Jak identifikovat a léčit aneuryzma interatrial septum u dětí

Aneuryzma interatrial septa u dětí a dospělých je patologický stav charakterizovaný změnami ve stěnách velkých cév. Výsledkem je ultrazvuková diagnóza jedné části srdce. Aneuryzma u dětí se může vyvinout v děloze, s určitým porušením kardiovaskulárního systému.

U novorozenců se může tato patologie vyskytnout v důsledku dlouhotrvajícího a hlasitého plače, stejně jako s obtížnými pohyby střev. Pokud budeme hovořit o starších dětech, pak se může objevit jejich aneuryzma interpriální septa (MPP) v důsledku poranění.

Aneuryzma MPP u novorozenců je patologie související se srdečními vadami. Obvykle, když je dítě diagnostikováno, rodiče začnou paniku. Mnoho v zmatku a nevím, jak s tím žít. Proto, abychom vyloučili takové obavy, je nutné zjistit, jaká nemoc je, jak se s ní zacházet a jaké preventivní opatření je třeba.

Aneuryzma se zpravidla rozvíjí na místech, kde je mezikruhová septum nejtenčí. Problém však spočívá v tom, že u nitroděložního vývoje v MPP je malá clona, ​​která je uzavřena již po narození dítěte. Pokud se tak nestane a jamka je příliš velká, promluvte o onemocnění srdce. V jiném případě se díra zavře, ale zůstává tzv. Tenké místo, které se protáhne a vyčnívá po čase. Tento jev se nazývá aneuryzma MPP.

Různé defekty meziknihové septa u kojenců jsou klasifikovány na místě, kde septum vyčnívá (dolní, horní, přední a zadní, centrální), a také podle velikosti výčnělku. Ve vzácných případech je nedostatek přepážky.

Příčiny MSP u dětí

Ve většině případů, pokud jde o příčiny aneuryzmatu mezikniterního septa u dětí, vědci mluví o dědičném faktoru. Protože on je ten, kdo hraje rozhodující roli v jejím vzhledu u novorozence. Obvykle, pokud rodiče předtím zjistili aneuryzma, jejich dítě bude také mít protékaný přepážku. Také nevylučujte špatný průběh těhotenství: hrozbu potratu, matku během těhotenství a pokus o zbavení dítěte léky (tablety).

Obecně platí, že aneuryzma MPA je výsledkem:

 • Špatná dědičnost.
 • Hrozí nebezpečí potratu kdykoli.
 • Odložil infekční onemocnění.
 • Chřipka, akutní respirační infekce.

Pokud rodiče nemají a nemají žádné srdeční potíže, lékaři stále doporučují, aby podstoupili úplné vyšetření před koncepcí dítěte. Díky tomu je možné vyloučit vývoj takové patologie a léčit již existující nemoci před začátkem těhotenství, což je mimořádně důležité.

Symptomy aneuryzmatu MPP u dětí

Bezprostředně po narození během prvních dvou týdnů může novorozenec pozorovat mírnou cyanózu, projevenou v cyanóze kůže dítěte. Toto je jediný pravý symptom rozpoznán bezprostředně po narození. Všechny ostatní příznaky se obvykle objevují po třech nebo čtyřech měsících. Špatná diagnóza - srdeční onemocnění je zpravidla dáno do staršího věku - ve 2-3 letech života.

Pokud má dítě aneuryzma a má malou velikost: v rozmezí 10-15 mm může dítě růst a vyvíjet normálně.

Symptomy manifestace aneuryzmatu u dětí do 3 let jsou následující:

 • Dítě je fyzicky slabé. Rovněž je zřejmé, že inhibice duševního vývoje je patrná.
 • Dítě těžce zvedá váhu, často nemocí chladnými a virovými nemocemi.

Symptomy aneuryzmatu u dětí starších tří let:

 • Zůstává v rozvoji, růstu.
 • Nízká hmotnost.
 • Problémy při vývoji reprodukčního systému.
 • Dítě sotva provádí fyzické cvičení, dlouhé zatížení, aby to nebylo pod silou.
 • Na recepci doktor diagnostikuje bledost kůže, anatomické změny v oblasti hrudníku. Mírně znatelné, jako vypuklé srdce.

Podobný faktor je obvykle způsoben svalovou atrofií a výrazným zvýšením srdeční komory v pravém rohu. Pozorováno je: hranice srdce se rozšiřuje směrem nahoru a doprava. Plicní kufr a pravá síň jsou značně zvětšeny. Arteriální tlak je zde mírně nižší.

Symptomy dítěte staršího sedmi let:

 • Když posloucháte srdce, slyšíte systolický šum.
 • Pokud v tom okamžiku přidáte určité fyzické zatížení, zvuk se zesiluje.
 • Pokud je dítě starší než 2 roky přítomno a potvrdí výše uvedené příznaky, je diagnostikován s izolační sekundární vadou mezikniva.

Jaká je délka života pacientů s aneuryzmem MPP?

Podle statistických údajů je průměrná délka života lidí s aneuryzmem MPP 40-45 let.

Nevylučujte případy, kdy pacienti žijí ve věku 80 let. Ale i tak diagnóza "aneuryzmatu MPP" činí osobu postiženou v 50 letech. K tomu dochází z důvodu zvýšeného tlaku v plicích.

Existují však také pozitivní výjimky: u 3-5% dětí dochází k nedobrovolné obnově defektu meziknihovního septa.

Pacienti s aneuryzmem MPP jsou ve většině případů diagnostikováni s chronickou pneumonií, která se vyvine kvůli častým onemocněním dýchacího systému. Některé děti s aneuryzmou zemřou už v dětství. Letální výsledek v tomto případě je asi 10%. Dále se často pozoruje sekundární pneumonie a revmatismus u dětí.

Pokud neprovedete operaci včas

Pokud je operace dlouhou dobu zpožděna, roztrhne se aneuryzma.

Korekce interatrial septa může být provedena, pokud je výtok krve příliš vysoký. Při operaci je podobná vada sešita nebo je syntetická náplast umístěna na septum.

Léčba aneuryzmatu MPP u dětí

Aneuryzma septum u dětí je eliminována výlučně chirurgickou metodou. V případech, kdy není zvětšena aneuryzma a nezpůsobuje zhoršení zdraví, doporučuje se dítě po 1 roce života podstoupit operaci. Až do tohoto okamžiku dítě neustále pozoruje odborník.

Operační odstranění defektu interatrial septa může být provedeno několika způsoby:

 • Odstranění patologického výčnělku zastavením srdce a odstraněním aneuryzmatu.
 • Korekce levé komory se provádí.
 • První metoda chirurgického zákroku je radikální. Operace trvá několik hodin.
 • Sekvence akcí během operace:
 1. Expozice srdce chirurgem.
 2. Kontrola levé komory.
 3. Určení přesné polohy aneuryzmatu.
 4. Instalace kanyly na aortu.
 5. Provádění nucené zástavy srdce. Připojení zařízení umělé cirkulace.
 6. Otevření aneuryzmatu. Průzkum stavu levé komory chirurgem. Odstranění stávajících krevních sraženin.

V současné době se často používá druhá metoda, ale zde se manipulace provádí nahrazením patologického místa umělým implantátem. Stejná metoda je zpravidla používána k léčbě aneuryzmatu u dětí.

Kontraindikace pro operaci srdce:

 • Dysfunkce jater a ledvin.
 • Infekční onemocnění.
 • Onkologie.
 • Zvýšená teplota podsvětí.
 • Nesnášenlivost k celkové anestezii.
 • Pneumonie, plicní nedostatečnost.
 • Srdeční selhání třetího stupně.
 • Diabetes mellitus v těžké formě.

Konzervativní metody léčby aneuryzmat MPS u dětí

Aneuryzma malého rozměru u dítěte, která neovlivňuje kvalitu jeho života a úroveň vývoje, může zůstat po celý život dítěte. Zvlášť se týká dětí, od kterých je kontraindikováno odstranění aneuryzmatu chirurgicky. Je důležité dodržovat preventivní opatření a neustále sledovat u lékaře.

Ti, kteří jsou kontraindikací chirurgického zákroku, lékaři doporučují sledovat režim, správně plánovat kombinaci rekreačních aktivit a aktivit. Nepřestávejte dítě se aktivně pohybovat. Protože malé fyzické zatížení, například denní procházky, má cyklování pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Ale nepřehánějte to.

Potraviny by měly být také vyvážené. Děti se doporučují kojit během prvního roku života. To snižuje riziko vzniku infekčních onemocnění, které často vyvolávají komplikace spojené se srdeční funkcí. Přechod na normální stravu by měl obsahovat dostatek potřebných minerálů a vitamínů.

Nezapomeňte na posilování terapie. Denně se doporučuje dělat gymnastiku, masáže, koupele s léčivými bylinkami.

Rodiče dětí s diagnózou "aneuryzmatu MPA" by měli být pro ně sledováni, nedovolují vývoj stresových situací u dětí, neustále navštěvují pediatry a neurology.

Aneuryzma MPP a metody její léčby u novorozenců

 • Příčiny aneuryzmatu MPP u novorozenců
 • Symptomy aneuryzmatu u dětí
 • Léčba aneuryzmatu u dětí
  • Kontraindikace pro operaci srdce u dítěte
 • Konzervativní léčba aneuryzmatu

Aneuryzma MPP u novorozenců se nazývá patologická změna stěn velkých cév, což může vést k výčnělku určitého místa. Aneuryzma se může vyvinout i během intrauterinního stavu kvůli abnormálnímu vývoji kardiovaskulárního systému. Aneuryzma se může vyvinout u novorozených dětí kvůli negativním účinkům prodlouženého hlasitého pláče nebo v důsledku stresu během obtížného úkonu defekace. Příčinou aneuryzmatu u starších dětí může být přenos poranění.

Aneuryzma MPP (interatrial septum) u kojenců je přičítána vrozené srdeční nemoci. Pokud je tato diagnóza kladena na vaše dítě, pokuste se paniku. Především byste se měli seznámit s tím, co je aneuryzma síňové septa, jak ji léčit a jaká opatření k prevenci nemoci by měla být pozorována.

Obvykle se na místě, kde je přepážka tenčí, objeví aneuryzma. Problém spočívá v tom, že při intrauterinním vývoji v mezikvartálním přepážce je malá díra, která by měla být uzavřena po narození dítěte. Nejčastěji se to stává, ale někteří lidé stále mají "tenké místo", které se časem začne protáhat a vyčnívat a tvoří aneuryzma.

Poruchy MPP u novorozenců jsou klasifikovány podle místa na septa, mohou být:

Také aneuryzma MPP u novorozenců je rozdělena podle velikosti výčnělku na obě strany. Ve výjimečných případech dochází k absolutní nepřítomnosti interatrial septum.

Příčiny aneuryzmatu MPP u novorozenců

Většina vědců má tendenci věřit, že aneuryzma u dětí se objevuje kvůli špatné dědičnosti. Často toto onemocnění postihuje otce nebo matku novorozence. Není neobvyklé, že by aneuryzma měla být diagnostikována u dětí, u nichž existuje riziko potratu nebo u nichž došlo k pokusům o narušení těhotenství.

Dalším důvodem výskytu aneuryzmatu u dítěte je přenos nemoci u matky během těhotenství. Dokonce i chřipka může být vážným nebezpečím pro srdce dítěte, které je uvnitř lůna. Matka, která chtějí porodit zdravé dítě, by se o to měla starat i před koncepcí.

Všechna infekční onemocnění by měla být léčena před začátkem těhotenství. Také byste měli provést důkladnou diagnózu těla a zeptat se, jaká jsou dědičná onemocnění v otci dítěte.

Symptomy aneuryzmatu u dětí

Během prvních týdnů života u novorozence s touto vadou existuje jediný příznak - mírná cyanóza, která se projevuje v cyanóze kůže dítěte. Následné příznaky se objeví po 3-4 měsících života. Špatná diagnóza - onemocnění srdce - je obvykle dána mnohem později (2-3 roky života). S malým aneuryzmem (v rozmezí 10-15 mm) se dítě normálně rozvíjí a rozvíjí.

Až 3 roky může dítě trpící aneurysmem vykazovat inhibici duševního a fyzického vývoje. Tyto děti velmi ztížily a často trpí chladnými a virovými onemocněními. Mírně ve starším věku dochází k růstu, problémům rozvoje reprodukčního systému. Dítě s aneuryzmatou je těžké provádět dlouhodobou fyzickou aktivitu.

Při jmenování lékaře je nemocné dítě diagnostikováno s bledou kůží, anatomickými změnami v oblasti hrudníku (srdce vyčnívá). Tento faktor je způsoben svalovou atrofií a výrazným zvýšením pravé srdeční komory. Obvykle se hranice srdce u nemocného dítěte rozšiřuje směrem vzhůru a doprava. K tomu dochází s patrným nárůstem plicního kufru a pravé síně. Krevní tlak může být mírně snížen. Když posloucháte srdce u dětí od 7 let, můžete slyšet systolické mumlání. Při vystavení fyzické námaze na těle se začne hluk zvyšovat.

Diagnóza sekundárních izolace vad MPP dětí daných v přítomnosti příznaků, jako je non-intenzivní válcovací cyanóza v prvních měsících života, časté infekce dýchacích cest do 2 let života. U 2. roku života může mít dítě první příznaky nadměrného zatížení pravé síně, zvýšení objemu pravé komory a příznaky kongesce plicního oběhu.

Průměrná délka života sekundárních aneuryzmat MPA je 40-45 let, ale někteří pacienti přežijí na 80 let. Ale i v tomto případě se po 50 letech stává zdravotním postižením. To je způsobeno zvýšeným tlakem v plicích. Tam jsou také pozitivní výjimky - asi 3-5% dětí prožívá nedobrovolné obnovení defektu MPP.

U pacientů s aneuryzmou je často diagnostikována chronická pneumonie, která se vyskytuje na pozadí častých respiračních onemocnění. Někteří novorozenci s aneuryzmatou zemřou brzy v dětství. Smrtelný výsledek je stanoven u 10% pacientů s přidáním revmatismu nebo sekundární pneumonie. Porušení aneuryzmatu je možné, pokud je operace příliš dlouhá. Korekce septa může být provedena pouze v případě, kdy je výtok krve vysoký. Během operace je vada šitá nebo je na přepážku umístěna syntetická náplast.

Léčba aneuryzmatu u dětí

Tuto vadu lze korigovat pouze chirurgicky. Pokud se aneuryzma nezvyšuje a nezpůsobuje zhoršení zdraví, je dítě provozováno až po prvním roce života. Dříve musí být dítě pod neustálým lékařským dozorem. Všechna vyšetření, která byla naplánována, by proto měla být provedena včas.

Chirurgické odstranění vady může být provedeno několika způsoby. První metodou je odstranění patologického výčnělku. Tato metoda je považována za radikální, celý postup trvá několik hodin.

Sekvence akcí během operace:

 1. Chirurg odhalí pacientovo srdce.
 2. Zkontrolujte levou komoru.
 3. Přesné umístění aneuryzmatu je zvažováno.
 4. Kanyla se vloží do aorty.
 5. Násilně zastavte srdce. Pacientovi připojte zařízení umělé cirkulace.
 6. Aneuryzma je odhalena. Chirurg vyšetří stav levé komory. Existující krevní sraženiny jsou vyloučeny.

Druhou metodou je opravit strukturu levé komory. V současné době se tato manipulace provádí nahrazením patologického místa umělým implantátem (používá se k diagnostice aneuryzmatu u dítěte).

Kontraindikace pro operaci srdce u dítěte

 1. Zhoršená funkce ledvin a jater.
 2. Infekční onemocnění.
 3. Onkologické onemocnění.
 4. Zvýšená tělesná teplota.
 5. Nesnášenlivost k celkové anestezii.
 6. Chronická plicní nedostatečnost, pneumonie.
 7. Srdeční selhání třetího stupně.
 8. Těžká forma diabetes mellitus.

Konzervativní léčba aneuryzmatu

Pokud dítě s aneuryzmem MPP má malé rozměry, pak to nemůže vůbec ovlivnit kvalitu jeho života. Nicméně, dodržování preventivních opatření a pravidelné pozorování lékaře stále stojí za to.

Pro některé děti je operace kontraindikována, musí dodržovat opatření prevence a léčby zvláště striktně.

Nejprve se musíte naučit, jak naplánovat správnou rutinu dne. Musíte se naučit, jak kombinovat odpočinek a práci.

Dítě se nesmí pohybovat. Malá fyzická aktivita ve formě každodenních procházek, cyklistika pozitivně ovlivňuje práci srdce. Nicméně, k přepracování dítěte také stojí za to.

Jídlo by mělo být dobře vyvážené. Je žádoucí, aby v prvním roce dítě dostalo mateřské mléko. To pomůže snížit riziko infekčních onemocnění, které často způsobují komplikace související se srdcem.

Při přechodu na normální dietu ve stravě dítěte by mělo být dostatečné množství potřebných vitamínů a minerálů.

Pravidelně regenerační terapie by měla být prováděna pravidelně: dětská gymnastika, masáže, koupel s léčivými bylinami. Rodiče se musí pečlivě vyvarovat stresových situací v životě dítěte a pravidelně navštěvovat neurologa a terapeuta.

Aneuryzma srdce u novorozenců - stojí za to, že se ponoří do paniky?

Aneuryzma srdce u novorozenců - svědění nebo anomálie vývoje? Odpověď na tuto otázku se týká mnoha. Pokud by se mělo léčit, jak nebezpečný je tento stav? Řekněme si o tom podrobněji v našem článku.

Aneuryzma srdce u dětí je koncept spíše kolektivní. Přesněji řečeno, rozlišují se aneuryzma srdečních struktur - protahování dělících částí mezi síňami a komorami. Takže, co to znamená pochopit aneuryzma interatrial septa (mpp)?

Aneuryzma interatrial septa není zlozvyk. Proto nemusíte panovat bez důvodu, když jste takovou diagnózu slyšeli u lékaře. Je charakterizována prohnutím části síňového septa do dutiny pravého nebo levého atria. Aneuryzma MPP je zahrnuta ve skupině tzv. Malých srdečních anomálií, které jsou považovány za možnou variantu normy nebo hranice mezi normou a patologií.

1 Prevalence a příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma interatrial septa

Prevalence této anomálie je u novorozenců o něco více než 1%. Aneuryzma interatrial septum je vrozená změna jeho struktury, která nevede k narušení funkce srdce. Důvody pro vznik výčnělku v oblasti mezikniterního septa není snadným tématem, kvůli němuž až doposud výzkumníci nevytvořili jednotný názor.

Byly zjištěny přední a pravděpodobné příčiny malých srdečních anomálií u dětí. Mohou být rozděleny do dvou skupin:

 1. Interní příčiny. Patří sem:
  • Porucha vývoje pojivové tkáně. Zároveň se snižuje obsah určitých typů kolagenu nebo je narušen jejich poměr.
   Stejně jako v prvním a ve druhém případě ztrácí síla vazivové tkáně. Dosud tato příčina vede k rozvoji aneuryzmatu MPP.
  • Dědičná predispozice.
  • Porucha tvorby síňového septa během intrauterinního vývoje.
 2. Externí příčiny. Tato skupina zahrnuje vliv různých environmentálních faktorů. Možná příčina aneuryzmatu může být přenášené infekční onemocnění u těhotné ženy.

2 Klasifikace aneuryzmatu

Formy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma MPP je rozdělena do následujících 3 forem:

 1. Výstupek do dutiny pravého atria.
 2. Vyhoďte se směrem k levému atriu.
 3. Vyklenutí ve tvaru písmene S v případě, že dochází k vychýlení na pravé a levé straně.

3 Klinické projevy

Aneuryzma interatrial septa (MPP) je vrozená anomálie vývoje, která je ve většině případů asymptomatická. To je způsobeno skutečností, že přítomnost aneuryzmatu MPP nezhoršuje funkci srdce. Takové dítě se neliší od ostatních dětí a ve fyzickém a duševním vývoji nezůstává za rodiči. Často je náhodně možné identifikovat aneuryzma u dítěte během ultrazvuku srdce.

Je však třeba si uvědomit, že tato anomálie je zdrojem narušení rytmu srdce u dítěte. Jaký je důvod? Zjistíme to. Takže srdce je orgán, který vykonává funkci pumpy v našem těle. Za každou kontrakcí (systole) je určitá část krve vtažena do nádob velkého a malého kruhu krevního oběhu.

Manifestace aneuryzmatu mezikniva

Během práce srdce se stěny síní a komor oscilují pod vlivem toku krve. Navíc, v přítomnosti aneuryzmatu, jsou tyto výkyvy výraznější. V pravé síňové stěně jsou aktivní buňky - tzv. "Rytmické řidiče", které poskytují impulsy nezbytné pro kontrakci srdce.

Když aneuryzma MPP osciluje, dochází k podráždění a zvýšení aktivity těchto buněk. Výsledkem jsou příznaky poruch srdečního rytmu - arytmie. V některých případech může být přítomnost aneuryzmatu kombinována s nestabilitou autonomního nervového systému - neurocirkulační dystonií.

Takže shrnující, na klinice této anomálie mohou mít novorozenci následující příznaky:

 1. Porušení rytmu srdce - rychlý, pomalý nebo nepravidelný srdeční tep.
 2. Symptomy autonomní dysfunkce - špatný spánek, letargie nebo naopak zvýšená excitabilita. Starší děti mohou mít stížnosti na bolesti hlavy, pocení, zvýšenou únavu, nepohodlí nebo bolest v srdci. Může narušit poruchy trávicího systému - bolest, nadýmání a bolesti břicha. Chuť k jídlu klesá, židle může být přerušena.

Jak můžete vidět, tyto příznaky jsou dosti specifické pro septa síní aneurysma, jak může být detekována u velkého počtu dalších onemocnění a funkčních poruch u dětí. Klinická data proto nejsou základem diagnostiky aneuryzmatu MPP.

4 Diagnostika

Diagnostika aneuryzmatu je založena na integrovaném přístupu. Základní diagnostické metody:

 • Auskultace. Způsob poslechu srdce pomocí stetoskopu. Již v tomto stadiu doktor může slyšet hluk v srdci, který může říkat, že dítě může mít nějakou anomálii.
 • Echokardiografie - ultrazvuk srdce. Tato metoda je přístupná, bezpečná a především důležitá v diagnostice aneuryzmatu. Umožňuje odhalit výčnělek mezikurového septa a jeho kmitání ve fázích srdečního cyklu.
 • EKG - elektrokardiogram - není hlavní metodou diagnostiky, ale provádí se k posouzení výkonu srdce. Díky této metodě lze rozlišit různé poruchy rytmu.

Zbývající metody, včetně EKG, doplňují komplexní diagnostiku malých anomálií vývoje srdce. Mohou indikovat přítomnost některých funkčních poruch srdce.

5 Léčba

Problém léčby aneuryzmatu je naléhavou otázkou, která se mnohým obává. Zatím nebyly konečně stanoveny principy léčby aneuryzmatu a dalších malých anomálií srdce. Nicméně lze navrhnout následující taktiky pro řízení těchto pacientů:

 1. Léčba léků. V tomto případě lze předepsat léky, které normalizují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Účel přípravků obsahujících hořčík. Nedávno byla prokázána jeho role v procesech správné tvorby kolagenových vláken. V tomto případě je samotný hořčík součástí pojivové tkáně. Účinnost přípravků z hořčíku byla prokázána s ohledem na jeho antiarytmický účinek. Účast na procesech excitace srdce, magnézium podporuje správné fungování srdce v procesu kontrakce a relaxace. Proto může být předepsáno v případě potřeby k léčbě poruch rytmu.
  • Vitamíny skupiny B a PP. Léčiva zlepšují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Včasná antibakteriální léčba infekčních onemocnění.
 2. Léčba bez léků. Skládá se z následujících:

 • Správná organizace práce a odpočinku dítěte. Nadměrná fyzická aktivita je eliminována, je zajištěn normální a plný odpočinek.
 • Doporučuje se dodržovat režim dne.
 • Zdravá a vyvážená strava.
 • Hydroterapie - použití léčivých lázní.
 • Balneoterapie - ošetření minerálními lázněmi.
 • Různé typy masáží, včetně ručního, podvodního, atd.
 • Fyzioterapeutické postupy včetně elektroforézy s hořčíkem.
 • Třídy fyzioterapie.

Léčebný program je pro každého pacienta individuální. Vychází z komplexního posouzení zdravotního stavu, který zahrnuje různé diagnostické metody.

Chirurgická léčba není provedena, protože aneuryzma není vada, ale patří do skupiny malých anomálií vývoje srdce. Proto neruší práci srdce.

Malé srdeční abnormality jsou skupinou stavů, které vyžadují, aby byl pacient registrován. Proto je nutné pravidelně sledovat s odborníkem. Pozorování se provádí za účelem sledování stavu aneuryzmatu a v případě potřeby opravy metod léčby.

6 Předpověď

Pokud je pozorována prognóza aneuryzmatu, je příznivá. Proto nezanedbávejte pokyny lékaře týkající se léčby a prevence, díky čemuž je vaše dítě zajištěno zdravým a plným vývojem. Zdraví pro vás a vaše děti!

Časopisy

Toto onemocnění je u novorozenců diagnostikováno velmi zřídka (0,9-1% případů). Přesné příčiny této patologie nejsou dobře pochopeny, prakticky neexistuje žádná symptomatologie. Nicméně, vrozená srdeční aneurysma může způsobit rychlou smrt, protože dítě by měl být viděn kardiologa (srdeční chirurg), pediatr. Po stáří 1 roku je možné odstranit patologický výčnělek.

Jak zjistit aneuryzma srdce u dítěte?

Dané onemocnění je prakticky neschopné vyvolat srdeční selhání (jako u aneuryzmatu po infarktu). To je způsobeno absencí závažných poruch v krevním oběhu: kongenitální aneuryzma přes malou nádrž spojuje s levou komorou.

Tento jev ovlivňuje pohodu dětí: nejsou žádné poruchy vidění, stížnosti jsou minimální / chybějící.

Během času však v důsledku uspokojivého fungování srdečního svalu dochází ke ztenčení patologického výčnělku, jeho prasknutí.

Zhoršit situaci může být zvýšena sporty (které nejsou povoleny v srdeční aneurysma), zlozvyků, nezdravý životní styl, jíst nezdravé jídlo.

Smrt nastává kvůli srdečnímu selhání, které se vyvine na pozadí prasknutí vrozeného aneuryzmatu.

Možné projevy vrozené aneuryzmatu srdce zahrnují řadu z nich

 • Patologická pulzace, fixace v oblasti 3. interkostálního prostoru. Při poslechu mladého pacienta (v poloze „ležet“) tyto pulsace bude podobat zvuk „houpacích vlny“: definovat, že není nutné se opřít v blízkosti hrudní kosti. Určete, že patologické třesy mohou být vizuálně, prostřednictvím palpace. Většina pacientů má tento příznak.
 • Krevní sraženiny po stěně. Jejich tvorba je spojena s poruchami cirkulace krve. Když se objeví stěnové sraženiny, zmizí patologická pulsace.
 • Porušení srdeční frekvence. Často se vyskytuje v období dospívání, kdy pro děti je důležité intenzivní cvičení. Vyvolání arytmie u dětí může také zdůraznit, špatné zvyky.

Řada stížností je zaznamenávána od pacientů

 • Dýchavičnost, která může vést k plicnímu edému, astmatu srdce.
 • Pravidelné bolesti v hrudi, které jsou dospělějšími dětmi, popisují jako tahání, bolesti.
 • Periodické bolesti za hrudní kost (jeden z důvodů, proč naléhavě hledat pomoc).
 • Suchý kašel: účinek vrozeného aneuryzmatu na průdušnici.
 • Častá únava.
 • Nevolnost, regurgitace (u novorozenců): výsledek působení patologického výčnělku na orgány trávicího systému.
 • Slabost. U dětí se tento symptom projeví v neustálé touze spát.
 • Vertigo, bolesti hlavy. Objevují se ve věku, kdy se dítě začíná aktivně pohybovat.
 • Pocení. Dokonce i v chladné místnosti bude dítě potu hodně. To je zvláště patrné po spánku.

Přerušení vrozené aneuryzmy srdce, které často končí smrtí dítěte, je doprovázeno množstvím projevů

 • Změna barvy kůže: bledost je nahrazena cyanózou.
 • Silné otoky žil na krku.
 • Časté záchvaty kašle s hemoptýzou.
 • Nevolnost, závažné zvracení s nečistotami (někdy se sraženinami) krve.
 • Studený pot.
 • Ztráta vědomí.
 • Trápí dýchání.

Existuje několik metod, pomocí kterých je možné zjistit, pravidelně sledovat vrozené aneuryzmatu srdce

 • Konzultace s dětským kardiologem / kardiologickým chirurgem ve vztahu k přítomným příznakům. Během rozhovoru by lékař měl zjistit možné příčiny tohoto onemocnění: zdravotní stav matky během těhotenství, přenesené poranění hrudníku během porodu, přítomnost / absence chronických infekcí u dítěte. Dále se studuje historie onemocnění blízkých příbuzných pacienta.
 • Testování moči, krve. Je třeba zkontrolovat přítomnost souběžných onemocnění, které by mohly vyvolat srdeční aneuryzmus. Biochemické vyšetření krve bude rovněž užitečné.
 • EKG. Umožňuje určit specifické změny srdeční frekvence, které může způsobit patologický vývoj. Při vrozené aneuryzmatě srdce (včetně aneuryzmatu meziknihovního septa) by se EKG mělo provádět každé 3 měsíce. Pokud se dítě s aneuryzmatou mezikniterního septa chce zapojit do profesionálních sportů, měl by podstoupit EKG s náložou ultrazvuku srdce.
 • Ultrazvuková vyšetření srdce. Často se takový test provádí každých 12 měsíců. Podle svědectví pediatrického kardiologa může být ultrazvuk předepsán častěji. Používá se k získání následujících informací:
 1. měření přesných parametrů aneuryzmatu;
 2. přítomnost / nepřítomnost krevních sraženin v lumen cév.
 • RTG hrudníku. Pomáhá stanovit parametry srdce, plic.
 • Radioimplantátová ventrikulografie srdce. Je nutné stanovit přesnou polohu polohy aneuryzmatu, jejích rozměrů. Pomocí tohoto průzkumu je možné určit kontraktilní schopnost myokardu v klidu / pod zatížením. Pro provedení ventrikulografie srdce se dítěti podávají intravenózně radioaktivní složky, které se po určitou dobu soustřeďují v tkáních srdce.
 • MRI srdce. Používá se k určení přesných parametrů aneuryzmatu (ultrazvuk neposkytuje takové informace). V době vyšetření dítě dostává mírnou anestezii, aby se nehýbal. Pomocí MRI je možné studovat povahu vrozeného výčnělku, stav srdečních tepen, abychom získali trojrozměrný obraz srdce.
 • Koronární angiografie + rentgenová kontrastní ventrikulografie. Je to nezbytné pro pacienty, kteří plánují provést chirurgickou manipulaci v srdci.

Způsoby léčby

Dané onemocnění je přímou indikací pro chirurgickou léčbu. Pokud aneuryzma srdce neroste, nezpůsobuje zhoršení zdraví, je dítě v provozu po 1 roce. Do té doby by dítě mělo být pod pravidelným dohledem lékaře.

Chirurgická léčba vrozené aneuryzmy srdce může zahrnovat několik technik

Odstranění (resekce) patologického výčnělku. Odvolává se na radikální manipulaci, trvá několik hodin.

Algoritmus zvažované operace

 • Provedení střední sternotomie.
 • Expozice srdce. Za tímto účelem působí operace disekci pleurální membrány, perikardu.
 • Kontrola levé komory.
 • Hledání přesné polohy aneuryzmatu.
 • Instalace kanyly v aortě, duté žíly.
 • Nucené srdeční selhání. Údržba biologické aktivity pacienta bude možná díky připojení umělého oběhového zařízení k němu.
 • Otevření aneuryzmatu. Kontrola stavu levé komory. Eliminace krevních sraženin (pokud existují).

Korekce struktury levé komory (ventrikuloplastika). K dnešnímu dni existuje několik technik pro tuto manipulaci.

Nahrazení patologického místa aorty umělým implantátem. Používá se při diagnostice aneuryzmatu aorty u dítěte.
Chirurgická léčba dotyčné nemoci není vždy možná.
Existuje několik kontraindikací pro operaci srdce u dítěte

 • Závažná porucha ledvin, jater.
 • Infekce těla.
 • Onkologické onemocnění.
 • Plicní nedostatečnost, která je chronická.
 • Srdeční selhání III st.
 • Nesnášenlivost k anestezii.
 • Těžká forma diabetes mellitus.
 • Zvýšená tělesná teplota.

Konzervativní léčba je prokázána v řadě případů

 • Při diagnostikování aneuryzmatu dítěte mezikniva, která má malé rozměry, nemá vliv na kvalitu života.
 • V prvním roce života dítěte.
 • V pooperačním období.
 • Děti, které mají absolutní kontraindikace k chirurgii srdce.

Doporučení pro konzervativní léčbu dětí s vrozenou aneurysmou srdce

 1. Správný režim dne: nejlepší kombinace volného času, tříd. Nemůžete zabránit pohybu dítěte: fyzická aktivita (denní procházky, jízda na kole atd.) Má pozitivní vliv na srdce. Ale přetížení dítěte také nestojí za to.
 2. Vyvážená výživa. V prvním roce života dítěte je velmi důležité mu poskytnout mateřské mléko: tato výživa pomůže minimalizovat riziko infekčních onemocnění (schopných provokovat komplikace související s prácí srdce). Po přechodu na normální stravu by potraviny dítěte měly obsahovat dostatek bílkovin, hořčíku a vápníku.
 3. Obecná posilující terapie: masáže, dětská gymnastika, bylinné koupele.
 4. Každoroční návštěva neurologu. Stres, nadměrná excitabilita, poruchy centrální nervové soustavy ovlivňují činnost srdce. U novorozenců, adolescentů s poruchami spánku a jiných psychických poruch může být předepsáno sedace.
 5. Příjem léků, které pomáhají zlepšit strukturu pojivové tkáně (Magneroth, Magne B6, Kalia ororat). Vezměte si tyto kurzy léků: každých šest měsíců.
 6. Určení léků, které pomáhají posilovat srdeční svaly, zlepšují krevní oběh (Elkar, Kudesan, Limontar). Pro stejný účel jsou pro malé pacienty předepsány multivitamínové komplexy.
 7. Léčebná terapie zaměřená na zastavení příznaků. Pokud existují stížnosti, dětský kardiolog vybírá léky z několika skupin individuálně pro každého pacienta.
 • Statiny. Snížení hladiny cholesterolu v krvi. Jsou jmenováni v období dospívání (nikoliv dříve).
 • Antiarytmické léky. Jsou vybráni v nemocnici poté, co pacient projde kvalitní zkouškou.
 • Antibiotická terapie. Požadováno pro infekční onemocnění.

Prevence

Preventivní opatření týkající se této choroby jsou relevantní v době plánování těhotenství, během plodu

 • Budoucí matka před těhotenstvím by měla navštívit gynekologa pro úplnou, kvalitativní kontrolu stavu jejího zdraví. Krevní testy pro herpes, toxoplazmózu, cytomegalovirus a jiné chronické infekce by měly být podány před těhotenstvím.
 • Důvod pro žádost genetika o radu je několik bodů.
 1. Budoucí rodiče žijí / pracují v dysfunkčním ekologickém prostředí.
 2. Blízcí příbuzní maminky / otce plánovaného dítěte mají závažná onemocnění srdce (vrozená srdeční choroba, aneuryzma srdce).
 3. Budoucí rodiče patří mezi věkové páry.
 • Během těhotenství by mělo být několikrát (3-4) podrobeno ultrazvukovému vyšetření plodu.
 • Několik měsíců před těhotenstvím, po celou dobu trvání plodu, musí budoucí rodiče opustit špatné návyky.
 • Během prvního trimestru těhotenství je důležité vyhnout se infekčním chorobám (chřipka, ARVI). K tomu musíte jíst správně, zajistit denní procházky na čerstvém vzduchu, vyhnout se veřejným místům, komunikovat s pacienty (bolest v krku, ARVI, bronchitida).

Co je aneuryzma srdce u novorozenců?

Aneuryzma srdce u novorozenců není častým onemocněním. Lékaři stále nemohou jmenovat přesnou příčinu této patologie.

Aneuryzma aorty srdce probíhá bez viditelných příznaků a pouze komplexní vyšetření odhaluje onemocnění u kojenců. Je třeba pochopit, co je aneuryzma srdečního svalu.

V lékařské praxi se toto onemocnění nazývá aneuryzma interatrial septum. Stav je velmi nebezpečný, protože často vede k smrti.

Pokud je dítě diagnostikováno s touto chorobou, bude muset pravidelně navštěvovat kardiologa kvůli nepřetržitému sledování. Když je malý pacient starý 1 rok, aneuryzma srdce bude chirurgicky odstraněna.

Symptomy onemocnění

Aneuryzma interatrial septum je malá srdeční anomálie. Výsledkem je změna struktury stěn velkého plavebního pláště a začne se rozvíjet jedna z oblastí srdce. Nejčastěji se to vyskytuje v pravé nebo levé síni.

Lékaři naznačují, že se patologie vyvíjí na pozadí narušení tvorby pojivové tkáně u dítěte v děloze. K těmto změnám dochází i kvůli různým infekčním chorobám matky. Další častou příčinou aneurysmů srdce je dědičná predispozice.

Nemoc nevede ke srdečnímu selhání. To je způsobeno tím, že s aneurysmem srdce není narušení krevního oběhu u novorozence. Aneuryzma je spojena s levou komorou srdce pomocí malého svalového zásobníku. Proto dítě nemá žádné bolesti nebo nepohodlí a nejsou žádné jiné viditelné příznaky. Ale to neznamená, že onemocnění nepřinese komplikace. Časem se výstupek stane tenčí a může prasknout. Tyto důsledky mohou vést k těžkému fyzickému stresu, stresu a nepřesnostem ve výživě. Když se aneuryzma rozpadne, vyvine se srdeční selhání, což může způsobit náhlou smrt dítěte.

Navzdory skutečnosti, že příznaky onemocnění mohou být nepřítomné, stále dochází k vnitřním změnám v těle. A projevují se takto:

 1. V srdci je pulzace, která je poklepávána v oblasti třetího interkostálního prostoru. Pokud dítě leží na zádech a přiložíte své ucho k této oblasti, uslyšíte zvuk houpajících se vln. V tomto případě nepotřebujete ani stetoskop. V oblasti srdce lze slyšet patologické třesy, které tvoří aneuryzma.
 2. Při narušení krevního oběhu se na stěnách tvoří sraženiny. V tomto případě zmizí abnormální pulsace.
 3. Srdeční rytmus je přerušený. Nejčastěji se symptom vyvine během dospívání, kdy se dítě začne aktivně angažovat ve sportu nebo vést nemorální životní styl, je závislé na alkoholických nápojích a kouření.

Aneuryzma srdce u dítěte může nastat ve třech formách:

 1. První - výčnělek je tvořen v levé nebo pravé komoře srdce. Tento typ onemocnění je nejčastější.
 2. Druhý - výčnělek je zprava doleva. Taková patologie není tak často.
 3. Třetí - vyboulení je ve tvaru S.

Faktory ovlivňující vývoj aneuryzmatu srdce

Důvody vzniku tohoto onemocnění byly zmíněny výše.

Kromě dědičné predispozice je ještě jeden důvod - patologické změny srdeční aktivity v prenatálním období.

Faktory, které mohou negativně ovlivnit činnost srdce v plodu v děloze, jsou následující:

 1. Slabá pojivová tkáň, která se vyvinula před narozením dítěte.
 2. Spojivová tkáň se může vyvinout špatně kvůli určitým onemocněním, například jako je Marfanův syndrom.
 3. Snížený vaskulární tón. To je způsobeno vývojem onemocnění, jako je syfilis nebo ateroskleróza.
 4. Náhlé zvýšení krevního tlaku.
 5. Cévní poškození.
 6. Vývoj trombózy.
 7. Nesprávnost ve výživě, nadšení pro mastné a smažené pokrmy.
 8. Infekční onemocnění.

Diagnóza onemocnění

Nejprve, pokud je malý pacient podezřelý ze onemocnění, jsou posláni k ultrazvukovému vyšetření s dopplerografií.

Jako další studie se používají následující diagnostické metody:

 • počítačová tomografie;
 • ultrazvuk, vedený přes jícnu;
 • srdeční katetrizaci.

Komplikace onemocnění

Při normálním průběhu nemoci aneuryzma srdce u dětí nepředstavuje zvláštní ohrožení zdraví a života dítěte. Pouze v akutním období onemocnění mohou vzniknout nebezpečné komplikace. Pokud dojde k prasknutí aneuryzmatu, bude narušena proces cerebrální cirkulace, což vede k rozvoji mrtvice. Navíc existuje hrozba vzniku trombózy. Pokud se trombus roztrhne, může proniknout do jakéhokoli orgánu, což může vést k hrozným následkům, jako je rozvoj selhání ledvin, gangréna končetin apod.

Léčba onemocnění

Pokud byla nemoc náhodně zjištěna a neprobíhá, lékař nepodnikne žádné léčebné účinky. Dítě je však okamžitě zapsáno do registru, protože onemocnění vyžaduje neustálé sledování stavu malého pacienta. Se zvětšením výčnělku a progresí onemocnění bude vyžadována konzervativní léčba. V obzvláště závažných případech se provádí operace.

Přibližný režim léčby

Terapeutické metody, které používají pro malé aneuryzmy, zahrnují:

 • dodržování stravy: tučné, smažené a slané pokrmy jsou vyloučeny;
 • výkon gymnastických cvičení, které zajišťují slabou fyzickou aktivitu;
 • symptomatická léčba, je-li to nutné;
 • oxygenoterapie (používá se vysokotlaký kyslík);
 • dítě je vyšetřováno kardiologem alespoň jednou za šest měsíců.

Lékařská terapie. Léčba léků se provádí s rizikem komplikací a zahrnuje následující léky:

 • glykosidy - zvyšují nebo snižují srdeční kontrakce;
 • antikoagulancia - kontrolu srážení krve zředěním krve;
 • beta-blokátory - snížení frekvence srdečních záchvatů;
 • prostředky pro arytmii.

Chirurgická intervence. Provádí se podle označení a používá se ve výjimečných případech. Následující porušení může sloužit jako omluva pro operaci:

 • velké velikosti aneuryzmatů;
 • vliv aneuryzmatu na práci celého kardiovaskulárního systému;
 • hrozba roztrhání aneuryzmatu.

V těchto případech se někdy operace provádí naléhavě.

Chirurgická intervence se provádí dvěma způsoby:

 1. Aplikace polymerních materiálů pro umělé zpevnění stěn aneuryzmatu. To je děláno, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmatu a zabránilo se její proliferaci.
 2. Resukce aneuryzmatu, tj. Její úplné odstranění. Pak jsou stěny přepážky kompletně přestavěny.

Prevence onemocnění

Prevence se provádí podle následujících opatření:

 • je vynaloženo veškeré úsilí ke snížení rizika srdečního záchvatu;
 • včasné vyloučení infekčních nemocí;
 • zachování psychického a emočního pohodlí.

Ve vztahu k malým dětem musí rodiče:

 • ovládat fyzický a emocionální vývoj dítěte;
 • krmení dítěte užitečným jídlem;
 • sledovat imunitní systém dítěte a v případě potřeby jej posílit;
 • nedráždit dítě, nedovolit stresující situaci;
 • ujistěte se, že fyzická aktivita je mírná a pravidelná.

Budoucí matka by si měla být jistá, že bude sledovat její zdraví, pouze tento stav bude dělat dítě zdravé. Během těhotenství je důležité provést všechny potřebné testy. Při zjišťování skrytých infekcí je nutné s nimi zacházet. Kouření a alkohol jsou během tohoto období nepřijatelné. Je třeba se vyhnout místu velkého množství lidí, protože existuje nebezpečí nakažení infekční nemoci.

Aneuryzma srdce u novorozenců

Aneuryzma srdce u novorozenců: symptomy, příčiny, léčba, prevence, komplikace

Příčiny

Aneuryzma srdce je vzácná: je diagnostikována u asi 1% novorozenců. Většina patologie se objevuje jako důsledek vlivu různých provokujících faktorů, mezi které patří:

 • vrozené vady;
 • defekt, tvořený v hladkých svalů srdce;
 • infekce, kterou plod uzavřel uvnitř matky, například zarděnka, chřipka nebo herpes;
 • expozice mutagenním látkám, včetně radioaktivních látek;
 • dědičnost;
 • věk rodičů: matka nad 35 let, otec nad 45 let.

Hlavní příčinou onemocnění je nepříznivá ekologická situace, na které závisí správný vývoj kardiovaskulárního systému dítěte.

Aneuryzma srdce je často doprovázena závažnějšími odchylkami v činnosti kardiovaskulárního systému. Patologie se může rozvíjet v různých směrech, v závislosti na tom, který určuje její tvar. Aneuryzma je rozdělena do tří hlavních typů:

 • Levá strana, která je charakterizována zakřivením směrem k levému atriu;
 • pravá strana, ve které je deprese směrována směrem k pravé síni;
 • s aneuryzmem ve tvaru s, který se vyznačuje vzhledem výcviku v obou atériích.

Symptomy

Aneuryzma často nemá závažné klinické projevy a vyskytuje se u dítěte bez známky. Ale někdy jsou anomálie doprovázeny následujícími příznaky:

 • dušnost,
 • zvýšená tělesná teplota,
 • ospalost,
 • slabost.

Diagnostika aneuryzmatu srdce u novorozence

Diagnóza "aneuryzmatu" se obvykle vyskytuje u novorozenců během vyšetření v mateřské nemocnici v době ultrazvukového vyšetření. Kromě toho je v těhotenství často zjištěna patologie v plodu. Odchylky ve struktuře srdečního svalu lze snadno rozpoznat a rozpoznat na monitoru. Po narození dítěte může lékař předepsat další diferenciální diagnózu pro potvrzení diagnózy. Po jeho založení lékař určuje následnou léčbu onemocnění.

Komplikace

Pokud je aneuryzma působivé velikosti a pokroku, může v budoucnu vést k vážným následkům. Kvůli patologii se hypoxie rozvíjí v tkáních dítěte. Také na stěnách aneuryzmatu se tvoří tromby, které se mohou zlomit, což povede k smrtelnému výsledku. Smrtelně nebezpečná je prasknutí samotného aneuryzmatu - dítě zemře téměř okamžitě.

Při absenci nebo negramotné léčbě aneuryzmatu může začít pokračovat. V některých případech se patologie může opakovat i po operaci.

Léčba

Pokud je přítomna aneuryzma novorozenců, je nutné ji pravidelně vyšetřovat od kardiologa a pediatra, podrobit se vyšetřením ultrazvukem a EKG k pozorování dynamiky onemocnění. Při absenci příznaků komplikací a progrese anomálie nemoc neovlivňuje zdraví dítěte. Později, jak dítě roste, je nutné ho chránit před různými stresy, únavou a nadměrnou fyzickou námahou. Lékař rozhoduje o terapii patologie.

Co doktor dělá

Aneuryzma srdce u novorozence je korigována výhradně chirurgicky. Pokud nedojde k pokroku a nemá negativní dopad na životní pohodu dítěte, operace se provádí po skončení roku. Do té doby je dítě stále pod kontrolou lékaře.

Pro odstranění vady se používá několik chirurgických postupů. Radikální je metoda, při které je zcela odstraněn patologický výčnělek. Tato operace trvá několik hodin. Lékař vystavuje srdce dítěte, provádí vyšetření, určuje přesné umístění aneuryzmatu, nastavuje kanylu v aortě a násilně zastavuje srdce. Poté je pacient připojen k zařízení, které provádí umělou cirkulaci. Pak se otevře aneuryzma a vzniklé krvácení se vyloučí.

Během použití druhé techniky je struktura opravena. V tomto okamžiku se během takové manipulace používá štěp, který je instalován na místě patologického výčnělku.

Operace na srdci dítěte se provádějí pouze tehdy, pokud nemá nějaké kontraindikace. Mezi ně patří:

 • porucha funkce jater a ledvin;
 • infekční a onkologické nemoci;
 • vysoká teplota;
 • intolerance k anestezii;
 • pneumonie;
 • diabetes mellitus v těžké formě;
 • 3. stupeň srdečního selhání.

Prevence

V případě, že aneuryzma u dítěte neprobíhá a má malou velikost, nebude mít vliv na kvalitu jeho života. Ale přijetí preventivních opatření stále potřebuje, stejně jako je třeba dodržovat u lékaře. Co by rodiče měli dělat?

 • Správně plánovat denní režim dítěte.
 • Nezakládejte činnost motoru, ale dítě příliš nepřetěžujte. V budoucnu může jet na kole, chodit na čerstvý vzduch častěji.
 • Zvykněte dítě na správnou výživu. Vyvážená strava je důležitá. V prvním roce života dítě nutně konzumuje mateřské mléko, což snižuje riziko infekčních onemocnění, které negativně ovlivňují funkci kardiovaskulárního systému. Dále je nutné ve své stravě zahrnout užitečné produkty obohacené minerály a vitamíny.
 • Je třeba posílit zdraví dítěte v prvních měsících jeho života. To pomůže speciální masáže, lázně s odvarmi léčivých bylin. V budoucnu by mělo být dítě chráněno před stresovými situacemi.

Role mědi v těle

 • Aneuryzma mozkových cév

Vyzbrojeni znalostmi a přečtěte si užitečný informativní článek o nemoci aneuryzmatu srdce u novorozenců. Koneckonců, být rodiči znamená studovat vše, co pomůže udržet určitý stupeň zdraví v rodině na úrovni "36,6".

Zjistěte, co může způsobit onemocnění srdce aneuryzmatu u novorozenců, jak to včas rozpoznat. Najděte informace o tom, jaké jsou příznaky, kterými můžete identifikovat malátnost. A jaké testy pomohou identifikovat nemoc a provést správnou diagnózu.

V článku se dozvíte vše o způsobech léčby takového onemocnění jako je aneuryzma srdce u novorozenců. Uveďte, jaká by měla být účinná první pomoc. Chcete-li léčit: vybrat si léky nebo národní metody?

Dozvíte se také, co může být nebezpečné pro předčasné léčení onemocnění srdce aneuryzmatu u novorozených dětí, a proč je tak důležité vyhnout se následkům. Vše o tom, jak zabránit vzniku aneuryzmatů srdce u novorozenců a předcházet komplikacím. Buďte zdraví!

Aneuryzma srdce u dětí a novorozenců

Toto onemocnění je u novorozenců diagnostikováno velmi zřídka (0,9-1% případů). Přesné příčiny této patologie nejsou dobře pochopeny, prakticky neexistuje žádná symptomatologie. Nicméně, vrozená srdeční aneurysma může způsobit rychlou smrt, protože dítě by měl být viděn kardiologa (srdeční chirurg), pediatr. Po stáří 1 roku je možné odstranit patologický výčnělek.

 • Jak zjistit nemoc?
 • Způsoby léčby
 • Prevence

Dané onemocnění je prakticky neschopné vyvolat srdeční selhání (jako u aneuryzmatu po infarktu). To je způsobeno absencí závažných poruch v krevním oběhu: kongenitální aneuryzma přes malou nádrž spojuje s levou komorou.

Tento jev ovlivňuje pohodu dětí: nejsou žádné poruchy vidění, stížnosti jsou minimální / chybějící.

Během času však v důsledku uspokojivého fungování srdečního svalu dochází ke ztenčení patologického výčnělku, jeho prasknutí.

Zhoršit situaci může být zvýšena sporty (které nejsou povoleny v srdeční aneurysma), zlozvyků, nezdravý životní styl, jíst nezdravé jídlo.

Smrt nastává kvůli srdečnímu selhání, které se vyvine na pozadí prasknutí vrozeného aneuryzmatu.

Řada stížností je zaznamenávána od pacientů

Přerušení vrozené aneuryzmy srdce, které často končí smrtí dítěte, je doprovázeno množstvím projevů

Existuje několik metod, pomocí kterých je možné zjistit, pravidelně sledovat vrozené aneuryzmatu srdce

Dané onemocnění je přímou indikací pro chirurgickou léčbu. Pokud aneuryzma srdce neroste, nezpůsobuje zhoršení zdraví, je dítě v provozu po 1 roce. Do té doby by dítě mělo být pod pravidelným dohledem lékaře.

Chirurgická léčba vrozené aneuryzmy srdce může zahrnovat několik technik

Odstranění (resekce) patologického výčnělku. Odvolává se na radikální manipulaci, trvá několik hodin.

Algoritmus zvažované operace

Korekce struktury levé komory (ventrikuloplastika). K dnešnímu dni existuje několik technik pro tuto manipulaci.

Nahrazení patologického místa aorty umělým implantátem. Používá se při diagnostice aneuryzmatu aorty u dítěte. Chirurgická léčba dotyčné nemoci není vždy možná.

Existuje několik kontraindikací pro operaci srdce u dítěte

Konzervativní léčba je prokázána v řadě případů

Doporučení pro konzervativní léčbu dětí s vrozenou aneurysmou srdce

Preventivní opatření týkající se této choroby jsou relevantní v době plánování těhotenství, během plodu

Aneuryzma srdce u novorozenců: co je u dětí?

Obsah

Patologické ztenčení a protržení stěny myokardu je aneuryzma srdce, u novorozenců je extrémně vzácná. Pro dospělé je důsledkem předchozího infarktu myokardu. Někdy je u starších dětí pozorována taková porážka srdečního svalu, což se děje kvůli opožděnému vývoji tohoto orgánu a zvýšenému tlaku na něj. Vliv na novorozence různých nepříznivých faktorů, které způsobují určitou destabilizaci ve svém rozvíjejícím se organismu, se stává důvodem, proč v dětství vzniká aneuryzma srdce.

Jak plod tvoří aneuryzma?

V děloze plodu je okno v mezikomorové septa. Ale při narození tohoto okna by dítě mělo přerostnout. Když se tento proces vyskytuje s přepážkou sestávající z heterogenní strukturované tkáně, pak na místě, kde dochází k silnému ztenčení, začíná se roztahovat a vyčnívat. Tak se u dětí rozvíjí aneuryzma srdce po narození.

Otok interventrikulární septum se může objevit v různých směrech, takže klasifikace této patologie u dítěte závisí na umístění vady:

 1. Vyklenutí ve tvaru písmene S ukazuje, že je pozorováno v levém a pravém směru od atria.
 2. Pravé obrysy jsou pozorovány uspořádáním formování pytlů v pravé síni.
 3. Levé obrysy naznačují, že vzdělání je v levém atriu.

Umístění tohoto vzdělávání na oddělení může být kdekoli. Taková odchylka je jediná, ale může se vyvíjet společně s dalšími závažnými patologickými stavy srdce u dítěte.

Okamžitě odhalí tento proces není snadné, protože v raných fázích vývoje výdutě v srdci novorozence nemůže být zobrazen, s výjimkou bledost kůže a eventuálního cyanóze z nasolabiálních trojúhelníku.

Symptomatologie dalšího vývoje patologického procesu

Pokud není aneuryzma diagnostikována v krátkém čase, pak několik měsíců po narození dítěte oslabí a zaostává ve vývoji a za pár let může mít řadu příznaků:

 • U mnoha dětí, když posloucháte srdeční tepu ležící v oblasti mezi druhým a třetím žebrem vlevo, bude slyšet zvuk jako "kyvné vlny".
 • Snad tvorba parietálních trombů, s vymizením výše uvedených pulsací.
 • V případě oddělení sraženiny a ucpání cévy v mozku se dítě vyvine mrtvici. Pokud se tato obstrukce vyskytne v jiném orgánu, začne nekroza blízké tkáně.
 • Změny srdeční frekvence v důsledku zvýšené fyzické námahy na těle, stejně jako nedodržování stravy, spánku a bdění. Stresy jsou také vinou narušení rytmu srdce u dítěte.
 • Bolest v hrudníku bolestivé a kreslící charakter, stejně jako dušnost s vývojem srdečního astmatu a plicního edému.
 • Kašel s hemoptýzou kvůli účinkům této patologie na průdušnici.
 • Bez ohledu na teplotu v místnosti se dítě bude hojně potní a zvláště po spánku.
 • Silná slabost a únava, dítě neustále chce spát.
 • Novorozenec má neustálou regurgitaci.
 • Při aktivních pohybech dochází k bolesti hlavy a závratě.
 • Kůže dítěte je bledá s modrým odstínem, žíly na krku jsou oteklé.
 • Častá ztráta vědomí.

Takové nebezpečné příznaky zpravidla poplachují rodiče, kteří nemají odložit návštěvu lékaři, jakmile si všimnou slabosti a bledosti dítěte. Pokud je to zpožděno, aortka se rozpadne a dítě umře.

Diagnostické metody vyšetření této patologie

Díky moderním metodám výzkumu je možné diagnostikovat takovou nebezpečnou interventrikulární formaci u dítěte velmi rychle, což umožňuje dále zastavit vývoj tohoto nebezpečného procesu:

 1. Při konzultaci s batolem kardiologem jsou objasněny důvody této změny srdce. Studie jak probíhalo těhotenství a porod.
 2. Studie krve a moči dítěte o detekci infekcí a biochemické kompozici.
 3. Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku pomůže zjistit umístění a tvar aneuryzmatu a zjistit přítomnost krevních sraženin.
 4. Radiologická metoda bude ukazovat, jak se nacházejí plíce a srdce.
 5. Před operací je předepsána angiografie srdečních cév, aby se zjistilo cévní větvení.
 6. Srdcové vyšetření s magnetickou rezonancí pomáhá získat obraz srdce v trojrozměrném obrazu.
 7. Pro studium srdeční frekvence se používá EKG.
 8. Přesné umístění patologické formace na přepážce, její velikost a kontraktilní aktivita orgánu určuje metodu radioizotopové ventrikulografie srdce.

Po vyšetření je předepsáno léčba takového nebezpečného onemocnění jako aneuryzma srdce u novorozenců.

Léčba onemocnění

Nejčastěji se při léčbě tohoto procesu provádí operace po tom, co se dítě stalo rok starým. Děti do jednoho roku jsou pravidelně vyšetřovány a vyšetřovány lékařem.

Chirurgický zákrok zahrnuje odstranění vyboulení přepážky a krevních sraženin. Rovněž může být provedena korekce struktury levé komory a abnormální náplast aorty nahrazena implantátem.

Pro tyto operace existují kontraindikace:

 • těžká patologie důležitých orgánů: plíce, ledviny, játra;
 • zhoubné novotvary;
 • infekční nemoci;
 • respirační nedostatečnost;
 • srdeční selhání, ve stadiu dekompenzace;
 • hypertermie;
 • diabetes mellitus;
 • nesnášenlivost k anestezii.

Je důležité sledovat denní režim, správnou výživu a umírněnou fyzickou aktivitu u dětí, u kterých se neprojevuje chirurgická intervence. Je nezbytné chránit dítě před stresem a léčit léky k posílení srdečního svalu.

Aneuryzma srdce u dětí

Septa síní aneurysma u dětí - nerozvinutost patologické změny nebo septa síní struktur v rozporu tvorby cévního systému. Nejčastěji je to škoda vznikne u novorozenců, ale může objevit u starších dětí se zpožděním kvůli uzavření septa síní pod vlivem zvýšené fyzické aktivitě.

Zatímco plod je ve stavu tvorby, přepážka mezi komorami je otevřená - má otvor ve tvaru oválného okna. Když se dítě objeví na světle, okno narůstá normálně. Ale u některých dětí má tvarovací septum nehomogenní strukturu a na místě ztenčení se protáhne a zvětšuje.

Výčnělek přepážky se obvykle odehrává zleva doprava, ale může být v opačném směru nebo tvaru ve tvaru S - jedna část zleva doprava a druhá zleva doprava.

Porucha je klasifikována podle umístění a velikosti výčnělku.

Na přepážce lze umístit před, za, ve středu, zezadu a zezadu.

Jediným příznakem septa síní výdutě u novorozence v raném stádiu je tak špatně označený bledost pokožky, dokonce i symptom „cyanóza“ podepsat nemůže být popsána.

Zaostalost, označený slabost, nepocházejí z 3-4 měsíců, ale v případě, že malá velikost aneurysma, diagnostikována nemoc obvykle jen 3-5 roky dítě. Při výkyve až 15 mm na fyzický vývoj a chování se patologie neodráží.

Nebezpečí vady spočívá v tom, že se zvyšuje riziko vzniku v dutině konvexního místa krevní sraženiny. Mohou se kdykoli odtrhnout a projít krevním oběhem do kterékoli oblasti těla, vyvolat mrtvici - pokud se dostanou do mozku nebo nekróza - když se dostanou do končetin. Aneuryzma v anamnéze zvyšuje možnost výskytu nebezpečných onemocnění.

Ve většině případů se příznaky srdečních aneuryzmatů u novorozenců projevují o 3 roky. S slabou vadou nemusí být příliš nápadné, ale pro rodiče by mělo být poukazováno na to, že když děti začínají růst zaostávat a fyziologicky se začínají lišit od svých vrstevníků, vypadají mladší.

Oni mají nedostatečnou váhu, jsou častěji nemocní - virové infekce je neustále dávají do postele mimo sezónu.

Starší věk dětí, tím více symptomatické. Začíná zaostávat za sexuálním vývojem, dochází k stížnostem na bolest v hrudi, dochází k arytmii, kůže se stává bledá až modrá.

To vše je způsobeno skutečností, že při zvýšené fyzické a duševní zátěži vzrůstá průtok krve. Objem pravé komory se zvyšuje a plicní cirkulace cirkulace je resetována. To způsobuje odchylku plicního kmene od normální - funkce dýchání je narušena.

Se změnami v kardiovaskulárním systému dochází k částečné atrofii srdečních svalů a vyčnívají. Při lékařském vyšetření je nízký tlak, vzácný puls.

Dystolické a systolické tóny se zesílí a nejvýraznější změnou systolického tónu jsou nejčastěji srdeční šelestění. Hranice srdce se posunuje - obvykle doprava a nahoru.

Aneuryzma může prasknout - toto se stane ve většině případů, kdy dítě dospělo, ale nezaměňujte perforaci defektu se zlomeninou srdce. Smrtelný výsledek nedodržuje škody. Označení prasknutí je v tomto okamžiku ostrým bolestm srdce, které postupně oslabuje.

V budoucnosti se vyskytují takové příznaky:

 • neustálé pocity únavy a slabosti, které lze pozorovat v klidu;
 • nepohodlí, vyjádření nepříjemnosti - pacient to takto popisuje: "Neustále se cítím, že mám srdce, nemohu zapomenout";
 • s okamžitou fyzickou námahou je dýchavičnost a zvýšená únava.

V budoucnu je porucha zarostlá, pojistná tkáň se vytváří v místě prasknutí a člověk může žít - dodržovat určitá omezení - po mnoho dalších let.

V současnosti je v nově narozeném těle zjištěna vada bezprostředně po narození. Aneuryzma je nejsnadněji vidět během ultrazvukového srdce. Pro potvrzení diagnózy je proveden elektrokardiogram - ukazuje, zda nejsou porušeny funkce kardiovaskulárního systému.

Jako další průzkumy jsou prováděny:

 • srdeční katetrizace;
 • Ultrazvuk v jícnu se senzorem;
 • počítačová tomografie.

Tyto postupy pomáhají určit povahu aneuryzmatu: velikost a polohu, aby zjistila přítomnost souběžných patologií.

Nepotřebujete léčit malý aneuryzmus. Nejčastěji je pacient zařazen do registru a v průběhu plánovaných průzkumů je pozorována dynamika onemocnění, značení a hodnocení pozitivních a negativních změn. Pro tento účel jsou prováděny postupy, které nevyžadují přípravu - ultrazvuk a EKG.

Zvýšením velikosti defektu pacienta, je přijat do nemocnice, kde kardiolog vyvíjí další terapeutický režim.

Léčba aneuryzmatu septum operačními metodami se snaží nešetřit. Období operace a rehabilitace představují větší nebezpečí pro život pacienta než prasknutí vady, proto kardiologové dávají přednost tomu, aby se vyčkávali.

Jedinou indikací pro chirurgický zákrok je možnost vývoje plicní hypertenze v důsledku zvýšené ztráty krve kvůli své nevratnosti. V tomto případě je septum šití pomocí syntetických materiálů - není absorbovatelné, protože růst pojivové tkáně může vyvolat nebezpečné příznaky - porušení průtoku krve. Místo roztržení se šitím pomocí plastického vedení cévní stěny.

Tradiční léčitelé nabízejí následující základní infuzi pro léčbu aneuryzmatu a posílení stěny cévy.

 • kořeny aury močálu;
 • boky;
 • sušené hřibové plody;
 • kořeny valeriána.

Rostlinné suroviny se smíchají ve stejném poměru, pak se nalívají s vroucí vodou a trvají na obalech, jako je čaj - čajová lžička na 2 sklenice vody. Po 30 minutách je základní infúze považována za připravenou a po ochlazení je přenesena do chladničky.

Denně ve sklenici vody 1 čajová lžička bylinného čaje se zředí a toto množství se vypije 30 minut před jídlem během dne.

Postupně hrad zvýšení denní medicína, zvyšovat pevnost - 2 polévkové lžíce na šálek vody.

Léčba je přerušena po dobu 5 dnů a pokračuje s minimální dávkou, pokud se ucítí následující nežádoucí účinky:

 • nevolnost;
 • horká chuť v ústech;
 • střevní kolika;
 • zvýšená nadýmání;
 • nadýmání;
 • zácpa;
 • výskyt arytmie nebo tachykardie.

Léčebný kurz je přesně jeden rok.

Prognóza aneuryzmatu dítěte je obvykle příznivá, ale stav malého pacienta je do značné míry ovlivněn velikostí vady a přítomností dalších změn srdečního svalu.

Jedinými preventivními opatřeními je zabránit přetížení. Pokud byla operace provedena, musí být dítě registrováno pediatrickým kardiologem.

Více Informací O Plavidlech