Co znamená zhutnění ventilů aorty a mitrální chlopně?

Aortální ventil ventilu je zhutněn - co může způsobit tuto patologii? Jak ji definovat a jaké metody léčby nabízí moderní kardiologie? Největší z koronárních cév srdce je aorta. Tímto největším plavidlem je krev ze srdcových dutin systolována do menších krevních cév. Aorta je přímo spojena s levou srdeční komorou. Příjem krve v něm ovládá svalovou ventil.

Když se stěny této velké nádoby a ventily mitrální chlopně zhutní, naruší se krevní oběh, což je naopak. vede k předčasnému opotřebení srdce, stejně jako k nedostatečnému zásobování orgánů a tělesných systémů krví.

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje ve věku 50-55 let a jako přirozený faktor sklerotizace stěn koronárních cév mění věk změny organismu. Tento faktor je spojen s celkovou změnou stavu krevních cév celého organismu, a sice porušení metabolismu lipidů, tvorby četných plaků cholesterolu v lumenu velkých cév a zvýšení stupně viskozity krve. Od věku změn také trpí ventily srdečních komor.

Existují případy atypického vývoje patologie u dětí, což je přímo spojeno s dědičnými faktory. Je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že od dětství se může zhutnění stěn mitrální chlopně zastavit a začít znovu s počátkem procesů změn souvisejících s věkem.

Navíc zánětlivé procesy cévního lůžka přispívají k nástupu vývoje této patologie. Důležitou roli v etiologii a patogenezi vývoje jsou dány takovým škodlivým návykům, jako je kouření a zneužívání alkoholu.

Dalšími faktory pro vývoj tohoto patologického procesu jsou reumatismus, myokarditida a / a endokarditida v anamnéze.

Po mnoho let se toto porušování nemůže projevit jakýmkoli způsobem na blaho pacienta. Zjistěte, že je to možné v pozdějším věku a často při přecházení preventivních lékařských prohlídek. Při dlouhém vývoji však zhutnění ventilů aortální chlopně vede k výskytu následujících příznaků:

 1. 1. Vertigo a ztráta vědomí s minimální fyzickou námahou.
 2. 2. Dýchavičnost a apnoe (udušení).
 3. 3. Nepřirozená-rychlá únava.
 4. 4. Angina s akutním paroxysmálním průběhem.

Hrozba života je způsobena tím, že se symptomy projevují, když je vnitřní průměr aorty zúžen o více než 70% normálních parametrů.

Proto je symptomový komplex této nemoci spojen s místem lokalizace patologie. Takže se zúžením lumenu aortální kořene je pozorována nedostatečná trofie srdečního svalu, která se projevuje jako typická angina pectoris. Při utěsnění stěn oblouku aorty a její vzestupné části se objevují neurologické příznaky jako slabost, únava, vertigo a cefalgie. A pokud jsou stěny dolní části aorty zesíleny, trofismus vnitřních orgánů je přerušený, bolest v břiše, přerušovaná klaudika a další relevantní známky přítomnosti onemocnění. Pokud jsou patologická onemocnění citlivá na klapky ventilu, pak se to již projeví jako nedostatek mitrální chlopně.

Nejčastěji diagnóza popsané nemoci není obtížná. Je-li počáteční vyšetření pacienta odhalí bledost, dušnost, cyanóza (akrocyanózou rtů a nosu. Možná také přítomnost dolních končetin otoky.

Při fyzickém vyšetření najdeme:

 1. 1. Zesílení a posun apikálního impulsu dolů a doleva.
 2. 2. Posunutí zóny relativní tuposti srdce doleva.
 3. 3. Hrubý šum během auskultace v určitých fázích srdečního rytmu.

Další informace mohou diagnostika zahrnovat studie, jako je elektrokardiografie, echokardiografie, R-srdeční transplantace a další nezbytné postupy pro stanovení klinické diagnózy. Prognóza tohoto onemocnění je opatrná s ohledem na doprovodné faktory a nemoci.

Léčba aortální chlopně těsnící stěny by měly být komplexní a zahrnují podávání léků pro stabilizaci a nápravu krevního tlaku u hypertenze a srdeční glykosidy schůzku s hrozbou selhání srdce, stejně jako procházky venku.

Důležitým faktorem léčby zůstává dodržování normálního spánku a odpočinku, nedostatek stresu a odmítnutí všech špatných návyků.

Aortický ventil. Příčiny a příznaky onemocnění

Nemoci srdečních chlopní jsou spojeny hlavně s porušením toku krve, který zajišťuje tento ventil. Nejčastěji se vyskytují problémy s mitrální chlopní a nikoli trochu za aortální ventilem.

Aortální ventil srdce reguluje tok krve z levé dolní komory srdce (levé komory) k aortě. Aorta je hlavní céva, který dodává krev do zbytku těla.

Mezi hlavní onemocnění aortální chlopně patří regurgitace a stenóza.

Aortální regurgitace

Nejzávažnější forma aortální regurgitace nejčastěji se vyskytuje pod vlivem infekce, které opouští díry v křídlech. Ventily aortální chlopně jsou plátky chrupavkové tkáně, které pokrývají zpětný průtok krve v průběhu svého průběhu podél oběhového systému. Jméno krve mluví samo za sebe - nese krev. Ale ne zpět stejné! A na orgány a části těla dodávají buňky.

Vyvolávající se infekční onemocnění je schopno v důsledku toho, i když ne příliš velké, ale stále jít do ventilů, přes který část krve bude vypuštěna z aorty zpět do levé komory. To je buňky v těle nedostanou potravu v plné výši. A tak, aby buňky nestrachovaly hlad, srdce jako zpětnovazební kontrolní systém bude muset zvýšit množství čerpané krev pro doplnění navrátilce.

Lékařská statistika naznačuje, že selhání aortální chlopně se nemusí mnoho let projevit. A objevují se proto, že levá komora by měla pracovat více, aby dohnala velmi obrácený tok krve. Komorová komora se nakonec zvětší a je pro něj těžší zvládnout svou práci.

Příčiny vývoje

Aortální nedostatečnost je nejčastějším onemocněním u mužů ve věku od 30 do 60 let. U dospělých je nejčastější příčinou těžkého selhání revmatismus.

Mírné případy se často vyskytují u lidí, kteří mají bicuspidální aortální ventil (případ, kdy ventil má 2 listy namísto tří) a při konstantní vysoké úrovni krevního tlaku (diastolický tlak vyšší než 110 mmHg).

Jiné příčiny, i když vzácné, mohou zahrnovat:

Příčiny nedostatečnosti

 • Marfanův syndrom, patologii pojivové tkáně u pacientů, kteří mají dlouhé kosti a slabé klouby.
 • Endokarditida.
 • Bechterewova choroba (artritida páteře)
 • Rozrušující se aneuryzma aorty.
 • Stenóza aorty, zúžení aortální chlopně, což často vede k určitému stupni aortální nedostatečnosti.

Symptomy

Příznaky mohou zahrnovat:

 • Nekonzistentní dýchání
 • Bolest v hrudi, která se zvyšuje s fyzickou námahou a opouští po odpočinku
 • Otoky kotníků
 • Únava
 • Rychlý nebo přerušovaný impuls

Závažné případy mohou vést k selhání srdce. Ve většině těchto případů by měla být aortální klapka nakonec vyměněna.

Utěsnění ventilů aortální chlopně, co to je?

Chcete-li uzavřít diskusi o nedostatku aortálních ventilů, zvažte otázku, která se často po návštěvě kardiologa a získání diagnostického popisu po ruce. Otázka zní takto: "Utěsnění chlopní aortální chlopně, co to je a jak to ovlivňuje nedostatek?".

Všimněte si rozdílů - aortální nedostatečnost, toto onemocnění a zhutnění ventilů je jen ultrazvukem, což není ohrožení života. To znamená, že zhutnění ventilů bude vidět v ultrazvukovém postupu, ale pro prognózu nejsou poskytnuty žádné informace. Těsnění dochází s věkem v důsledku prodlouženého provozu ventilů v těžkých podmínkách při vysokém zatížení - Zdržte krevní tlak, zvláště když se zvyšuje.

Stenóza aortální chlopně

Odpověď na otázku aortální stenózy, která je dostatečně jednoduchá, je zúžení nebo zavěšení aortální chlopně, k níž dochází, když jsou ventilové klapky pokryty sedimenty. Takové usazeniny mění tvar ventilů a snižují průtok krve ventilem. Levá komora by měla sloužit k vyrovnání poklesu průtoku krve. Časem může další práce na překonání tohoto zúžení oslabit srdeční sval.

Příčiny

U starších pacientů může dojít k utahování vápníku a růstu vláknitých tkání na ventilech aortální chlopně (roztroušená skleróza) zkreslit tvar letáků nebo způsobit jejich vzájemné slepení. Toto se nazývá kalcifikace. Jiné příčiny zahrnují anamnézu jiných onemocnění ventilů, onemocnění koronární arterie nebo srdeční šelest.

Symptomy

Lidé s aortální stenózou nemusí mít příznaky po mnoho let.

Příznaky mohou zahrnovat:

 • Mdloby, zejména během cvičení
 • Angina pectoris, jako je bolest na hrudi, která se zvyšuje po cvičení a po odchodu zanechává
 • Nekonzistentní dýchání
 • Rychlý srdeční tep (pocit, že jeho srdce vynechalo rytmus)

U pacientů s aortální stenózou se doporučuje, aby nevyvíjeli příliš mnoho fyzické aktivity. To znamená, že s mírným postojem k tělu s aortální stenózou nemusí být vyžadována další léčba mimo pravidelné návštěvy lékaře.
Chirurgická náhrada ventilu je metoda, která je vhodná pro osoby s těžkou aortální stenózou.

Kalcifikace aortální chlopně

Proč je kalcifikace provedena v samostatném odstavci? Kalcifikace je a patologické depozice vápníku a zvláštní nebezpečí, které představuje pro srdeční chlopně. Nejčastěji trpí aortální chlopen podle statistických údajů a tato patologie vede ke vzniku srdečních malformací. Toto onemocnění je zcela běžné, ale může být obtížné diagnostikovat.

Často je pacient s kalcifikací aortální chlopně diagnostikován jako hypertenze, kardiální skleróza atd.

Existuje primární a sekundární kalcifikace. Primární je přímo spojena s věkem, se stárnutím srdce. Nejčastěji trpí staršími ženami. A onemocnění je zpravidla progresivní.

Sekundární kalcifikace se vyvine jako výsledek zánětlivého procesu, méně často je vrozená dystrofie ventilů.

Pro potvrzení diagnózy se používají ultrazvukové postupy a radiografie srdce.

Utěsnění aorty (ventilové klapky, kořen, oblouk): příznaky, příčiny, léčba

Aorta je největší nespárovaná arteriální nádoba velkého kruhu krevního oběhu, který pochází ze srdce a živí všechny vnitřní orgány a systémy, s výjimkou plic. Po celé délce má aorta stejnou tloušťku a stejnou strukturu. Pod vlivem nepříznivých exogenních a endogenních faktorů je jeho struktura narušena: na stěnách se objevují aterosklerotické plaky nebo fibrotické výrůstky, které narušují normální průtok krve.

K detekci zhutnění aorty lze použít různé diagnostické metody: rentgenografické, fluorografické nebo ultrazvukové. Odborníci, kteří objevili takovou vadu, by měli najít hlavní příčiny patologie a předepsat správnou léčbu. V opačném případě může nemoc způsobit vážné následky: rozvrstvení stěn aorty a prasknutí cévy. Tyto komplikace jsou doprovázeny velkou ztrátou krve a často vedou ke smrti pacienta.

V závislosti na umístění léze se rozlišují následující formy patologie:

 • Zhutnění kořenů aorty,
 • Utěsnění oblouku aorty,
 • Konsolidace vzestupné aorty,
 • Kondenzace sestupné části aorty.

Příčiny

Hlavní etiologické faktory zhroucení aorty jsou:

 1. Ateroskleróza je hlavní příčinou patologie. Struktura aorty se týká cév svalově-elastického typu. Jsou to ty, které jsou nejvíce postiženy LDL. Lipidy jsou uloženy na vnitřním plášti aorty a vedou k vývoji hrubozrnné vláknité tkáně. Formované plaky vyčnívající do lumen cévy a klíčení tkáně jizvy. Zhutnění kořene aorty je vždy doprovázeno spasmem koronárních tepen, což vede k rozvoji hypoxie a ischémie myokardu.

závažné aterosklerotické změny v aortě s tvorbou život ohrožujícího aneuryzmatu

Syfilní infekce zaujímá zvláštní místo mezi příčinnými faktory patologie. Ztluštění aorty - pozdní klinickým projevem syfilitickou dlouhého procesu, který se vyvine po 10-20 letech infekce.

těsnění aortální chlopně

Faktory přispívající ke zesílení aorty: špatné návyky, potraviny s vysokým cholesterolem, dědičná predispozice, systematické přejídání. Pod vlivem těchto faktorů se aorta automaticky kompaktuje, stává se vysoce citlivá na traumatické poranění. Důsledkem patologie je sklerosa ventilových chlopní a aortálních kroužků. Ztrácejí mobilitu, vyvíjejí aortální stenózu a regurgitaci aorty.

Symptomatologie

Kondenzovaná aorta na dlouhou dobu se nezjistila. Časem se lumen cév omezuje, výživa vnitřních orgánů je narušena. Klinika onemocnění je určena lokalizací léze.

 • Zúžení koronárních cév, které vznikají na pozadí zhutnění aorty, se projevuje častými záchvaty anginy pectoris nebo rozvojem infarktu myokardu.
 • Ospalá tepna odchází z hrudní aorty a přívod krve do mozku. Když jsou postiženy mozkové cévy, objevují se u pacientů neurologické příznaky, celkový stav se zhoršuje a je vyžadován odborníkem.
 • Zhutnění břišní aorty se projevuje bolestí v břiše, ztrátou hmotnosti a příznaky zhoršeného trávení. V těžkých případech jsou známky peritonitidy: silná bolest, "akutní břicho", horečka a výrazná dyspepsie.
 • Porážka nádob, které dodávají krev do dolních končetin, vede k charakteristickému křehnutí. Při chůzi mají pacienti bolesti a křeče a nutí je zastavit.

Diagnostika

Zhutnění aorty je náhodně odhaleno, protože tato patologie se často vyskytuje asymptomaticky. Patologické ložiska se vyskytují v určitých oblastech cévy nebo v jejich rozsahu. Specifické příznaky zhutnění aorty není. Lékař může provést předběžnou diagnózu na základě stížností pacienta, klinického obrazu, údajů o auskulturním vyšetření - přízvuk druhého tónu na aortě, charakteristický šum. Velký rozdíl mezi údaji o krevním tlaku také naznačuje účast v patologickém procesu aorty.

Nejspolehlivějšími diagnostickými metodami jsou:

 1. Rentgenové vyšetření v přímé a boční projekci nám umožňuje zvážit stín srdce a velké krevní cévy. U osob s aortálním zhutněním se prodlužuje jeho stín, podél nádoby se ohýbá a patologický obrat, aorta se zvětší a intenzita stínu se zvyšuje.
 2. Kontrastní angiografie je nejúčinnější metodou diagnostiky.
 3. Těsnění aortálního oblouku se často detekuje náhodně během fluorografie.
 4. Ultrazvuková vyšetření a dopplerografie.
 5. Zobrazování magnetickou rezonancí může detekovat změny v aortě a určit stupeň narušení oběhového systému.

Léčba

Léčba patologie je složitá a závažná, zaměřená na odstranění příčiny. Pacientům doporučujeme, aby vedli zdravý životní styl, jedli správně, bojovali se špatnými zvyky, chodili na čerstvém vzduchu, vyvarovali se stresu, byli pod dohledem lékaře.

 • Je-li příčinou patologie je ateroskleróza, pacienti jmenovat protivoholesterinovuyu stravy a léky, které snižují hladinu LDL v krvi - statiny „fluvastatin, lovastatin“ „“ fibráty „klofibrát“ „fenofibrát“ drogy, zvýšení vylučování žlučových kyselin - "Cholestyramin", "Holestipol".
 • K léčbě hypertenze za použití přípravků z různých skupin: diuretika - „Hypothiazid“, „Veroshpiron“ blokátory - „atenolol“ „bisoprolol“ blokátory kalciových kanálů pomalu - „Nifedipin“, „amlodipin“.
 • Peritonitida vyžaduje záchrannou operaci.
 • Pokud je zhutnění aorty důsledkem arteritidy, provede se protizánětlivá terapie.
 • Venereologové předepisují antisyfilitické léky - přípravky penicilinu, vizmutu, arzénu, rtuti.

Chirurgické ošetření těsnění chlopní aortální chlopně provádí výměnu plastů nebo ventilu. V případě aortální disekce podél její délky nebo vytvoření aneuryzmatu se rozhoduje o probfetice plazmy nebo umístění stentu v zhušťovací zóně.

Prostředky tradiční medicíny k posílení struktury aorty:

 1. Česnek se čistí, naseká, nalije se vroucí vodou. Infuze se míchá několik dní, přidá se citronová šťáva a trvá týden v temném a chladném místě. Vezměte výrobek na čajovou lžičku třikrát denně za půl hodiny před jídlem. Doba trvání léčby je tři měsíce.
 2. Připravte infuzi z kůry horského popela a vody. Získaný produkt se vaří dvě hodiny, ochladí a zfiltruje. Vezměte lžíce třikrát denně.
 3. Sbírka jetele trávy, divoké růže a hloh bobulí, chmel, máta, majoránka, motherwort, jetel zalijeme vařící vodou, nechte po dobu dvou hodin, filtr a vzít třikrát denně před jídlem po dobu jednoho měsíce.

V současnosti existuje mnoho terapeutických metod zaměřených na obnovení struktury aorty. Před zahájením takové terapie je však nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Fibróza ventilů: patologie aortálních a mitrálních chlopní

Fibrózní ventily aortální a mitrální chlopně se ve skutečnosti nezjistily v raných stádiích vývoje. Najčasteji se vyskytuje náhodou během ročního průzkumu. Pomáhá vidět zvětšené ventily echokardioskopie (ultrazvuk srdce). Lékař posoudí stupeň patologických změn a předepisuje nejúčinnější průběh léčby, aby zastavil vývoj komplikací a zlepšil stav pacienta.

Co to je?

Porozumět tomu, co může být fibróza ventilů mitrální chlopně, když se podíváte na zvláštnosti její struktury a fungování. Podstatou ventilového zařízení je přenos krev (jednosměrný) s redukcí určitého oddělení. Hlavní roli hrají ventily, které jsou reprezentovány uvolněnou pojivovou tkání. Jejich jídlo zajišťují nejmenší plavidla. Aortická klapka má tři listy (pravé, levé, zadní) a mitrální má dvě (zadní, přední).

Pod vlivem dráždivých faktorů se pojivová tkáň stává drsnějším, protože přestává plnit své funkce (udržet flexibilitu ventilů). V průběhu času se počet krevních cév, které napájí ventil, výrazně sníží. Buňky, ze kterých se skládají, začínají umírat a jsou nahrazeny vláknitými tkáněmi. Je to jeden z typů pojivové tkáně, který se vyznačuje vysokou pevností.

Klasifikace fibrózy

Každá forma patologie má své vlastní vlastnosti.

 • Ohnisková podoba je základní. Je charakterizován mírným fragmentálním lézem struktury ventilových přístrojů.
 • Difúzní druhy jsou charakterizovány velkou plochou léze (ventily a subvalvulární prostor). Identifikují ji v pokročilých stádiích vývoje fibrózy.
 • Cystická forma je vnímána jako samostatná patologie. Vykazuje se v závažných poruchách metabolických procesů a vede ke vzniku cyst.

Pokud jsou ventily mitrálních ventilů utěsněny, nemusí to nutně znamenat srdeční vadu. Fibroza je pouze patologická změna, která se objevuje pod vlivem jiných faktorů, nikoliv diagnózy. Z tohoto důvodu se může vyvinout stenóza a selhání ventilu. Vzhled vyhlášených patologií vyžaduje naléhavou lékařskou péči. Vnímání proliferace vláknitých tkání může být v roli substrátu pro tvorbu defektu srdečního svalu. Nicméně, předem předpokládat jeho vývoj je nepravděpodobné. Šance na včasné zjištění problému prostřednictvím pravidelných zkoušek se zvyšují.

Příčiny

Většinou jsou klapky mitrální chlopně utěsněny. Problém se může týkat jak dítě, tak dospělého člověka kvůli výskytu infekce, zánětu, srdečních vad a dalších faktorů. Vzniká z těchto důvodů:

 • věkové změny;
 • revmatismus;
 • vrozené malformace;
 • ateroskleróza;
 • infarkt myokardu;
 • zánětlivých onemocnění.

Vlastnosti projevu fibrózy srdečních chlopní

Zhoršení stavu nedochází okamžitě. Odhalit zhutnění stěny ventilu podle klinického obrazu poruchy hemodynamiky je možné pouze s vývojem výrazné regurgitace. Je charakterizován zpětným proudem krve. Vrací se do atria nebo komory v závislosti na postiženém ventilu. Podstata problému spočívá v neúplném uzavření ventilů. Někdy se vše děje naopak. Fibróza vede ke vzájemnému spojení ventilů. V prvním případě způsobuje patologický proces nárůst v atriu a ve druhém zúžení otevření ventilu.

Stupeň regurgitace může být mírný a závažný. Klinický obraz bude záviset na závažnosti patologie.

Porážka mitrální chlopně

Pokud jsou chlopně mitrální chlopně utěsněny, může se pacient v průběhu času vyvinout následující příznaky fibrózy:

 • rychlá únava;
 • časté dušnost;
 • pocit bušení srdce;
 • arytmie;
 • pocit nedostatku vzduchu;
 • bolest v srdci;
 • opuch nůžek.

Poranění aortální chlopně

Fibróza aortální chlopně podporuje projev hypoxie mozku. Pacient projevuje patologický proces s následujícími příznaky:

 • obecná slabost;
 • plicní edém;
 • ztráta vědomí;
 • angina pectoris.

Diagnostické metody

Při vývoji klinického obrazu, který je charakteristický pro fibrózu, je nutné provést schůzku s kardiologem. Specialista provede průzkum, aby zjistil stížnosti a detaily pacienta (přítomnost dalších patologií a zlozvyků, dědičná predispozice). Poté vyšetří pacienta a určí řadu vyšetření. Obvykle je toto:

 • Ultrazvuk (ultrazvuk) srdečního svalu umožňuje vidět jeho strukturu v nejmenším detailu, aby bylo možné posoudit stupeň regurgitace nebo stenózy. Při tomto průzkumu lékař také uvidí, jak dobře funguje levá komora a zda je dostatečná ejekční frakce (množství krve vstupující do aorty).
 • Rentgenový paprsek hrudní oblasti se provádí s podezřením na žilní staze krve nebo zvýšení určitých komor srdce.
 • Koronarangiografie se ve většině případů provádí před provedením chirurgického zákroku pro protetiku chlopenního aparátu.

Jako další metody vyšetření je k dispozici krev a moč pro analýzu a elektrokardiografii. Pomohou identifikovat doprovodné komplikace a příčinný faktor změn, které vznikly. Soustředí-li se na výsledky, doktor bude schopen přesně diagnostikovat a vypracovat léčebný režim.

Průběh terapie

Při absenci závažných projevů fibrózy není nutná léčba. Stačí, aby byl pacient pozorován u kardiologa a pravidelně strávil americké srdce. Výjimkou jsou lidé, kteří mají komorbiditu (arytmie, hypertenze, ischémii). V takovém případě budou muset užívat léky v závislosti na patologickém procesu.

V ostrém fibrózy, který vyvolal rozvoje srdečního selhání jsou přiřazeny diuretika ( „indapamid“, „Veroshpiron“), a srdeční glykosidy ( „digoxin“ „Strofantin“). Jejich úkolem je stimulovat srdce a odstranit přebytečnou vlhkost z těla. Jiné léky se používají v závislosti na projevech patologického procesu a kauzativním faktorem.

Významné změny, které způsobily vážnou stenózu ventilového kroužku, jsou chirurgicky eliminovány. Podstata je v protetiku nebo plastovém ventilu. Operace se provádějí ve většině jejich plného rozsahu, tj. Na otevřeném srdci, pomocí zařízení umělé cirkulace.

Použití tradiční medicíny by mělo být dohodnuto s ošetřujícím lékařem. Ve skutečnosti to nemůže pomoci při léčbě fibrózy - pouze sníží nervové napětí a nasytí tělo užitečnými látkami.

Preventivní opatření

Vzhled vláknitých tkání je snazší zabránit než zastavit nebo léčit. Následující tipy vám pomohou:

 • k prevenci revmatismu;
 • odstranit infekční nemoci, předcházet komplikacím;
 • správně sestavit dietu;
 • chodit častěji venku;
 • dodržujte doporučení ošetřujícího lékaře;
 • každoročně podstupují úplné lékařské vyšetření;
 • posílit imunitní systém;
 • vyhnout se fyzickému přetížení;
 • vyhnout se stresovým situacím;
 • jít do sportu.

Mírné fyzické aktivity jsou zvláště užitečné pro dítě. O vzpírání a příliš intenzivním tréninku na simulátorech je lepší zapomenout. Doporučuje se věnovat pozornost běhu, plavání a dalším sportům, které posilují srdeční sval.


Pro fibrózu chlopenního aparátu je charakteristický výskyt negativních důsledků, například získané srdeční choroby (stenóza ventilového kroužku nebo nedostatek ventilů). Pokud jsou změny způsobeny revmatoidem, pak je jejich výskyt vyšší než kvůli ischemii nebo srdečnímu záchvatu. Ateroskleróza aorty vyvolává nereumatické typy vad mnohem častěji než myokarditida. Předpovědět pravděpodobnost jejich vzniku je nesmírně obtížné. Lékaři se snaží zaměřit na výsledky vyšetření a průběh hlavního patologického procesu, který vyvolává změny v srdci, aby situaci udržel pod kontrolou.

Předpověď odborníků

Předpověď přímo závisí na přítomnosti důsledků a stupni závažnosti. Pokud nejsou přítomny, fibróza není pro život pacienta nebezpečná. Různá situace při vzniku vrozených srdečních onemocnění, kvůli nimž dochází k závažným selháním hemodynamiky. Prognóza v tomto případě je velmi negativní a pacient potřebuje naléhavou operaci. Z jeho výsledku závisí stupeň zotavení a délka života pacienta.

Fibróza obvykle ovlivňuje ventily mitrálních a aortálních ventilů. Symptomatický vývoj se projevuje v případě selhání hemodynamiky způsobené regurgitací nebo stenózou ventilového kroužku. Jako léčba se používá chirurgická intervence. K usnadnění tohoto stavu lze léčit. Kombinace základního schématu terapie je nutná v souladu s pravidly prevence.

Utěsnění aortálních stěn a ventilů aortální chlopně: příčiny, příznaky a léčba

Aorta je největší tepna v lidském těle, skrze kterou se v těle šíří krev obohacená kyslíkem.

Utěsnění stěn aorty a ventilů aortální chlopně vede k rozvoji závažných onemocnění, které mohou být nebezpečné pro lidský život.

Jaká je tato patologie?

Příčiny

Danaeova patologie se může vyvinout kvůli vlivu takových faktorů:

1. Vysoký krevní tlak. Pokud má pacient po mnoho let arteriální hypertenzi, může to vést k tomu, že stěny arterie a ventilů aortální chlopně ztrácejí svou elasticitu a na svých vnitřních stěnách se vytvářejí specifické fibrotické struktury. V důsledku toho je průchodnost aorty výrazně snížena.

2. Aortokardioskleróza. Špatné strava, vystavení nepříznivým faktorům životního prostředí, vést ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, která je nanesena na vnitřních stěnách aorty. V důsledku postupného zvyšování aortální plaku clearance je snížena, a jeho propustnost zmenšuje.

3. Revmatismus. Reumatická horečka má řadu negativních důsledků, včetně karditidy a valvulitidy. V důsledku těchto onemocnění se zvyšuje pravděpodobnost zhrubnutí aortálních stěn a ventilů aortální chlopně.

4. Endokarditida. Toto onemocnění vede k růstu vnitřní vrstvy polovin aortální chlopně.

5. Přírodní stárnutí těla.

6. Odloženo onemocněním pacienta.

7. Infekční nemoci.

8. Kouření nebo zneužívání alkoholických nápojů.

9. Dědičnost. Z tohoto důvodu jsou stěny aorty a stěny aortální chlopně u malých dětí hustší. Známé případy, kdy během 5-6 let po narození onemocnění přestane ve vývoji a opět se projevuje již po 55 letech.

Za přítomnosti těchto faktorů je člověk pravděpodobnější, že tuto patologii vytvoří.

Symptomatologie

Podle statistik se onemocnění dlouhodobě nezjistilo. Jeho známky se začínají objevovat až poté, co je aortální lumen již poměrně malý. Pacient se projevuje známkami onemocnění:

 • příznaky anginy pectoris a v některých případech infarkt myokardu;
 • choroba narušuje proces dodávání krve do mozku, což vede k vážným bolestmi hlavy, podrážděnosti pacienta, rychlé únavě a snížené pracovní schopnosti;
 • když jsou stěny aorty zhutněné v oblasti břicha, může se u pacienta vyvinout zácpa a křeče;
 • často kreslí bolesti v peritoneu nebo na hrudi.

Výskyt určitých příznaků závisí na tom, kde se nachází zhutnění ventilů aortální chlopně nebo stěn aorty.

Diagnostika

V případě zjištění alespoň jednoho z výše uvedených příznaků byste se měli okamžitě obrátit na odborníka k vyšetření.

Zjištění nemoci může být prostřednictvím následujících metod:

Při vyšetření může pacient vidět bledost pokožky, stěžuje si na dechovou nedostatečnost při zvýšené kondici. Cyanóza špičky nosu nebo rtů je dobře vyznačena.

 1. Fyzické. Auskultace, perkuse, palpace, měření krevního tlaku pomáhají lékaři důkladněji prozkoumat obecný stav pacienta, zhodnotit stav jeho kardiovaskulárního systému.
 2. Instrumentální.
 • R-graf - pomáhá detekovat zvýšení velikosti srdce, jmenovitě levou polovinu, stejně jako zvýšení průměru kořene aorty;
 • elektrokardiografie - podle jeho výsledků je možné zjistit přítomnost odchylky elektrické osy doleva;
 • echokardiografie - kromě toho, že tato metoda co nejpřesněji naznačuje přítomnost zhutnění aorty srdce, ale také umožňuje přesnou identifikaci její lokalizace.

Teprve poté, co je komplexní léčba přesně diagnostikována, stejně jako určení volby terapeutické terapie.

Léčba

Při diagnostice onemocnění v rané fázi vývoje je pacient pod neustálým dohledem specialistů. To je nezbytné, aby se zajistilo, že onemocnění neproběhne. V tomto případě stačí řídit správný způsob života (jíst dobře, fyzicky a morálně nepřekračovat, nefajčit a nepít alkohol). Tak bude možné vyhnout se nebezpečí vývoje souběžných onemocnění nebo komplexnější fáze vývoje patologie.

Pokud přesto onemocnění pokračuje, odborníci doporučují uchýlit se k chirurgické léčbě. K tomu je provedena náhrada aorty nebo plastové ventily. Pro protetiku lze použít zvíře, dárce nebo vlastní ventil.

Často se používá k léčbě onemocnění a lidových metod. Ale můžete to udělat až po konzultaci se svým lékařem. To je nezbytné, aby se zabránilo nebezpečí zhoršení celkového stavu pacienta.

Surové jídlo nebo vegetariánská strava, akupunkturní masáž je poměrně široce používána. Nicméně, nedělejte si lék sám. Pouze odborníci mohou předepsat léčbu, která přinese pozitivní výsledky.

Aortický ventil ventilu uzavřen

Aorta je nejdůležitější krevní cívka lidského těla, skrze kterou se krev rozkládá přes všechny vnitřní orgány přes systém cév, přičemž výjimkou jsou plíce. Utěsnění stěn aorty je extrémně nebezpečným patologickým procesem, který vede k rozvoji onemocnění, což vede k narušení vnitřních orgánů a vitálních systémů. V těchto případech utěsnění stěn hlavní nádoby způsobuje smrt pacienta.

Etiologie onemocnění

Zhutnění stěn aorty srdce vychází z určitých procesů v lidském těle.

Hlavní příčiny zhutnění stěn aorty:

 • Vývoj hypertenze.
 • Ateroskleróza.
 • Odložená onemocnění, která se přenáší prostřednictvím nechráněného pohlavního styku.
 • Nemoci infekční povahy infekce.
 • Odložená šarla, spalničky.
 • Zneužívání kouření.
 • Potraviny s vysokým obsahem cholesterolu.
 • Nadměrná spotřeba alkoholických nápojů.
 • Genetická predispozice.

Při rozvoji hypertenze, kdy dochází ke stálému zvyšování krevního tlaku, dochází během krevního oběhu k nadměrnému stresu cév oběhového systému, protože krev prochází vysokým tlakem.

Aorta, která je zase hlavním dirigentem krve, podstupuje tlak, který je nepředstavitelný, když je hypertenze, překračuje přípustné normy.

Při tak konstantním stavu věcí se stěny plavidla začínají roztahovat a ztrácejí svou dosavadní elasticitu. Na stěnách aorty se začínají vytvářet vláknité růsty, což vede k jejich zesílení a výsledkem je, že se celá aorta stlačí.

Dalším důvodem, kvůli kterému jsou aortální a aortální ventilové stěny zesíleny na srdci, jsou fyzické změny v lidském těle způsobené postupným stárnutím. Věk pacientů je 55 let a starší. Ateroskleróza, jako provokující faktor ve vývoji této patologie, vede k tvorbě cholesterolu, což vede k postupnému zúžení aortálních stěn.

Cholesterolové plaky jsou jednou z příčin komprimace aorty

U dětí je toto onemocnění způsobeno genetickou predispozicí. Existují případy, kdy s vyrůstáním dítěte patologie přestala růst a nová větev onemocnění byla pozorována ve stáří.

Symptomy projevu

Symptomy zhutnění stěn aortální chlopně aorty aortální chlopně se projevují následujícím způsobem:

 • Poruchy centrální nervové soustavy.
 • Poruchy trávicího procesu.
 • Závratě.
 • Bolení hlavy.
 • Snížená koncentrace.
 • Problémy s duševní činností.
 • Ztráta paměti.
 • Bolest v dolních končetinách.
 • Náhlý záblesk na jedné noze.
 • Bolest při chůzi.
 • Trvalá únava.
 • Zvýšené podráždění.
 • Bolest v hrudi.
 • Bojový syndrom v břiše.
 • Rychlá ztráta hmotnosti.
 • Náhlá křeče na noze.

Symptomy onemocnění aorty nemají výrazný charakter v počátečních fázích procesu zhušťování stěn. Pacient začíná zaznamenávat změny v práci svého těla pouze tehdy, když patologie již vyvolala nezvratné procesy a vedla k narušení vnitřních orgánů. Příznaky budou záviset na umístění poškozené aorty.

Utěsnění stěn aorty v kořene krevní cévy vede k angínu a infarktu myokardu. V případě nedostatečné cirkulace krve oběhovým systémem mozku vede k narušení centrálního nervového systému, pacient začíná vyvinout těžké bolesti hlavy, závratě, změny v charakteru. Osoba se stává extrémně podrážděná, rychle se unavuje.

Patologické stavy srdečního svalu u mladých lidí se vyskytují častěji, což se vysvětluje kouřením a pitím alkoholických nápojů.

Za přítomnosti špatných návyků je zhutnění aortální stěny s jejich dalším odlupováním provokováno škodlivými pryskyřicemi, které jsou obsaženy v kouři nikotinu.

Aorta v břišní dutině, skrze kterou krev přechází do nohou, vyvolává náhlé křeče. Zpravidla začíná člověk naklonit na levou nebo pravou nohu. Příznak je provázen náhlými křečovými kontrakcemi svalů, proces chůze se stává bolestivým.

U gastrointestinálního traktu se zhutnění aorty projevuje jako bolestivý syndrom v hrudní oblasti, poruchy v procesu trávení jídla, dochází k rychlému poklesu tělesné hmotnosti. Ve zvláště závažných případech se začíná rozvíjet peritonitida.

Anatomické zhutnění stěn aorty srdce

Možné komplikace

Při hypertenzi se stěny aorty mohou rozdělit, stejný proces se zahájí, pokud je tělo vystaveno nadměrnému fyzickému namáhání.

Při absenci včasné léčby bude exfoliace stěn aorty vést k vyčnívání krevních cév a její další prasknutí. Ve většině případů to vede k smrti.

Hlavním způsobem terapie k zabránění vzniku těchto komplikací je chirurgická operace.

Těsnění ventilu ventilu

Pokud zhutnění stěn hlavní cévy může vést k smrti pacienta, stejný jev na ventilech aorty nepředstavuje ohrožení života nebo lidského zdraví. Těsnění ventilu je diagnostikováno během ultrazvukového vyšetření. Hlavní příčinou onemocnění aorty je stáří a stárnutí celého organismu. U starších pacientů je zhutnění stěn aorty fyziologickou normou. Dalšími příčinami tohoto jevu jsou srdeční vady.

Diagnostická vyšetření

Vzhledem k tomu, že symptomy zhutněných aortálních stěn se neprojevují okamžitě, pacient začíná zaznamenávat první příznaky, když onemocnění již pokročilo. V některých případech je patologická onemocnění zjištěna při rutinním vyšetření na fluorografii.

Pro objasnění diagnózy se provádí ultrazvuk srdečního svalu, oběhového systému a kontrastní angiografie. Pro osoby, které mají genetickou predispozici k onemocněním kardiovaskulárního systému, by měla být diagnóza srdce prováděna jednou ročně.

Způsoby léčby

Pokud by bylo možné identifikovat onemocnění v počáteční fázi vývoje, použije se metoda konstantního sledování v dynamice. Pacient musí pokračovat ve stravě, snížit počet potravin, které obsahují cholesterol, přestat kouřit a konzumovat alkohol.

Produkty, které neobsahují cholesterol

Ve stravě by neměly být zahrnuty mastné a uzené potraviny, příliš ostré nebo pepřové, nedoporučujeme jíst sladkosti, moučné výrobky. Je zakázáno vypít sycené nápoje.

Doporučujeme mírné cvičení, dlouhé procházky. Před výběrem typu tělesné výchovy je nutné konzultovat ošetřujícího lékaře o přípustnosti určitých fyzických aktivit.

Důrazně se doporučuje, aby se pacienti vyvarovali rušivých a stresových situací. Je-li to nezbytné, předepíše se k výkonu specializovaných léků. Tento typ terapie je použitelný pouze při absenci progrese onemocnění.

Pokud dojde k rychlému rozvoji onemocnění, je nutné provést operaci. Pokud jsou srdeční chlopně vážně poškozeny, je nutné je nahradit protézou nebo plastovou korekcí zpevněných stěn. Pokud je srdeční sval poškozen v důsledku porušení oběhového systému, je donorový orgán nahrazen.

Lidové prostředky

Použití metod tradiční medicíny může být použito pouze po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Syrové potraviny nebo vegetariánství se často cvičí, fytoterapie, masáž a použití čerstvě stlačených šťáv, které pomohou snížit hladinu cholesterolu v krvi.

Odmítněte použití masných výrobků ve prospěch surových potravin nebo vegetariánství, můžete pouze doporučení výživáře a lékaře. Pokud jsou problémy s gastrointestinálním traktorem, je přísně zakázáno jíst syrové potraviny.

Pacient je předepsán léky k úlevě od základní příčiny patologického jevu. Pokud by zhutnění stěn na srdci bylo způsobeno hypertenzí, je nutné neustále udržovat krevní tlak na řízení a v případě potřeby je upravovat pomocí lékařských přípravků, což snižuje tlak na stěny hlavní krevní cévy.

Léčba zhutnění aortálních stěn srdce může poskytnout požadovaný účinek pouze s integrovaným přístupem a dodržováním zdravého životního stylu pacienta a odmítnutím všech špatných návyků.

Příčiny

Danaeova patologie se může vyvinout kvůli vlivu takových faktorů:

1. Vysoký krevní tlak. Pokud má pacient po mnoho let arteriální hypertenzi, může to vést k tomu, že stěny arterie a ventilů aortální chlopně ztrácejí svou elasticitu a na svých vnitřních stěnách se vytvářejí specifické fibrotické struktury. V důsledku toho je průchodnost aorty výrazně snížena.

2. Aortokardioskleróza. Špatné strava, vystavení nepříznivým faktorům životního prostředí, vést ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, která je nanesena na vnitřních stěnách aorty. V důsledku postupného zvyšování aortální plaku clearance je snížena, a jeho propustnost zmenšuje.

3. Revmatismus. Reumatická horečka má řadu negativních důsledků, včetně karditidy a valvulitidy. V důsledku těchto onemocnění se zvyšuje pravděpodobnost zhrubnutí aortálních stěn a ventilů aortální chlopně.

4. Endokarditida. Toto onemocnění vede k růstu vnitřní vrstvy polovin aortální chlopně.

5. Přírodní stárnutí těla.

6. Odloženo onemocněním pacienta.

7. Infekční nemoci.

8. Kouření nebo zneužívání alkoholických nápojů.

9. Dědičnost. Z tohoto důvodu jsou stěny aorty a stěny aortální chlopně u malých dětí hustší. Známé případy, kdy během 5-6 let po narození onemocnění přestane ve vývoji a opět se projevuje již po 55 letech.

Za přítomnosti těchto faktorů je člověk pravděpodobnější, že tuto patologii vytvoří.

Symptomatologie

Podle statistik se onemocnění dlouhodobě nezjistilo. Jeho známky se začínají objevovat až poté, co je aortální lumen již poměrně malý. Pacient se projevuje známkami onemocnění:

 • příznaky anginy pectoris a v některých případech infarkt myokardu;
 • choroba narušuje proces dodávání krve do mozku, což vede k vážným bolestmi hlavy, podrážděnosti pacienta, rychlé únavě a snížené pracovní schopnosti;
 • když jsou stěny aorty zhutněné v oblasti břicha, může se u pacienta vyvinout zácpa a křeče;
 • často kreslí bolesti v peritoneu nebo na hrudi.

Výskyt určitých příznaků závisí na tom, kde se nachází zhutnění ventilů aortální chlopně nebo stěn aorty.

Diagnostika

V případě zjištění alespoň jednoho z výše uvedených příznaků byste se měli okamžitě obrátit na odborníka k vyšetření.

Zjištění nemoci může být prostřednictvím následujících metod:

Při vyšetření může pacient vidět bledost pokožky, stěžuje si na dechovou nedostatečnost při zvýšené kondici. Cyanóza špičky nosu nebo rtů je dobře vyznačena.

 1. Fyzické. Auskultace, perkuse, palpace, měření krevního tlaku pomáhají lékaři důkladněji prozkoumat obecný stav pacienta, zhodnotit stav jeho kardiovaskulárního systému.
 2. Instrumentální.
 • R-graf - pomáhá detekovat zvýšení velikosti srdce, jmenovitě levou polovinu, stejně jako zvýšení průměru kořene aorty;
 • elektrokardiografie - podle jeho výsledků je možné zjistit přítomnost odchylky elektrické osy doleva;
 • echokardiografie - kromě toho, že tato metoda co nejpřesněji naznačuje přítomnost zhutnění aorty srdce, ale také umožňuje přesnou identifikaci její lokalizace.

Teprve poté, co je komplexní léčba přesně diagnostikována, stejně jako určení volby terapeutické terapie.

Léčba

Při diagnostice onemocnění v rané fázi vývoje je pacient pod neustálým dohledem specialistů. To je nezbytné, aby se zajistilo, že onemocnění neproběhne. V tomto případě stačí řídit správný způsob života (jíst dobře, fyzicky a morálně nepřekračovat, nefajčit a nepít alkohol). Tak bude možné vyhnout se nebezpečí vývoje souběžných onemocnění nebo komplexnější fáze vývoje patologie.

Pokud přesto onemocnění pokračuje, odborníci doporučují uchýlit se k chirurgické léčbě. K tomu je provedena náhrada aorty nebo plastové ventily. Pro protetiku lze použít zvíře, dárce nebo vlastní ventil.

Často se používá k léčbě onemocnění a lidových metod. Ale můžete to udělat až po konzultaci se svým lékařem. To je nezbytné, aby se zabránilo nebezpečí zhoršení celkového stavu pacienta.

Surové jídlo nebo vegetariánská strava, akupunkturní masáž je poměrně široce používána. Nicméně, nedělejte si lék sám. Pouze odborníci mohou předepsat léčbu, která přinese pozitivní výsledky.

Charakteristiky této nemoci

Aortální-mitrální (dále jen AMPS) se vztahuje na kombinovanou (a aortální) a vyznačuje se lézemi chlopenní, aorty subvalvulární struktur. Léze neovlivňují všechny struktury najednou, ale působí na pacienta v různých kombinacích.

Statistiky ukazují, že ženy jsou nejčastěji nemocné ve věku 40-60 let. Příznaky a příznaky jsou stejné pro všechny věkové skupiny, léčba však bude jiná.

 • Takže v případě těhotných žen se používá biologická protéza živočišného původu.
 • Děti se doporučují provést komise.

Nyní budeme uvažovat o klasifikaci kombinované nemoci mitrálně-aortální choroby srdeční aorty.

Klasifikace

Formy AMPS závisí na anatomických rysech bezprostřední vady. Může to být:

 • Stenóza mitrálních a aortálních ústí.
 • Mitrální stenóza a aortální nedostatečnost.
 • Mitrální nedostatečnost a stenóza aorty.
 • Mitrální nedostatečnost a aortální ventil.
 • Kombinovaná mitrální vada a aortální nedostatečnost.
 • Poruchy mitrální a aortální.

Příčiny

Nejčastější příčinou aorto-mitrální malformace je revmatismus. Také patologie se vyvíjí na pozadí:

 1. revmatická a septická endokarditida;
 2. myokarditida;
 3. ateroskleróza;

Vzácně AMPS vede k traumatizování hrudníku, většinou silné a opakované.

Symptomy aorto-mitrální srdeční choroby

Symptomatologie se projevuje v počáteční fázi AMPS, protože ovlivňuje velké zatížení v levé síni. Pacienti se stěžují na:

 1. dušnost;
 2. suché nebo s krvavým kašlem;
 3. časté palpitace;
 4. rychlá únava;
 5. snížená pracovní kapacita;
 6. slabost;
 7. závratě;

Diagnostika

Primární diagnóza onemocnění je omezena na sběr rodinné anamnézy a analýzu stížností. Také lékař provádí fyzikální vyšetření, které může odhalit příznaky onemocnění, jako je cyanóza kůže výčnělky na levé straně hrudníku, hluk v systole u poslechem, zvětšení srdce na levé straně. Na základě shromážděných údajů stanoví lékař další studie:

 • Běžná anýzová krev a moč, které odhalují zánětlivý proces a přítomnost onemocnění, které mohou způsobit vadu.
 • Biochim. an-z krve, která ukazuje hladinu cholesterolu, cukru, bílkovin, kyseliny močové a dalších sloučenin, které ukazují stav orgánů.
 • An-z krve na imunologii, která určuje protilátky proti mikroorganismům, které odhalují zánět v obsahu C-reaktivního proteinu v krvi.
 • EKG. Zobrazuje poruchy srdeční frekvence, objem srdce, který se zvyšuje v levé síni a v komoře s AMPS.
 • Echokardiografie. Jeho výsledky umožňují zhodnotit stav mitrální chlopně, velikost srdce, tloušťku stěn svalů, tekutinu v perikardu a další důležité ukazatele.
 • Phonocardiogram. Pomáhá identifikovat systolický a diastolický šelest v projekci dvouosého ventilu.
 • Hrudníku X-ray, který umožňuje posoudit velikost srdce, přesah jeho stínu v průmětu levé síně a komory, dopravní zácpy v plicích.
 • Katarizace srdečních dutin, umožňující měření tlaku v předsíních a srdečních komorách, plicních tepnách.
 • SCT (spirální počítačová tomografie) nebo MRI. Jmenován zřídka. Umožněte získat přesný obraz srdečního svalu a dát 100% diagnózu.
 • CCG (koronární kardiografie svinisku), které pomáhá získat přesný obraz srdce, viz pohyb krve.

Pacient by měl také podstoupit poradenství od revmatologa a kardiologa.

Léčba

Způsob léčby závisí na stupni onemocnění a anatomických vlastnostech. Hlavní léčba je omezena na užívání léků.

Pokud se choroba vyvinula k vážnému poškození srdečních struktur, je pacientovi předepsána chirurgická léčba.

Léčebná cesta

Terapeutická technika se snižuje na stálé sledování stavu pacienta, tj. Konzultace s ošetřujícím lékařem a vyšetření každých 6 měsíců a:

 • Dodržování stravy. Je třeba omezit příjem cholesterolu, soli na 1,5 gramu a kapaliny na jeden a půl litru denně.
 • Dodržování režimu práce a odpočinku. Pacient by měl sledovat klid, spát nejméně 8 hodin, odmítnout velké fyzické. zatížení.

I přes omezení fyzické. Je užitečné, aby pacient provedl minimální terapeutický fyzický trénink. Také, pokud je to žádoucí, může absolvovat masáž.

Léky

Při léčbě drog používejte různé skupiny léků, jako jsou:

 • ACE inhibitory zpomalují vývoj onemocnění, chrání orgány před poškozením.
 • Antagonisté receptoru angiotenzinu, pokud pacient netoleruje ACE inhibitory.
 • Diuretika, které odstraňují přebytečnou tekutinu z těla.
 • Dusičnany, dilatační cévy a zlepšující průtok krve.
 • Antagonisté vápníku, které narušují poruchy srdečního rytmu.
 • Beta-adrenoblokátory, které zvyšují sílu kontrakcí srdce.

Pokud má pacient srdeční arytmii, mohou být předepsány srdeční glykosidy.

Utěsnění ventilů aorty a mitrálních ventilů, stejně jako podobné změny, mohou vyžadovat chirurgický zákrok, o něm - dále.

Provoz

Pokud je onemocnění projeveno silně nebo dosáhlo závažného stupně, je pacientovi předepsána chirurgická léčba:

 • Komissurotomy. Během provozu jsou roztažené křídla mitrální chlopně přístrojově demontovány.
 • Plastové ovládání. Průtok krve se normalizuje levým atrioventrikulárním otvorem, zatímco mitrální ventil zůstává neporušený. Zobrazuje se s minimálními změnami v ventilech mitrální chlopně.
 • Protéza ventilu. Operace je předepsána pro závažné léze ventilových chlopní nebo subvalvulárních struktur. Postup používá biologické a mechanické ventily.
 • Transplantace srdce. Používá se v nouzových případech, kdy je silně ovlivněna struktura srdce.

Po chirurgickém zákroku musí pacient dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře ohledně léčby a odpočinku.

O tom, jaká jsou protetika aphotálních a mitrálních ventilů, následuje následující video:

Prevence onemocnění

Primární prevence onemocnění je snížena na:

 • Prevence, léčba a prevence recidivy onemocnění, jako je revmatismus a infekční endokarditida.
 • Kalení těla.
 • Léčba chronických infekcí.
 • Sledování režimu aktivity.

Pokud pacient již vytvořil kombinovanou mitrální vadu, potřebuje:

 1. dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře k konzervativní léčbě onemocnění;
 2. provádět preventivní opatření k prevenci revmatické horečky;
 3. být temperován.

Při primární a sekundární profylaxi je pozorování pozorováno u revmatologa a kardiologa.

Komplikace

Pokud je léčba špatná nebo je bez ní, může se u pacienta vyskytnout takové komplikace:

 • Fibrilace síní a další poruchy srdečního rytmu.
 • Atrioventrikulární blokáda, je-li oslabení předstihu impulsu z atria ke komoře.
 • Sekundární infekční endokarditida.
 • Srdeční selhání.
 • Plicní hypertenze.

Je také možné objevit specifické komplikace, které závisí na doprovodném stavu onemocnění.

Předpověď počasí

Prognóza výsledku onemocnění závisí na jeho stupni a léčbě. Takže při rané adrese lékaři je výsledek ve více než 90% případů pozitivní a bez komplikací.

Struktura aortální chlopně

Aortický ventil se nachází na okraji levé komory srdce a aorty - největší tepny těla. Jeho hlavním úkolem je zabránit návratu krve do komory, která během kontrakce vnikla do aorty.
Aortický ventil se skládá z následujících prvků:

 • Vláknitý kroužek - základna ventilu. Kruh pojivové tkáně, který rozděluje levou komoru a aortu.
 • Tři polunární křídla - "kapsy", které těsně uzavírají a blokují lumen v aortě.
 • Sinusy z Valsalvy - dutiny aorty, která se nacházejí za poloviční ventily ventilu.

Základem ventilu je vláknitý kroužek z elastické a husté pojivové tkáně. Je umístěn na okraji levé komory a aorty. V tomto okamžiku se aorta rozšiřuje a za každou klapkou ventilu je sinus Valsalvy, malý sinus. Ze dvou z nich odchází pravá a levá koronární tepna.

Samotné ventily vypadají jako tři zaoblené kapsy, které jsou uspořádány v kruhu na vláknitém kroužku. Otevírání se zcela překrývají aortální lumen. Klapky se skládají z pojivové tkáně a tenké vrstvy svalových vláken. A spojovací vlákna kolagenu a elastinu jsou umístěna ve svazcích. Tato struktura umožňuje přerozdělit zátěž z klapky ventilu na stěny aorty.

Mechanismus ventilu

Aortální ventil, na rozdíl od mitrální chlopně, může být nazýván pasivní. Otevírá a uzavírá působením průtoku krve a tlakového rozdílu v levé komoře a aortě. Papilární svaly a tendinní laloky v tomto ventilu chybí.

Otevření ventilu

 • Elastinová vlákna, která se nacházejí na boku komory, pomáhají ventilům zaujmout jejich počáteční polohu: zatlačte na stěny aorty a otevřete průchod krev aorty.
 • Kořen aorty (rozšiřující se na samém začátku této tepny) kontrahuje a utáhne ventily.
 • Když tlak v komoře přesáhne tlak v tepně, krev se vtlačí do aorty a tlačí klapky proti stěnám.

Zavření ventilu
Po zániku komory se průtok krve zpomaluje. Současně se vytváří malé víry blízko stěn aorty, v dutinách, jako jsou vířivky. Předpokládá se, že tyto víry pohybují listy ventilu ze stěn do středu aorty. Stává se to velmi rychle. Elastické ventily zavírají lumen v komoře. To vytváří poměrně hlasitý zvuk. Může být slyšet pomocí stetoskopu.

Vzdálenost kloubů aorty je výrazně užší než vzdálenost mitrální chlopně. Proto při každém kontrakci komory dochází k velké zátěži a postupně se vyčerpává. To vede k výskytu získaných defektů arteriální chlopně.

Nedostatečná aortální ventil

Nedostatečná aortální ventil nebo aortální nedostatečnost je srdeční vada, při které chlopně mitrální chlopně zcela nezakryjí otvor aorty. Mezi nimi je mezera. Některá z krve se vrátí zpět do levé komory přes tento lumen. Komorová komora přeteče, protáhne se a začne pracovat horší. Krev z plic, která musí být čerpána srdcem do všech orgánů, stagnuje v plicních cévách. Veškeré projevy této nemoci jsou spojeny s těmito procesy.

Nedostatek aortální chlopně je druhým nejčastějším onemocněním srdce po defektu mitrální chlopně. Obvykle se tato patologie vyskytuje ve spojení se stenózou - zúžením aortálního lumenu. Muži s větší pravděpodobností trpí nedostatkem aorty než ženy.

Příčiny

Nedostatek aortální chlopně se může objevit během období nitroděložního vývoje nebo dokonce po porodu. Proto je příčinou vzniku této vady kongenitální patologie nebo přenášená onemocnění.
Vrozené vady rozvíjet kvůli těmto vadám:

 • Dva ventilové listy namísto tří;
 • jeden list větší než ten druhý, protáhlý a pokrčený;
 • otvory ve ventilových klapkách;
 • nedostatečné rozvinutí jednoho z ventilů.

Vrozené vady aorty zpravidla způsobují menší změny v průtoku krve, ale v průběhu času se může stav ventilu zhoršit a léčba bude vyžadována.

Získané vady Aortická klapka způsobuje takové nemoci.

Infekční nemoci:

Infekční onemocnění způsobují komplikace srdeční infekční endokarditidy. Toto onemocnění způsobuje zánět vnitřního skořápky srdce, jehož jsou složeny ventily. Ventily ventilu akumulují bakterie, nejčastěji streptokoky, stafylokoky a chlamydy. Formují kolonie. Tyto tuberkulózy jsou nahoře pokryty proteinem krve a zarostlé pojivovou tkání. Jako výsledek kapsami aortální chlopně se vyskytují výrůstky podobné bradavicím. Otočí křídlo a nenechávejte je pevně zavřít ve správný čas.

Autoimunitní onemocnění

Revmatismus způsobuje 80% případů selhání aortální chlopně. U autoimunitních onemocnění se buňky pojivové tkáně rychle množí. Proto se na klapkách ventilu objevuje nadměrné zesílení a zhušťování. Koneckonců, je založen na mnoha spojovacích článcích. V důsledku toho se kapsy rozpadají a deformují, jako syntetická tkanina, žehlička s horkou žehličkou.

Další důvody

 • ateroskleróza aorty
 • ukládání vápníku na ventilu
 • hypertenze
 • odrazit
 • změny spojené s věkem - rozšíření kořenů aorty.

Tyto faktory mohou způsobit deformaci nebo dokonce prasknutí jedné z ventilových chlopní. V druhém případě dochází k rychlému zhoršení dobrých životních podmínek. Ale u většiny lidí se aortální nedostatečnost postupně rozvíjí a čas se zhoršuje.

Symptomy nedostatku aortální chlopně

V prvních fázích nemáte pocit onemocnění. Srdce kompenzuje mírný zpětný tok krve z aorty do levé komory. Takže to může trvat desítky let. Ale postupně se aortální ventil vyčerpá, stále více a více krve se vrací do srdce. Pokud se objem krve hodil do komory 15-30%, pak zdravotního stavu se zhoršuje. Existují tyto příznaky:

 • Pocit zvýšené srdeční frekvence;
 • Pulsace v oblasti velkých cév v těle;
 • Bolest v srdci;
 • Závratě;
 • Hluk v uších;
 • Dýchavičnost při provádění každodenních úkolů;
 • Mdloby způsobené oběhovými poruchami v mozku;
 • Závažnost a bolest v pravém hypochondriu, spojená se stagnací krve v játrech;
 • Opuch nůžek.

Objektivní příznaky - jsou to příznaky mitrální nedostatečnosti, kterou doktor zjistí během vyšetření.

 • Bledá kůže - je spojena s tím, že malé nádoby pokožky jsou reflexně úzké;
 • Silná pulzace tepen, to je zvláště patrné na karotidních tepnách;
 • Pulsace jazyka a mandlí;
 • Žáci uzavírají kontrakci srdce a rozšiřují se do fáze její relaxace. Tyto "pulzující" znaky jsou spojeny se skutečností, že tonus malých tepen je narušen. Rozsáhle se rozšiřují, když jim prochází pulsní vlna, která se objeví po kontrakci komor.
 • Mladí lidé mohou vyvinout srdeční hrb - vyčnívající na hrudi. Toto je výsledek zvětšení velikosti srdce;
 • Když vyšetří hrudník, doktor slyší pod dlaní silné tahy levé komory;
 • Při poklepání se zvyšuje velikost srdce;
 • Při poslechu stetoskopu slyší doktor během srdeční kontrakce srdeční šum. Jsou způsobeny vířící krví při průchodu mezi deformovanými klapkami ventilu;
 • Pulz je zrychlen, nádoby jsou husté a dobře sondované;
 • Významný rozdíl mezi horním a dolním tlakem. Pokud je normální tlak 120/80, pak s aortální nedostatečností může být 160/55. To je způsobeno skutečností, že při každém mrtvici odevzdá levá komora do nádob velké množství krve.

Objektivní příznaky jsou různé, ale bohužel nemohou přesně naznačit, že problém je v aortální chlopně:

Instrumentální průzkumné údaje

Rentgenové vyšetření - Zvětšená aorta, zvětšená levostranná a pravá komora.

Elektrokardiografie - známky zvýšení levé komory. Někteří lidé na kardiogramu mají neplánované komorové kontrakce, které jsou vyřazeny z normálního rytmu srdcově-ventrikulárních extrasystolů.

Phonokardiografie - v srdci jsou zvuky.

 1. Systolický hluk se vyskytuje během ventrikulární kontrakce (systol). Objeví se, když krev prochází do aorty kolem upravených ventilů ventilu. Jejich nerovné hrany vytvářejí zvraty, jejichž zvuk je slyšen;
 2. Diastolický šelest nastane, když ventrikuly se uvolňují (diastol), a tlak v nich klesá. Prostřednictvím uniklého ventilu z aorty se část krve vrací. Současně prochází úzkou dírou se šumem.

Echokardiografie nebo ultrazvuk srdce - umožňuje identifikovat:

 • Poruchy ventilů aortální chlopně;
 • Chvění klapky mitrální chlopně mezi levou síňou a levou komorou;
 • Zvětšení levé komory.

Dopplerografie (jeden z typů ultrazvuku srdce) - monitor ukazuje, jak krev prochází malou clonou v aortální chlopni zpět do levé komory.

Diagnostika

Pro správnou diagnózu a rozlišení nedostatku aortální chlopně od jiných onemocnění srdce napomáhají charakteristické rysy odhalené výzkumem.

 1. Phonokardiografie a poslouchat identifikace srdečních šelestů se stahováním a uvolněním komor.
 2. Dopplerografie. Kdy dopplerografie je vidět zpětný tok krve z aorty do levé komory.
 3. RTG odhaluje zvýšení srdce.
 4. Inspekce. Kdy vyšetření silná pulzace tepen je patrná.

Stížnosti pomáhají diagnostikovat diagnózu. Proto před odjezdem k lékaři analyzujte, co vás obtěžuje, a snažte se co nejjasněji vysvětlit své pocity.

Léčba

Často selhání aortální chlopně postupuje pomalu a správná léčba pomáhá zastavit vývoj onemocnění.

Antagonisté vápníku: Verapamil
Nepovoluje pronikání iontů vápníku do buněk. Díky tomu se srdce zmenšuje méně, potřebuje méně kyslíku a má možnost odpočinku. Droga je potřebná, jestliže jste pravidelně narušeni útoky nepravidelných srdečních tepů a zvýšeným tlakem. První dny trvají 40-80 mg třikrát denně. Potom se dávka upraví v závislosti na zdravotním stavu.

Diuretika: Furosemid
Diuretika jsou předepsána téměř všem lidem s touto chorobou. Snižují zátěž srdce, zmírňují otoky, odstraňují soli a snižují krevní tlak. V prvních dnech léčby je předepsáno 20-80 mg / den. Postupně zvyšujte dávku, abyste dosáhli lepšího zdraví. Droga může být užívána po dlouhou dobu: každý den nebo každý druhý den podle pokynů lékaře.

Beta-blokátory: propranolol
Tato léčiva je pro vás nezbytná, pokud aortální nedostatečnost je doprovázena rozšířením kořene aorty, porušením rytmu srdce a zvýšeným tlakem. Blokuje beta-adrenoceptory a zabraňuje jim v interakci s epinefrinem. Výsledkem je, že srdce je lépe zásobováno krví, tlak se snižuje. Užívejte 1 tabletu 40 mg 2krát denně. Pokud není účinek účinný, může lékař dávku zvýšit. Pokud však trpíte chronickými jaterními chorobami, musíte užít lék v menší míře. Proto nezapomeňte svého lékaře informovat o zdravotním stavu a lécích, které již pijete.

Vasodilatátory: Hydralazin
Tato lék pomáhá snížit napětí ve stěnách krevních cév, odstranit křeče v malých tepnách a zlepšit krevní oběh. Tlak na levé komoře se snižuje a tlak klesá. Vezměte hydralazin 10-25 mg 3-4krát denně. Dávka se postupně zvyšuje tak, aby nedošlo k žádným vedlejším účinkům. Nemůžete používat tento lék, pokud zrychlil tep, je vice mitrální chlopně, ateroskleróza nebo srdeční špatně prokrvená (ischemickou chorobou srdeční). Dávka a doba trvání kurzu určuje lékař. Často je tento lék předepisován osobám, které jsou v operaci kontraindikovány.

Chirurgická léčba

Operace na aortální chlopni bude nutná pro ty lidi, kteří mají levou komoru, která se nedokáže vyrovnat s velkým množstvím krve, kterou musí pumpovat.

Při vrozeném onemocnění aortální chlopně, což ve většině případů způsobuje menší porušení, operace se provádí po 30 letech. Pokud se však tento stav rychle zhorší, může být proveden v raném věku.
Věk, kdy je tato operace doporučena se získaným svěrákem závisí na změnách ventilu. Obvykle se tato operace provádí po dobu 55-70 let.

Indikace pro provoz

 • poruchy levé komory;
 • levá komora se zvýšila na 6 cm nebo více;
 • velký objem krve (25%) se vrací z aorty do komory během relaxace (diastol) a osoba trpí projevy choroby;
 • onemocnění je asymptomatická, nejsou žádné stížnosti na špatné zdraví, ale přibližně 50% krve se vrátí do komory.

Kontraindikace k operaci.

 • věk nad 70 let, ale toto řešení je řešeno individuálně;
 • Více než 60% krve se vrátí z aorty do komory;
 • závažné chronické nemoci.

Druhy provozu:

 1. Intra-aortální balonová kontrapulzace

Tato operace se provádí s počáteční formou nedostatku aortální chlopně. Do stehenní tepny se zavádí balón s velikostí 2 - 50 ml a přívodní hadice s heliem. Když balón dosáhne aortální chlopně, je ostře nafouknut. To pomáhá vyhlazovat ventily aortální chlopně a těsněji se uzavírají.

Indikace pro tento typ provozu

 • drobné změny v ventilových klapkách;
 • zpětný průtok krve 25-30%.

Jeho výhody

 • nevyžaduje velký řez;
 • umožňuje rychlejší zotavení po operaci;
 • snadnější tolerovat.

Nevýhody operace

 • Nemůže být provedeno, pokud jsou v tkáních aorty abnormality: ateroskleróza, aneuryzma, delaminace;
 • Neexistuje žádný způsob, jak opravit vážné změny na ventilových klapkách;
 • existuje riziko opětovného vývoje aortální nedostatečnosti po dobu 5-10 let.
 1. Implantace umělého ventilu

Jedná se o nejčastější operaci při léčbě nedostatečnosti aortální chlopně. Prožívá velké zatížení, takže téměř vždy umístil umělý ventil ze silikonu a kovu, který se nevyčerpal. Biologická protéza a obnovení klapkových ventilů se prakticky nevykonávají.

Indikace pro tento typ provozu

 • reverzní průtok krve 25-60%, je-li procento větší, pak se riziko zvyšuje, že po operaci se levá komora nezlepší;
 • silné a početné projevy nemoci;
 • zvýšení levé komory o více než 6 cm.

Jeho výhody

 • poskytuje dobré výsledky v jakémkoli věku do 70 let as jakýmikoli léčebnými lézemi;
 • absolutní většina lidí toleruje operaci;
 • zdravotní stav se výrazně zlepšil;
 • můžete se současně zbavit arteriální nedostatečnosti.

Nevýhody operace

 • vyžaduje disekci hrudníku a připevnění zařízení k umělé cirkulaci;
 • to trvá 2 měsíce k obnovení;
 • Operace není účinná, pokud dojde k závažnému selhání oběhu.

Pamatujte si, že pouze operace může zcela zmírnit selhání aortální chlopně. Proto pokud vám lékaři doporučí tento typ léčby, neodkládejte se. Čím dříve dáte nový ventil, tím vyšší jsou vaše šance na plný a zdravý život.

Stenóza aortální chlopně

Stenóza aortální chlopně - je to srdeční onemocnění, při kterém se lumen aortální chlopně zužuje. Krev nedokáže rychle opustit levou komoru během kontrakce (systole). To způsobuje zvýšení velikosti, bolesti v důsledku zvýšeného tlaku v srdci, mdloby a srdečního selhání. Bez léčení se tento stav časem zhorší, což může mít vážné následky.

Příčiny

Stenóza aortální chlopně může být výsledkem abnormalit ve vývoji plodu nebo může být důsledkem přenášených onemocnění.

Vrozené vady

 • ventil se skládá ze dvou ventilů namísto tří
 • ventil se skládá z jednoho listu
 • pod ventilem je membrána s otvorem
 • svalnatý polštář přes aortální ventil

Získané defekty ventilu v důsledku různých onemocnění:

Infekční nemoci

Během infekčních onemocnění vstupují bakterie (především streptokoky a stafylokoky) do krevního oběhu a dostávají se do srdce. Zde se usadili na vnitřním plášti a způsobili jeho zánět - infekční endokarditidu. Výsledkem je, že u endokardu a ventilových chlopní jsou shluky mikroorganismů - bradavicové výrůstky, které zužují vůli uvnitř ventilu nebo způsobují spojení ventilů.

Systémová onemocnění

 • revmatická horečka
 • systémový lupus erythematosus
 • sklerodermie

Systémová onemocnění způsobují poruchy procesů dělení buněk pojivové tkáně, z nichž se skládá ventil. Jeho buňky se dělí a vytvářejí výrůstky na ventilových klapkách. Kapsy mohou růst dohromady, což brání úplnému otevření ventilu.

Změna věku

 • Kalcifikace aortální chlopně - usazování vápenatých solí podél okrajů ventilů.
 • Ateroskleróza - ukládání plaků cholesterolu na vnitřní povrch aorty a ventilu.

Po 50 letech se začínají vápenaté nebo tukové plaky ukládat kolem okrajů ventilu. Vytvářejí výrůstky, zabraňují uzavření ventilů a částečné zablokování lumen, když jsou ventily otevřené. Proto je stenóza aortální chlopně často doprovázena nedostatečností.

Při menších změnách příznaků nedochází. Pokud se objeví, znamená to, že je nutná výměna ventilu.

Symptomy

Symptomy stenózy aortální chlopně závisí na stupni onemocnění. Krok je určen na základě velikosti otvoru aortální chlopně.

 • Obvykle plocha 2-5 cm 2
 • Plocha světelné stenózy větší než 1,5 cm2
 • Mírná oblast stenózy 1-1,5 cm 2
 • Závažná oblast stenózy díry je menší než 1 cm2

Obvykle se objevují první projevy onemocnění, když se plocha díry snížila na 1 cm2.

Zdravotní stav

 • Bolest a pocit těžkosti v hrudníku - angina pectoris. Objevuje se kvůli tlaku v levé komoře a krevnímu tlaku na stěnách;
 • Mdloby. To je důsledkem skutečnosti, že malá krev vstupuje do aorty úzkou clonou. Tlak v něm klesá a orgány dostávají méně krev a kyslík. Nejdřív cítí mozek. Když zažívá hladovění kyslíkem, člověk se cítí slabý, závratný a ztrácí vědomí;
 • Edém dolních končetin je způsoben nedostatečnou cirkulací a porušení odtoku venózní krve;
 • Známky srdečního selhání se objevují jako důsledek narušení levé komory:
 • Dušnost s fyzickou námahou;
 • Dýchání v ležaté poloze;
 • Noční kašle;
 • Zvýšená únava.

Objektivní znaky nebo co doktor zjistí

 • Bledá kůže v důsledku nedostatečného průtoku krve do malých nádob;
 • Pulz je pomalý (bradykardie) a slabý;
 • Při poslechu srdce se slyší charakteristický zvuk. Objevuje se mezi kontrakcemi komory. Její vzhled je důsledkem toho, že tlak v levé komoře se zvyšuje a krev proniká do úzkého otvoru aortální chlopně. Čím vyšší tlak v komoře, tím silnější je šum, který vytváří turbulence v toku krve;
 • Zvuk uzavření aortální chlopně je špatně slyšitelný. To je způsobeno tím, že klapky ventilů s tavnou kapalinou se uvolňují volně a nejsou dostatečně rychlé.

Instrumentální průzkumné údaje

Elektrokardiogram pomáhá identifikovat stupeň vývoje stenózy. Při mírném zúžení ventilu zůstává normální. V jiném případě existují:

 • známky zvýšení levé komory a zhrubnutí její stěny
 • poruchy srdečního rytmu

RTG může být normální nebo zobrazit:

 • zvýšení levé síně a komory
 • Obrys srdce připomíná botu
 • Akumulace vápníku na ventilu nebo ve spodní části aorty

Transtorakální echokardiografie (Ultrazvuk srdce skrz hrudník) může odhalit:

 • zvýšení levé komory a zesílení stěn
 • rozšíření levé síně
 • membrána pod ventilem
 • polštář nad ventilem v aortě
 • neúplné uzavření letáků
 • počet klapek
 • zúžené otevření ventilu

Transesofageální echokardiografie - senzor je vložen do jícnu a je velmi blízko k srdci. Umožňuje měřit oblast clony v aortální chlopni.

Dopplerovská studie - jeden z typů ultrazvuku srdce, který umožňuje:

 • viz směr toku krve
 • měření průtoku
 • určete množství krve, které prochází aortální chlopní
 • viz zúžení nad ventilem
 • Odhalit nedostatečnost aortální chlopně - neúplné uzavření ventilů

Srdeční katetrizace - studium stavu srdce pomocí speciálního katétru, který se zavádí do dutiny prostřednictvím velkých nádob. Přiřaďte pouze lidem starším 50 let, kteří nemají stejné údaje EchoCG a výsledky dalších vyšetření. Pomocí této metody se stanoví tlak v srdcových komorách a charakteristiky průtoku krve přes aortální ventil.

Po vzniku prvních příznaků stenózy aortální chlopně musí být operace provedena po dobu 3-5 let. Pokud je onemocnění asymptomatická a nezpůsobuje významné poruchy funkce levé komory, lékař předepíše potřebné léky a dobu dalšího vyšetření. Obvykle stačí jednou za rok podstoupit ultrazvuk srdce.

Léčba stenózy aorty

Pokud lékař zjistí, že máte mírné zúžení aortální chlopně, předepíše léčbu, která zlepší přívod kyslíku do srdečního svalu, pomůže udržet normální rytmus kontrakcí a krevního tlaku.

Diuretika nebo diuretika: Torasemid
Lék je pro vás nezbytný, pokud lékař zjistil přetížení v plicích. Torasemid snižuje množství vody v těle a objem krve, který cirkuluje v cévách. Diuretikum je však předepsáno opatrně a v malých dávkách. V opačném případě může způsobit pokles tlaku v tepnách, u nichž již není dostatečné množství krve. Doporučená dávka je 2,5 mg jednou denně. Používá se ráno, bez ohledu na příjem jídla.

Antianginální léky: Sustak, dusík
Zlepšete výživu srdce krví a uvolněte bolest a tíhu za hrudní kostí. Snižují potřebu srdečního svalu v kyslíku a zlepšují zásobení srdce krví. Aplikujte 2-3 krát denně s trochou vody. Tablety nelze žvýkat nebo zlomit. Dávka léku je předepsána lékařem. I mírný přebytek může způsobit zhoršení a mdloby kvůli poklesu tlaku.

Antibiotika: Bicilin-3
Přiřadit k prevenci infekční endokarditidy při jakékoliv exacerbaci chronických onemocnění: tonzilitida, pyelonefritida. A před různými postupy, které mohou způsobit, že bakterie vstupují do krve: extrakce zubu, potrat. Použijte lék 1krát na 1 000 000 jednotek, pokud lékař nestanovil jiný program.

Operace se stenózou aortální chlopně

Indikace operace

 • došlo k známkám onemocnění, které snížilo schopnost práce: slabost, dechová slabost, únava;
 • mírná a závažná stenóza, plocha clony v aortální chlopni je menší než 1,5 m2. cm;

Kontraindikace k chirurgickému zákroku

 • věk nad 70 let;
 • závažné souběžné nemoci.

Typy operací

 1. Aortic Balloon Valvuloplasty

Prostřednictvím malého řezu v kyčelní tepně je připevněn balon, do něhož je připojena přívodní hadice hélia. Když přístroj dosáhne aortální klapky, balón se nafoukne a zvětší vzdálenost mezi klapkami ventilu.

Indikace pro provoz

 • věk dětí;
 • pacienti mladší než 25 let bez kalcitů na ventilu;
 • u dospělých s těžkou stenózou před operací k výměně ventilu;
 • v dospělosti, je-li operace pro náhradu aortální chlopně kontraindikována.

Výhody metody

 • nízká traumatická metoda;
 • vysoká účinnost u dětí;
 • nevyžaduje zástavu srdce a připojení zařízení k umělé cirkulaci;
 • umožňuje obnovit po 7-10 dnech.

Nevýhody metody

 • Po dobu 10 let může být vyžadována druhá operace;
 • existuje riziko aortální nedostatečnosti vzhledem k tomu, že tam bude jizvy na ventilových klapek, a nebudou řádně uzavřeny;
 • účinnost u dospělých je 50%, po roce může dojít ke zúžení.
 1. Protetická aortální ventil

Místo postižené aortální chlopně je umístěno:

 1. Umělá protéza vyrobená z odolných a špičkových materiálů: silikon a kov.
 2. Bioprotéza:
 • Ventil transplantovaný z vlastní plicní arterie;
 • Ventil převzatý ze srdce zemřelého;
 • Bioprotézy zvířat: vepřové nebo bulbární.

Indikace pro náhradu aortální chlopně

 • mdloby;
 • těžká slabost a únava;
 • porušení kontrakce levé komory;
 • Prostřednictvím zúženého aortálního otvoru s kontrakcí komory prochází pouze 50% krve.

Výhody operace

 • přináší významné zlepšení v jakémkoli věku;
 • nízká úmrtnost během a po operaci;
 • v průběhu operace je možné současně odstranit nedostatky při operaci aorty;
 • eliminuje všechny projevy nemoci;
 • průměrná délka života po takové operaci je stejná jako u zdravých lidí.

Nevýhody operace

 • Období zotavení trvá 1 - 2 měsíce;
 • Bioprotézy se opotřebovávají, jsou dány lidem starším 60 let
 • Mechanická protéza zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin a vyžadují nepřetržité využívání chudokrevností - antikoagulancia.

Nakonec volba operace závisí na věku a obecném zdravotním stavu. Poslechněte doporučení lékaře a neoddávejte léčbu - pomůže vám to úplně zbavit se srdečních problémů.

Více Informací O Plavidlech