Aneuryzma srdce

Aneuryzma srdce - Ředění a vyboulení myokardu srdeční komory. Aneuryzma srdce se může projevit dýchavičností, palpitací, orthopneou, záchvaty srdeční astmy, závažnými srdečními arytmiemi, tromboembolickými komplikacemi. Hlavní metody pro diagnostiku srdečních aneuryzmatů jsou EKG, echokardiografie, RTG hrudníku, ventrikulografie, CT, MRI. Léčba aneuryzmatu srdce zahrnuje vykrojení aneuryzmatického vaku při sešívání vady srdečního svalu.

Aneuryzma srdce

Srdeční aneurysma - omezené výstupek ředit stěny myokardu, doprovázené prudkému poklesu nebo úplného vymizení kontraktility nemocné části myokardu. Kardiologie aneuryzmatu srdce se objevuje u 10-35% pacientů, kteří podstoupili infarkt myokardu; 68% akutních nebo chronických aneuryzmatů srdce je diagnostikováno u mužů ve věku od 40 do 70 let. Nejčastěji se vytváří aneuryzma srdce ve stěně levé komory, zřídka - v mezikomorové septa nebo pravé komoře. Velikost aneuryzmatu srdce se pohybuje od 1 do 18-20 cm v průměru. Porušení kontraktility myokardu v srdci výdutě patří akineze (nedostatek kontraktilní aktivity) a dyskineze (vyboulený aneurysmatu stěny během systoly a jeho zatahování - v diastole).

Příčiny aneurysmů srdce

V 95-97% případů je příčinou aneuryzmatu srdce rozsáhlý transmurální infarkt myokardu, především levá komora. Převážná většina aneurysmatů je lokalizována v přední a boční stěně a vrcholu levé komory srdce; přibližně 1% - v pravé síni a v komoře, v mezikompulární septa a zadní stěně levé komory.

Masivní infarkt myokardu způsobuje zničení svalové stěny srdce. Pod vlivem intrakardiálního tlaku se nekrotická stěna srdce roztahuje a ztenčuje. Významnou roli v tvorbě výdutí patří faktory, které přispívají ke zvýšení zatížení na srdce a intraventrikulární tlak - ranní vstávání, vysoký krevní tlak, tachykardie, reinfarkt, progresivní srdeční selhání. Vývoj chronické srdeční výdutě etiologie a patogeneze spojené s postinfarktym cardiosclerosis. V tomto případě, za působení tlaku krve dochází k vysunutí srdeční stěny v oblasti pojivové tkáně jizvy.

Mnohem častěji než postinfarkční aneuryzma srdce existují vrozené, traumatické a infekční aneuryzmy. Traumatické aneuryzmy vznikají při uzavřených nebo otevřených zraněních srdce. Stejná skupina může zahrnovat pooperační aneuryzma, která se často vyskytuje po operacích k nápravě vrozených srdečních defektů (tetralogie Fallotu, stenóza plicního kmene atd.).

Aneuryzma srdce způsobená infekčními procesy (syfilis, bakteriální endokarditida, tuberkulóza, revmatismus) jsou velmi vzácné.

Klasifikace aneuryzmatu srdce

V době, kdy se objevily, rozlišují akutní, subakutní a chronickou aneuryzma srdce. Akutní srdeční aneuryzma vzniká v období od 1 do 2 týdnů od infarktu myokardu, subakutní - během 3-8 týdnů, chronická - více než 8 týdnů.

V akutní fázi aneurysmatu stěny je reprezentován nekrotický myokardu, které za působení tlaku, intraventrikulární vyboulení směrem ven nebo ventrikulární dutiny (lokalizace výdutí v interventrikulárních septa).

Stěna subakutního aneuryzmatu srdce je tvořena zesíleným endokardem se zhlukem fibroblastů a histiocytů, nově vytvořenými retikulárními, kolagenovými a elastickými vlákny; Připojené prvky různého stupně zralosti se nacházejí na místě zničených myokardových vláken.

Chronická aneuryzma srdce je vláknitý vak, mikroskopicky složený ze tří vrstev: endokardiální, intramurální a epikardiální. V endokardu stěny chronické aneuryzma srdce dochází k proliferaci vláknité a hyalinizované tkáně. Stěna chronické aneuryzma srdce je ztenčená, někdy její tloušťka nepřesahuje 2 mm. V dutině chronického aneuryzmatu srdce je často nalezen parietální trombus různých velikostí, který může pouze obložit vnitřní povrch aneuryzmatického vaku nebo obsadit téměř celý jeho objem. Drobné parietální tromby snadno procházejí fragmentací a jsou potenciálním zdrojem rizika tromboembolických komplikací.

Existují tři typy srdeční aneurysma: sval, vláknité a Fibro-svalnaté. Obvykle je aneuryzma srdce jedna, ačkoli 2-3 aneuryzma mohou být detekovány současně. srdce aneurysma může být pravda (reprezentována třemi vrstvami), falešné (vytvořena v důsledku infarktu ruptura stěny a perikardiální omezené adnations) a funkční (části vytvořené životaschopných myokardu kontraktility nízké, vyčnívající komorové systoly).

S ohledem na hloubku a rozsah lézí pravda srdeční aneurysma jsou rovné (difúzní) saccular, ve formě houby a „aneurysm aneurysma“. U difuzní aneuryzmatu je obrys vnějšího výčnělku plochý, plochý a ze strany dutiny srdce je určena prohlubní ve tvaru misky. Sací aneuryzma srdce má kulatou konvexní stěnu a širokou základnu. Hloubková aneuryzma charakterizuje přítomnost velkého výčnělku s relativně úzkým krkem. Termín „aneurysma aneurysma v“ určeném defektu se skládá z několika výstupků uzavřena navzájem: například aneurysma srdce jsou značně ředí stěnu a nejvíce náchylné k prasknutí. Během vyšetření jsou častěji detekovány difuzní aneurysmy srdce, méně zřídka - svalové a, dokonce méně často, houby a "aneuryzma v aneurysmu".

Symptomy aneuryzmatu srdce

Klinické projevy akutní srdeční aneurysma vyznačující se tím, slabost, dušnost s epizodami srdečního astmatu a plicní edém, prodloužené horečka, zvýšené pocení, tachykardie, srdeční arytmie (bradykardie a tachykardie, extrasystoly, fibrilace síní a komorové blokád). Při subakutním aneurysmu srdce dochází k rychlému pokroku v symptomech selhání oběhu.

Klinice chronické aneuryzmaty srdce odpovídá výrazným známkám srdečního selhání: dušnost, synkopální stavy, stenokardie klidu a napětí, pocit nepravidelné srdeční činnosti; v pozdním stadiu - otok žilek, edém, hydrothorax, hepatomegalie, ascites. Při chronickém aneuryzmatu srdce se může vyvinout fibrózní perikarditida, která způsobuje vývoj adheze v hrudní dutině.

Tromboembolické syndrom chronického srdečního aneurysmatu prezentovány akutní vaskulární okluzi končetin (obvykle iliakální a femoropopliteální segmenty), brachiocefalického kufr, mozkové tepny, ledvin, plic, tlustého střeva. Potenciálně nebezpečné komplikace chronického srdečního aneurysma může stát gangrenózní končetiny, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt ledviny, plicní embolie, mesenterických cévní, infarkt reinfarktu.

Roztrhnutí chronické aneuryzmy srdce je poměrně vzácné. Akutní ruptury srdeční aneurysma se obvykle vyskytuje 2-9 dny po infarktu myokardu a fatální. Klinicky aneurysma prasknutí srdce se projevuje náhlým nástupem: náhlá bledost, která se rychle nahradil cyanotická kůže, studený pot, přepadové krve krční žíly (Důkaz srdeční tamponáda), ztráta vědomí, studených končetin. Dýchání se stává hlučným, chraplavým, povrchním, vzácným. Obvykle jde okamžitě o smrt.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

Patognomickým znakem aneuryzmatu srdce je patologická prekordiální pulsace, která je detekována na přední stěně hrudníku a zvyšuje se při každé srdeční kontrakci.

Na EKG s aneurysmem srdce jsou zaznamenány příznaky transmurálního infarktu myokardu, které se však v jednotlivých stadiích nemění, ale zůstávají dlouhodobě "zmrazené" v přírodě. Echokardiografie umožňuje vizualizovat dutinu aneuryzmatu, měřit její velikost, hodnotit konfiguraci a diagnostikovat trombózu komorové dutiny. S pomocí EchoCG stresu a PET srdce se odhalí životaschopnost myokardu v oblasti chronické aneuryzmy srdce.

Radiografie hrudních orgánů odhaluje kardiomegalie, jev stagnace v malém kruhu krevního oběhu. Radiokontrastní ventrikulografie, MRI a MSCT srdce jsou vysoce specifické metody topické diagnostiky aneuryzmatu, stanovení její velikosti a detekce trombózy v její dutině.

Podle indikací pro pacienty s aneuryzmem srdce se vyšetřují srdeční dutiny, koronarografie, EFI. Aneuryzma srdce musí být diferencovaná od coelomické cysty perikardu, mitrální defekt srdce, mediastinálních nádorů.

Léčba aneurysmů srdce

V předoperačním období jsou pacientům se srdeční aneuryziem přiděleni srdeční glykosidy, antikoagulancia (heparin subkutánně), hypotenzivní léky, kyslíková terapie, oxygenoterapie. Chirurgická léčba akutního a subakutního aneuryzmatu srdce se projevuje v souvislosti s rychlým průběhem srdečního selhání a hrozbou prasknutí aneuryzmatického vaku. Při chronické aneuryzmatě srdce se operace provádí, aby se zabránilo riziku tromboembolických komplikací a za účelem revaskularizace myokardu.

Jako paliativní intervence se zaměřuje na posílení stěny aneuryzmatu pomocí polymerních materiálů. Radikálních resekčních operací zahrnují síňovou nebo komorovou aneurysma (pokud je to nutné - s následnou rekonstrukci stěny myokardu náplasti) septoplastice od Cooley (interventricular septa aneurysma).

Při falešné nebo posttraumatické aneuryzmatě srdce se srdeční stěna šití. Pokud je to nutné, další revaskularizační zákroky aneurysma resekce současně pracují ve spojení s CABG. Po resekci a plastovou srdeční aneurysma může vyvinout nízkou emisní syndrom, opakovaný infarkt myokardu, arytmii (paroxysmální tachykardie, fibrilace síní), selhání a krvácení sutury, respirační selhání, selhání ledvin, trombózy, cerebrovaskulární onemocnění.

Prognóza a prevence aneuryzmatu srdce

Bez chirurgického zákroku je aneuryzma srdce nepříznivá: většina pacientů s aneuryzmaty po infarktu zemře během 2-3 let po vzniku onemocnění. Relativně kvalitní nekomplikované ploché chronické aneuryzmy srdce; Nejhoršími prognózami jsou sakrální a houbové aneuryzmy, často komplikované intracardiikální trombózou. Přijetí srdečního selhání je nepříznivým prognostickým znakem.

Prevence srdečního aneurysmatu a jeho komplikací je včasná diagnóza infarktu myokardu, adekvátní léčbu a rehabilitaci pacientů, postupným rozšiřováním režimu motoru, kontrole arytmie a trombózy.

Vše o aneurysmatu aorty srdce: co je to, jak nebezpečné a jak to vyléčit včas?

Srdce je životně důležitý orgán, a proto jeho patologie a odchylky od normálního fungování mohou vyvolat různé nemoci. K takovým patologickým změnám lze přičíst aneuryzma aorty srdce, ale co to je?

Toto onemocnění má své vlastní symptomy, jakož i způsoby diagnostiky a léčby. Jak zjistit onemocnění včas a zabránit vážným důsledkům jeho progrese, dozvídáme se dále.

Vlastnosti a specificita onemocnění

V medicíně je tato patologie spojena s nepřirozeným rozšířením stěn aorty, která je vyvolána oslabením svalstva. Obvykle je na určitém místě zaznamenána aneuryzma, která nepřesahuje 3-5 cm. Díky této lokalizaci v diagnostice onemocnění u pacientů je možné pozorovat nádorové onemocnění na povrchu srdce, které ve skutečnosti představují pouze zvětšenou diametrálně aortu.

Aneuryzma je nebezpečné onemocnění, protože zvýšení aorty může vyvolat stlačení menších cév, které jsou klíčové pro "výživu" srdce. Toto onemocnění může zvětšit stěny hlavní nádoby 2 nebo dokonce třikrát normální parametry.

Pokud vezmeme v úvahu nemoc s polohou lokalizace, kardiologie udržuje následující statistiky: v břišní části aorty účtu pro 37% všech případů, vzestupná aorta má 23% pravděpodobnost manifestace se. Zbývajících 40% odkloní aneuryzma oblouku aorty a její sestupné části.

Příčiny vývoje

Aneuryzma se vyvíjí na pozadí dystrofických změn v aortě, která mohou vyvolat následující nemoci:

 • rozsáhlá ateroskleróza senilního věku;
 • traumatizace hrudníku s porušením srdečního svalu (syndrom prodlouženého stlačování);
 • zánětlivé procesy svalových vláken, které jsou chronické;
 • Marfanův syndrom - patologie pojivové tkáně, ve které vlákna nemají vlastnosti pro pružnost;
 • fibrotická dysplazie hrudníku;
 • souběžné onemocnění srdce.

Riziko vzniku této patologie je nejčastěji lidé po 50 letech a u mužů onemocnění postupuje častěji a aktivněji, než u žen. To je způsobeno zejména sedavým životním stylem a přítomností špatných návyků.

Klasifikace a etapy

V medicíně je běžné rozdělit nemoc na několik druhů, v závislosti na faktorech a místě jejího projevu. V závislosti na výskytu aneuryzmatu rozdělených na:

 • ploché - se nachází téměř na stejné úrovni se srdcem, opouštějící hluboko do orgánu;
 • houba - ve formě houby, jejíž "klobouk" plně popisuje nejnebezpečnější oblast;
 • sakrální - na jedné straně je zvětšena aneuryzma a na druhé je zřejmé zúžení;
 • stratifikace - v místě aortální disekce;
 • difuzní - změní velikost v závislosti na krevním tlaku.

Co se týče průběhu onemocnění, je nutné rozlišovat tři fáze, které mají své vlastní zvláštnosti:

 • Akutní fáze - nejnebezpečnější, protože se objevuje okamžitě na pozadí srdečních záchvatů nebo rozsáhlých zánětlivých procesů. Pouhých pár dní může dojít k prasknutí stěn aorty, což vede k smrtelnému výsledku. Vyžaduje okamžitý provoz a má také dlouhou rehabilitační dobu.
 • Subakutní fáze - je důsledkem srdečních onemocnění a operací v této oblasti, které jsou poznamenány přítomností jizev. Může se vyskytnout během 2 až 3 měsíců, s omezeným průběhem a méně akutními příznaky.
 • Chronická fáze - označené rovnoměrným průtokem s určitým stupněm ztenčení stěn aorty bez ostrých skoků a syndromů akutní bolesti.

Při diagnostice aneuryzma je velmi často zaměňována s jinými srdečními chorobami, proto existuje ještě jedna klasifikace, která činí diagnostiku spolehlivější. Existují takové typy aneuryzmatů, jako jsou:

 • Pravda - klinický obraz se zcela shoduje s přesnějšími studiemi.
 • Falešný - klinický obraz se neshoduje s indikací MRI nebo CT, které odhalují hroty a nádory, které nemají nic společného s patologií.
 • Funkční - je způsoben přítomností minimální úrovně nekrotických změn ve stěnách nádob, v důsledku čehož se částečně nebo úplně ztrácí schopnost přirozené redukce.

Jaké jsou nebezpečí a jaké jsou komplikace?

Hlavním úkolem lékařů není jen včasná diagnóza, ale také úplná kontrola onemocnění. Akutní stav, který je poznamenán přítomností bleskového proudu, může vyvolat Rychlé zvětšení a protahování stěn cév, které mohou sloužit jako důvod jejich roztržení. To je příčina rozsáhlého vnitřního krvácení, které je pro lidský život nesmírně nebezpečné.

Mohou se stát komplikacemi nemoci, které se projevují v důsledku nedostatečné včasné léčby nezvratných nekrotických změn v sousedních nádobách, účast na životaschopnosti srdce. Není méně nebezpečná tvorba trombů, což jsou časté příčiny rozsáhlých mrtvic a dokonce okamžité smrti.

Jak rozpoznat nemoc?

Klinický obraz onemocnění je nesmírně zmatený a může souviset s dalšími onemocněními. V 90% případů se onemocnění necítí, projevující se pouze ve fázi před zlomeninami. Bezbolestný a nedostatek jasného obrazu činí diagnózu komplikovanější, ale včasná kontrola a vyšetření zmírní nežádoucí "překvapení".

Primární příznaky

V počáteční fázi nejsou žádné zřejmé známky, ale výrazné pocení, výskyt dechu a závratě mohou již naznačovat problémy s kardiovaskulárním systémem a slouží jako omluva k volání lékaře. Pro každou osobu mohou být první znaky zcela odlišné: od malátnosti až po ostré bolesti v tlaku v hrudní kosti.

Progrese

Když aneuryzma získává rozsáhlou velikost, její příznaky mohou být následující:

 • bolest za hrudní kostí;
 • akutní bolest v levé špičce chrbta;
 • závratě a ztrátě vědomí;
 • porušení dýchacího procesu s přiložením dechu;
 • opuch tváře a končetin;
 • porucha srdeční frekvence;
 • pocit těžkosti hrudníku.

Taková klinika mluví o průběhu onemocnění a potřebu rychle vyřešit situaci.

Známky mezery

Když má nemoc akutní stadium a rychlý vývoj, může dojít k prasknutí stěn, po kterém se začne krvácet do tělní dutiny. Určete, že tato akce může být podle následujícího klinického obrazu:

 • Pacient se začíná udukovat, kůže pokrývá modrou barvou.
 • Tlak prudce klesá a srdeční rytmus je narušen.
 • Ztráta vědomí a komplikace dýchání.

Jak se stát pozdě?

Je extrémně obtížné zjistit aneuryzma aorty srdce nezávisle. Vezmeme-li v úvahu všechny rizikové faktory, zvláště ve stáří, velmi je důležité podstoupit rutinní vyšetření, které vylučují velké nebezpečí a zabraňují rušení aorty.

Při výskytu bolesti v srdci a také v torakálním oddělení páteře se zvyšuje diaforéza a giddinesses vždy byste měli vyhledat lékařskou pomoc.

Nezanedbávejte ani nejvýraznější symptomatiku a nezapomeňte na samoléčbu. Někdy Nekontrolované užívání léků může situaci zhoršit a vedou k nepředvídatelným důsledkům.

Aneuryzma je vyšetřována a léčena kardiologům a kardiologům, které poskytují kompletní diagnostiku a kontrolu stavu pacienta.

O příčinách aneuryzmatu břišní aorty zjistěte zde a o jejích symptomech a léčbě mnoho užitečných informací v tomto článku.

Ne méně nebezpečná je aneuryzma mozkových cév - zkontrolujte, zda jste v nebezpečí?

Diagnostika

Aby bylo možné přesně určit chorobu, bez úplné diagnostiky to nemůže udělat. To má dva směry:

 • Kontrola a počáteční posouzení celkového stavu pacienta - Lékař provádí palpaci v hrudníku a také jmenuje podrobný krevní test, kde v případě výskytu onemocnění dojde k významnému zvýšení počtu leukocytů.
 • Metody diagnostiky hardwaru - Účinnost spočívá v přesnější analýze aortálního stavu srdce. Chcete-li to provést, použijte EKG, MRI a CT, na základě výsledků, z nichž můžete stanovit nejpřesnější diagnózu.

Léčba

Plánovaná léčba onemocnění zahrnuje dvě metody: léčivé a chirurgické. Zvažme podrobněji každou z nich.

Lékařská terapie

Léčba zahrnuje užívání léků, které mohou ovlivnit stěny cév, což zvyšuje jejich pružnost. Nejčastěji se léky injektují intramuskulárně pomocí hlubokých injekcí. Antikoagulancia a glykosidy přispívají k normalizaci mikrocirkulace, posilují stěny aorty, brání zvyšování aneuryzmatu.

Operační léčba

Indikace pro nouzové ovládání mohou být následující:

 • rychlý nárůst v oblasti aneuryzmatu, jehož průměr přesahuje 5 cm;
 • ruptura aorty a vnitřní krvácení;
 • trauma, v důsledku čehož hrudník stlačuje aneuryzma a zbavuje srdce normální krevní oběh.

Kardiochirurgie je zvažována 3 varianty operační léčby:

 • Šití - Výkopové stěny jsou řezány a nejvíce husté části jsou sešity.
 • Resection - srdce je odříznuto od přirozené stravy a přemístěno do umělé stravy, po níž je aneuryzma zcela odstraněna. Zdravé stěny nádob jsou vzájemně ušité.
 • Posilování stěn - V aortální dutině, kde se vyskytuje aneuryzma, jsou zavedena speciální řešení, která přispívají k přirozenému snížení průměru cévy.

Další informace o tom, co je z tohoto videa aneuryzma aorty srdce:

Prognózy a preventivní opatření

S včasnou diagnózou existují vysoké šance na zotavení a obnovení normálního života. Prevence aneuryzmatu aorty srdce je následující:

 • správná výživa s převahou zdravých přírodních potravin a minimalizací sladkých a mastných potravin;
 • dodržování režimu dne a fyzické námahy;
 • odmítnutí kouřit a pít alkohol;
 • aktivní rekreaci s prvky sportu;
 • průchod rutinních vyšetření, stejně jako včasná žádost o pomoc na klinice.

Aneuryzma aorty srdce - Nebezpečné onemocnění, nedostatečná léčba, která může vést k úmrtí. Proto nemusíte vydržet bolest a "džem" s neomezeným množstvím léků proti bolesti. Včasná diagnóza má vynikající předpovědi pro úplné uzdravení, pamatujte na to pokaždé, když zanedbáte návštěvu lékaře a vybíráte tabletu s pochybnou účinností.

Srdeční aneuryzma: příčiny, formy, příznaky, jak se léčit

Aneuryzma srdce je velmi zákeřná nemoc. Nesmí se projevit během několika desetiletí a následně vést k náhlé smrti. V průběhu let se postižená oblast zvyšuje a včasná diagnostika je obtížná kvůli asymptomatickému úniku. Léčba ve vážně zanedbaných případech - pouze operační.

Co se stane a kdo to má?

"Aneuryzma" je přeložena jako "expanze". Nejčastěji tato vážná patologie ovlivňuje tepny.

ruptura aortální aneuryzmaty

Krev protékající cév vytváří dynamický tlak na cévní stěny a pokud z nějakého důvodu ztratí svou pružnost, mohou se cévy natahovat nestejnoměrně. To vede k vzhledu "vaku" na jedné straně nádoby - zvětšené oblasti s velmi tenkou stěnou. Tento výčnělek cévní stěny může být stěží viditelný, ale někdy dosáhne poměrně velké velikosti. To je obzvláště nebezpečné, když se zvýší krevní tlak, protože zóna léze má tendenci se zvyšovat podél nádoby a zvyšuje se riziko prasknutí poškozené oblasti.

S věkem je člověk pravděpodobnější, že získá aneuryzma srdce. Riziko vývoje onemocnění se zvyšuje po infarktu, prodloužených respiračních infekcích, aterosklerotických vaskulárních lézích. Mezi rizikové faktory patří také kouření a zneužívání alkoholu. U mužů se onemocnění vyvíjí častěji než u žen. Odborníci to připisují skutečnosti, že ženy obecně trpí méně aterosklerózou kvůli specifickému hormonálnímu pozadí, a také kouří méně a konzumují alkohol.

Aneurysma jakéhokoliv plavidla, včetně aorty diagnostikováno s velkými obtížemi a někdy našel během průzkumu úplně jiného důvodu - ultrazvukem, magnetická rezonance nebo počítačová tomografie.

Příčiny onemocnění

 1. Slabá pojivová tkáň (mohou být vrozené nebo mají dědičnou povahu). Podle statistik se často vyskytuje aneuryzma u těch lidí, jejichž předkové také trpěli touto chorobou. To se týká zejména aneuryzmatů srdce u malých dětí. Aneuryzma je také často diagnostikována u pacientů s Marfanovým syndromem (genetické onemocnění charakterizované poškozením pojivové tkáně).
 2. Nemoci, jejichž následkem je slabost stěn cév: může to být jako ateroskleróza nebo cystická mediální nekróza, stejně jako syfilis v pozdním stadiu.
 3. Arteriální hypertenze, zvláště nekontrolované a bez řádné léčby. Krevní tlakové skoky vytvářejí nárazové zatížení stěn nádob a výčnělky se mohou objevit v nejslabších oblastech.
 4. Kouření a alkohol. U kuřáků je riziko vzniku aneurysma hrudní aorty přibližně čtyřikrát vyšší než u těch, kteří odmítli kureniya.A pokud jde o alkohol, je ranou pro celý kardiovaskulární systém, tak závažné poškození může dotknout každé plavidlo.
 5. Cévní poranění a infikované tromby. Zde jsou již ohroženi ještě mladší a zpočátku zdravější lidé - motoristé, kteří byli v dopravní nehodě, fanoušci zábavy extrémních sportů, bojovníci speciálních sil. A od okamžiku přijetí takové traumy a před začátkem vývoje aneuryzmatu může dojít až po dobu 20 let.

Kde je tato patologie častější

Prostřednictvím umístění aneuryzmatu v těle pacienta rozdělí lékaři patologii srdečního aneuryzmatu do několika hlavních podskupin.

 • Aneuryzma umístěná uvnitř srdce. Nejčastěji aneuryzma levé komory a aneuryzma interatrial septa (WFP).

Aneuryzma levé komory je častější u dospělých a je častá komplikace vznikající po předchozím infarktu myokardu, složité mechanické poškození srdeční stěny a myokarditidy. Jsou způsobeny narušením integrity srdečního svalu nebo problémy s přívodem krve. Výsledkem je smrt omezené oblasti svalstva a vznik jizvy, která vede k vyčnívání části srdečního svalu. V závislosti na tom, jak rychle se onemocnění rozvinula, rozlišujte mezi chronickou a akutní aneurysmou srdce.

aneuryzma levé komory srdce

Aneuryzma interatrial septa (MPP), spolu s jeho vadou, je často předpokladem intrauterinního vývoje a je obvykle zjištěn v dětství av novorozencích. Také pozdější defekty MPP jsou možné z důvodu infekčních komplikací nebo patologie pojivové tkáně.

aneuryzma interatriálního septa (MPP)

 • Aneuryzma aorty (hrudní - stoupající a často břišní). Vzhledem k tomu, že aorta je nejvíce zatížená nádoba těla, tlak na jejích stěnách je maximální. Proto se tato tepna nejčastěji projevuje jako slabá vazba a její stěny jsou náchylné k patologické deformaci. Podle údajů shromážděných po mnoho let práce předních světových klinik, v přibližně 90% případů přerušení aneuryzmatu aorty nevyhnutelně vede ke smrti. Další skutečnost: tato patologie se vyskytuje u 10% těch, kteří úplně zemřeli z jiných příčin.

Symptomy a projevy aneuryzmatu

Dušnost, obtíže při polykání, hlas se změní na hrubší, vysilující suchý kašel, bolest v oblasti hrudníku - všechny tyto mohou být příznaky nejběžnější a nebezpečná z aorty.

Stížnost, která může znamenat aneurysma, také zahrnují plnost krčních žil, zvětšení jater, otoky nohou a dalších symptomů, vzdálené na první pohled, bolestí v srdci. Pro potvrzení diagnózy je nutné vytvořit nové EKG a předat rentgenovému rentgenu.

Dětský problém

Aneuryzma srdce u dětí není tak vzácná. Například aneuryzma MPP u kojenců se vyskytuje v přibližně 1% případů. Obecně se věří, že hlavní příčinou nemoci u dětí je dědičnost. Výskyt takového aneuryzmatu je spojen s patologií tvorby srdeční tkáně v období intrauterinního vývoje. Nejhorší ze všech je, že aneuryzma je velmi často kombinována s jinými srdečními abnormalitami. To, bohužel, činí diagnózu obtížnou. Ačkoli se tato patologie někdy projevuje i na ultrazvuku během těhotenství.

Aneuryzma interatriálního septa je zpravidla definována u novorozence v nemocnici. Základem pro takovou diagnózu mohou být výsledky prvního EKG a ultrazvuku. Zpočátku se onemocnění nezjistilo, zvláště jestliže proces probíhá bez zjevných komplikací, dítě normálně dýchá a srdce funguje bez poruch. Ale v období intenzivního růstu spolu s vývojem srdce také vzrůstá aneuryzma, takže do konce prvního roku života budou lékaři trvat na operaci. Prognóza je obvykle příznivá, ale hlavní věc závisí na výsledku léčby - velikosti oblasti postižené aneuryzmou, stejně jako na přítomnost dalších změn srdečního svalu. Před a po operaci musí dítě dohlížet pediatrický kardiolog.

Jak se aneuryzma léčí dnes?

Hlavním přístupem k léčbě aneuryzmatu srdce je zabránit jeho prasknutí a tím způsobit vážné krvácení. V tomto případě jsou možné dvě možnosti.

 1. První je tiše čekat.
 2. Druhá je plánovaná operace k odstranění změněného místa.

Při výběru taktiky léčby lékař bere v úvahu rychlost, s jakou se rozvíjí aneuryzma, velikost a umístění aneuryzmatu.

Pokud onemocnění postupuje pomalu, aneuryzma, například, levá srdeční komora srdce je malá, pak čekání bude ospravedlněno. To je způsobeno tím, že pravděpodobnost pooperačních komplikací je v tomto případě vyšší než riziko prasknutí malého aneuryzmatu. Klidný, měřený životní styl, rozumný přístup k výživě a měřené cvičení pomůže udržet zdraví a pravidelné sledování lékaře zabrání akutním podmínkám. Takový pacient by měl provádět ultrazvukové vyšetření srdce a tomografie každých šest měsíců nebo rok a dodržovat všechna předepsaná omezení.

V případě, že aneurysma je dostatečně velká, že má silný tlak na životně důležitých orgánů nebo nemocí postupuje rychle, můžete se neobejde bez chirurgického zákroku. Provoz při sníženém onemocnění aorty k odstranění poškozené části nádoby a instalaci na místě cévní stěny defektu protézy ze speciálního plastu, a někdy - zdravé nádobu, přijaté od stejného pacienta.

příklad protetické opravy aneuryzmatu srdeční aorty

uzavření defektu síňového septa

Příčiny vývoje aneuryzmatu na stěnách srdečních cév, prevence patologie

Co je aneuryzma cév srdce a jak nebezpečné je to? Mnoho lidí, kteří slyšeli tak hrozivou frázi, má zájem odpovědět na tuto otázku. Termín "aneuryzma" znamená expanzi. Když je používán ve spojení se slovem "srdce", předpokládá se, že se tento orgán z nějakého důvodu změnil patologicky - ve své oblasti se ztenčenými tkáněmi vyčníval zdi. Takové procesy se mohou objevit kvůli různým předpokladům, mají vrozený nebo získaný charakter, proudí akutní nebo chronickou formou. Stav může být diagnostikován u novorozence v prvních dnech po narození, objevit se u starších dětí nebo v dospělém období života člověka.

Příčiny patologie

Patologický proces v srdci a v cévách - aneuryzma, může být spojen s několika příčinami. Vrozený orgánový defekt dítěte může mít:

 • dědičný faktor - riziko vývoje onemocnění v prenatálním období života se zvyšuje, pokud blízcí příbuzní mají potvrzenou diagnózu;
 • špatný rozvoj pojivové tkáně srdce;
 • infekčních onemocnění, kontaktů s nebezpečnými chemickými sloučeninami nebo látkami, radiací, které žena utrpěla během čekací doby dítěte.

Získaná forma onemocnění se objevuje jako komplikace po onemocnění, při které se srdce a krevní cévy procházejí významnými změnami:

 • infarkt myokardu a vývoj kardiosklerózy v období po infarktu, ve kterém se významně mění svalová tkáň srdce;
 • změny stěny svalů a orgánů v důsledku úrazů (uzavřených nebo otevřených) nebo operací;
 • přítomnost patogenních zánětlivých procesů, které vznikají z několika důvodů - napadení viry nebo bakteriemi, rozvoj autoimunitních procesů;
 • Ateroskleróza, vysoký cholesterol, změny v cévách způsobené tvorbou plaků;
 • hypertenzní a ischemická choroba srdeční;
 • tachykardie;
 • srdeční selhání.

V některých případech může patologie vyvolat onemocnění, která nesouvisí se srdeční činností - tuberkulózou, syfilisem, revmatismem.

Jak vypadá aneuryzma

Klasifikace choroby

Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) udělila aneuryzma srdečního kódu 125.3. Odborníci, v závislosti na intenzitě vývoje patologie, rozlišují tři své formy, z nichž každá má určité rysy:

Aneurysmus cév srdce a aorty v akutním období je obvykle tvořen v krátkém časovém intervalu - až dva týdny po nástupu jeho předpokladů. Proces je charakterizován tvorbou nekrotické oblasti myokardu nebo cévy se smrtí tkáně. Na takovém místě, pod vlivem krevního tlaku, vyčnívá zraněná oblast orgánu směrem ven. Aneuryzma srdce, jestliže je patologická forma akutní, může ovlivnit interventrikulární septa, její stěna spadne do srdeční komory, častěji do levé komory. Existuje také parietální výskyt onemocnění.

Subakutní doba onemocnění zahrnuje přítomnost procesu tvorby pojivové tkáně v poškozené oblasti. Změny se objevují během 3-8 týdnů po vzniku nárůstu aneuryzmatu.

Tloušťka srdeční stěny v přítomnosti patologie v chronické formě se stává velmi tenkou - menší než 2 mm, je přeměněna na vláknitý vak. Tato formace sestává z několika vrstev, v nichž dochází k dalšímu proliferaci pojivových tkání vlákenných a hyalinizovaných typů. Chronická aneuryzma srdce se liší tvorbou trombu v jeho dutině. Mohou mít jinou velikost - zabírají celý lumen plavidla nebo se připojují k jedné ze svých stěn.

Nemoc má jiné klasifikace. V závislosti na struktuře formované aneuryzmy se rozlišují její formy - sval, vláknité, smíšené.

V závislosti na tvaru vytvořeného patologického výčnělku stěn srdce existuje následující klasifikace aneuryzmatu:

 • difuzní - typ výčnělku stěny je plochý, dutina srdce má depresi;
 • ve tvaru pytlů - kulatá forma vzdělávání se širokou základnou je vlastní;
 • tvaru houby je popsán jako velké velikosti výstupku tkáně s úzkým ramenem, v takové formace výčnělku, výdutě může být jeden v druhém, s jejich stěny se velmi tenké.

Posoudit, jak anatomie srdce se zaměřuje na vývoj různých typů výdutí, můžeme se podívat na obrázky nebo mikropřístroje macropreparations vnímání vlastního těla, které lze vidět v učebnicích na kardiologii, lékařských encyklopedií a jiných zdrojů.

Porušení aneuryzmatu může nastat v důsledku zvýšeného krevního tlaku v dutině

Aneuryzma srdce: jaké jsou příznaky patologie?

V závislosti na formě onemocnění může mít pacient příznaky, které pomáhají podezření na vývoj patologie a předepisují další vyšetření, které nám umožní podrobněji vidět klinický obraz a rozhodnout se, jak s pacientem léčit. Pomozte identifikovat aneuryzma srdce jiné formy:

 • obecná slabost člověka;
 • časté poruchy dýchání, dušnost;
 • rychlý rytmus srdce, který je pozorován i v klidu;
 • Variabilní srdeční frekvence;
 • otoky tkání;
 • změna žíly, jejich otok v krční oblasti;
 • akumulace tekutiny v břišní dutině;
 • poruchy dodávání krve do tkání a orgánů;
 • mrtvice.

Aneurysmus srdce u dětí může vyvolat:

 • bolest v hrudi, která se pravidelně opakuje;
 • náhlá a silná bolest za hrudní kostí;
 • Dyspnoe, která se často kombinuje s suchým kašlem.
Opuch cervikálních žil s aneuryzmou

Metody použité pro diagnostiku

Stížnosti na zhoršení zdravotního stavu pacienta, které lékař zjistí při dotazování a vyšetřování pacienta, mohou být důvodem podezření na aneuryzma srdce. Chcete-li diagnózu potvrdit nebo vyvrátit, je třeba provést průzkum, který zahrnuje:

 • Dopplerův ultrazvuk - určuje lidské charakteristiky průtoku krve, faktory, které ji brání - vývoj aneurysma stěny srdce a krevních cév, jejich oddělení, tvorba krevních sraženin a cholesterolu plaků;
 • angiografie je metoda rentgenového vyšetření se zavedením barvicí látky do cév, která umožňuje provádět přesné sledování jejich stavu, sledovat a hodnotit oblasti s formovanými patologickými změnami;
 • počítačová tomografie angiografie je metoda pro určení charakteristik toku krve se sledováním jejích problémových oblastí;
 • angiografii prováděnou metodou magnetické rezonance.

EKG se tradičně používá k diagnostice aneuryzmatu srdce nebo k odstranění elektrokardiogramu. Jakmile dešifrovat, EKG může vyvodit závěry o pravdivosti diagnózy v případě, že popis obsahuje informace o přítomnosti známek transmurálním infarktu myokardu, které si zachovávají dlouhé období stability. Odhadnout velikost aneuryzmatu a zvláštnosti stavu jeho dutiny je možné pomocí metody ECHO.

Aneuryzma srdce u dítěte může být diagnostikována s vrozenou formou během intrauterinního vývoje, poté potvrzena u kojenců. Pro diagnostiku použijte metodu ultrazvukové dopplerografie.

Stádia peratické léčby

Způsoby léčby a prognóza

Pro léčbu patologie se používají dvě metody - chirurgie a farmakoterapie. Volba může být ovlivněna znaky vývoje onemocnění a stavu pacienta.

V případech, kdy je pacientovi diagnostikována aneuryzma srdce, je léčba pilulkami a jinými léky zaměřena na potlačení jasných symptomů. Pacientovi jsou předepsány léky, aby se zabránilo vzniku komplikací. Pacient by měl pít prostředky, které přispívají k normalizaci srdečního rytmu, jeho síle.

Lékař předepisuje antikoagulancia ke snížení rizika tvorby krevních sraženin. Srdcové selhání zahrnuje léčbu inhibitory ACE a diuretiky. K těmto účelům lze využít nejen tradiční, ale i lidový, nemedikální způsob léčby. Je přísně zakázáno provádět ošetření předepisované samostatně.

Chirurgická metoda eliminace patologie spočívá v provádění radikálních (otevřených) nebo minimálně invazivních operací:

 • zavedení kraftu přes tepnu, která blokuje tok krve v poškozené oblasti;
 • zpevnění stěny orgánu pomocí polymerních materiálů ("patching");
 • resekce (odstranění) přehnané části stěny srdeční komory nebo atria;
 • sepseoplastika, se používá pro aneuryzma MAPA.

Pacienti s diagnózou aneuryzmatu srdce často kladou otázku, kolik lidí žije s touto patologií a jaká prognóza bude v léčbě. Pokud člověk nechodí k lékaři - fatální výsledek může být rychlý, aneuryzma se může prolomit, což povede k vnitřnímu krvácení, následované smrtí pacienta.

Životnost pacienta s aneuryzmou může být zvýšena, pokud se řídí doporučeními přijatými na klinice:

 • by měl sledovat projev symptomů, jejich zesílení nebo vznik nových, aby vyhledali radu odborníků;
 • je nutné zvýšit aktivitu motoru;
 • Změňte dietu, dodržujte doporučenou dietu, vyhněte se vzniku nadměrné hmotnosti;
 • vyžaduje úplný odpočinek a spánek.

Je možné žít s aneurysmem srdce po dlouhou dobu, pokud je to zodpovědný přístup k léčbě, vyberte zdravý životní styl.

Další informace o patologii naleznete v videu:

Další informace o aneuryzmatu a metodách prevence naleznete v následujícím videu:

Aneuryzma srdce: příznaky a léčba

Aneuryzma srdce - hlavní příznaky:

 • Slabé stránky
 • Zvýšená teplota
 • Srdeční búšení
 • Bolest na hrudi
 • Dýchavičnost
 • Zhoršená srdeční frekvence
 • Útoky udušení
 • Srdeční selhání
 • Srdeční astma
 • Porušení rytmu dýchání

Aneuryzma srdce je velmi vážný patologický stav, který může kdykoli způsobit masivní ztrátu krve a vést k smrti pacienta. Tvořil aneurysma kvůli ztenčení a vyboulení myokardu plochy, a s každou další srdeční tlačit jeho stěny tenčí pouze, takže jen otázkou určité době, kdy se neléčí aneurysma srdce bude ulomené.

Tento patologický stav má výrazný klinický obraz:

 • dušnost;
 • srdeční astma;
 • porušení rytmu dýchání;
 • záchvaty udušení a mnoho dalších příznaků.

Léčba patologie, bez ohledu na to, zda se vyskytuje u dítěte nebo dospělé, vyžaduje chirurgické vyříznutí herniálního vaku následované šitím vadné tepny.

Dříve se věřilo, že aneuryzma aorty je onemocnění starších lidí, jejichž srdce se nosilo po mnoho let práce. Ale ve skutečnosti tomu tak není - onemocnění postihuje jak staré, tak i mladé. A dokonce u novorozenců může být diagnostikována aneuryzma aorty. V případě vzniku kýly u novorozenců hovoří o vrozené patologii, kdy při tvorbě vnitřních orgánů došlo k různým porušením.

Příčiny

Důvody vzniku této patologie spočívají ve ztenčení tkání, které vznikají při infarktu myokardu. V případě srdečního záchvatu dochází k následujícímu: svalová oblast je paralyzována, nedostatečný objem krve je ztracen a přestává plnit svou funkci, což způsobuje její smrt a nahrazení spojivovým tkáněm. Na druhé straně pojivové tkáně se nemohou zmenšovat jako myokard a v důsledku toho vyčnívají ven a vytvářejí tak tenký vak plný krve.

Ukazuje se, že hlavním důvodem vývoje aneuryzmatu je infarkt myokardu. Existují však i jiné důvody, které způsobují tuto patologii. Patří sem:

 • arteriální hypertenze;
 • zvýšená tělesná aktivita;
 • vrozená vada, protože z toho srdce vyvíjí aneurysma u dětí - zejména takové patologie jsou vady hladkého svalstva srdce dítěte, intrauterinní infekce, není dovoleno právo zakládat plodu expozici mutageny, jako je záření a některé další.

A přesto, v 90% případů srdečního výdutě u novorozenců je důsledkem nepříznivé ekologické situace. Všimněte si, že neonatální srdce aneurysma může být buď vrozené, která je zavedena v procesu vývoje plodu, neboť získala - kromě v důsledku nepříznivého vlivu zvenčí, například po zranění, modřiny, onkologických procesů v mezihrudí, a tak dále..

Jak již bylo zmíněno, aneurysma aorty u dospělých je výsledkem infarktu myokardu, a to zejména levé komory - to patologie je známá jako post-infarktové aneurysma. Různé faktory mohou vyvolat onemocnění, zejména jako:

 • kouření;
 • použití velkého množství kapaliny;
 • zvýšená tělesná aktivita.

Je třeba si uvědomit, že aneuryzma aorty může způsobit nejen srdeční záchvat v komoře, ale i jiné patologické stavy. Zejména uzavřené a otevřené poranění hrudníku, včetně chirurgických zákroků. Mohou to být také vrozené malformace (u novorozenců). Aneuryzma se může vyvinout v případech, kdy jsou hrudní orgány vystaveny záření, aby se odstranily jakékoli příznaky nádoru vnitřních orgánů (radioterapií).

Příčiny aorty mohou být zahrnuty v infekčních procesů v těle - zejména aorta je ovlivněna syfilis, tuberkulóza, myokarditida, endokarditida, a dalších infekčních onemocnění.

Odrůdy

V lékařské praxi se rozlišují dvě formy aneuryzmatu aorty: akutní a chronická. Subakutní aneuryzma je také označena jako samostatný podformulář.

Akutní aneuryzma aorty se vyvíjí na pozadí blahobytu člověka a obvykle se objevuje po několika týdnech po infarktu. Symptomy tohoto patologického stavu jsou typické:

 • bolest v hrudi;
 • dušnost;
 • slabost;
 • zvýšená tělesná teplota;
 • srdeční frekvence a srdeční frekvence jsou narušeny;
 • rychle rostoucí příznaky srdečního selhání.

Chronická aneuryzma aorty je patologický stav, jehož první klinické projevy vznikají šest měsíců po levém srdci nebo levém infarktu. Tento patologický stav je diagnostikován obtížnější, protože příznaky chronického srdečního selhání přicházejí do popředí.

Subakutní forma se vyvíjí později než akutní - někde za 6 týdnů a je charakterizována příznaky srdečního selhání.

Všimněte si, že nejnebezpečnějším pro život je akutní forma aneuryzmatu aorty, která vzniká jako důsledek infarktu levé komory a infarktu interatrial septa. Průběh této patologie je bleskově rychlý, takže lékaři někdy nedokáží přijmout nezbytná opatření k záchraně života pacienta. V subakutní a chronické podobě je pravděpodobné, že lékaři budou schopni zachránit život člověka za předpokladu, že se včas vrátí do nemocnice.

Samostatně by se mělo říci o této formě aneuryzmatu, jako je například aneuryzma interatrial septa (MPP). Na počátku svého vývoje nevyžaduje taková onemocnění ani konzervativní nebo chirurgickou léčbu - je důležité pravidelně kontrolovat kardiologa, aby mohl sledovat, jak se takové vzdělávání chová.

Ve stejných případech, kdy se aneuryzma síňového septa začíná zvyšovat ve velikosti a existuje riziko průlomu, lékař rozhodne o odeslání pacienta do nemocnice pro další léčbu. Operace na MPP je jedna z nejkomplikovanějších a zahrnuje řadu vedlejších účinků, takže je možné mluvit o její účelnosti pouze tehdy, pokud neexistují jiné alternativní léčby.

Někteří léčitelé nabízejí léčbu aneuryzmatu předsieňového septa lidovými metodami - a někteří z nich mají vliv, ale pouze podpůrný. Proto je-li v počáteční fázi zjištěna aneuryzma MPP, doporučuje se poradit se svým lékařem o léčbě lidovými metodami, které mohou mít podpůrný účinek.

Diagnostika a léčba

Diagnostika se provádí s přihlédnutím k anamnéze, stížnostem pacientů a laboratorním a instrumentálním metodám. Nepřímo lze předpokládat aneuryzma pro EKG, ale přesnější diagnóza je pocit pulzace v srdci. Ukazuje také provádění takových výzkumných metod jako:

 • Ultrazvuk s doplerografií;
 • echokardioskopie;
 • scintigrafie s cvičením a některé další testy, které umožňují odlišit patologii od podobných onemocnění srdce.

Léčba srdečních aneuryzmatů se může provádět ve dvou fázích. V první fázi, kdy je aneuryzma stále malá, je zobrazena konzervativní terapie. K tomuto účelu používejte léky, jako jsou:

 • beta-blokátory;
 • léky, které ředí krev;
 • diuretické léky;
 • dusičnany.

Zvláštní schéma léčení a dávkování léků je vybíráno kardiologem v každém konkrétním případě.

Chirurgická léčba této patologie se provádí podle přísných indikací, mezi které patří:

 • rychlý růst aneuryzmatu;
 • progrese srdečního selhání;
 • ruptura komorové stěny nebo septum;
 • ruptura aneuryzmatu;
 • mikro údery nebo údery atd.

Operace je komplikovaná, probíhá v celkové anestezii a sestává ze šití srdce uvnitř zdravých stěn, stejně jako odstranění postižené aortální tkáně. Po tak složité operaci je pacientovi předepsáno velké množství léků, potřebuje odpočinek v klidu a dokonale odpočívá.

Operace sama o sobě je nebezpečná, protože je spojena s rizikem vzniku velkého počtu komplikací. Nejběžnějšími komplikacemi v tomto postupu jsou:

 • rychlý rozvoj srdečního selhání;
 • tvorba a oddělení trombů;
 • ruptura stěny srdečního svalu atd.

Pokud si myslíte, že máte Aneuryzma srdce a symptomy charakteristické pro tuto nemoc, pak kardiolog vám může pomoci.

Také doporučujeme použít naši on-line diagnostickou službu, která na základě příznaků vybírá pravděpodobná onemocnění.

Kardiomyopatie je skupina onemocnění, která je sjednocena skutečností, že během jejich progrese dochází k patologickým změnám ve struktuře myokardu. V důsledku toho tento srdeční sval přestává plně fungovat. Obvykle je vývoj patologie pozorován na pozadí různých out-srdečních a srdečních poruch. To naznačuje, že existuje mnoho faktorů, které mohou sloužit jako druh "push" pro progresi patologie. Kardiomyopatie může být primární a sekundární.

Myokarditida je běžný název pro zánětlivé procesy v srdečním svalu nebo myokardu. Onemocnění se může objevit na pozadí různých infekcí a autoimunních lézí, expozice toxinům nebo alergenům. Existuje primární zánět myokardu, který se vyvíjí jako nezávislá onemocnění a sekundární, kdy je srdeční patologie jedním z hlavních projevů systémové nemoci. S včasnou diagnózou a komplexní léčbou myokarditidy a jejích příčin je prognóza obnovy nejúspěšnější.

Kardiální chronické onemocnění, které se vyskytuje v důsledku tvorby pojivové tkáně v tloušťce srdečního svalu, se nazývá kardiální skleróza. Toto onemocnění není primárně nezávislé a často se projevuje na pozadí jiných onemocnění těla. Kardiální skleróza se týká závažných onemocnění, které narušují fungování srdce a vznikají na pozadí různých příčin a patogenů.

Mitrální stenóza nebo stenóza mitrální chlopně je nebezpečným onemocněním kardiovaskulárního systému. Patologický proces vede k porušení přírodního odtoku krve z levé síně do levé komory. Jinými slovy, díra mezi nimi se zužuje. V hlavní rizikové skupině ženy ve věku 40-60 let. Avšak mužská polovina populace je také citlivá na tento typ kardiovaskulárních onemocnění. Podle statistik je tato nemoc diagnostikována v 0,5 až 0,8% celkové populace planety.

Silikóza plic je patologický stav způsobený dlouhodobým vystavením prachu obsahujícím oxid křemičitý v lidském dýchacím systému. Tento patologický účinek vede k proliferaci pojivové tkáně a tvorbě uzlů v plicní tkáni.

S pomocí fyzických cvičení a sebekontroly může většina lidí bez léku.

Více Informací O Plavidlech