Co je ořezání cévních aneurysmů, důsledky

Aneuryzma mozku se děje s patologickými změnami v cévách, zatímco jejich tvar se mění. Stávají se tenkými a křehkými, protáhnou se a vyčnívají. V místě deformace se vytvoří aneuryzmatický vak, který může později prasknout, což vede k intrakraniálnímu krvácení.

Pravděpodobnost smrtelného záchvatu s prasknutím cévy je velmi vysoká, takže když je diagnóza potvrzena, je nutno okamžitě provést chirurgický zákrok. V tomto případě nejčastěji ořezává aneuryzma mozku, s výjimkou případů, kdy je vak příliš hluboký.

Podstata výstřižku aneuryzmatu, průběh operace

Když mluvíme o tom, co je aneuryzma výstřižek, máme na mysli postup odpojení aneuryzmatu od celkového toku krve. K tomu dochází použitím klipy na krku postiženého plavidla.

V závislosti na tvaru aneuryzmatu může být nutné dvojité uchycení svorek. Pro získání přístupu k požadovanému místu se provádí trepání lebky.

Jak se provádí operace?

Během manipulace se provádějí následující akce:

 1. Pacientovi byla podána celková anestézie.
 2. Trepanání požadované oblasti lebky.
 3. Vystřihnuté otevření kranitu.
 4. Pevná skořápka mozku se otevře.
 5. Definovaná oblast a oddělená od ostatních tkání.
 6. Aneuryzma je odříznuta od celkového krevního toku použitím klipu.
 7. Lebka je obnovena. Vyříznutý otvor je upevněn deskami a šrouby.

Provedení operace vyžaduje přesnost a pozornost chirurga. Během postupu se používá různé mikrochirurgické vybavení. Pokud lékař zjistí, že jsou nádoby ztenčené, mohou být kolem nich obaleny chirurgickými gázemi nebo svalovými částicemi. Tím se sníží riziko prasknutí při stoupajícím tlaku.

Indikace a kontraindikace pro chirurgické zákroky

Rozhodnutí o provedení operace provádí ošetřující lékař po souhlasu pacienta s daným postupem. Hlavní údaje pro účely ořezání jsou:

 • aneuryzma dosahující 7 mm nebo více;
 • genetická predispozice k rušení aneuryzmatického vaku.

Pokud je operace kontraindikována

V některých případech by měla být operace ukončena:

 1. S onemocněními oběhového systému.
 2. S dekompenzací diabetu.
 3. V přítomnosti akutních zánětlivých a infekčních procesů.
 4. Pokud má bronchiální astma závažný průběh.
 5. S exacerbací chronických onemocnění.

Ořezávání se neprovádí, když je aneuryzma umístěna dostatečně hluboko.

Cenová politika

Na otázku, kolik stojí operace, můžete odpovědět různými způsoby. Při plánované hospitalizaci má pacient právo na bezplatnou léčbu. K tomu musíte při podání žádosti na Ministerstvo zdravotnictví vyplnit doklady a poskytnout příslušné dokumenty.

V takovém případě může trvat několik týdnů nebo měsíců, než aplikace zkontrolujete a přidělíte prostředky z rozpočtu.

Pokud není čas, můžete se obrátit na kliniku v soukromí, pak bude cena procedury od 80 do 180 tisíc rublů. Záleží na složitosti operace, na prestiž kliniky a na kvalifikacích lékařů, jakož i na ceně materiálů, které budou použity při ořezávání.

Jak se správně připravit na postup

Při výběru metody léčby aneuryzmatu se provádí řada vyšetření. V podstatě je to:

 • Obecná analýza krve, moči.
 • Krevní testy pro biochemii a infekční onemocnění.
 • Radiografie.
 • Kardiogram.
 • Navštivte terapeuta a neurologa a někdy i další specialisty v závislosti na symptomatologii.
 • Magnetická rezonanční angiografie. Je zobrazena s aneuryzmem od 3 mm.
 • CT je potřebné k získání obecného obrazu při tvarování od 5 mm. S jeho pomocí je možné detekovat kalcifikace a tromby v aneurysmu.
 • Digitální subtrakční angiografie umožňuje zobrazit formace do 3 mm.

Před provedením ořezávání mozkových cév je nutné připravit tělo k chirurgickému zásahu. Za tímto účelem jsou stávající choroby normalizovány: kompenzují diabetes mellitus, arteriální tlak a další chronické nemoci, které se vyskytují v akutní formě.

Po vyšetření vyplní lékař, anesteziolog a formulář souhlasu datum operace. V předvečer se nedoporučuje jíst jídlo a tekutiny po 18 hod.

Pooperační období

K tomu, aby se pacient po operaci rychle vrátil k obvyklému způsobu života, projevuje mír a pozitivní postoj.

Po provedení plánované operace pacient zůstane několik dní v jednotce intenzivní péče, aby mohl v případě komplikací poskytnout lékařskou pomoc včas. Po uplynutí této doby je pacient převeden na obecné oddělení.

Pooperační období, rychlá únava, slabost může být rušivá. Proto se doporučuje plný odpočinek a odpočinek v lůžku.

Bolest hlavy je také častým společníkem operace ořezávání aneuryzmatu. Tento příznak je eliminován omamnými látkami, takže u silných a častých migrén byste se měli poradit se svým lékařem.

Celková doba rehabilitace je asi dva měsíce. Je důležité zvážit přítomnost dalších onemocnění a míru jejich závažnosti, stavu, ve kterém byl pacient v době ořezávání. Pokud byla operace plánována a velikost vzdělání byla zanedbatelná, postup je jednodušší k přenosu, obnovení organismu dochází rychleji.

Je operace nebezpečná, proč se připravit po ořezání?

Zhoršení stavu po operaci je poměrně vzácné. Podle statistických údajů tato částka nepřesahuje 10%. Ale souhlasit s léčbou aneuryzmatu musí pacient vyhodnotit všechna rizika.

Následky mohou být velmi různé: od drobných poruch řeči, paměti, pozornosti, stálé bolesti hlavy a konče ischemických komplikací, plicní edém, v některých případech - smrt.

Neměli byste však operaci opustit, hlavní podmínkou úspěšné léčby je výběr kvalifikovaných pracovníků, dodržování všech doporučení lékaře a včasná diagnostika komplikací v pooperačním období.

Ve většině případů dochází ke komplikacím při předoperačním ruptuře aneuryzmatu nebo při krvácení během postupu.

 • Poruchy koordinace pohybů nebo snížení citlivosti končetin, paralýza.
 • Dysfunkce hlasového přístroje.
 • Zhoršené vidění.
 • Blokování cév.
 • Psychické poruchy.
 • Vzhled epilepsie.

Doba trvání léčby

Obecně platí, že pokud jsou dodržována všechna doporučení a operace je prováděna včas, nedojde ke snížení délky života pacienta.

V případě odmítnutí léčby se aneuryzma postupně zvětší a nakonec se rozvine, krvácení, které často vede k smrti.

Hlavní doporučení pro včasné oživení jsou:

 • Revize výživy.
 • Normalizace fyzických zátěží.
 • Pozorování u neurologa.
 • Odmítnutí špatných návyků.
 • Průchod MR angiografie a CT vyšetření po 6 měsících po operaci.
 • Sledování stavu, aby se zabránilo novým formacím.

Porucha v aneurysmu

Otázka jmenování zdravotního postižení po trepaní lebky se rozhodne během společenského a lékařského vyšetření. Obecně platí, že pouze 7-10% těch, kteří podstupují operaci, musí registrovat výhody. Podmínka se hodnotí podle následujících kritérií:

 1. Přítomnost systematické funkční nerovnováhy v důsledku operace.
 2. Částečná neschopnost, může to být jak omezení mobility, tak duševní poruchy.
 3. Nutnost rehabilitace.

Pokud uvedené komplikace přetrvávají po celý rok, pak je postižení skupiny I, II nebo III registrováno podle příznaků:

 • Skupina I je dána lidem, kteří nemohou zajistit sebe sama, potřebují neustálý dohled a péči. Tito občané jsou považováni za neschopných, je jim přidělen strážce.
 • II skupina postižení poskytuje částečné narušení funkčnosti těla po onemocnění. Osoba může být považována za částečně nekompetentní.
 • Skupina III je určena pro osoby se středně těžkou tělesnou dysfunkcí. Například částečná paralýza, dezorientace, ztráta sluchu. Taková kategorie zdravotně postižených lidí nepotřebuje stálý dohled. Sami mohou provádět veškeré potřebné samoobslužné činnosti.

Při určování příslušné skupiny se vyhodnotí důsledky operace, typ a umístění aneuryzmatu. Důležitým argumentem je přítomnost duševních poruch a epilepsie.

Podle statistik se více než 40% operovaných pacientů po rehabilitačním období vrátí k obvyklým pracovním činnostem. Zbytek schopných občanů absolvuje rekvalifikaci ve zvláštních institucích a může mít pozici s lehkými pracovními podmínkami.

Aneuryzma mozku je nebezpečná prasknutím cévy. Rozhodnutí o provedení operace by mělo být provedeno pacientem s pochopením všech možných rizik a komplikací. Život po ořezání se obecně neliší od předoperačního období. Hlavním kritériem úspěšné manipulace je včasná diagnóza onemocnění a dodržování doporučení ošetřujícího lékaře.

Komplikace aneuryzmatu po operaci

Stena nádoby na jedné části mozku se může rozšířit o vrozenou nebo získanou příčinu. Stěny arterií jsou často poškozeny, protože ztrácejí membránu a svalovou vrstvu. V místě výčnělku se nádoba stává neelastickou, ztrácí své pevnostní vlastnosti. Aby se zabránilo prasknutí cévy během vzniku aneuryzmatu mozku, je nutná operace. Ovšem následky mohou být nevratné: dochází k opakujícímu se aneurysmu nebo prasknutí plavidla.

S nárůstem objemu aneuryzmatu se stlačují mozkové a nervové tkáně, což vede k neurologickým abnormalitám a koordinačním poruchám, muskuloskeletálním poruchám a dalším komplikacím.

Je to důležité. Odstranění aneuryzmatu je zapotřebí jak před prasknutím, tak po něm. To často šetří život člověka, protože po krvácení do nejdůležitějších bodů mozku smrt může nastat.

Příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma se vyvíjí z mnoha důvodů, včetně poškození stěn stěny tepny a skoků krevního tlaku. Vedou k prasknutí vaku a výskytu hemoragické mrtvice.

Pláště lodi

Arterie, stejně jako ostatní plavidla, se skládá ze tří skořápek:

intima - vnitřní tenký povrch nádoby. Intima se svou zvláštní citlivostí poškozuje toxiny, protilátky nebo infekce, které přicházejí do styku s buňkami. Víry a tromby jsou blokovány normálním proudem krve podél povrchu, médiem je střední vrstva, která zajišťuje pružnost nádoby. Média se skládají ze svalových buněk, které umožňují, aby se nádoba během regulace krevního tlaku zužovala nebo expandovala. Střední vrstva se podrobí změna v přenosovém patoprotsessov z vnitřní vrstvy; adventitia - tvrdý obal na vnější straně nádoby s větším počtem vláken a buňky pojivové tkáně. Poškození horní vrstvy vede k vyboulení média a intimy a vzniku aneuryzmatického vaku.

Pokud nejsou ve skořápkách žádné mechanismy tvorby pytlů, pak se nevytvoří aneuryzma. Pokud se alespoň jedna vrstva v mozkové cévě rozpadne, ztrácí se síla jejích tkání, zejména při vysokém krevním tlaku. Tvorba aneuryzmatu se proto nejčastěji vyskytuje v mozkových tepnách nebo v aortě.

Patologie

Patologie zahrnují:

1. Zranění

U uzavřeného kraniocerebrálního traumatu (se silnými nárazy na hlavu) se může stěna cévy vyloučit, ztrácí sílu a pružnost. Na tomto místě se aneurysma vyvine okamžitě nebo po nějaké době po traumatizování hlavy.

2. Meningitida

Při zánětu mozkových membrán v důsledku různých patogenů: bakterie, viry, houby nebo parazity - vnější plášť je poškozen. Stav pacienta v přítomnosti meningokoka, herpes a další provocateurs meningitidy je poměrně složitý, takže příznaky oznámení o aneurysma po aplikaci léčby meningitidy. Tam jsou chyby ve stěnách nádob - příčiny následného aneuryzmatu.

3. Infekce

Infekce v krvi mohou poškodit cévy, protože to cirkuluje po celém těle a přenáší mikroby do mozku. Například pokročilá syfilis nebo bakteriální endokarditida přispívá k tvorbě lokálního defektu na tepně, kde se později tvoří vaskulární vak.

4. Vrozená onemocnění

Vrozené nemoci mohou oslabovat pojivovou tkáň nebo vytvořit další rizikové faktory pro dilataci stěn cév. Například:

Marfanův syndrom porušuje reprodukci kolagenu typu 3, který vede k patologií pojivové tkáně, narušení pohybového systému a kritických systémů: kardiovaskulární, plicní a nervózní. Při tvorbě elastinu spodní stavby podílí fibrillin, která je součástí stěny aorty a jiných plavidel, vazů, kůže, a plicního parenchymu. Při jeho nedostatku oslabený pojivové tkáně a cévy rozšiřují, tuberózní sklerózu a typ neurofibromatóza 1 vede k místní strukturálních změn v tkáních a mozkových cév a aneurysma.

Cévní kapsa může být rovněž vytvořena v Ehlers-Danlos syndrom, srpkovitá anémie, systémový lupus erythematodes nebo autozomálně dominantní vrozené polycystické ledviny.

5. Hypertenze

S arteriální hypertenzí a vysokým tlakem se často vytvářejí aneuryzma, protože tlak uvnitř cév táhne stěnu na vadném a tenkém místě. Tlak také zvyšuje srdeční a ledvinové choroby, endokrinní poruchy, genetickou predispozici. Proto mohou být přičítány nepřímým příčinám vzniku vaskulárních pytlů.

6. Nemoci tepen

Autoimunitní (revmatická) onemocnění mohou vyvolat zánětlivý proces v mozkových tepnách. Současně autoprotilátky tvořené imunitním systémem napadají vlastní buňky v těle. Výsledný zánět v budoucnu vede k rozvoji aneuryzmatu.

7. Aterosklerotické pláty

Při ateroskleróze se na cévních stěnách nahromadějí usazeniny cholesterolu, zúžením lumenu a zvyšováním tlaku v cévě. Současně stěna oslabuje a rozšiřuje se tak, aby vytvořila tašku.

8. Další důvody

Vypiranie na stěně nastává v přítomnosti cerebrální amyloidní angiopatie. Tímto vzácným onemocněním se zužuje lumen malých průměrů v důsledku akumulace amyloidu - patologického proteinu. Krevní tlak se zvyšuje, takže jsou malé aneuryzmy. Mohou se tvořit se zhoubnými novotvary, paraneoplastickým syndromem.

Aneuryzma není zděděna, protože se nevztahuje na určité nemoci. Zdědí pouze nemoci, kvůli nimž je možný vývoj této patologie, a to:

ateroskleróza, hypertenze, Marfanův syndrom, systémový lupus erythematosus.

V souvislosti s existujícími vrozenými strukturálními anomáliemi však ve vzácných případech může být aneuryzma zděděna jako barva vlasů, mateřské znaménka nebo mateřské znaménka.

Typy aneuryzmatu

Patologie je kruhová (sáčkovitá), vřetenovitá a podélná vrstva.

Nejvíce obyčejná obětní vypirance (ven) má ústa stejného průměru jako stěna a dno je širší. To vede k nebezpečným podmínkám plavidla:

turbulence v toku krve v důsledku krevních vstupu do vaku, zpomaluje dopravu krve, která vytváří na jeho deficitní oblasti plavidla pro váček, kroucení v sáčku, což může vést ke srážení krve a rozvoje krevních sraženin, hyperinflace stěn sáčku a trhliny, závažné vypouklé stěny a stlačení látky a mozkové tkáně.

Sakrální aneurysma je nejnebezpečnější. Pokud se zjistí, mělo by to neprodleně fungovat, protože trombóza a prasknutí vaku mohou vést ke smrti.

Vřeteno-tvarované vyboulení se často děje na aortě a je v podobě válce. Rovnoměrně rozšiřuje cévní stěny a zvyšuje průměr nádoby.

Podélná aneuryzma je umístěna ve stěně mezi jejími vrstvami, jsou-li špatně spojena v souvislosti s patologickými procesy. Pokud jsou přípony malé, je jejich diagnostikování obtížné vzhledem k mírným příznakům. Při velkých zvětšení se mozková tkáň stlačí, objeví se neurologické příznaky.

Patologie mohou mít různé průměry:

až do 11 mm. - malé, do 25 mm. - střední, větší než 25 mm. - Velký.

Na těchto tepnách je otok:

mozkové: přední, zadní a střední, bazilární, mozkové: horní a dolní.

Existuje falešná aneuryzma nebo pulzující hematom. Patologie nazývá falešné v případě prasknutí cév a hematom v důsledku hromadění krve proudící skrz průchozí vadou v cévní stěně. Krev proudí do omezené dutiny v tkáních a mění tlak v ní. Stěny stěny cévy nepodporují dutinu, takže falešná aneurysma se nazývá pulsující hematom. Je nebezpečné vznikem těžkého krvácení přes vadnou stěnu nádoby.

Vrozené aneuryzmy u novorozeného dítěte se tvoří v lůně matky kvůli:

virové infekce v období těhotenství, genetických chorob, které oslabují pojivové tkáně, chronických onemocnění těhotná ionizujícího záření na mateřskou organismu během březosti.

Předchůdci prasknutí cév

Před prasknutím cévní stěny se aneuryzma projevuje závažnými příznaky:

časté a silné bolesti v zásuvkách hlavy a očí, spěch krve do hlavy, krku a obličeje, zhoršující se zrak a přichází diplopie (dvojité vidění), zkreslené vnímání barev (všichni viděli v červených tónech), zvyšuje šum v uších, je obtížné vyslovit slovo; nedobrovolně snížená svalová končetin, poruchy spánku, což se projevuje ospalost nebo nespavost, poruchy nevolnost a zvracení, závratě, když zvýšený nitrolební tlak; objevují meningeální příznaky: křeče, pohyb a zhoršovat citlivost, nenarušuje funkci lebeční příkopy a manifest ptóza (pokleslé století), asymetrie obličejových svalů, chrapot hlasu.

Symptomy prasknutí krevního vaku jsou poznamenány náhlou a ostrým bolením hlavy, porušením vědomí a kómatu. U dospělých se častokrát dýchá - více než 20 pohybů / minutu, frekvence srdečních kontrakcí je více než 80 úderů za minutu. Další progrese hemoragické mrtvice a zpomalení srdečního tepu vedou ke vzniku bradykardie se srdeční frekvencí menší než 60 úderů za minutu.

Diagnostika

Pro včasnou detekci výdutě a její zařazení kompletní diagnózu pacienta: studujeme do mozkomíšního moku, angiografii, CT a MRI. Přesné umístění a stupeň poškození nádoby, přítomnost částic krve v míše, definice místa prasknutí, identifikace komorbidit pomáhají chirurgovi zvolit způsob terapii a chirurgii aneurysm mozku.

Komplikace po operaci

Úspěšně provedená chirurgická intervence umožňuje zachránit život pacienta, ale po operaci aneuryzmatu mozku jsou možné závažné následky a komplikace.

Je důležité vědět. Při každém operačním zákroku existuje riziko komplikací a smrtelného výsledku. Ale neoperovaná aneurysma dává velice nepříznivou prognózu, neopouští žádnou šanci na přežití. Přínos této operace proto převyšuje riziko pooperačních následků.

Během chirurgického zákroku je aneurysma může prasknout balónek nebo cívky může poškodit stěny sáčku, přinese krevní sraženinu v cévách v okolí, vyvinout nedostatek kyslíku v mozkové tkáni. Pacient může mít nežádoucí reakci na anestezii.

Pooperační komplikace zahrnují:

re-prasknutí tepny a krvácení do mozku látku, otoku mozku a poranění mozku centry jsou důležité pro životní funkce pacienta, objevení nových trombů v cévách, křeče výskytu tepen infekce a záchvaty, rozmazané vidění, sluchu, řeči, paměti, snížení motorické funkce, včetně rovnováhy a koordinace, vývoj mrtvice.

Odstranění krevního vaku před jeho prasknutím snižuje nástup těžkých následků na minimum. Částečné komplikace jsou během operace eliminovány. Po zákroku jsou pacienti u lékaře vyšetřováni a podstupují rehabilitaci s využitím fyzioterapeutických postupů. Speechový terapeut pracuje s nimi na odstranění řečových obtíží, psychologa, lékaře na cvičební terapii, masér.

Typy chirurgických zákroků

Minimálně invazivní operace zesilují postižené cévy zevnitř, aby nedošlo k prasknutí aneuryzmatu.
Jako minimálně invazivní operace se používá embolizace krevního vaku: do jeho dutiny se vstřikují speciální látky k zastavení průtoku krve. Embolizace se provádí pomocí:

Speciální lepidlo, alkohol s přísadami, chirurgická gelová pěna, mikrokuličky.

Když je krev kombinována s lepivou látkou, ztuhne a zabraňuje toku krve do vaku. Pro úplné odstranění aneuryzmatu se látka podává 3 až 4 krát. Současně se injekčně aplikují léky, například trombolytika, aby se zabránilo vazospasmu nebo chemickým přípravkům.

Zabraňuje rušení stěny balónové metody. Šířka katétru 2 mm. a rozšiřte úzký balon tepny. K udržení průchodnosti nádoby je implantován stent nebo spirála. Lékaři během operace vytvářejí a odhalují "deštníky" ve směru toku krve. Jsou potřebné kvůli zvýšenému riziku oddělení trombu během operace a jako preventivní opatření.

Otevřete provoz

Provádějí také otevřenou operaci, při které se otevře lebka. Pokračujte v léčbě ořezáváním nebo odstraněním aneuryzmatu různými metodami. Při úspěšné operaci se lumen cévy normalizuje a krevní tlak klesá na cévní stěnu. Tím se zabrání vývoji opakovaného aneuryzmatu a jeho prasknutí v místě excize.

Ořezání

Proveďte trepání lebky a vytvořte dočasné otevírání. Speciální technika pomáhá chirurgovi najít lézí umístění, oddělené nádoby z mozkové hmoty a tkání a dal klip titanu na sáčku krku. Je vyloučen z krevního řečiště, což zabraňuje prasknutí. Doba trvání operace je 3-6 hodin.

Blokování tepny

Pomocí okluze a zachycení odpojte ne krční vak, ale nosnou tepnu, kde se nachází. S dobrou alternativou k dodávání krve do oblasti mozku pacient bezpečně přemístí tuto blokaci.

V souvislosti s určitým uspořádáním aneuryzmat po zachycení dochází k hladovění mozku kyslíkem. To je plné hrubého neurologického defektu nebo cerebrálního infarktu.

Balení poškozené nádoby

Eliminovat aneurysma v obtížných situacích, nevypínejte tepnu a zabalit tvorbu na plavidlo s pomocí vlastních svalů či použita pro tento chirurgický gázou. Zpevněte stěnu tepny. Začíná kalení aneurysma roste jako husté pojivové tkáně.

Aneuryzma mozkových cév je otok vyčerpané stěny jedné z mozkových tepen, naplněné krví.

Ti, kteří ji mají, mají uvnitř lebky "časovou bombu". Stěna tepny v místě, kde je vytvořen výstupek, nemá svalovou vrstvu a membránu, což vede k nedostatečné pružnosti v tomto místě a pevnost nádoby.

Zvláštní nebezpečí onemocnění je způsobeno skutečností, že ztenčená stěna tepny se může vyskytnout v jakékoliv sekundě, což vede k mozkovému krvácení. Aneuryzma může také stlačit blízké mozkové tkáně a nervy.

Jaké jsou jeho příčiny?

V důsledku mnoha studií bylo zjištěno několik faktorů, které značně zvyšují riziko vzniku aneuryzmatu.

Dědičný faktor - s nedostatkem kolagenu typu III, dochází ke ztenčení svalové vrstvy tepen. Zvláště se v tomto případě vytvářejí aneuryzma v oblasti bifurkace (bifurkace) v tepnách a na místech, kde je artérie velmi křehká. Doprovázené tento a další patologické stavy, jako koarktace aorty, hypoplazie ledvin tepny historii tepen zranění hyalinóza cévní stěny Kouření na návykových látkách zvýšeného krevního tlaku embolie tepen - přenos z krve malých „kousků“ z rakoviny nebo konglomerátu houbové nebo bakteriální mikroorganizmy Action radiační trvání aterosklerózy mozkových cév

Aneurysma mozkových cév - onemocnění dospělých 30-60 let Ženy častěji než muži aneurysma riziko vzniku vysoce s dědičnou predispozicí ve Spojených státech, například, každý rok u 27 000 pacientů se to stane mezeru

Klasifikace aneuryzmatů

Endovaskulární operace mozkových aneurysmatů

Sachrafická aneuryzma - má zaoblený tvar, spojuje se zavazadlem tepny u krku. Nejčastěji se vyskytuje u dospělých. Boční aneuryzma - vypadá jako nádorovitá plochá forma na lodi. Aneuryzma ve tvaru vřetena - se objeví, když se stěna nádoby rozprostírá v určité oblasti.

Malá aneuryzma - průměr menší než 11 mm. Průměrná aneuryzma má průměr od 11 mm do 25 mm. Obří aneuryzma - průměr větší než 25 mm.

Příznaky aneuryzmatu

Často, když je aneuryzma malého rozměru, nemůže se v žádném případě projevit a pacient o něm nemusí dokonce hádat. To je zákeřnost onemocnění - pacienti si nejsou vědomi své diagnózy, člověk se s ničím neobtěžuje a možná s ním může žít celý svůj život. Klinické projevy vznikají, když aneuryzma dosáhne velké velikosti nebo se rozpadne.

Při velkých rozměrů aneurysma může komprimovat mozkové tkáně a nervových kmenů, což s sebou nese řadu možných příznaků mozkové aneurysma:

Bolest v oční bulvy rozmazané vidění ztrátu zrakové ostrosti necitlivost obličeje ztráta sluchu rozšíření jednoho z žáků (mydriáza) ochrnutí obličejových svalů na jedné straně

Pokud se aneuryzma rozpadne a intrakraniální krvácení, dojde k následujícím příznakům:

Sharp nesnesitelné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, ztráta vědomí, je možné citlivost na světlo, hluk v těžkých případech - kóma, paralýza končetin na jedné straně funkcí narušení řeči dysphagia ztráta koordinace poruch defekace a močení změní psychiku - úzkost, neklid, úzkost Záchvaty

Účinky mozkové aneuryzmy - riziko prasknutí

Ve většině případů se aneuryzma po dlouhou dobu necítí. Po mnoho let se člověk může žít s tímto „bombou“ v hlavě a zjistí, o tom jen tehdy, když je přestávka mozkové aneurysma (riziko prasknutí asi 1% ročně). Úmrtnost je v tomto případě ne méně než 50% postižení - 25%, a to pouze čtvrtina všech, kteří měli krvácení do mozku v důsledku prasknutí výdutě, zůstávají zdatné lidi. Důsledky onemocnění:

Hemoragické mrtvice vazospasmy Coma hydrocefalus (viz mozku hydrocefalus u dospělých. - Příznaky, léčba) nevratné poškození mozku

Krvácení může být v prostorách mozku nebo v komorách mozku. V každém případě dochází k otokům mozku a zvyšuje se intrakraniální tlak. Mohlo by dojít k zablokování mozkomíšního moku a následnému posunu struktury mozku. Krev začíná se časem rozpadávat, produkty jeho rozpadu způsobují zánětlivou reakci v mozkových tkáních, což vede k nekróze těchto oblastí. A to znamená, že ty funkce, za které jsou tyto oblasti mozku zodpovědné, budou ztraceny.

Při subarachnoidálním krvácení se mohou objevit komplikace, jako je cerebrální angiospasmus. To znamená, že periferní cévy mozku jsou výrazně sníženy, v důsledku čehož krevní tok v nich zpomaluje nebo se stává nemožným, což vede k ischemii mozkových tkání.

Diagnostické metody

Vzácně může být aneuryzma zjištěna v náhodném studiu ještě předtím, než se roztrhne. Obvykle se metody diagnostiky uplatňují již po jejím roztržení.

Angiografie je rentgenová metoda s použitím kontrastních látek. Intravenózně podávaná léčiva, která vám umožní vidět na obrázcích všechny mozkové cévy, místo jejich zúžení, zkřivení, určují, kam se právě nachází aneuryzma. Počítačová tomografie (CT) je neinvazivní metoda vyšetřování, umožňuje určit, v které části mozku došlo k krvácení, objem poškozených tkání. CT angiografie je kombinací dvou předchozích metod. Počítačová tomografie s předběžným uvedením kontrastního činidla. Magnetické rezonanční zobrazování (MRI) - umožňuje přesnější vizualizaci nádob. Pomocí MRI je možné přesně určit lokalizaci a velikost aneuryzmatu. Vyšetření mozkomíšního moku - při lokální anestézii, páteří a stažení mozkomíšního moku. Pokud krvácení s přerušením komor nebo subarachnoidálním krvácení v mozkomíšním moku bude krvácení.

Při absenci příznaků aneurysma časté diagnózy není odůvodněna pouze tehdy, pokud jsou k dispozici 2 nebo více blízcí příbuzní se toto onemocnění se doporučuje pravidelné vyšetření, stejně jako pravidelné diagnostiky je indikována u pacientů, kteří již měli prasknutí výdutě, neboť riziko nových výdutě je 1-2 procent ročně.

Metody léčby aneuryzmatu

V případě nevybuchnuté aneuryzmatky je možné, že léčba nebude nutná okamžitě. Nejčastěji dochází pouze k monitorování stavu a pravidelnému vyšetření pacienta. Při rozhodování o léčbě aneuryzmatu mozku se porovnávají rizika chirurgického zákroku a rizika jeho prasknutí. To vezme v úvahu velikost a typ aneuryzmatu, věk pacienta, jeho polohu, zdraví pacienta a jeho dědičnost.

Dokonce i ten nejzkušenější odborník, který je schopen diagnostikovat aneuryzmatu, nemůže předpovědět - bude vůbec nějaká mezera nebo ne. Důsledky prasknutí je velmi vážná, téměř fatální, ale rozhodnutí uspořádat operaci je třeba zacházet velmi individuálně, protože aneurysma chirurgie (operace) je také značné riziko pro pacienta. Na četných studií, vědci dospěli k závěru, že velikost výdutě je menší než 10 mm není vysoká pravděpodobnost prasknutí, přičemž v tomto případě operace s sebou nese velká rizika. Podle odhadů různých odborníků je výskyt komplikací po operaci 4-15% a úmrtí 0-7%.

Při aneuryzmatu mozkových cév mohou být operace dvou typů:

1. Ořezání aneuryzmatu s trepaním lebky. Komplexní neurochirurgická operace, jehož účelem je vypnout aneuryzma z celkového krevního oběhu. V tomto případě není průtok krve v nádobě, na které je umístěn, narušen. V tomto případě je otevřena lebka v požadované projekce je nádoba s výdutí. Na krk je aplikován klip. Používá se speciální mikroskop a mikrochirurgická technika.

2. Endovaskulární operace. V tomto případě je přístup přes femorální tepnu. Zavede katetr, na konci je balón nebo spirála, která se provádí před nádobou s aneuryzmou pod kontrolou CT. V tomto okamžiku je instalován balón nebo spirála, která umožňuje vypnout poškozenou nádobu z krevního oběhu. To neznamená žádné důsledky pro přívod krve do mozku, protože každá část mozku je dodávána z několika zdrojů. Tento typ operace je považován za vhodnější, protože je méně traumatický.

Rehabilitace

Po léčbě aneuryzmatu potřebují pacienti náhradní léčbu. Ti, kteří utrpěli krvácení, potřebují důslednější, dlouhodobé a intenzivní léčení následků. Zahrnuje fyzioterapeutické cvičení, masáže, fyzioterapii, řečová gymnastika, elektrostimulace a další metody.

Komplikace mozkové aneuryzmy

aneuryzma mozkových cév

každý z neurologických příznaků může být považován za komplikaci, protože v tomto případě jsou některé funkce ztraceny. Například ztráta

mohou být považovány za plnohodnotné komplikace. Ovšem jsou způsobeny samotnou přítomností aneuryzmatu, která komprimuje nervovou tkáň. Aneuryzma zase skrývá nebezpečí dalších komplikací. Nejzávažnější a nejzřetelnější z nich je mezera, která bude projednána zvlášť níže. Jiné komplikace jsou méně časté, ale také představují vážnou hrozbu pro lidské zdraví a život.

Za přítomnosti aneuryzmatu mozkových cév jsou možné následující komplikace:

Coma. S aneuryzmem v mozku, zodpovědným za životně důležité funkce, může pacient spadnout do nekódu na dobu neurčitou. Je to stav v bezvědomí, během kterého mohou být narušeny procesy dýchání, palpitace, kontrola tělesné teploty apod. I s kvalifikovanou lékařskou péčí a dobrou péčí ne všichni pacienti opustí kóma.Tvorba trombu. V aneurizmální dutině se často vyskytuje vír, který někdy přispívá k tvorbě trombů. To platí zpravidla u velkých aneurzmatů. Na místě aneuryzmatu se může vytvořit trombus, vyplnění jeho dutiny nebo odtrhávání a ucpání nádoby o menším průměru. V obou případech dochází k úplnému zastavení krvácení v určité nádobě. Čím větší je jeho průměr, tím závažnější jsou důsledky. Ve skutečnosti, v této situaci, osoba trpí ischemickou mrtvici. V současné době může péče poskytnutá včas zachránit život pacienta. Trombus může být rozpuštěn léky.Tvorba arteriovenózní malformace (AVM). AVM je vada stěny, díky níž se tepna a žíla částečně spojují. Vzhledem k tomu, že krevní tlak v arterie je vyšší, pak tlak klesá a část arteriální krve je zaslána do žíly. Výsledkem je nárůst tlaku v žilách a oblasti mozku, které jsou krmeny z této tepny, začínají trpět nedostatkem kyslíku. Silné vypuknutí aneuryzmatického vaku a protahování jeho stěn může přispět k vytvoření AVM. Příznaky se podobají příznakům ischemické cévní mozkové příhody (přechodné ischemické ataky) nebo příznaky samotného aneuryzmatu. Jedinou účinnou metodou léčby je také chirurgická intervence. Je to kvůli závažným symptomům, které způsobují aneuryzma a nebezpečné komplikace, které lékaři doporučují chirurgicky odstranit aneuryzma při první příležitosti.

Ruptura aneuryzmatu mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév nejčastěji není doprovázena klinickými příznaky. Existuje celá řada faktorů, které mohou způsobit prasknutí aneuryzmatu. Například silný psycho-emoční stres, nadměrná fyzická aktivita, vysoký krevní tlak, intoxikace alkoholem, infekční onemocnění s vysokou tělesnou teplotou. Při hrozivém roztržení se mohou objevit nešpecifické příznaky, které se vysvětlují mikrodámy stěny cévy a únik krve do mozkové tkáně. Nejčastěji to velmi zhoršuje stav pacienta. Pokud se o něm dozvíte o nemoci (aneuryzma), je nutné okamžitě zavolat lékaře.

Přerušení aneuryzmatu mozkových cév může mít následující příznaky - prekurzory:

silná bolest hlavy, pocit návalu krve do hlavy nebo obličeje, rozmazané vidění, dvojité vidění (diplopie), zhoršené vnímání barev (pacient vidí vše v červeném), poruchy řeči, zvýšení hluku v uších, bolest v obličeji, a to zejména v důlcích; útoky závratě, nedobrovolné svalové kontrakce v rukou nebo nohou, ale pro takové příznaky je velmi obtížné správně stanovit diagnózu včas. Je velmi důležité věnovat pozornost takovým nespecifickým příznakům včas, aby podezření na problém a zvýšili šance na úspěšný výsledek.

Mezera samotná má ve většině případů akutní začátek. Symptomy velmi závisí na lokalizaci rupturovaného aneuryzmatu, objemu průtoku krve a rychlosti průtoku krve do okolních tkání. Krvácení může být několika typů - Mozková tkáň (parenchymu hemoragických) v mozkových komor nebo subarachnoidálním prostoru (subarachnoidální krvácení).

Krvácení během ruptury aneuryzmatu může být doprovázeno následujícími příznaky:

Náhlá, náhlá bolest hlavy. Mnoho pacientů porovnává tuto bolest s úderem do hlavy. Silná bolest může být rychle nahrazeny poruchy vědomí, ze záměny k rozvoji respirační komy.Uchaschenie (tachypnoe) vyšší než 20 dechů za minutu pro dospělého cheloveka.Serdechny rytmus zrychluje začátek, je tachykardie (srdeční frekvence větší než 80 za minutu). Vzhledem k tomu, progrese hemoragické mrtvice bušení srdce nahradí bradykardický (zpomalení tepové frekvence nižší než 60 tepů za minutu).A rozvoji generalizované záchvaty. Tento příznak se objevuje v 10 až 20% případů. Prasknutí mozkových aneurzmatů je obecně nejtěžší a bohužel velmi častá komplikace. Úmrtnost zůstává vysoká i při včasné hospitalizaci a poskytování kvalifikované lékařské péče. V mnoha ohledech závisí možnost smrtelného výsledku na lokalizaci prasklého aneuryzmatu. Může být umístěn v životně důležitých centrech. Často poté, co utrpěli hemoragickou mrtvici, pacienti ztratili řadu dovedností (řeč, pohyb, sluchové vnímání atd.). Někdy je lze obnovit v procesu rehabilitace, ale často jsou i tyto zranění nezvratné.

Diagnostika aneuryzmatu mozkových cév

Diagnostika aneuryzmatu mozkových cév je velmi obtížným úkolem. Často k identifikaci této patologie musí pacient navštívit nejrůznější specialisty, dokud někdo nepochybuje o přítomnosti vady v plavidle. To se vysvětluje skutečností, že aneuryzmy v centrálním nervovém systému (CNS) mohou poskytnout řadu příznaků, které připomínají jiné patologické stavy. Například, bolesti hlavy mohou být důsledkem otravy, hypertenze a stovek dalších onemocnění. Navíc, ne všichni pacienti obecně, existují nějaké projevy aneuryzmatu.

Při výskytu problémů v centrálním nervovém systému hovoříme velmi výmluvně následující příznaky:

konvulzivní poruchy, poškození sluchu, poškození zraku, poruchy čichu, znecitlivění kůže, ochrnutí, zhoršení koordinace pohybů, halucinací, poruchy řeči nebo písmen a dr.Suschestvuet počtu standardních diagnostických postupů, které pomáhají odhalit mozkové aneurysma. V první fázi je pacient fyzicky vyšetřen. Poté, když je podezření na aneuryzmus, jsou určeny tyto diagnostické metody, které dokáží vizualizovat (viditelně, rozpoznat) tento vaskulární defekt.

Fyzikální vyšetření pacienta

Fyzikální vyšetření vyžaduje některé postupy, které vyžadují, aby lékaři vykonali jak všeobecné, tak specializované neurologické vyšetření. Současně se objevují ty příznaky onemocnění, které samotný pacient nevidí. V průběhu fyzické prohlídky je téměř nemožné potvrdit diagnózu aneuryzmatu. Avšak zkušený lékař může tuto patologii podezřívat a přiřadit specifické studie.

Fyzikální vyšetření se skládá z následujících postupů:

Palpation. Pohmat je metoda fyzikální vyšetření, během níž lékař, tlakem na různých částech těla, vymezuje atypických těsnění, sondy tvorbu kůže a tak dále. N. Na výdutě cév v mozku pomocí pohmatem lze nalézt není mnoho informací, ale může pomoci je možné určit další souběžné onemocnění. Palpace pomáhá při určování stavu pokožky a toto je obzvláště důležitá informace, protože se na kůži projevuje mnoho systémových onemocnění pojivové tkáně.Perkuse. Perkuse se dotýká různých oblastí na těle, aby se odhalily oblasti s vysokou nebo nízkou akustickou rezonancí. U pacientů s aneuryzmou mozkových cév se tento typ vyšetření používá zřídka, ale je užitečný při identifikaci souběžných patologických stavů plic a srdce.Auskultace. Auskultace je fyzikální vyšetření, které je omezeno na poslech lékaře se stefofonadoskopem různých zvuků těla. Osoba s cévní výdutě v mozku může detekovat přítomnost abnormálního hluku v aortě, srdce (vznikající ve spojení s bakteriální endokarditidy a koarktace aorty), karotické tepny.Měření krevního tlaku. Krevní tlak se měří u pacientů s aneurysmem denně. To pomáhá při zjišťování celkového stavu těla v daném čase (nízký krevní tlak může vyplynout z masivního krvácení, poškození vazomotorického centra v mozku). Pomocí kontroly tlaku je někdy možné včas zabránit prasknutí aneuryzmatu.Neurologické vyšetření. Nejúčinnějším způsobem vyšetření pacienta s aneurysmem mozkových cév je neurologické vyšetření. V tomto případě lékař určuje stav reflexů šlach-svalů a kůže, odhaluje přítomnost patologických reflexů (které se objevují v důsledku onemocnění a úrazů v centrální nervové soustavě). Dále lékař kontroluje aktivitu motoru a určuje citlivost nebo její nedostatek. Můžete také zkontrolovat přítomnost meningeálních příznaků - známky podráždění mozkových membrán. Je však třeba mít na paměti, že údaje získané během fyzického vyšetření nejsou potvrzením diagnózy. Arteriovenózní malformace, novotvary nebo přechodné ischemické ataky mohou poskytnout podobný klinický obraz.

CT a MRI pro aneuryzma mozkových cév

Počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI) jsou v současnosti pravděpodobně nejúčinnějšími metodami detekce strukturálních defektů. Pomocí rentgenového záření nebo silného elektromagnetického pole umožňují získat obraz s vysokým rozlišením, na kterém je možné detekovat aneuryzma.

Při CT se pacientovi podává dávka radiace, takže se tato metoda nepoužívá v těhotenství, u malých dětí, ani u pacientů s krevními onemocněními nebo nádory. Čím novější je přístroj pro CT, tím nižší je dávka, kterou pacient obdrží, a tím je postup bezpečnější. U dospělých nejsou malé dávky nebezpečné. V případě MRI neexistuje takové ozáření, a proto neexistuje riziko ozařování. MRI se však neprovádí u pacientů s kardiostimulátory, kovovými implantáty a jinými typy elektronických protéz, protože silné magnetické pole ohřívá a láká kovové fragmenty.

Pomocí CT a MRI získáte následující informace o aneuryzmatu mozkových cév:

Rozměry výdutě, jeho poloha, počet výdutí, tvorba krevních sraženin, stupeň stlačení sousedního nervové tkáně průtoku krve v rychlosti plavidla (MRI v některých režimech) Je třeba poznamenat, že tyto diagnostické postupy jsou velmi nákladné a ne všechny nemocnice má dostačující. V tomto ohledu jsou CT a MRI před operací přiděleny k posouzení rizika prasknutí a dalších závažných indikací.

Rentgen v aneurysmu mozkových cév

Radiografie je nejběžnější rutinní diagnostickou metodou, která je k dispozici všem pacientům. Je nejúčinnější provádět tzv. Angiografii. V tomto postupu pacient vstoupí do tepny určitého množství kontrastního materiálu, který vyzařuje obrysy nádoby v obraze. Takže po obdržení snímku je snadné zjistit nárůst stěny.

Přesnost radiografie (i při použití kontrastu) je obvykle nižší než u CT a MRI. Provádí se v prvních fázích zjištění, zda existuje aneuryzma obecně nebo zda se jedná o jiné poruchy (nádory, trauma atd.). V tomto postupu pacient obdrží také určité množství záření, ale je velmi malý a nezpůsobuje vážnou škodu. Pokud je stav pacienta znepokojivý a nejsou k dispozici metody bezpečnějšího výzkumu, jsou někdy i zanedbávány kontraindikace (fotografujte děti a těhotné ženy).

Při použití kontrastního média by měla být brána v úvahu funkce ledvin. Pokud existují chronické onemocnění (například aneuryzma proti revmatickým onemocněním nebo souběžné polycystické onemocnění ledvin), pak je angiografie velmi nebezpečná. Tělo nemůže úplně odstranit kontrastní materiál z krve, kvůli němuž se pacientův stav výrazně zhorší.

Elektroencefalografie (EEG) v mozkových aneurysmech

Tato metoda šetření je funkční. Nemůže zjistit přítomnost aneuryzmatu nebo poskytnout konkrétní údaje o tom. Nicméně EEG se často provádí u takových pacientů, aby se zjistila aktivita mozku. Pomůže to například vyloučit epilepsii jako možnou příčinu záchvatů.

Tento postup je zcela bezbolestný a neškodný pro pacienta. Na hlavě pacienta jsou umístěny speciální elektromagnetické snímače, které detekují činnost mozkové tkáně. Záznam této aktivity se provádí podobně jako při nahrávání elektrokardiogramu. Zkušený odborník na základě této studie může učinit cenné závěry o tom, do jaké míry tyto nebo ty části mozku trpí. Někdy jsou tyto informace cenné při rozhodování o operaci.

Léčba mozkových aneuryzmatů

Léčba aneuryzmatu mozkových cév má několik směrů. Hlavní možností, kterou lékaři v jednom či druhém případě považují, je chirurgická intervence. Cílem je odstranit samotný problém (vaku aneuryzmatu) a obnovit normální sílu cévní stěny. To prakticky eliminuje možnost krvácení nebo znovuformování aneuryzmatu v tomto místě.

Další důležitou oblastí je prevence proti rušení aneuryzmatu. Za tímto účelem lékaři předepisují řadu léků určených k ovlivnění příčin vzniku aneuryzmatu. Oni také ovlivňují nepříznivé faktory, které mohou vyvolat prasknutí a krvácení. V každém případě bude seznam těchto léků individuální, stejně jako pacienti budou vystaveni různým faktorům.

Pro léčbu pacientů s aneuryzmou mozkových cév mohou být použity následující léky:

Nimodipin. Standardní dávka je 30 mg 4krát denně, ale může se lišit v každém případě. Lék zabraňuje spasmům mozkových tepen a zabraňuje nárůstu tlaku. Tím je zajištěna prevence ruptuře aneuryzmatu. Navíc vasodilatace zlepšuje zásobování nervovým tkáním kyslíkem, což zmírňuje některé příznaky.Fosfenytoin. Intravenózní dávka je 15-20 mg na 1 kg tělesné hmotnosti. Lék působí na nervovou tkáň, stabilizuje chování nervových impulzů. To může zmírnit mnoho příznaků, jako je zvracení, nevolnost, bolesti hlavy, záchvaty atd.Kaptopril, labetalol. Tyto léky jsou velmi časté pro boj s hypertenzí. Dávka se vybírá individuálně, v závislosti na indexu krevního tlaku. Jejich působení uvolňuje stěny tepen v těle a snižuje tlak. V důsledku toho se stěna aneuryzmatu příliš nerozšíří a riziko prasknutí se snižuje.Prochlorperazin. Předepisuje se dávka 25 mg denně, dávka však může být v případě potřeby zvýšena. Hlavním účinkem léku je snížení aktivity emetického centra v mozku.Morphine. Používá se intravenózně ve vzácných případech se silnou bolestí. Jeho jmenování je možné pouze v nemocničních podmínkách z důvodu možného zastavení dýchání. Dávka je individuálně zvolena lékařem v závislosti na stavu pacienta. V některých případech mohou být použity jiné léky s podobným terapeutickým účinkem. Závisí na tom, co přesně se symptomy objevují u pacienta. V zásadě lze téměř všechny z nich odstranit pomocí léků. Taková taktika se používá až do přijetí konečného rozhodnutí o operaci. Samošetření těchto příznaků nemusí přinést požadovaný účinek a být prostě nebezpečné. Například některé antiemetické léky fungují pouze na zažívacím traktu, takže nemohou eliminovat zvracení způsobené stlačením mozkové tkáně. Současně mají tyto léky řadu kontraindikací a vedlejších účinků, které pouze zhorší stav pacienta.

První pomoc při prasknutí mozkové aneuryzmy

Všichni pacienti s podezřením na rupturu cerebrální aneuryzmatu by měli být naléhavě hospitalizováni. Nicméně s výskytem specifických příznaků, jak bylo uvedeno výše, by měla být okamžitě podána první pomoc. Není-li v prvních hodinách od nástupu onemocnění poskytnuta zdravotní péče, je riziko úmrtí velmi vysoké.

Hlavní aktivity, které mají pomoci před příchodem lékařů, jsou:

Pacient položte do vodorovné polohy se zvýšeným koncem hlavy. Tato situace zlepší venózní odtok přirozeně a snižuje riziko vzniku edému mozga.Obespechit čerstvého vzduchu a bez tlaku krku oděvu -.. pásky, šátky, atd. Tím se zlepší průtok krve mozkem a oddálit smrt nervové kletok.V případě ztráty vědomí by měla být kontrolována průchodnosti dýchacího traktu. Když je tato odstraněna z úst zubní protézy, hlavou obrácenou na stranu pro prevenci zvratky dopadající na respirační puti.Sleduet aplikované na studenou hlavou (bubliny s ledem nebo zmrazených). Tyto manipulace mohou snížit riziko edému mozku, omezit množství krvácení. Cold zpomaluje průtok krve a podporuje rychlejší srážení krve. To znamená, že možnosti jsou zpožděné nevratné povrezhdeniya.Po muset vykonávat stálou kontrolu krevního tlaku, srdeční frekvence a dýchání před příjezdem pohotovostní čety. Pokud došlo k zástavě dýchání, zahájit resuscitaci, který bude pokračovat dorazil vrachami.Sleduet poznamenat, že účinnost těchto opatření v praxi, není příliš vysoká a nevylučuje smrt. V některých případech je ruptura aneurysma vede ke smrti pacienta v prvních pár minut, takže se nedá nic dělat. Nicméně, bez speciálního vybavení opravit jej přímo na místě není možné, takže je třeba ještě pokračovat v boji za život pacienta před příchodem specialistů.

Operace s mozkovou aneurysmou

Chirurgická intervence je v současné době nejúčinnější při léčbě mozkových aneurysmů, a to navzdory dostupnosti různých terapeutických režimů. Pouze operace může zaručit nejúspěšnější výsledky a příznivou prognózu. Chirurgická léčba je bezpodmínečně předepsána, pokud velikost aneuryzmatu přesahuje 7 mm. U pacientů s rupturovaným aneurysmem by měla být operace provedena co nejdříve, protože riziko opakovaného prasknutí aneuryzmatu (v případě spontánního zastavení krvácení) a krvácení je v počátečních dnech vyšší. U pacientů s nevybuchnutou aneurysmem je časování operace méně důležité, protože riziko prasknutí je mnohokrát nižší.

Existují následující chirurgické metody pro léčbu aneuryzmat mozkových cév:

otevřená mikrochirurgická operace (přímá chirurgická operace), endovaskulární chirurgie, kombinovaná metoda. Výběr metody intervence je velmi složitá otázka a vyžaduje integrovaný přístup. Pokaždé, když je metoda léčby zvolena individuálně, v závislosti na výsledcích získaných ve fázi diagnostiky.

Následující faktory ovlivňují výběr chirurga jednoho nebo jiného způsobu intervence:

lokalizace aneuryzmatu, přítomnost nebo nepřítomnost ruptu, stav pacienta, přítomnost komplikací, rizika, časový interval po krvácení (pokud byl).

Otevřete chirurgický zákrok (oříznutí) s aneuryzmou mozkových cév

Nejčastější metodou otevřené operace je ořezávání. Omezení aneuryzmatu je považováno za standard v léčbě mozkových aneurysmů. Přístup k transkraniálnímu aneurysmu (tj. Trepanání lebky). Tato operace může trvat několik hodin, je spojena s vážným rizikem pro zdraví. Nicméně tato metoda poskytuje lékařům nejlepší přístup k aneurysmu.

Operace probíhá v několika fázích:

kraniotomie při hledání projekční aneurysma; otevření dura mater, vyhledávání a třídění výdutě na zdravých tkání překrývajících se klipů v krku nebo orgánu výdutě (což vede k vypnutí aneurysma z krevního řečiště), obnova integrity tkaney.Pri přítomnosti obřích výdutí jsou předpoklady k redukci velikosti aneuryzmatického vaku nebo děložního čípku a potom se aplikují klipy. Tato metoda umožňuje vypnout aneurysma z oběhu s minimálním poškozením nervů a mozkové tkáně.

Operace se provádí pomocí operačního mikroskopu a dalšího mikrochirurgického zařízení. Účinnost ořezání jako způsobu chirurgické léčby aneuryzmatu tím, že ho vypnete z krevního oběhu, je velmi vysoká.

Nasměrovat chirurgické techniky a nesou také obalit (použít speciální chirurgické gázy nebo kus svalu), což přispívá ke stěnám nádoby, aby se on mohl vydržet vysoký tlak a zabránit prasknutí.

Endovaskulární operace s mozkovými aneuryzmy

Endovaskulární chirurgie je chirurgický zákrok, který se provádí na krevních cévách bez výstřižku přes perkutánní punkci s jehlou. Tato technika vám také umožňuje vyloučit aneuryzma z oběhu. Metoda zahrnuje perkutánní punkci společné karotidy, vnitřní karotidové arterie nebo femorální artérie pod kontrolou rentgenového stroje nebo pod kontrolou počítačové tomografie. Přes jehlu do cévy je vložen katétr, na jehož konci je balón, který uzavře lumen a vypne aneuryzma z krevního oběhu. Namísto balónkového katétru lze použít i speciální mikro-zbraně, které jsou považovány za modernější a efektivnější.

Taková metoda jako embolizace aneuryzmatu se také týká endovaskulárních intervencí. Podstata embolizace aneuryzmatu spočívá v tom, že do postižené cévy se vstřikují speciální látky, které tuhnou a vedou k zastavení vyplnění aneuryzmatu krví. Operace se provádí za rentgenového řízení se zavedením kontrastního činidla.

V moderních podmínkách se častěji využívají endovaskulárních metod, jelikož tyto mají určité zvláštnosti:

Jsou mírnější, nevyžaduje celkovou anestezii ve většině případů nevyžadují otevřený přístup, zkrátit hospitalizaci av některých závažných případech je jedinou vhodnou metodou (na hluboké místě aneurysma).

Kombinovaná metoda pro aneuryzma mozkových cév

Kombinovaná metoda zahrnuje kombinaci přímé chirurgické metody s endovaskulárními metodami. Nejčastěji používané ořezávání s endovaskulárním trombem, dočasná okluze s balonem s dalším ořezáváním apod.

Stejně jako u jakéhokoliv chirurgického zákroku může léčba aneuryzmatu mozkových cév vést k intraoperačním nebo pooperačním komplikacím.

Možné komplikace jakéhokoliv typu chirurgického zákroku na mozku zahrnují:

hypoxie, cévní křeče, perforace (prasknutí) stěny výdutě balónu nebo cívky; aneurysma prasknutí během operace; embolie (blokování je) nádoby leží distální (dál) výdutě krevní sraženiny, smrt.

Jaké jsou důsledky aneurysmové operace mozkových cév?

Důsledky chirurgického zákroku k odstranění aneuryzmatu mozkových cév závisí na způsobu chirurgického zákroku. Pokud se odstranění aneuryzmatu uskutečnilo trepaním lebky, pooperační komplikace se mohou objevit poměrně často. Nejprve je spojena s porušením normální cirkulace mozkomíšního moku, podrážděním meningů, edémem v místě trepání lebky. Pacient může po dlouhou dobu trpět bolesti hlavy, hlukem v uších. Z určitého místa zásahu závisí na vzniku dalších příznaků - dočasné poškození sluchu, zraku, rovnováhy atd. Tyto příznaky však nemohly být před operací. Zdá se, že jsou zřídka dostačující a obvykle jsou dočasné.

Při endovaskulárním zásahu nedochází k rozsáhlé disekci tkáně a trepanání lebky se nevyžaduje. To významně snižuje riziko vzniku komplikací nebo nežádoucích účinků v pooperačním období. Existuje riziko vzniku krevních sraženin nebo poškození stěny cévy. Tyto komplikace jsou obvykle spojeny s konkrétními lékařskými chybami nebo s dalšími komplikacemi, ke kterým došlo během operace.

Aby se zabránilo vážným následkům po operaci k odstranění aneuryzmatu, dodržujte následující pravidla:

po otevřené operaci by nikdy prát nejméně 2 týdny (na základě zvláštních pokynů lékaře a další); zdrží kontaktních sportech nebo sportech s míčem, aby se zabránilo riziku úderů do hlavy (asi rok); diety (eliminovat kořeněná jídla, ne přejídat, s výjimkou alkoholu), aby se zabránilo krvácení nebo edém mozku, zanechání kouření, nenavštíví vanu nebo saunu pro minimální polugoda.V v závislosti na příčiny tvorby aneurysma, mohou existovat jiné požadavky. Například, s hypercholesterolemii, aterosklerotické vaskulární poranění způsobuje, přidal se k omezení stravy živočišných tuků. Pravidelné návštěvy u lékaře v pooperačním období minimalizuje možnost jakýchkoliv komplikací či nepříjemné následky. Vlasy, které se oholejí pro trepání lebky, obvykle rostou. Zůstává jen malá oblouková jizva, která je viditelná, pokud jsou vlasy krátké.

Léčba aneuryzmatu mozkových cév lidovými prostředky

Vzhledem k tomu, že aneuryzma je strukturální vada, a nikoliv funkční porucha, je téměř nemožné léčit léky. Prostředky tradiční medicíny jsou v tomto případě také bezmocné. Léčivé rostliny mohou ovlivňovat funkční procesy v lidském těle různými způsoby, ale je možné eliminovat konvexnost stěny cévy pouze chirurgicky.

Nicméně, lidové prostředky mohou být někdy používány ke snížení množství příznaků, stejně jako k zabránění prasknutí aneuryzmatu. Nejúčinnější v tomto případě budou uklidňující infuze a předpisy pro snížení krevního tlaku. Jejich správné použití zlepší krevní oběh v cévách mozku bez zvýšení krevního tlaku. Takže buňky nervové tkáně budou trpět méně hladovění kyslíkem a riziko komplikací se sníží.

Pacienti s aneuryzmou mozkových cév mohou s povolením lékaře použít následující lidové léky:

Lemon a pomerančový džus. Čerstvě vymačkané šťávy se promíchají ve stejném poměru a přidávají se k nim stejné množství teplé vařené vody. Pijte půl šálku této směsi na prázdný žaludek denně. Předpokládá se, že tento nástroj posiluje stěny cév a zabraňuje ateroskleróze.Kozí mléko s česnekem. Polovina šálku teplého mléka vyžaduje poloviční lžičku česnekové kaše. Pít denně před snídaní. To snižuje pravděpodobnost tvorby krevních sraženin a zpomaluje ukládání cholesterolu.Šťáva z persimmons. Džus z persimmons s buničinou je pít poloviční sklenici denně, je-li pacient aneurysm narušený pravidelným zvýšením krevního tlaku.Infúze kukuřičné mouky. V plné sklenici vroucí vody nalijte lžíci kukuřičné mouky (ne obiloviny!). Je pokrytý talířem a nechá si trpět na noc. Ráno při snídani pít vodu bez míchání sedimentu. Činidlo je účinné při pravidelném zvyšování tlaku.Infuze borůvek. Sušené bobule (4 čajové lžičky) nalijeme 200 ml vroucí vody a trváme nejméně 8 hodin na tmavém místě. Poté je infuze opitá. To posiluje stěny krevních cév, snižuje riziko přerušení aneuryzmatu. Existují i ​​jiné lidové léky, které se používají pro preventivní účely. Je třeba si uvědomit, že před zahájením jakéhokoli, dokonce i nejnebezpečnějšího na první pohled léčby, je nutné konzultovat se svým lékařem. To se vysvětluje tím, že pacient neví vždy důvody, které způsobily vznik aneuryzmatu, a samotné aneuryzmy mohou způsobit různé poruchy v těle. Vezmeme-li v úvahu všechny faktory, které ovlivňují zdraví pacienta, může pouze kvalifikovaný odborník.

Jaká je prognóza mozkových aneurzmatů?

Prognóza aneuryzmatu mozkových cév závisí na řadě různých faktorů. Detekují se během diagnostické vyšetření a používají k výběru taktiky léčby. Obecně lze říci, že nefunkční aneuryzmy mají vždy špatnou prognózu. Pokud se aneuryzma nedá spustit (kvůli jejímu umístění nebo přítomnosti závažných komorbidit), postupně se postupně zvyšuje, příznaky se zhoršují a pacientův stav se zhoršuje až do prasknutí. Často se tyto aneuryzmy stávají příčinou smrti pacienta dříve či později.

Existují však případy, kdy se aneuryzma nezvýšila a po celou dobu života nezpůsobila žádnou poruchu člověku a zemřel na jiné nemoci. Občas existují případy, kdy se malé aneuryzmy (zejména vrozené) postupně mizí. Existuje však vysoká pravděpodobnost jejich opětovného výskytu.

Obecně platí, že následující faktory ovlivňují prognózu aneuryzmatu aorty:

Jednotlivé aneurysmata obvykle mají lepší prognózu než násobek menší výdutě obvykle nedávají takové vážné symptomy, jak pro velké, a prasknutí riziko je nižší, místo umístění aneurysma určuje závažnost příznaků a složitost (nebo možnost) chirurgické léčby, s kongenitální onemocnění pojivové tkáně aneurysmata obecně horší prognózu, neboť tyto nemoci jsou neléčitelné a odstranit příčinu výdutě je nemožné, (. srdce, dýchacího systému, ledvin, jater, atd.), komorbidity mohou znemožnit ozhnym chirurgie a vážně zhoršit prognózu pro pacienta, pacienti v mladém věku jako celek se zdají tolerovat operaci a prognóza je pro ně lepší; dodržování pokynů lékaře pomáhá snižovat riziko vzniku komplikací a zlepšit prognózu pro jakýkoli patsienta.Odnoznachno říci, zda je aneurysma bude prasknutí nebo dát přesné prognózy týkající se účinnosti léčby v současné době nejsou k dispozici odborníkům. Příliš mnoho faktorů ovlivňuje průběh nemoci a není možné je brát v úvahu. Nicméně, lékaři se snaží co nejdříve provést odstranění výdutě jako pooperační rizika jsou vždy nižší než riziko výskytu neprooperirovannoy mozkové aneurysma. Takže téměř u všech pacientů chirurgie zlepšuje prognózu.

Prevence tvorby mozkové aneuryzmy

Veškerá preventivní opatření v této nemoci mohou být teoreticky rozdělena do dvou skupin - prevence vzniku aneuryzmatu a prevence jejich prasknutí. V praxi se však tato opatření obvykle shodují, protože faktory ovlivňující tyto procesy se shodují. Prvním faktorem, kterému je třeba věnovat pozornost, je dědičná předispozice k rozvoji aneuryzmatu mozkových cév. Pokud má pacient krevní příbuzné s aneuryzmou nebo zemřel při mrtvici, měl by být obzvláště opatrný. Vyznačující se tím, že aneurysma je téměř neprojevuje v počátečních fázích, takže ten, kdo se dívá alespoň některé příznaky aneurysma, musí být pravidelně kontrolovány odborníkem. Nejlepší prevencí je včasná diagnóza nemoci a procházející vyšetření MRI, počítačová tomografie, angiografie, a jiní. Pro zbytek, pro prevenci cévních mozkových výdutí člověk, s kterým by se měli snažit dodržovat určité životní styl.

Nejdůležitějšími preventivními opatřeními jsou:

Kontrola krevního tlaku. Pacienti náchylní k hypertenzi by měli užívat léky, které snižují krevní tlak. Pokud se objeví aneuryzma, musí být neustále sledována.Odmítnutí kouřit a pít alkohol. Kouření a alkohol stimulují vazokonstrikci a upravují průtok krve různými mechanismy. To může dočasně zvýšit tlak v nádobách. Kromě toho kouření oslabuje stěny. Lidé, kteří opouštějí kouření a užívají alkohol, snižují riziko vývoje aneuryzmatu. U pacientů s aneuryzmou jsou tato opatření povinná, protože mohou kdykoli prasknout.Přepněte na zdravé jídlo. Doporučuje se jíst zeleninu, ovoce a také omezit spotřebu smažených a mastných potravin. Pravidelný příjem vitamínů do těla normalizuje metabolické procesy, snižuje riziko aterosklerózy a hypertenze.Řízení hladiny cholesterolu. Pokud je zvýšená hladina cholesterolu, měli byste užívat zvláštní léky. Jsou jmenováni lékařem po vyšetření pacienta. Doporučuje se pravidelně opakovat krevní testy cholesterolu. Tím se sníží pravděpodobnost aneuryzmatu.Příznivé emocionální pozadí. Pacientům je doporučeno, aby se vyvarovali vážných stresových situací způsobených únavou, intenzivními pocity, nesnášenlivostí nebo pochybnostmi. Stres může výrazně zvýšit tlak, což povede k přerušení stávající aneuryzmy. Chronický stres u zdravého člověka může vést k jeho postupné formaci.Odmítnutí výkonu. Pacienti s detekovaným aneurysmem jsou prostě nebezpečné zvedat závaží, rychle vylézt po schodech nebo dokonce běžet rychle. Jakákoli fyzická aktivita nevyhnutelně zvýší tlak (vzhledem k tachykardii), což ohrožuje insulta.Nesmotrya na všechny z výše uvedených způsobů, nejvíce efektivní a spolehlivé prevence hemoragické mrtvice u mozkových výdutí je včasný chirurgický zákrok. Je třeba také poznamenat, že osoba s aneuryzmatou mozkových cév je přísně zakázána samoléčba. Některé léky, pokud jsou používány nesprávně nebo neodůvodněně, způsobují prasknutí aneuryzmatu. Dříve než začnete užívat nějaké léky (včetně společné aspirin, snižuje viskozitu krve a zvyšuje riziko krvácení), by se měl poradit s lékařem.

Rehabilitace po aneurysmě mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév zpravidla nevyžaduje žádné rehabilitační opatření. Jedná se pouze o komplikace. Jak bylo uvedeno výše, po hemoragické mrtvici se často ztrácejí různé funkce. Pro jejich zotavení je nutný rehabilitační kurz. Rozhodnutí o zahájení rehabilitace by mělo být vždy učiněno u ošetřujícího lékaře, který je dobře seznámen s historií onemocnění. Rehabilitace může být někdy nutná po operaci k odstranění aneuryzmatu. Některé pooperační komplikace připomínají komplikace mozkové mrtvice.

U pacientů po cévní mozkové příhodě nebo při chirurgických zákrocích budou užitečné tyto oblasti rehabilitace:

Léčba podle polohy. Metoda se používá k paralýze v raných stádiích rehabilitace. Končetiny se spasenými (zkrácenými) svazy jsou položeny tak, aby se snížilo jejich zatížení a zlepšilo metabolismus. Takže paralýza prochází rychleji. Obvykle jsou končetiny položeny na 1 až 2 hodiny ve speciálních jazycích, které fixují jejich polohu.Terapeutická masáž. Může být použita při neurologických potížích (masáž krku a krku) ke zlepšení toku krve do mozku skrze obratle. Také relaxační masáž končetin s paralýzou.Termoterapie. To zahrnuje aplikaci teplé hlíny nebo ozokerit, které zlepšují metabolismus a relaxaci myshtsy.Pri jiné typy selhání funkce používané jako akupunktura, magnetoterapie, léčení nebo elektrickým proudem elektroforézou relaxační drogy. Porušení řeči nebo sluchového vnímání vyžaduje konstantní sociální kontakt. V tomto případě je důležité aktivně komunikovat s pacientem navzdory jeho problémům a potížím. Správní taktičtí lékaři obvykle říkají příbuzným a přátelům pacienta. V případě potřeby se jedná o řečníky. Porušení společenského vnímání a kognitivních problémů vyžaduje konzultaci s psychologem.

Je třeba si uvědomit, že rehabilitace v žádném případě nezačne bezprostředně po mrtvici nebo při operaci. Obvykle trvá několik týdnů, než začnete. Začněte procedury s povolením ošetřujícího lékaře. Každé cvičení začíná postupně. Například spazmodické svaly v žádném případě nezaujmou zátěž (aktivní pohyb), dokud se neobjeví. Rehabilitace v takových případech může trvat měsíce nebo dokonce roky. Obvykle tvrdá práce stále přináší pozitivní výsledek.

Je postižením dána aneuryzma mozkových cév?

Zdravotní postižení je stanoveno po sociálně-lékařské prohlídce prostřednictvím rozsáhlého posouzení stavu lidského zdraví s využitím kritérií schválených Ministerstvem zdravotnictví a sociálního rozvoje. V každém jednotlivém státě se tato kritéria mohou mírně lišit, ale obecně jsou podobné.

Pro přidělení skupiny postižených osob jsou nezbytné následující podmínky:

zdravotní poruchy, které způsobují trvalé funkční poruchy spojené s přítomností nemoci, zranění nebo poruch invalidity (částečné nebo úplné neschopnost člověka se pohybovat nezávisle na sobě, učit se, pracovat a komunikovat, kontrolu nad vlastním chováním), potřeba sociální péče, rehabilitační Všechny tyto podmínky musí probíhat po dlouhou dobu, obvykle nejméně za rok. V těchto případech je osoba dočasně (nebo trvale) uznaná za neschopnou a může očekávat, že přijme skupinu osob se zdravotním postižením.

Existují 3 skupiny postižení, které se vyznačují následujícími příznaky:

Seskupuji se. První skupinou postižení jsou lidé s nejvyšší mírou zhoršení funkčnosti těla (pohyb, trénink, komunikace, kontrola chování atd.). Neplatné osoby skupiny potřebují neustálý dohled a pomoc.II skupina. Druhá skupina zahrnuje osoby, které mají v důsledku nemoci (paralýzu, poruchy lebky atd.) Nebo zranění, které mají za následek slabou pracovní schopnost osoby, menší funkční poruchy.Skupina III. Lidé se třetí skupinou postižení mají funkční poruchy v těle s mírnou závažností (dezorientace, hluchota, paralýza atd.). Tyto poruchy vznikají v důsledku onemocnění, vrozených zranění, vad. Takoví lidé se zdravotním postižením mohou provádět vlastní péči bez potřeby cizí péče a pomoci. Aneuryzma cév v mozku velmi často vede k těžkému postižení. Při posuzování zdravotního postižení, experti brát v úvahu druh výdutě, jeho umístění, povahy, dostupnosti a četnosti epileptických záchvatů, duševních poruch, charakteristika mozkové hemodynamiky (krevní oběh), jakož i účinnosti lékařských zákroků. Zohledněte také sociální charakteristiku pacienta - jeho druh práce a pracovní podmínky. Přenos pacienta na určitou skupinu zdravotních postižení pomáhá zamezit zhoršení aneuryzmatu a později obnovit pracovní kapacitu.

Sociální i pracovní rehabilitace pacientů s aneuryzmou mozkových cév zahrnuje odbornou přípravu, rekvalifikaci, výběr a odborné poradenství.

POZOR! Informace zveřejněné na našich webových stránkách jsou informativní nebo populární a jsou k dispozici širokému okruhu čtenářů k diskusi. Určení léčiv by mělo být prováděno pouze kvalifikovaným odborníkem na základě anamnézy a diagnostických výsledků.

Vzácná, ale nebezpečná nemoc, která bude projednána, s pozdní diagnózou je spojena s vysokým rizikem postižení a smrti. Aneuryzma mozkových cév je patologie, ve které je ovlivněna jedna nebo více krevních cév uvnitř lebky, což ohrožuje jejich prasknutí a krvácení.

Aneuryzma mozkových cév - příčiny

Toto onemocnění se vyvíjí v jakémkoli věku, ale ve většině případů se objevuje u pacientů ve věku od 35 do 60 let. Zároveň odborníci zaznamenali vyšší výskyt žen. Aneurysma cerebrovaskulární poruchy vytvořené struktury třívrstvé cévní stěny, ve kterém je výsledkem ztráta pružnosti svalových vláken média a obvodových plášťů, jejich ztenčení a protažení vnitřní vrstvy tvořené vyboulení.

Předpoklady pro vznik aneuryzmatu mohou být jak vrozené cévní změny, tak i získané deformity. Mezi faktory prvního typu (vrozené) patří například arteriovenózní malformace - patologická křečovitost tepen s některými změnami v anatomické struktuře samotné cévní stěny. Získaná aneuryzma mozku může být spojena s následujícími hlavními důvody:

uzavřená kraniocerebrální trauma; hypertenzní onemocnění; koarktace aorty; infekční léze mozkových tkání; záření; cysty a nádory uvnitř hlavy.

Většina vědců souhlasí s tím, že některé faktory hrají roli ve vývoji patologie. Navíc následující nepříznivé faktory mohou zvýšit riziko ztráty mechanické pevnosti a elasticity cév, které přispívají k vytvoření aneuryzmatu:

obezita; příjem hormonální antikoncepce; zneužívání alkoholu; kouření.

Aneuryzma mozku - příznaky

V závislosti na velikosti aneuryzmatu mozkových cév mohou být příznaky pro pacienta vyslovovány nebo zůstávají bez povšimnutí. Klinický obraz je způsoben stlačením anatomických míst umístěných v blízkosti cévního výboje a narušení nervových impulzů, závisí na lokalizaci. Hlavní klinické projevy jsou často:

Bolest v hlavě - charakterizované různým trváním a intenzitou, často se vyskytují paroxysmaticky (v některých případech je spojeno s nárůstem tlaku). Lokalizace bolesti závisí na oblasti léze. V tomto případě, pokud je hluboké zaostření, je bolest méně intenzivní a naopak povrchové vady způsobují silnou bolest. Poruchy spánku - pokud je ohnisko ovlivněno zónou odpovědnou za monitorování spánku, může se objevit nespavost, potíže s usínáním, ospalost během dne atd. Nevolnost, nutkání zvracet - takové příznaky jsou typické pro povrchní formace, stejně jako velké aneuryzmy, které způsobují zvýšený intrakraniální tlak. Zvláštností těchto pocitů je, že nejsou spojeny s příjmem jídla, nejsou vyloučeny užíváním léků, zvracení nevede k úlevě. Poruchy vidění - s abnormální cévní změny ve zrakovém nervu může způsobit částečné nebo úplné ztrátě zraku, strabismu, dvojité vidění, zákal, „závoj“ před očima, a tak dále. Křeče - Nekontrolované svalové kontrakce se mohou objevit, když povrchové části mozku jsou vymačkané velkým výbojem na tepnách. Kognitivní postižení - poruchy paměti, schopnost absorbovat nové informace, logicky myslet, číst, počítat atd. Psychické poruchy - časté změny v emoční náladě, podrážděnost, nadměrná úzkost. Necitlivost obličejových oblastí, slabost obličejových svalů.

Aneuryzma mozkové aorty - příznaky

Aneuryzma mozku někdy ovlivňuje větve aorty - největší arteriální cévy v těle. Mezi projevy této patologie pacienty často zaznamenávají depresivní pocity nepohodlí v různých částech hlavy spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Navíc se často pozoruje závratě, pokles pulzu a pocení. Někdy dochází k mírnému pocitu brnění v hlavě v oblasti zranění.

Aneuryzma mozkové arterie

Forma onemocnění, při které se formovaný defekt podobá krvi naplněnému vaku a je tvořen místním poškozením jedné z vaskulárních vrstev, je nejběžnější. V tomto případě se v krevním oběhu vytvoří vír, zpomalí se pohyb krve, hrozí se tvorba krevních sraženin. Známky aneuryzmatu mozku tohoto typu se nemohou projevit po dlouhou dobu, až do prasknutí výčnělku nebo trombózy.

Aneuryzma hlavní mozkové tepny

Když primární léze (bazilární) tepny lokalizovaná bolest v týlní oblasti hlavy a krku. Kromě toho, aneurysma mozkových tepen vyvolává projevy jako je periferní lícního nervu paréza jednostranné ztráty sluchu, zvonění v uších, který se podobá závan větru. Protože Hlavní tepna dodává krev do mozečku a mostu, a když tam je nedostatečný přívod krve do těchto oddělení mohou být závratě, ztráta sluchu, koordinační poruchy.

Aneuryzma karotidové arterie mozku

Charakteristické znaky aneuryzmatu mozku lokalizovaného na karotidě zahrnují takové projevy jako hluk a zvonění v uších, intenzivní bolesti hlavy, závratě, problémy s vizuálním vnímáním. Během palpace a vyšetření, je-li povrchně umístěn, je patrný abnormální pulzující otok, v oblasti, kde dochází k mírné bolesti.

Aneuryzma mozkových cév - důsledky

Dlouhodobá existence mozkových aneurzmatů a komprese čelních laloků často vede k mozkové atrofii v této oblasti. Výsledkem je postupný narůstající kognitivní pokles, projevující se změnami v chování a osobních charakteristikách. Aneuryzma mozku, symptomy účinků komprese tkáně, v důsledku čehož není možné opravit zhoršující se zrak, vede k poškození optického nervu.

Ruptura mozkových aneurysmů

Je-li diagnóza „mozkové aneurysma“ jakékoliv citové nebo fyzické zátěži, krevního tlaku rázu, špatné návyky může rychle vyvolat nebezpečné následky - mezeru naplněnou tvorby krevních cév. Výsledkem je krvácení v mozkové tkáni nebo v intrakraniálním prostoru, krev začíná vyvíjet tlak na tuto zónu a to vede k narušení různých funkcí.

Někdy může prasknutí aneuryzmatu mozkových cév s nezjištěným chirurgickým zákrokem vést k smrtelnému výsledku. Rozpoznat okamžik mezery může být na následujících klíčových rysech:

náhlá vážná bolest hlavy; pocit nevolnosti; zhoubné zvracení; ztráta vědomí.

Ruptura mozkových aneurzmatů - důsledky

V jiných případech může být prasknutí mozkové aneuryzmy méně politováníhodné, ale po krvácení do mozku se osoba často stává zdravotně postiženou. Tato komplikace může být diagnostikována:

hemoragická mrtvice; hydrocefalus; vazospazmus; coma; nevratné poškození mozku atd.

Léčba aneuryzmatu mozku

Je důležité vědět, že moderní medicína nemá efektivní konzervativní metody, jak se zbavit mozkových aneurysmů. Proto při identifikaci takového nebezpečného onemocnění je lepší nechat se riskovat a netestovat pro sebe ani lidové prostředky, ani jiné alternativní technologie, které často nenabízejí lékaři, ale šarlatány. Účinná léčba mozkových aneurzmatů může být provedena pouze chirurgickou manipulací.

V případech, kdy cévní formace je malá, nezpůsobí významné abnormality, pacienti se doporučuje počkat-and-pozorovací taktiku, která zahrnuje pravidelné návštěvy u neurologa či neurochirurga, kontrolu nad velikosti výdutě, vysledování jeho „chování“. Navíc jsou určeny metody, které minimalizují nebezpečí nebezpečných následků:

normalizace krevního tlaku; pokles cholesterolu v krvi; zvýšená elasticita tepen; léčba infekčních patologií; odmítnutí špatných návyků; odměňování fyzické aktivity atd.

Aneuryzma mozku - operace

Pokud je zjištěna aneuryzma mozkových cév, která je často diagnostikována rentgenovými, tomografickými vyšetřeními a angiografií, je možné se vyhnout jejich komplikacím pomocí neurochirurgické operace. Operační léčba je v tomto případě velmi složitá, je zaměřena na izolaci dutiny aneuryzmatu a její odstranění z cerebrálního oběhu. Operace k odstranění aneuryzmatu mozkových cév může být provedena jednou z hlavních metod:

endovaskulární okluze; oříznutí aneuryzmatu děložního čípku.

Endovaskulární chirurgie aneuryzmat mozkové tepny

Tato metoda je minimálně invazivní, prováděná v celkové anestezii. Endovaskulární embolizace aneuryzmatu mozkových cév zahrnuje zavedení flexibilního katétru, který se postupně postupuje k patologickému místu pod kontrolou rentgenového aparátu, přes jednu z odsávacích nádob. Dále se do dutiny aneuryzmatu zavede mikrospirál z katétru, což způsobuje ucpání a smrt formace. Výhodou této techniky je možnost přístupu k hluboce nasazeným cévám, aplikace i po ruptuře aneuryzmatu.

Klonování mozkových aneurysmů

Pokud není aneuryzma mozkových cév hluboká, nebo pokud je nutná naléhavá intervence po krvácení, je provedena otevřená operace. Tato technika zahrnuje otevření lebky a izolaci tvorby z krevního oběhu vytvořením speciální kovové spony na krku. Výsledkem je, že dutina cévního výčnělku postupně klesá s dalšími výměnami spojovacími tkáněmi.

Operace vyžaduje vysoce kvalitní mikrochirurgické vybavení, operační mikroskop. Pokud je zákrok prováděn po přerušení aneuryzmatu mozkových cév, operace zahrnuje odvodnění vzniklého intracerebrálního hematomu a likvidaci krve v oblasti subarachnoidního prostoru.

Aneuryzma mozku - následky po operaci

Dokonce i v důsledku úspěšného úspěšného chirurgického zákroku, při kterém je aneuryzma mozkových cév eliminována, mohou být následky po operaci vzdáleny. Komplikace jsou spojeny s reakcí na anestetikum, poškozením cévních stěn, neúplným odstraněním krevních sraženin apod. V tomto ohledu mohou pacienti vyvinout:

zhoršení přívodu krve do mozkové tkáně; trombóza; mozkový edém; výskyt nového aneuryzmatu; infekční proces; porušení řeči, sluchu, pohledu atd.

Riziko provedení operace je ovšem ve většině případů opodstatněné. Život po ořezání aneuryzmatu mozkových cév, stejně jako po endovaskulární operaci, má určité omezení a doporučení. Mnoho pacientů potřebuje dlouhou dobu rehabilitace s fyzioterapií, užíváním léků, opakovanými operacemi.

Ivan Drozdov 03/02/2017

Aneuryzma mozku je patologická forma, která je lokalizována na stěnách intrakraniálních cév, má tendenci růst a vyplňovat dutinu krví. Stěna postižené nádoby vyčnívá, v důsledku čehož začne tlačit na nervy a mozkové tkáně, které jsou blízko k ní, zodpovědné za životně důležité činnosti a fungování organismu. Po dosažení velkého rozměru se aneuryzma může zlomit a vést k vážným následkům - urážce s následnými následky, kómatu nebo smrti.

Příčiny aneuryzmatu mozku

Tvorba intrakraniálního aneuryzmatu je téměř vždy spojena s patologickými poruchami vaskulárních tkání. Akutní nebo vrozená onemocnění přispívají ke zničení stěn cév, což snižuje jejich tón a delaminaci. Oslabené cévy neodolávají přirozenému tlaku průtoku krve, což vede k vytvoření aneuryzmatu ve formě výčnělku stěny, následované akumulací krve v dutině v nejtenčím místě.

Hlavní příčiny vzniku destrukce cévních stěn a výskytu intrakraniálních aneurysmů zahrnují:

Genetické abnormality, které se projevují nejen jako vrozená, ale i získaná onemocnění. Arteriální hypertenze. Stěny nádoby ztrácejí elasticitu a jsou pokryty mikrotrhlinami kvůli nadměrnému tlaku krve. Při prodlouženém patologickém účinku může dojít k výčnělku stěny ztenčené nádoby ak vývoje aneuryzmatu. Ateroskleróza. Vzhled aterosklerotických plátů a destrukce cévních stěn se často kombinuje s arteriální hypertenzí, čímž se zvyšuje riziko aneuryzmatu. Intrakraniální poranění. Při uzavřeném CCT může dojít k poškození mozkových tepen na tvrdém skořápce, což vede k tomu, že na jejich stěnách vyvine aneuryzma. Infekce mozku. V takových případech jsou aneuryzmy komplikací základního onemocnění, například akutní meningitidy, bakteriální endokarditidy nebo mykotických onemocnění. Tumorální embolie. Aneuryzma se objevuje na pozadí částečného překrytí kanálu cévy s kusem nádoru, který se oddělil od těla formace. Dopad radiace.

Pokud je některá z popsaných onemocnění nebo stavů náchylná, měla by být osoba pravidelně vyšetřována odborníky a v případě potřeby ošetřena. Pravidelná analýza stavu mozkových cév umožní včas pozorovat vývoj patologie a přijmout vhodná opatření.

Aneuryzma mozku: příznaky

Na počátku onemocnění jsou příznaky mozkové aneurysmy mírné. U příznaků, které jsou často podobné projevům neurologických onemocnění, málo věnuje pozornost, zatímco onemocnění se stále rozvíjí. Pokud v počátečním stádiu nebyla detekována patologická situace mozkových cév a v důsledku toho se tato aneuryzma zvýšila na velkou velikost, začne pacient vykazovat výraznější příznaky této nemoci:

Bolesti hlavy. Mírná pulzace, která se projevuje častěji na jedné straně a v očních dutinách, nastává s aneurysmem cév procházejících povrchovými tkáněmi mozkové membrány. Pokud je patologie lokalizována ve vnitřních tkáních mozkové látky, nesmí bolest hlavy narušit kvůli nepřítomnosti receptorů bolesti v těchto strukturách. Bolest v obličeji. Příznaky se objevují, když se vyvine aneuryzma ve stěnách karotické arterie a tlak na procesy faciálního nervu. Poruchy pozorování. Aneuryzma, která se nachází v blízkosti optických nervů, je může stlačit a způsobit zhoršení zraku. Pokud se onemocnění rozvíjí v těsné blízkosti svazku optických nervů, může pacient částečně ztratit zrak nebo zcela zaslepit. Křeče. Svalové kontrakce se objevují nedobrovolně, když jsou velká aneuryzma stlačena do tkání velkých hemisfér zodpovědných za motorické funkce. Křeče způsobené aneuryzmatou nevypadají jako epileptické záchvaty, avšak je možné diagnostikovat jejich nález na onemocnění pouze při podrobném vyšetření. Neurologické poruchy způsobené kompresí kraniálních nervů. Výsledkem je, že pacient může ztratit chuť a sluch, mohou se objevit mimikální poruchy a dolní víčko může být sníženo. Přechodné záchvaty ischemického typu. V závislosti na plazmě nebo tepně, která jsou postižena aneuryzmatem, se u pacienta objevuje akutní záchvat krve do mozku a trvá až jeden den. Tento proces je doprovázen závratě (až do ztráty vědomí), ztrátou orientace, poklesem paměti a citlivosti, paralýza končetin a oddělených částí těla.

Ve stavu blízkém rozpadu aneuryzmatu se symptomy pacienta mění. Intenzita popsaných neurologických příznaků se zvyšuje, což vede k výraznému zhoršení zdravotního stavu pacienta. Léčba lékařů je v této fázi již nutným opatřením, jinak prasknutí aneuryzmatu hrozí nevratnými následky a smrtelným následkem.

Typy aneuryzmatu

Tři typy intrakraniálních aneurysmů se vyznačují vnějšími znaky a strukturou vývoje:

Sacled - kulatý vak s krevem uvnitř je připevněn ke stěně nádoby u základny nebo nohy. Vnější pohled na tento typ aneuryzmatu připomíná bobule, visící z větve, takže se nazývá "bobule". Boční - vypadá jako nádor, je umístěn přímo na stěně nádoby; Vřetenovitý - je umístěn na místě patologické expanze nádob zevnitř.

Na místě lokalizace aneurysmu jsou:

Arteriální - vznikají v místech větvení arteriálních cév kvůli jejich patologickému rozšíření. Arteriovenózní - postihují stěny žilních cév.

Podle povahy původu jsou mozkové aneuryzmy rozděleny do:

Stratifikované - aneuryzma jsou umístěny přímo ve stěně nádoby v důsledku její delaminace a průsaku prasklinami. Pravda - vznikají uvnitř nádoby v důsledku vyčnívání zeď. Falešná - jsou tvořeny z vnější strany nádoby ve formě dutého novotvaru, zatímco krev do ní vstupuje mikrotrhlinami nebo děrami ve stěně.

Aneuryzmy mozku jsou klasifikovány podle jiných znaků. Takže podle počtu aneurzmatů existuje několikanásobná nebo jedna, podle povahy vzhledu - vrozená nebo získaná, ve velikosti - malá, střední a velká. Pokud se objeví aneuryzma proti hnisavé infekci, nazývá se to mykotická infekce.

Roztrhnutí aneuryzmatu mozku a jeho následků

Při nadměrně tenkých cévách a pod vlivem provokativních faktorů může mít pacient aneuryzma prasknutou s odtokem krve do okolních tkání. V závislosti na umístění aneuryzmatu může krvácení ovlivnit mozkovou tkáň, její prostory a komory.

Hemoragie způsobená prasknutím aneuryzmatu nese vysoké riziko zablokování kanálů vedoucích tekutinu a stagnaci tekutiny v roztoku. Mozak se zvětšuje a krev šířící se mozkovými tkáněmi během rozkladu provokuje vývoj zánětlivého procesu a nekrózy. Výsledkem je, že postupně umírající části mozku přestanou přenášet signály do životně důležitých systémů a orgánů a jejich práce končí.

Prasknutí aneuryzmatu mozku je charakterizováno následujícími příznaky:

Intenzivní záchvaty bolesti hlavy. Krev rozlitá do mozkové tkáně dráždí nervové zakončení, které se tam nacházejí, což vyvolává vzhled nesnesitelné bolesti hlavy. Nevolnost a náhlé zvracení. Ztráta vědomí. Existuje pozadí prudkého nárůstu ICP, vyvolaného odtokem krve, tvorbou hematomu a edému mozku. Neurologické příznaky, které naznačují podráždění membrán mozku. Mezi tyto příznaky patří vzhled fotofobie, svalové napětí krku, zad a nohou. V druhém případě se pacient nemůže dotknout hrudníku bradou a posadit se.

Při ruptuře aneuryzmatu je riziko úmrtí extrémně vysoké.

Dokonce i když člověk může zachránit a poskytnout mu stabilní stav, existuje velká část pravděpodobnosti komplikací po subarachnoidním krvácení:

opakované prasknutí aneuryzmatu; akumulace tekutiny v mozkových strukturách (cidrocephaly), způsobené překrývajícím se mrkví; ischémie mozku s nízkou pravděpodobností úmrtí.

Komplikace, ke kterým dochází po přerušení aneuryzmatu, závisí také na stupni poškození mozku. Takže pacient se může projevit:

poruchy řeči - po krvácení do řeči levé hemisféry se stává vágní, dochází k problémům s psaním a čtením; poruchy motorického systému, paralýza končetin - s poraněním míchy; snížení polknutí reflexe - příjem potravy je výrazně ztížen, potraviny namísto jícnu vstoupí do dýchacího traktu, než vyvolá vývoj zánětlivých procesů v plicích; psychoemotickou nestabilitu, projevenou formou útoků agrese, hněvu nebo naopak infantilismus, apatie, obtěžující strach; snížené vnímání - osoba je narušena prostorovým vnímáním okolních objektů (například je těžké pro něj vstoupit do dveří nebo nalít čaj do šálku); porušení kognitivních funkcí - projevující se formou poruchy paměti, snížení duševních schopností a logického myšlení; psychické poruchy - osoba, která předtím roztrhla aneuryzma, často se obává o depresivní nálady a proti tomuto pozadí se rozvíjí nespavost, ztráta chuti k jídlu, apatie k probíhajícím událostem; bolesti hlavy - periodické záchvaty ve formě těžkých pulzací nebo lumbago, které je obtížné odstranit léky proti bolesti, zhoršují pohodu a snižují účinnost; epileptické záchvaty - se vyskytují u každého pátého pacienta, který trpěl rupturou aneuryzmatu.

Často ztracené mozkové funkce nemohou být obnoveny, nicméně kompetentní rehabilitace a pravidelné pozorování odborníky umožňují zlepšení mozkové aktivity a dosažení úplné samoobsluhy.

Léčba mozkových aneuryzmatů

Pro léčbu aneuryzmatu se používají dvě hlavní metody: chirurgické a konzervativní. Pokud je aneuryzma mozku malá a nemá tendenci zvyšovat, odborníci ji sledují pravidelným průchodem diagnózy a současně předepisují léčivé přípravky. Při intenzivním růstu a hrozbě prasknutí vzdělání se doporučuje pacientovi podstoupit operaci.

Při konzervativní léčbě je pacientovi předepsána léčba s účinkem zaměřeným na snížení účinků aneuryzmatu na blízké tkáně a odstranění patologických příznaků:

Vazodilatační léky (Nimodipin) - jsou předepsány pro prevenci vasospasmu, jejich expanzi a zlepšení průtoku krve přes mozkové tepny. Antihypertenzní léky (Captopril, Labetalol) - jsou ukázány s vysokým krevním tlakem k ulehčení tónu cévních stěn. S aneurysmem, užívání léků pomáhá zmírnit stres ze zdi formace a tím snížit riziko jeho prasknutí. Antikonvulziva (fenosepam) - mají relaxační účinek na nervové buňky, což má za následek sníženou míru impulsního přenosu na problémové místo. Painkillers léky na předpis (Morphine) - předepsané pro nesnesitelné bolesti hlavy v podmínkách intenzivní terapie a pod kontrolou vitálních systémů těla. Léky v této skupině jsou návykové, takže se používají ve výjimečných případech. Antiemetické tablety (metoklopramid) - jsou indikovány, když se stav zhoršuje virem.

Je třeba si uvědomit, že není možné vyléčit aneuryzma mozkových cév konzervativním způsobem, léčivé přípravky mohou jen snížit hrozbu jeho prasknutí.

Pokud se formace rychle rozvíjí a vyvíjí tlak na blízké tkáně, pak bychom měli poslouchat názor odborníků a při absenci kontraindikací souhlasit s operací.

Odstranění aneuryzmatu mozku, operace

Chirurgický zákrok nese riziko vzniku následných komplikací, ale je několikrát nižší než u hrozeb, které vznikají při prasknutí aneuryzmatu mozku.

V závislosti na indikacích, obecném stavu, umístění a stupni ohrožení života je pacientovi předepsán jeden z následujících chirurgických postupů:

Otevřená operace (kraniotomie). Tento způsob zahrnuje otevření lebku v místě výdutě lokalizace a použití jednoho z typů léčby: výstřižek - dát k hrdlu výdutě kovovou sponou bez smyček s mateřskou nádoby a odstranění dutinu od nahromaděné krve. Po čase se dutina aneuryzmatu nahrazuje pojivovou tkání, která zabraňuje následnému vniknutí krve do ní. Posunování - poškozená nádoba se překrývá, zatímco tok krve je přesměrován podél nedaleké umělé nádoby (zkrat). Posílení stěn - poškozená nádoba v místě vývoje aneuryzmatu je zabalena se speciálním chirurgickým materiálem, v důsledku čehož se na problémové ploše vytváří zvláštní kapsle. Endovaskulární embolizace. Postup je prováděn minimálně invazivním způsobem bez nutnosti otevření lebky. Pomocí angiografie je pružný katétr podél krevní cévy přiveden k aneuryzmatu. Poté, tvorba dutiny je vložen kovový spirála, která překrývá dutinu, a tak zabraňuje krev od vstupu dovnitř. Výhodou této metody je považována za bez otvírání zásah, zároveň nedostatky zahrnují, neschopnost odstranit nahromaděné krve do výdutě dutiny a vývoj cévních spasmů, jako reakce na cizí těleso.

Přes progresivitu druhého způsobu se může spirála deformovat s časem a otevřít lumen, čímž se obnoví přívod krve aneuryzmatu a začne růst. V takových případech se doporučuje pacientovi podstoupit druhou operaci.

Rehabilitace po aneurysmové operaci mozku

Období rekonvalescence po chirurgickém zákroku závisí na několika faktorech - věk pacienta, typ aneurysmatických a mozkových struktur, které se zabývala, profesionalita chirurgů vykonávajících činnost a rozsah komplikací, které mohou stát v jeho průběhu.

Před stabilizací stavu v pooperačním období je pacient v nemocnici a pod dohledem neurochirurgů prochází léčebnou terapií. V závislosti na zdravotním stavu a indikátorech v nemocnici může zůstat od 3 do 30 dnů. Po tomto období začíná rehabilitační období.

Pro účinnou rehabilitaci může trvat až 2 roky, během nichž se doporučuje léčba v specializovaných sanatoriach pod dohledem rehabilitačních lékařů a psychologů. Během tohoto období jsou podpůrná léčba a rehabilitační aktivity naplánovány v několika týdnech s přestávkou mezi nimi. V závislosti na stupni poškození mozkových struktur s osobou, která podstoupila operaci, jsou úzkoprofilní specialisté, kteří mu pomáhají obnovit ztracené funkce řeči, psaní, čtení a chůze.

Účinná rehabilitační opatření stanovená po odstranění intrakraniálních aneurzmatů zahrnují fyzioterapeutické postupy, které lze rozdělit do dvou skupin:

hmatový účinek na svalové tkáně a cévy poškozené během chirurgického zákroku nebo krvácení; použití instrumentálních technik pro stimulaci tkání ovlivněných chirurgií.

První skupina zahrnuje:

terapeutická masáž problémových zón - ramenní pás, límec, hlava, končetiny; akupunktura; cvičení fyzioterapie včetně práce se simulátory, pokud jsou funkce motoru po operaci přerušeny.

Ze všech instrumentálních technik po odstranění aneuryzmatu mozku platí následující:

elektroforéza s použitím léčivých roztoků; elektrostimulace svalů; UHF podle označení; kyslíku, jodidu, bromu nebo sirovodíku.

Individuálně může rehabilitant upravit seznam léčebných postupů v závislosti na tom, jak současný průběh terapie ovlivňuje tělo.

Účinky mozkové aneuryzmy a prognózy

Pacient s diagnózou mozkové aneurysma, by měl pochopit, že zpoždění při léčbě mohou ohrozit jeho prasknutí, subarachnoidální krvácení a vážné důsledky: ztráta životních funkcí nebo smrt.

Po zjištění výdutě k prasknutí pacienta má šanci, ne-li úplné uzdravení, pak významné prodloužení života. Predikce přežití po operaci v průměru 10 let, rychlost se může měnit v závislosti na věku pacienta, odolnosti organismu, struktura a umístění vzdáleného výdutě.

Přerušení aneuryzmatu mozku výrazně zhoršuje prognózu přežití a je vyjádřeno v následujících průměrných statistických výsledcích:

smrtelný výsledek v 10% případů před příchodem lékařů, v 5% - po operaci, v 50% - do 30 dnů po přestávce; tvorba intrakraniálního hematomu u 22% přežívajících pacientů, kteří podstoupili subarachnoidní krvácení; odliv krve do komor mozku u 14% pacientů, což v polovině případů vede k úmrtí.

Rizika smrtelného výsledku se zvyšují v časech, pokud je aneuryzma velkých velikostí v akutním stavu nebo je opakované krvácení.

Ze všech přeživších pacientů po přerušení aneuryzmatu je pouze 30% schopných samostatně obsluhovat sami sebe a v závislosti na místě krvácení mohou poruchy mozkové funkce zůstat:

zhoršené vnímání; pokles kognitivních funkcí (paměť, myšlení, schopnost duševního rozvoje); změna chování a psycho-emocionální pozadí; porušení řeči, sluchových a vizuálních funkcí; epileptické záchvaty, krátkodobá paralýza.

Prognóza prasknutí aneuryzmatu mozku závisí na několika faktorech: věku pacienta, lokalizaci aneuryzmatu, stupni výpotku a operační péči lékařů.

Více Informací O Plavidlech