává cévní malformace. Krev tedy pronikne pia mater, komprimuje mozku, přeruší pohyb mozkomíšního moku, vyvolává vážné neurologické poškození a dislokační struktury mozkového kmene má vysoké riziko úmrtí v akutní fázi onemocnění.

Operační léčba aneuryzmatů se provádí na oddělení cévní chirurgie. Jeho cílem je nejen bojovat proti důsledkům narušení vzdělání, ale i prevenci, která je ještě důležitější. Pro diagnostiku aneuryzmatu je možné pomocí MRT, ale pouze v případě, že pacient sám hledá pomoc. Asymptomatické formy patologie často zůstávají mimo zorné pole lékařů a představují velkou hrozbu pro zdraví a život pacientů.

Když vidíte jakékoliv známky mozkové dysfunkce, silnými bolestmi hlavy, zejména opakované, s nepříznivou rodinnou anamnézou z hlediska cévních onemocnění mozku by mělo být co nejdříve požádat o pomoc k vyloučení nebo potvrzení diagnózy a včasné chirurgické léčby, které mohou pomoci zabránit rozvoji skriptu, která ohrožuje život.

Indikace a načasování operace pro aneuryzma mozku

Indikace pro operaci aneuryzmatu mozkových cév je samotná existence aneuryzmatu, i když je malá a asymptomatická. Pacienti s aneurysmem žijí doslova na sudovém prášku, který může kdykoli "roztrhnout". Stres a neustálé pocity z realizace tohoto rizika mohou vyvolat kolísání tlaku a angiospasmus, čímž se přiblíží okamžik přerušení, a proto, pokud je operace odložena, není to dlouhá doba.

Pouze ve výjimečných případech mohou lékaři přijmout počkáme a uvidíme taktiky, když se aneurysma je velmi malý, je hluboká, a operace může být horší týden její přítomnosti, nicméně, jak praxe ukazuje, jsou často váhají lékař a zpoždění hrát negativní roli - patologie postupuje a mělo by být mezera.

Neexplodované aneuryzmy vyžadují naplánovanou chirurgickou léčbu v neurochirurgii nebo cévní komoře, je důležité, aby byla prováděna odborníky, kteří mají dostatečné zkušenosti s takovými intervencemi a že klinická péče má minimální úmrtnost a invaliditu u pacientů.

Pacienti s diagnostikovaným aneurysmem často trpí otázkou: operaci provádějte nebo ne? Po poslechu a čtení o možných důsledcích léčby, které se obávají neurologických komplikací z intervence, vážně přemýšlejí o tom, že se jí zřeknou. V takových případech bychom neměli přemýšlet ani o rizicích plánované operace, která by mohla být minimálně invazivní a bezpečná, ale spíše o pravděpodobnosti krvácení s úplně jinými negativními statistikami.

ruptura aneuryzmatu mozku

Přerušení aneuryzmatu je povinné být chirurgicky opraveno, ale existují určité rozdíly v načasování jeho provedení, které jsou spojené s jednotlivými znaky patologie.

V akutním a akutním období krvácení (první dva týdny po roztrhnutí) jsou indikací pro operaci:

 • Prasknutí v nekomplikované patologii;
 • Stabilní stav pacienta;
 • Velké riziko opakovaného krvácení;
 • Hrozba výrazného spasmu krevních cév a v důsledku toho cerebrální ischémie.

Pacienti ve vážném a kritickém stavu v tomto okamžiku provést chirurgický zákrok pouze pro zdraví - stlačení mozku kmenové struktury posunu, akutní hydrocefalus, masivní nekróza mozkové tkáni. V jiných případech je operace odložena v době stabilizace stavu.

Po prvních 14 dnech po výdeji krve z aneuryzmatu provádí operace pacienti:

 1. V těžkém stavu kvůli komplikovanému průběhu (výrazný angiospasmus);
 2. Aneuryzma obtížně odstranitelná.

Problém chirurgické léčby rupturovaného aneuryzmatu s těžkou cerebrální ischémií zůstává otevřený a kontroverzní, Dosud nebyly jasně stanoveny přesné údaje o operacích u takových pacientů. Intervence a celková anestézie mohou zhoršit poškození mozkové tkáně, takže operace se provádí okamžitě pouze s kompenzovaným angiospasmem, v jiných případech taktickou čekáním.

Předoperační přípravek

aneuryzma cév v obrazu

Při plánovaném výstřiku aneuryzmatu mají odborníci čas pečlivě prozkoumat pacienta a připravit ho na zásah. Jako konzervativní terapie určená pro antihypertenzivní léčiva, která normalizují srdeční rytmus při arytmii, se lipidové spektrum koriguje za přítomnosti abnormalit.

Před plánováním operace se pacient podrobuje všem druhům vyšetření včetně vyšetření krve, moči, koagulogramu, kardiogramu atd., Stejně jako s jinými chirurgickými zákroky. Pro lokalizaci a zpřesnění povahy vaskulární výchovy se provádí CT, MRI s kontrastem, angiografie, ultrazvuk s dopplerem.

V případě prasklé aneurysma pacientů přijatých do nemocnice kliniku s akutní subarachnoidálního nebo intracerebrálního krvácení a odeslaných na neurochirurgické oddělení, čas na průzkum ve skutečnosti není, takže budete muset být omezeny na minimum, což umožňuje určit polohu malformace.

Oba trepanace a endovaskulární operace naznačují celkovou anestezii, i když v druhém případě lze použít lokální anestezii. Před operací mluví pacient s chirurgem a anesteziologem (kromě kočky a akutního krvácení), nejezdí dalších 8 hodin před operací, snaží se spát. Vlasy v místě trepání oholeny.

Technika operací k odstranění aneuryzmatů

Znášeny jsou hlavní typy intervencí na mozkových cévních malformacích:

 • Odstranění aneuryzmatu s otevřeným přístupem;
 • Endovaskulární technika.

Léčba aneuryzmatu během trepanace

Účinnost otevřených operací dosahuje 98%, provádí se s dostatečným přístupem k aneuryzmatu a v případě prasknutí. Pacientka podstoupí celkovou anestezii, chirurg provádí trepání lebky, řeže dura mater, hledá celou aneuryzma nebo místo jejího roztržení. Dále je nutné vypnout malformaci z celkového krevního toku. To se obvykle provádí s kovovou sponou připomínající clothespin, která je umístěna na nádobě, která napájí aneuryzma a blokuje pohyb krve na ní.

Po "vypnutí" aneuryzmatu je dura mater zašita, kostní klapka je zavedena a švy jsou umístěny na klapce kůže. Se silným edémem mozku je možný trepanie dekompresí, ponecháním okna otevřené kosti, dokud opuch nezmizí a hrozí, že uvolní struktury dříku. Kostní fragment je dočasně umístěn v celulóze žaludku, aby byla zachována životaschopnost, a pak se vrátí na místo.

Otevřená operace mozku může následně vést k poškození jeho tkáně a neurologickým poruchám, takže je důležité jednat s velkou opatrností. Při výskytu krvácení, z lebky jsou odstraněny sraženiny a tekutá krev, když vstupuje do komorového systému, mozkové dutiny jsou vyčerpány.

Po odstranění aneuryzmatu je důležité posoudit bezpečnost průtoku krve zdravými mozkovými cévami ještě před chirurgickým zraněním. Pro tento účel se používá intraoperační dopplerografie s mikro-senzorem. Pokud je průtok krve v pořádku, operace může být považována za úspěšnou a úplnou.

Video: otevřené oříznutí aneuryzmatu vnitřní krční tepny

Endovaskulární léčba

Minimálně invazivní intervence zahrnují endovasální léčbu aneuryzmat mozku. Indikace pro toto:

 • Hluboké a těžko dosažitelné místo vaskulatury;
 • Blízkost životně důležitých struktur, což způsobuje, že otevřená operace je velmi nebezpečná;
 • Starší věk a souběžná patologie zabraňující celkové anestezii a trepaním;
 • Neúčinnost ořezávání při trepanacích.

endovaskulární léčba aneuryzmatů mozku

Přístup během endovaskulární chirurgie se provádí prostřednictvím femorální tepny, ve kterém je zaveden katétr, přivádí do abnormálních cév oddělovací balónek nebo speciální spirály, které způsobují zastavení průtoku krve ve formaci. Mohou se také použít stenty blokující aneuryzma, ale zajišťují neomezený pohyb krve podél hlavních linií mozku.

Za prvé, největší spirálnost je vytvořena v lumenu aneuryzmatu, pak je dutina plná menších, což způsobuje trombózu a vypíná aneuryzma z krevního oběhu. Se širokým hrdlem dávkovací nádoby je instalace spirálů doplněna stentováním.

Rozmanitá endovaskulární léčba je embolizace aneurysmových cév, kdy jsou stěny slepeny spolu s alkoholem, chirurgickým gelem, speciálními formulacemi. K odstranění aneuryzmatu může být zapotřebí několik takových postupů.

Při provádění operací na mozku se používá operační mikroskop, speciální stůl s fixační sponou, endoskopická a mikrochirurgická technika. Stav průtoku krve je řízen mikrosenzory ultrazvuku.

Video: zpráva o minimálně invazivní léčbě aneuryzmatu mozku

Pooperační období

Po operaci na aneurysmu po dobu nejméně 24 hodin je pacient v oddělení neuroreanimace pod důkladným dohledem lékařů. Během tohoto období dostane v případě krvácení lékovou pomoc ve formě analgetik, diuretik, nootropních léků a neuroprotektiv. Předchází se mozkový edém a sekundární neurologické komplikace.

Se zlepšením pohody po dni, je pacient převeden na oddělení neurochirurgie, se zhoršením je ukázána nouzová počítačová tomografie, případně - opakovaná intervence.

Jakékoliv operace na mozku jsou plné komplikací, zejména pokud jde o otevřenou trefinaci a manipulaci přímo v blízkosti mozkové tkáně. Mezi následky operace jsou pravděpodobné:

 1. Angiospasmus po přerušení aneuryzmatu, kvůli němuž je možná nekróza nervové tkáně a neurologický deficit;
 2. Opakované krvácení;
 3. Infekčně-zánětlivé změny v oblasti intervence (jeřáb je vzácný);
 4. Závažné neurologické poruchy.

Rehabilitace po aneuryzmatu zahrnuje motorickou aktivitu, masáže, fyzioterapeutickou léčbu. Pokud byla aneuryzma nevybuchnutá endoskopicky, pak se pacient vrátí do obvyklého života po dobu 3-4 dnů, není zapotřebí žádných zvláštních opatření k obnově.

Při krvácení může trvat dlouhou dobu k obnovení poškození funkce mozku. No, pokud se rehabilitační období uskuteční ve specializovaném centru pro pacienty s mozkovou mrtvicí nebo sanatorium. Tam specialisté určí potřebné fyzické cvičení a jejich intenzitu, podají masážní kurzy, zajistí konzervativní léčbu neurologických poruch.

Operační léčba mozkových aneurysmů se provádí ve velkých cévních centrech. Zdarma, v rámci kvóty, jsou možné jak otevřené operace, tak endovasální ořezávání. Pacient musí kontaktovat regionální zdravotnické zařízení za bezplatnou asistenci, kde mohou být posláni na větší kliniky. Může být nutné počkat na léčbu.

Operovat aneuryzma lze také zaplatit. Náklady na otevřené chirurgie se pohybuje mezi 20-50 tisíc rublů, endovaskulární - od 12-15 tisíc. Cena zahrnuje spotřební materiál, platby za zaměstnance, podmínky pobytu v nemocnici a její trvání.

Obecně platí, že prognóza včasného léčení aneuryzmatu bez přerušení je příznivá. V případě krvácení je určena masivností hematomu a silou mozku. Až 80% pacientů se úspěšně zotavilo, alespoň polovina z nich se vrátila do práce.

Situace je komplikovanější při opakovaném krvácení z aneuryzmatických cév. Úmrtnost současně dosahuje 50% nebo více, čtvrtina pacientů zůstává navždy hluboce postižena. Právě tato okolnost vyžaduje nutnost provést nouzové operace s primárním krvácením, aby se zabránilo opakování, jehož riziko je velmi vysoké v prvních dnech a týdnech po roztrhnutí aneuryzmatu.

Důsledky po operaci odstranění a prasknutí mozkových aneurysmů

Inferiorita oběhového systému spojené se zničením, protahováním, svazek, ztráta elasticity a tón stěny bolestivým onemocněním, ve které každý příznak větší neurologické komplikace. Jedním z nejnebezpečnějších je ruptura mozkové aneurysma, důsledky v podobě hemoragické cévní mozkové příhody nebo ischemické typu, komatu, otoku mozku struktur smrti.

Popis

ICD 10 klasifikuje aneuryzma nemocí oběhového systému cerebrovaskulárního typu. Jedná se o výstupek v poškozeném kanálu pod nástupem průtoku krve. Na nejtenčím místě je vytvořen vak. Faktorotvorný účinek na vznik a růst aneuryzmatu je změna hemodynamiky cévního systému, hlavní komplikací je schopnost prasknutí.

Struktura je konvexní dutina plná krve. Má tři oddělení: krk, tělo, kopule.

První má vaskulární strukturu. Druhá a třetí - sestávají z pojivové tkáně, elastické a svalové vrstvy chybí.

Objevuje se v jakémkoli laloku mozku, častěji v čelní oblasti, v zónách větvení aorty, tepen, zřídka žil.

Rostoucí aneuryzma komprimuje nervové tkáně a membrány mozku. Postupně existuje nebezpečí přerušení nejjemnější oblasti pod vlivem vnějších a vnitřních podmínek.

Výsledný patologické porušení integrity dutiny způsobuje subarachnoidálního krvácení ve struktuře mozku subarachnoidálního neúrazové způsobující těžké mozkových lézí.

Klasifikace

Jednotka se objevuje podle klinických příznaků. Skupinové dutiny ve vzhledu:

 • Pouch - nová forma na cévní stěně;
 • S - vývoj arterie in situ;
 • Sférická - sakrální, asymetrická dutina;
 • Boční - nádor na jedné straně krevního řečiště;
 • Vřetenovitý - část rozšířené oblasti nádoby je ovlivněna.

V závislosti na milimetrovém průřezu jsou rozděleny na:

 • Malé - méně než tři;
 • Standard - až jedenáct;
 • Velké jsou asi dvacet pět;
 • Obrovská - více než dvacet šest.

V počtu nádorů se vyskytují jednokomorové aneuryzmy a násobky. Jsou umístěny na mozkových tepen anterior, carotis interna, střední, Verteba-bazilární, ale jsou také v žilách, kombinace nádob vytvořena, a v důsledku rozdílu tlaku začíná růst aneurysmatu.

V závislosti na původu patologie se nádory klasifikují do:

 • Pravda - vyčnívající dutina;
 • False - nádor, který roste na zdi, krev pochází z formované trhliny;
 • Stratifikované - jsou umístěny uvnitř poškozeného kanálu.

Příčiny

Lékaři mají tendenci věřit, že příčiny, které vedou ke vzniku konvexního nádoru na mozkové cévách, jsou multifaktoriální.

Jednou z hlavních verzí původu je přítomnost vrozených poruch mozkového oběhového systému nebo genetické choroby spojené s anomáliemi ve struktuře pojivové tkáně.

Vysoká pravděpodobnost výskytu výdutě obsahují těžké zranění hlavy, hypertenze, aterosklerotické lumen změny kanálu, rakovinných nádorů nebo metastázování rakovinných buněk, infekční zánětlivé procesy v tkáních centrálního nervového systému.

Kouření, konzumace drog vyvolat narušení krevních kanálů, které mohou být také příčinou vyboulení na tepnách a žilách mozku.

Symptomy

V počátečních stádiích růstu aneuryzmatu může osoba pocítit nepatrnou malignost, která nebude zcela spojena s výskytem vaskulární patologie. Novotvary mohou být náhodně detekovány vyšetřením souběžného onemocnění.

Po získání průměrné velikosti začne nádor stlačovat cévní kanálky a sousední tkáně, což vede k výskytu takových příznaků, jako je:

 • Bolesti hlavy;
 • Závratě;
 • Slabost;
 • Ospalost,

S dalším růstem se zvyšují známky:

 • Bolestné oči;
 • Ztráta sluchu, zraku, paměti;
 • Pareze svalové tkáně na jedné straně obličeje;
 • Opuch kůže v lících, oční víčka;
 • Záchvaty, epileptické záchvaty.

Existuje řada příznaků, které předpovídají časné roztržení aneuryzmatu:

 • Zdvojnásobení v očích;
 • Hluk v uších;
 • Stav mdloby;
 • Změna řeči, letargie;
 • Ztráta hmatové citlivosti;
 • Silná slabost.

Při narušení integrity tvorby dutiny a krvácení v subarchnoidním prostoru se vyskytují takové příznaky jako:

 • Nesnesitelné ostrý bolest hlavy;
 • Nevolnost, výsledek zvracení;
 • Porušení vědomí;
 • Hypermie;
 • Změna srdeční frekvence;
 • Skok v krevním tlaku;
 • Paralýza paže, nohy na jedné straně kufru;
 • Psychoemotional disorder;
 • Nedostatečná koordinace pohybů;
 • Atonická kóma.

Pokud se roztrhne aneuryzma, je nutná nutná lékařská péče, neboť jedna třetina pacientů má řadu atypických příznaků, které dokáže určit pouze lékař.

Diagnostika

Stanovení přítomnosti cerebrovaskulární onemocnění poměrně složitý postup, protože počáteční stadium nemoci nemají jasný klinický obraz, existují náznaky podobné příznaky jiných patologických procesů v těle.

Po konzultaci se specialisty se provádí fyzické vyšetření:

 • General - kůže pohmat, poklep ke stanovení abnormalit v plicní a srdeční systém, poslech šumu v aortě, krční tepny, srdce, řízení změny indikátory tlaku;
 • Neurologická - detekce lézí ve fungování centrálního nervového systému.

Pokud existuje podezření na vývoj aneuryzmatu, pak:

 • Angiografie - pomocí kontrastního činidla, vstřikovaného do tepny, je získán snímek vaskulární větve se všemi patologickými poruchami;
 • EEG - informativní posouzení aktivity mozkových struktur, přítomnosti a povahy abnormálních změn toku krve;
 • Tomografie je magnetickou rezonancí nebo počítačem. Metoda vyšetření je zvolena za přítomnosti kontraindikací (těhotenství, věk kojence, kardiostimulátor). Zobrazuje se přítomnost, velikost, počet nádorů, hladina komprese cév a tkání, trombóza;
 • Plota mozkomíšního moku pro vyšetření krvácení.

Léčba

Dosažení moderního farmaceutického průmyslu nemůže zachránit pacienta z konvexní dutiny, která se objevila na cévní stěně. Léky mohou pouze snížit příznaky a zabránit růstu a prasknutí nádoru. Často užívané léky jsou:

 • Nimodipinové tablety - aby se zabránilo narušení integrity kopule;
 • Injekce fosfotinolu - stabilizuje nervová spojení v tkáních;
 • Captopril - reguluje stav krevního tlaku;
 • Antiemetika;
 • Anestetikum.

Pacient je neustále pod dohledem lékařů sledovat neurologické příznaky, změny v nádoru, korekce léčby. Terapeutická metoda je ovlivněna:

 • Povaha klasifikace;
 • Oblast mozku, ve které se nachází;
 • Pravděpodobnost zlomení;
 • Všeobecné zdraví;
 • Anamnéza;
 • Možné komplikace spojené s léčbou.

Jediný způsob, jak se úplně zbavit, je považován za neurochirurgickou intervenci.

Mozkových výdutí, plánovaný chirurgický zákrok pro jeho excisi v nádoru průměr přiřazeného více než šest milimetrů, naléhavé - nebo s obří velikosti diskontinuity. Odstranění aneuryzmatu mozkových cév probíhá:

 • Otevřený typ - ořezávání, řezba tvořená hematomem;
 • Endovaskulární - uzavření dutiny s platinovými mikroarmami a stenty.

Operace jsou prováděny zdarma na oddělení chirurgie ve státních institucích, náklady pacienta se připočítávají pouze z ceny léků a obvazů. Na soukromých klinikách se náklady na léčbu začínají na 20 000 rublů, v závislosti na složitosti diagnózy. Z hodnocení vyplývá, že intervence je prováděna stejně efektivně, liší se pouze podmínky pro monitorování pacienta.

Eliminace aneuryzmatu mozku přináší následky ve formě:

 • Vývoj re-dutiny;
 • Poškození nedalekých plavidel;
 • Pooperační záchvat - slabost, únava, bolest, křeče.

Rehabilitace

Pacient čeká na dlouhou dobu zotavení z měsíce na dva roky, což je způsobeno závažností diagnózy. Rehabilitace je zaměřena na:

 • Oživení každodenních, morálních, společenských, fyzických kvalit;
 • Korekce a rozvoj řečových dovedností, paměti;
 • Obnovení funkcí pro pochopení, zpracování a asimilaci příchozích informací.

Masáž hřiště, fyzioterapie, cvičební terapie. Jsou předepsána řada léků, které zajišťují plnou cirkulaci průtoku krve, regulaci tlaku, nootropiku, blokátory, antikonvulziva.

Pacient potřebuje pravidelné ošetření sanatorií. Nejpříznivější prognóza se vyskytuje u více než poloviny pacientů, pokud jsou splněny všechna doporučení, dochází ke zlepšení aktivity centrálního nervového systému

Důsledky

Roztržení mozkových aneurysmů má vážné zdravotní důsledky. Úroveň poškození tkáně je vyjádřena:

 • Poruchy řeči;
 • Změna motorické aktivity, paralýza;
 • Poruchy reflexu;
 • Snížené vnímání;
 • Blinkující kognitivní reakce;
 • Nestabilita psychoemotického stavu;
 • Bolest v hlavě;
 • Známky epilepsie.

Operace k odstranění mozkové aneuryzmy: indikace, vedení, prognóza, rehabilitace

Aneuryzma je patologický výčnělek stěny cévy. Na rozdíl od normální vaskulární výdutí má tenkou stěnu, s mezerou a narazí na krev do mozku nebo do prostoru mezi membránami mozku (subarachnoidální krvácení).

Hlavními příčinami vzniku vaskulární aneuryzmy jsou vrozené narušení struktury cévní stěny; Ateroskleróza, při které je střední vrstva tepen zničena a stěna je ztenčená; změna cévní stěny při zánětlivém procesu.

Tvar aneuryzmatu může být sáček - s krkem, tělem a kopulí; fusiform - při kterém je plavidlo ve velkém rozsahu rovnoměrně roztaženo; postranní, připomínající nádorovou stěnu cévy.

Průměr je:

 • Až 3 mm - velmi malé;
 • Od 4 do 15 mm - konvenční;
 • Od 16 do 25 mm - velký;
 • Více než 25 mm jsou obří.

Často se nevyvíjející aneuryzma vyskytují asymptomaticky a objevují se náhodně při vyšetření mozku z jiného důvodu.

Kdy je operace nezbytná pro vaskulární aneuryzma mozku?

aneuryzma cerebrálních vesikul

Přísný přístup k platnosti chirurgické intervence s nevybuchnutou aneurysmou je nezbytný v souvislosti s možnými komplikacemi během operace. Aneuryzma s velikostí větší než 7 mm je považována za indikaci pro operaci. Indikace pro operaci se stávají přesnějšími s nárůstem aneuryzmatu, jak je pozorován a s rodinnou predispozicí k krvácení (případy krvácení z aneuryzmatu v blízkých příbuzných).

Příprava na operaci

V případě, že pacient má informace o chirurgickém odstranění nevybuchnuté aneuryzmy, je hospitalizován plánovaným způsobem na klinice, který musí splňovat následující požadavky:

 1. Mít neurochirurgické oddělení, stejně jako odborníky se zkušenostmi s prováděním obou otevřených mikrochirurgických zákroků na cévách mozku a se zkušenostmi s prováděním zákroků při ukončení endovaskulární aneuryzmy;
 2. Máte rentgenové diagnostické oddělení s možností spirální počítačové angiografie, magnetické rezonanční angiografie, digitální subtrakční angiografie;
 3. Operační sál by měl být vybaven speciálním zařízením pro mikrochirurgii mozkových aneurzmatů;
 4. Máte neuroreanimační oddělení.

Příprava na chirurgii je důležitou součástí úspěšné léčby.

Chování klinické testy (krevní testy, testy moči, krevní chemie, koagulaci, krevní test pro některé infekce (HIV, RW, virová hepatitida), rentgen hrudníku, EKG), konzultace s odborníky (neurologem, internista a dalších specialistů uvedeno).

Všechny výše uvedené studie lze provést na klinice během hospitalizace, ale před hospitalizací je možné podstoupit tyto studie na ambulantním základě.

Pro výběr způsobu chirurgického zákroku se provádějí studie s cílem posoudit povahu a strukturu aneuryzmatu, stejně jako stav mozkové tkáně.

 • Magnetická rezonance (časová letadla) angiografie. Tato technika vám umožní získat jasný obraz o aneurysmu s velikostí aneuryzmatu 3 mm nebo více.
 • Počítačová tomografie v angiografickém režimu. Při dané prohlídce je možné zjistit přítomnost kalcifikací ve stěně a krevní sraženiny uvnitř aneuryzmatu. Nicméně tato technika je méně než magnetická rezonanční angiografie při přesném odrazu struktury aneuryzmu o velikosti menší než 5 mm.
 • Digitální subtrakční angiografie. Dosud tato studie zůstává "zlatým standardem" při rozpoznávání aneuryzmat s velikostí menší než 3 mm a nádobami o malém průměru. Studie probíhá pouze v nemocnici, v souvislosti s možnými komplikacemi v jejím chování.

Magnetická - rezonanční angiografie a výpočetní tomografie v angiografické režimu může být provedena před přijetím do nemocnice, za předpokladu, že od doby studie před vstupné nebylo více než 6 měsíců, čas, který uplynul od vyšetřování nebyly žádné změny ve zdravotním stavu pacienta a výzkum prováděný s výhradou všech nezbytných technických požadavků.

Před operací jsou údaje o krevním tlaku upraveny na konzistentně normální hodnoty, hladiny cukru v krvi jsou upraveny u diabetes mellitus s exacerbací chronických nemocí - stát je kompenzován.

Po dokončení všech potřebných vyšetření a zjištění, že neexistují žádné kontraindikace k operaci, je pacient umístěn na klinice. Je vyšetřen chirurgem, vysvětluje operační plán a možné komplikace, anesteziologka mluví s pacientem. Pacient vyplní dotazník a souhlasí s operací.

V předvečer operace od šest večer je zakázáno jíst a pít vodu, pokud je operace plánována po 12, můžete si dovolit lehkou večeři. Dodržování této podmínky je velmi důležité pro zajištění bezpečné celkové anestézie.

Před operací se musíte sprchovat a umyt si vlasy. Čistota je prevence infekčních komplikací.

Všechny nepochopitelné otázky musí být vyjasněny lékařem nebo ošetřujícím personálem, což pomůže určitým způsobem odstranit předoperační vzrušení spojené s intervencí.

Jak se provádí chirurgické odstranění aneuryzmatu mozkových cév?

Pro chirurgické odstranění aneuryzmatu použitého jako a otevřené intervence na mozku: ořezání aneuryzmatu; zpevnění stěn aneuryzmatu zabalením aneuryzmatu s chirurgickou gázou; přerušení průtoku krve tepnou tím, že klipsy na tepnu přicházejí do aneuryzmatu nebo před a po aneuryzmatu (zachycování) a endovaskulární metody.

Přímé chirurgické intervence při příležitosti záměny mozkové aneuryzmaty při manipulaci s hi-tech a poptávku od chirurga zkušeností a držení mikrochirurgické techniky.

Složitost operace spočívá v nutnosti izolovat nádobu a aneuryzma takovým způsobem, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmatu a poškození mozkové tkáně.

Takové operace jsou prováděny především pro mladé lidi, s přihlédnutím k možnosti odstranění aneuryzmatu z otevřeného přístupu.

Operace se provádí v celkové anestezii a trvá několik hodin.

Během zásahu se provádí trvalá kontrola základních funkcí těla:

 1. Zaznamenávají se hlavní parametry fungování organismu a mozku;
 2. Krevní tlak koreluje, mozková tkáň je chráněna před ischémií atd.

Schematically, průběh otevřené operace na aneuryzmatu mozku může být znázorněn následovně:

 • Trepanace lebky;
 • Potom se do lebky vyřízne otvor, oddělí část kosti stoupá a je odstraněna (po dokončení operace se tato část kosti vrátí na místo);
 • Dura mater se otevře a chirurg získá přístup do mozku;
 • Patologická (nosná) tepna a aneuryzma samotná jsou rozlišována;
 • Na krku výdutě, na jeho základně, uložit klip - samozazhimayuscheesya mikrozařízení s čelistmi, čelisti dobře uzavřené po krk výdutě a výdutí z krve;
 • Během operace, nutně řízena radikalita z výdutí z krve prostřednictvím punkce výdutě, výdutí se zkoumá pomocí kontaktní Dopplerův ultrazvuk, možnost vyšetření výdutě mikroskopem nebo endoskopu, jakož i vedení intraoperační fluorescenční angiografie;
 • Dokončete operaci na aneuryzmatu mozku sešitím dura mater, vyříznutá část lebky se vrátí na své místo a je upevněna titanovými deskami a šrouby.

Účinnost vypnutí aneuryzmatu během ořezání dosahuje 98%.

Kdy je indikována endovaskulární metoda léčby?

 1. Věk nad 60 let;
 2. Přítomnost závažných onemocnění;
 3. Aneurysmy složité pro přístup s otevřeným zásahem.

Výhodou endovaskulární léčby je nízký traumatismus a krátké pooperační období.

Jak se provádí endovaskulární intervence v vaskulárních aneurysmech mozku?

Operace se provádí v celkové anestezii, protože vyžaduje úplnou kontrolu krevního tlaku a polohu pacienta na operačním stole.

Všechny manipulace na nádobách se provádějí pod rentgenovou kontrolou v rentgenové místnosti. Zásah se provádí především prostřednictvím punkce femorální záhybu, kde přes stehenní tepny ve směru výdutě katetru se rozhodl, aneurysma je zcela naplněna platiny cívek na a pryč z krevního oběhu.

V současné době se pro endovaskulární korekci aneuryzmatu se širokým hrdlem používají metody k ochraně hrdla aneuryzmatu, aby se zabránilo proliferaci mikrospirál do nosné nádoby:

endovaskulární léčba aneuryzmatu

Dočasná ochrana aneuryzmatu s balónkem (Metoda balónek - pomohl), když je vložena oblast unášecího úchytu do katétru s balónkem, který se nafoukne, a pak mikrospirali zavádí do výdutě, načež se balónek se odstraní;

 • Konstantní ochrana aneuryzmatického hrdla pomocí stentu, který je zaveden do nádoby a zůstává v nádobě neustále. Stent má buňky, kterými jsou mikro-ramena vložena do aneuryzmatické dutiny a aneuryzma je odříznuta od toku krve;
 • Úvod do toku cév - přesměrování stentu, který má vysokou hustotu a řídí krev podél nádoby takovým způsobem, že krev nevstoupí do aneuryzmatu a aneuryzma se trombuje, to znamená, že její ruptura je vyloučena. Kompletní trombóza aneuryzmatu nastává během 4 až 6 měsíců po zákroku.
 • Po instalaci stentů jakéhokoliv druhu po dobu tří měsíců je nutné užívat léky k prevenci trombózy stentu, které je třeba vzít v úvahu při výběru této techniky zákroku.

  Obnova po operaci

  Po operaci je pacient umístěn na pooperačním oddělení, aby sledoval zdravotnický personál, kde začíná samostatně dýchat, poté je převeden na jednotku intenzivní péče. Doba strávená v jednotce intenzivní péče závisí na složitosti a charakteristice průběhu chirurgie a anestezie a je 24-48 hodin.

  Poté se v neurologickém oddělení pacienta monitoruje a léčí jeden až dva týdny v závislosti na přímém nebo endovaskulárním zákroku. Někteří pacienti budou muset podstoupit rehabilitaci.

  Doba pooperační následné periody po endovaskulárních zákrocích je mnohem kratší než po přímých operacích a je 5 až 6 dní bez komplikací.

  Důsledky chirurgického zákroku

  Existují komplikace spojené s nežádoucí reakcí na anestezii, poškození stěny cévy během operace. Důsledky intervence je tvorba krevních sraženin, otok mozku, infekce, mrtvice, křeče, poruchy řeči, rozmazané vidění, paměti, rovnováhy, koordinace pohybu, a tak dále. N.

  Nicméně, odstranění výdutí ji prasknutí, s výhradou zásahu do specializovanou kliniku s rozsáhlými zkušenostmi chirurgickou korekci cévních výdutí, minimalizuje možnost závažných komplikací, a je nesrovnatelná s vážnými následky mozkové tepny aneurysma prasknutí. Kromě toho je část komplikací eliminována během chirurgického zákroku nebo ihned po operaci. V některých případech to vyžaduje dlouhé období rehabilitace použití fyzioterapeutických technik, práce s logopeda s vadami řeči, psycholog, specialista na fyzikální terapie, masáže, atd

  Život po operaci

  Kompletní zotavení po otevřených operacích trvá až dva měsíce, po skončení endovaskulární operace se pacienti vracejí k plnohodnotnému životu za méně času. Trvání zotavení závisí na zdravotním stavu pacienta před operací, pooperačních komplikacích.

  Aneuryzma před a po endovaskulární chirurgii

  Po kraniotomii se bolest pociťuje po několik dní v ráně, protože rána se uzdravuje, svědění se cítí, dochází k možnému otoku v této oblasti a necitlivosti po několik měsíců.

  Asi dva týdny se mohou vyskytnout bolesti hlavy, které se obávají únavy a úzkosti až osm týdnů po operaci. Proto se denní spánek doporučuje odpoledne.

  Pacient by měl být pod dohledem neurologa, měl by užívat potřebné léky, léky proti bolesti. Během roku je třeba se vyvarovat kontaktu se sporty, zvedání více než 2 - 2,5 kg, prodloužené sezení.

  Pokud práce nesouvisí s pracovní zátěží, po cca 6 týdnech můžete s lékařem projednat příležitost začít pracovat.

  Navzdory tomu, že použití MR angiografii a CT angiografie je omezena přítomností možných narušení v obraze kovových spon, stentů a cívek, tyto metody jsou dostatečně produktivní na pooperační kontrolu.

  Po 6 až 12 měsících po zákroku se doporučuje opakované vyšetření po otevřených zákrocích.

  Po provedení endovaskulární operace se doporučuje kontrolní digitální subtrakční angiografie mezi 6 a 12 měsíci po zákroku.

  Pacienti s predispozicí k tvorbě výdutí, bez ohledu na typ chirurgického zákroku, po skončení doby pozorování se doporučuje provádění magnetické - rezonanční angiografie, počítačová tomografie angiografie v režimu 1 dobu 5 let, aby se zabránilo vzniku nových výdutí.

  Hodnocení pacientů po chirurgické korekci cévních mozkových aneurzmatů je pozitivní. Mezi nežádoucími účinky, které přetrvávají v pozdějším období po operaci, mnoho lidí zaznamenává zhoršení pohody při změnách počasí.

  Mnoho pozitivních hodnocení ohledně léčby na NN Burdenko Institute, kde bylo v posledních deseti letech provedeno více než 400 chirurgických korekcí nevybuchnutých aneurzmatů s pozitivními výsledky operací.

  Operace k odstranění nevybuchnuté mozkové aneuryzma je prováděna bez poplatku kvóty pro high-tech operace. Který vyžaduje vybranou kliniku poskytovat příslušné lékařské záznamy, a přítomnost kvót bude vydán na „rozhodnutí o protokolu o kvótách,“ pacient vstoupil do plánu operací a čeká na ně přijde řada.

  V případě, že pacient požádá o kliniku samostatně, bez doporučení, operace se provádí na placené bázi.

  V případě placené léčby nákladů na operaci, je velmi individuální a závisí na materiálech použitých při operaci, doktor kvalifikaci, čas strávený v nemocnici, atd. Průměrné náklady na operaci v klinikách v Moskvě pro aneurysma výstřižek -.. 80 000, pro endovaskulární vypnutí aneurysmy - asi 75 000 rublů.

  Vzhledem k vysoké úmrtnosti způsobené krvácením s rupturou aneuryzmatu, za přítomnosti indikace je doporučena profylaktická operace k vypnutí aneuryzmatu z krevního oběhu.

  Co je ořezání cévních aneurysmů, důsledky

  Aneuryzma mozku se děje s patologickými změnami v cévách, zatímco jejich tvar se mění. Stávají se tenkými a křehkými, protáhnou se a vyčnívají. V místě deformace se vytvoří aneuryzmatický vak, který může později prasknout, což vede k intrakraniálnímu krvácení.

  Pravděpodobnost smrtelného záchvatu s prasknutím cévy je velmi vysoká, takže když je diagnóza potvrzena, je nutno okamžitě provést chirurgický zákrok. V tomto případě nejčastěji ořezává aneuryzma mozku, s výjimkou případů, kdy je vak příliš hluboký.

  Podstata výstřižku aneuryzmatu, průběh operace

  Když mluvíme o tom, co je aneuryzma výstřižek, máme na mysli postup odpojení aneuryzmatu od celkového toku krve. K tomu dochází použitím klipy na krku postiženého plavidla.

  V závislosti na tvaru aneuryzmatu může být nutné dvojité uchycení svorek. Pro získání přístupu k požadovanému místu se provádí trepání lebky.

  Jak se provádí operace?

  Během manipulace se provádějí následující akce:

  1. Pacientovi byla podána celková anestézie.
  2. Trepanání požadované oblasti lebky.
  3. Vystřihnuté otevření kranitu.
  4. Pevná skořápka mozku se otevře.
  5. Definovaná oblast a oddělená od ostatních tkání.
  6. Aneuryzma je odříznuta od celkového krevního toku použitím klipu.
  7. Lebka je obnovena. Vyříznutý otvor je upevněn deskami a šrouby.

  Provedení operace vyžaduje přesnost a pozornost chirurga. Během postupu se používá různé mikrochirurgické vybavení. Pokud lékař zjistí, že jsou nádoby ztenčené, mohou být kolem nich obaleny chirurgickými gázemi nebo svalovými částicemi. Tím se sníží riziko prasknutí při stoupajícím tlaku.

  Indikace a kontraindikace pro chirurgické zákroky

  Rozhodnutí o provedení operace provádí ošetřující lékař po souhlasu pacienta s daným postupem. Hlavní údaje pro účely ořezání jsou:

  • aneuryzma dosahující 7 mm nebo více;
  • genetická predispozice k rušení aneuryzmatického vaku.

  Pokud je operace kontraindikována

  V některých případech by měla být operace ukončena:

  1. S onemocněními oběhového systému.
  2. S dekompenzací diabetu.
  3. V přítomnosti akutních zánětlivých a infekčních procesů.
  4. Pokud má bronchiální astma závažný průběh.
  5. S exacerbací chronických onemocnění.

  Ořezávání se neprovádí, když je aneuryzma umístěna dostatečně hluboko.

  Cenová politika

  Na otázku, kolik stojí operace, můžete odpovědět různými způsoby. Při plánované hospitalizaci má pacient právo na bezplatnou léčbu. K tomu musíte při podání žádosti na Ministerstvo zdravotnictví vyplnit doklady a poskytnout příslušné dokumenty.

  V takovém případě může trvat několik týdnů nebo měsíců, než aplikace zkontrolujete a přidělíte prostředky z rozpočtu.

  Pokud není čas, můžete se obrátit na kliniku v soukromí, pak bude cena procedury od 80 do 180 tisíc rublů. Záleží na složitosti operace, na prestiž kliniky a na kvalifikacích lékařů, jakož i na ceně materiálů, které budou použity při ořezávání.

  Jak se správně připravit na postup

  Při výběru metody léčby aneuryzmatu se provádí řada vyšetření. V podstatě je to:

  • Obecná analýza krve, moči.
  • Krevní testy pro biochemii a infekční onemocnění.
  • Radiografie.
  • Kardiogram.
  • Navštivte terapeuta a neurologa a někdy i další specialisty v závislosti na symptomatologii.
  • Magnetická rezonanční angiografie. Je zobrazena s aneuryzmem od 3 mm.
  • CT je potřebné k získání obecného obrazu při tvarování od 5 mm. S jeho pomocí je možné detekovat kalcifikace a tromby v aneurysmu.
  • Digitální subtrakční angiografie umožňuje zobrazit formace do 3 mm.

  Před provedením ořezávání mozkových cév je nutné připravit tělo k chirurgickému zásahu. Za tímto účelem jsou stávající choroby normalizovány: kompenzují diabetes mellitus, arteriální tlak a další chronické nemoci, které se vyskytují v akutní formě.

  Po vyšetření vyplní lékař, anesteziolog a formulář souhlasu datum operace. V předvečer se nedoporučuje jíst jídlo a tekutiny po 18 hod.

  Pooperační období

  K tomu, aby se pacient po operaci rychle vrátil k obvyklému způsobu života, projevuje mír a pozitivní postoj.

  Po provedení plánované operace pacient zůstane několik dní v jednotce intenzivní péče, aby mohl v případě komplikací poskytnout lékařskou pomoc včas. Po uplynutí této doby je pacient převeden na obecné oddělení.

  Pooperační období, rychlá únava, slabost může být rušivá. Proto se doporučuje plný odpočinek a odpočinek v lůžku.

  Bolest hlavy je také častým společníkem operace ořezávání aneuryzmatu. Tento příznak je eliminován omamnými látkami, takže u silných a častých migrén byste se měli poradit se svým lékařem.

  Celková doba rehabilitace je asi dva měsíce. Je důležité zvážit přítomnost dalších onemocnění a míru jejich závažnosti, stavu, ve kterém byl pacient v době ořezávání. Pokud byla operace plánována a velikost vzdělání byla zanedbatelná, postup je jednodušší k přenosu, obnovení organismu dochází rychleji.

  Je operace nebezpečná, proč se připravit po ořezání?

  Zhoršení stavu po operaci je poměrně vzácné. Podle statistických údajů tato částka nepřesahuje 10%. Ale souhlasit s léčbou aneuryzmatu musí pacient vyhodnotit všechna rizika.

  Následky mohou být velmi různé: od drobných poruch řeči, paměti, pozornosti, stálé bolesti hlavy a konče ischemických komplikací, plicní edém, v některých případech - smrt.

  Neměli byste však operaci opustit, hlavní podmínkou úspěšné léčby je výběr kvalifikovaných pracovníků, dodržování všech doporučení lékaře a včasná diagnostika komplikací v pooperačním období.

  Ve většině případů dochází ke komplikacím při předoperačním ruptuře aneuryzmatu nebo při krvácení během postupu.

  • Poruchy koordinace pohybů nebo snížení citlivosti končetin, paralýza.
  • Dysfunkce hlasového přístroje.
  • Zhoršené vidění.
  • Blokování cév.
  • Psychické poruchy.
  • Vzhled epilepsie.

  Doba trvání léčby

  Obecně platí, že pokud jsou dodržována všechna doporučení a operace je prováděna včas, nedojde ke snížení délky života pacienta.

  V případě odmítnutí léčby se aneuryzma postupně zvětší a nakonec se rozvine, krvácení, které často vede k smrti.

  Hlavní doporučení pro včasné oživení jsou:

  • Revize výživy.
  • Normalizace fyzických zátěží.
  • Pozorování u neurologa.
  • Odmítnutí špatných návyků.
  • Průchod MR angiografie a CT vyšetření po 6 měsících po operaci.
  • Sledování stavu, aby se zabránilo novým formacím.

  Porucha v aneurysmu

  Otázka jmenování zdravotního postižení po trepaní lebky se rozhodne během společenského a lékařského vyšetření. Obecně platí, že pouze 7-10% těch, kteří podstupují operaci, musí registrovat výhody. Podmínka se hodnotí podle následujících kritérií:

  1. Přítomnost systematické funkční nerovnováhy v důsledku operace.
  2. Částečná neschopnost, může to být jak omezení mobility, tak duševní poruchy.
  3. Nutnost rehabilitace.

  Pokud uvedené komplikace přetrvávají po celý rok, pak je postižení skupiny I, II nebo III registrováno podle příznaků:

  • Skupina I je dána lidem, kteří nemohou zajistit sebe sama, potřebují neustálý dohled a péči. Tito občané jsou považováni za neschopných, je jim přidělen strážce.
  • II skupina postižení poskytuje částečné narušení funkčnosti těla po onemocnění. Osoba může být považována za částečně nekompetentní.
  • Skupina III je určena pro osoby se středně těžkou tělesnou dysfunkcí. Například částečná paralýza, dezorientace, ztráta sluchu. Taková kategorie zdravotně postižených lidí nepotřebuje stálý dohled. Sami mohou provádět veškeré potřebné samoobslužné činnosti.

  Při určování příslušné skupiny se vyhodnotí důsledky operace, typ a umístění aneuryzmatu. Důležitým argumentem je přítomnost duševních poruch a epilepsie.

  Podle statistik se více než 40% operovaných pacientů po rehabilitačním období vrátí k obvyklým pracovním činnostem. Zbytek schopných občanů absolvuje rekvalifikaci ve zvláštních institucích a může mít pozici s lehkými pracovními podmínkami.

  Aneuryzma mozku je nebezpečná prasknutím cévy. Rozhodnutí o provedení operace by mělo být provedeno pacientem s pochopením všech možných rizik a komplikací. Život po ořezání se obecně neliší od předoperačního období. Hlavním kritériem úspěšné manipulace je včasná diagnóza onemocnění a dodržování doporučení ošetřujícího lékaře.

  Aneuryzma mozkových cév - časová bomba

  Vzácná, ale nebezpečná nemoc, která bude projednána, s pozdní diagnózou je spojena s vysokým rizikem postižení a smrti. Aneuryzma mozkových cév je patologie, ve které je ovlivněna jedna nebo více krevních cév uvnitř lebky, což ohrožuje jejich prasknutí a krvácení.

  Aneuryzma mozkových cév - příčiny

  Toto onemocnění se vyvíjí v jakémkoli věku, ale ve většině případů se objevuje u pacientů ve věku od 35 do 60 let. Zároveň odborníci zaznamenali vyšší výskyt žen. Aneurysma cerebrovaskulární poruchy vytvořené struktury třívrstvé cévní stěny, ve kterém je výsledkem ztráta pružnosti svalových vláken média a obvodových plášťů, jejich ztenčení a protažení vnitřní vrstvy tvořené vyboulení.

  Předpoklady pro vznik aneuryzmatu mohou být jak vrozené cévní změny, tak i získané deformity. Mezi faktory prvního typu (vrozené) patří například arteriovenózní malformace - patologická křečovitost tepen s některými změnami v anatomické struktuře samotné cévní stěny. Získaná aneuryzma mozku může být spojena s následujícími hlavními důvody:

  • uzavřená kraniocerebrální trauma;
  • hypertenzní onemocnění;
  • koarktace aorty;
  • infekční léze mozkových tkání;
  • záření;
  • cysty a nádory uvnitř hlavy.

  Většina vědců souhlasí s tím, že některé faktory hrají roli ve vývoji patologie. Navíc následující nepříznivé faktory mohou zvýšit riziko ztráty mechanické pevnosti a elasticity cév, které přispívají k vytvoření aneuryzmatu:

  • obezita;
  • příjem hormonální antikoncepce;
  • zneužívání alkoholu;
  • kouření.

  Aneuryzma mozku - příznaky

  V závislosti na velikosti aneuryzmatu mozkových cév mohou být příznaky pro pacienta vyslovovány nebo zůstávají bez povšimnutí. Klinický obraz je způsoben stlačením anatomických míst umístěných v blízkosti cévního výboje a narušení nervových impulzů, závisí na lokalizaci. Hlavní klinické projevy jsou často:

  1. Bolest v hlavě - charakterizované různým trváním a intenzitou, často se vyskytují paroxysmaticky (v některých případech je spojeno s nárůstem tlaku). Lokalizace bolesti závisí na oblasti léze. V tomto případě, pokud je hluboké zaostření, je bolest méně intenzivní a naopak povrchové vady způsobují silnou bolest.
  2. Poruchy spánku - pokud je ohnisko ovlivněno zónou odpovědnou za monitorování spánku, může se objevit nespavost, potíže s usínáním, ospalost během dne atd.
  3. Nevolnost, nutkání zvracet - takové příznaky jsou typické pro povrchní formace, stejně jako velké aneuryzmy, které způsobují zvýšený intrakraniální tlak. Zvláštností těchto pocitů je, že nejsou spojeny s příjmem jídla, nejsou vyloučeny užíváním léků, zvracení nevede k úlevě.
  4. Poruchy vidění - s abnormální cévní změny ve zrakovém nervu může způsobit částečné nebo úplné ztrátě zraku, strabismu, dvojité vidění, zákal, „závoj“ před očima, a tak dále.
  5. Křeče - Nekontrolované svalové kontrakce se mohou objevit, když povrchové části mozku jsou vymačkané velkým výbojem na tepnách.
  6. Kognitivní postižení - poruchy paměti, schopnost absorbovat nové informace, logicky myslet, číst, počítat atd.
  7. Psychické poruchy - časté změny v emoční náladě, podrážděnost, nadměrná úzkost.
  8. Necitlivost obličejových oblastí, slabost obličejových svalů.

  Aneuryzma mozkové aorty - příznaky

  Aneuryzma mozku někdy ovlivňuje větve aorty - největší arteriální cévy v těle. Mezi projevy této patologie pacienty často zaznamenávají depresivní pocity nepohodlí v různých částech hlavy spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Navíc se často pozoruje závratě, pokles pulzu a pocení. Někdy dochází k mírnému pocitu brnění v hlavě v oblasti zranění.

  Aneuryzma mozkové arterie

  Forma onemocnění, při které se formovaný defekt podobá krvi naplněnému vaku a je tvořen místním poškozením jedné z vaskulárních vrstev, je nejběžnější. V tomto případě se v krevním oběhu vytvoří vír, zpomalí se pohyb krve, hrozí se tvorba krevních sraženin. Známky aneuryzmatu mozku tohoto typu se nemohou projevit po dlouhou dobu, až do prasknutí výčnělku nebo trombózy.

  Aneuryzma hlavní mozkové tepny

  Když primární léze (bazilární) tepny lokalizovaná bolest v týlní oblasti hlavy a krku. Kromě toho, aneurysma mozkových tepen vyvolává projevy jako je periferní lícního nervu paréza jednostranné ztráty sluchu, zvonění v uších, který se podobá závan větru. Protože Hlavní tepna dodává krev do mozečku a mostu, a když tam je nedostatečný přívod krve do těchto oddělení mohou být závratě, ztráta sluchu, koordinační poruchy.

  Aneuryzma karotidové arterie mozku

  Charakteristické znaky aneuryzmatu mozku lokalizovaného na karotidě zahrnují takové projevy jako hluk a zvonění v uších, intenzivní bolesti hlavy, závratě, problémy s vizuálním vnímáním. Během palpace a vyšetření, je-li povrchně umístěn, je patrný abnormální pulzující otok, v oblasti, kde dochází k mírné bolesti.

  Aneuryzma mozkových cév - důsledky

  Dlouhodobá existence mozkových aneurzmatů a komprese čelních laloků často vede k mozkové atrofii v této oblasti. Výsledkem je postupný narůstající kognitivní pokles, projevující se změnami v chování a osobních charakteristikách. Aneuryzma mozku, symptomy účinků komprese tkáně, v důsledku čehož není možné opravit zhoršující se zrak, vede k poškození optického nervu.

  Ruptura mozkových aneurysmů

  Je-li diagnóza „mozkové aneurysma“ jakékoliv citové nebo fyzické zátěži, krevního tlaku rázu, špatné návyky může rychle vyvolat nebezpečné následky - mezeru naplněnou tvorby krevních cév. Výsledkem je krvácení v mozkové tkáni nebo v intrakraniálním prostoru, krev začíná vyvíjet tlak na tuto zónu a to vede k narušení různých funkcí.

  Někdy může prasknutí aneuryzmatu mozkových cév s nezjištěným chirurgickým zákrokem vést k smrtelnému výsledku. Rozpoznat okamžik mezery může být na následujících klíčových rysech:

  • náhlá vážná bolest hlavy;
  • pocit nevolnosti;
  • zhoubné zvracení;
  • ztráta vědomí.

  Ruptura mozkových aneurzmatů - důsledky

  V jiných případech může být prasknutí mozkové aneuryzmy méně politováníhodné, ale po krvácení do mozku se osoba často stává zdravotně postiženou. Tato komplikace může být diagnostikována:

  Léčba aneuryzmatu mozku

  Je důležité vědět, že moderní medicína nemá efektivní konzervativní metody, jak se zbavit mozkových aneurysmů. Proto při identifikaci takového nebezpečného onemocnění je lepší nechat se riskovat a netestovat pro sebe ani lidové prostředky, ani jiné alternativní technologie, které často nenabízejí lékaři, ale šarlatány. Účinná léčba mozkových aneurzmatů může být provedena pouze chirurgickou manipulací.

  V případech, kdy cévní formace je malá, nezpůsobí významné abnormality, pacienti se doporučuje počkat-and-pozorovací taktiku, která zahrnuje pravidelné návštěvy u neurologa či neurochirurga, kontrolu nad velikosti výdutě, vysledování jeho „chování“. Navíc jsou určeny metody, které minimalizují nebezpečí nebezpečných následků:

  • normalizace krevního tlaku;
  • pokles cholesterolu v krvi;
  • zvýšená elasticita tepen;
  • léčba infekčních patologií;
  • odmítnutí špatných návyků;
  • odměňování fyzické aktivity atd.

  Aneuryzma mozku - operace

  Pokud je zjištěna aneuryzma mozkových cév, která je často diagnostikována rentgenovými, tomografickými vyšetřeními a angiografií, je možné se vyhnout jejich komplikacím pomocí neurochirurgické operace. Operační léčba je v tomto případě velmi složitá, je zaměřena na izolaci dutiny aneuryzmatu a její odstranění z cerebrálního oběhu. Operace k odstranění aneuryzmatu mozkových cév může být provedena jednou z hlavních metod:

  • endovaskulární okluze;
  • oříznutí aneuryzmatu děložního čípku.

  Endovaskulární chirurgie aneuryzmat mozkové tepny

  Tato metoda je minimálně invazivní, prováděná v celkové anestezii. Endovaskulární embolizace aneuryzmatu mozkových cév zahrnuje zavedení flexibilního katétru, který se postupně postupuje k patologickému místu pod kontrolou rentgenového aparátu, přes jednu z odsávacích nádob. Dále se do dutiny aneuryzmatu zavede mikrospirál z katétru, což způsobuje ucpání a smrt formace. Výhodou této techniky je možnost přístupu k hluboce nasazeným cévám, aplikace i po ruptuře aneuryzmatu.

  Klonování mozkových aneurysmů

  Pokud není aneuryzma mozkových cév hluboká, nebo pokud je nutná naléhavá intervence po krvácení, je provedena otevřená operace. Tato technika zahrnuje otevření lebky a izolaci tvorby z krevního oběhu vytvořením speciální kovové spony na krku. Výsledkem je, že dutina cévního výčnělku postupně klesá s dalšími výměnami spojovacími tkáněmi.

  Operace vyžaduje vysoce kvalitní mikrochirurgické vybavení, operační mikroskop. Pokud je zákrok prováděn po přerušení aneuryzmatu mozkových cév, operace zahrnuje odvodnění vzniklého intracerebrálního hematomu a likvidaci krve v oblasti subarachnoidního prostoru.

  Aneuryzma mozku - následky po operaci

  Dokonce i v důsledku úspěšného úspěšného chirurgického zákroku, při kterém je aneuryzma mozkových cév eliminována, mohou být následky po operaci vzdáleny. Komplikace jsou spojeny s reakcí na anestetikum, poškozením cévních stěn, neúplným odstraněním krevních sraženin apod. V tomto ohledu mohou pacienti vyvinout:

  • zhoršení přívodu krve do mozkové tkáně;
  • trombóza;
  • mozkový edém;
  • výskyt nového aneuryzmatu;
  • infekční proces;
  • porušení řeči, sluchu, pohledu atd.

  Riziko provedení operace je ovšem ve většině případů opodstatněné. Život po ořezání aneuryzmatu mozkových cév, stejně jako po endovaskulární operaci, má určité omezení a doporučení. Mnoho pacientů potřebuje dlouhou dobu rehabilitace s fyzioterapií, užíváním léků, opakovanými operacemi.

  Více Informací O Plavidlech