Arytmie

Nejběžnější poruchy v činnosti kardiovaskulárního systému jsou arytmie. Vznikají kvůli mnoha dalším poruchám v těle. Poruchy srdečního rytmu, a to je to, co se nazývá arytmie, často pozorovaný u jinak zdravých lidí, zatímco oni jsou téměř nepostřehnutelné, ale přesto vést k některým komplikacím.

Příčiny arytmií

Příčiny arytmií jsou velmi rozmanité, ale mohou být rozděleny do dvou velkých skupin: poruchy soustavy vedení srdce a primárních onemocnění, které přispívají k arytmii. Důvody arytmií jsou proto zvažovány v kontextu těchto skupin faktorů.

Poruchy vodivého systému srdce. Normální rytmus srdce zajišťuje řádný krevní oběh v těle, což umožňuje správné fungování všech orgánů a systémů. Tento rytmus zajišťuje vodivý systém srdce, který je tvořen ze sítě specializovaných uzlů. Každý takový uzel se skládá ze skupiny vysoce specializovaných buněk, které vytvářejí a provádějí elektrické impulsy podél specifických svazků a vláken. Právě tyto impulzy způsobují, že svaly atrií kontrahují, specifikují potřebnou frekvenci, synchronizaci a jednotnost své práce.

Hlavní uzel vedení systému srdce je umístěn v horní části pravého atria. Říká se tomu sinusový uzel nebo uzel Kis-Flak. Řídí srdeční kontrakce v závislosti na aktivitě osoby, denním čase a nervovém vzrušení. Impulsy vznikající v sinusovém uzlu procházejí předsíním a způsobují jejich kontrakci k atrioventrikulárnímu uzlu. Tyto stránky jsou volány atrioventrikulární uzel a nachází se na okraji síní a komor. V případě potřeby může také vytvářet impulsy, avšak při normálním provozu vodivého systému tento uzel zpomaluje impulsy, dokud nedosáhne kontraktů předních a přesahuje krev do komor. Pak je předává na vodivé tkáně, nazvaný jeho svazek dále do komor, což způsobuje jejich kontrakci. Jeho svazek je rozdělen na dvě větve sestávající z vláken Purkinje, které vedou každý do své komory a zajišťují synchronizaci své práce. Po kontrakci se srdce opírá a cyklus se opět opakuje.

Rhythm v rozsahu 60-80 tepů za minutu je volán Sinusový rytmus a to je normální práce srdce a vodivého systému. Jakýkoliv jiný rytmus, který se liší od běžného počtu úderů, se nazývá - arytmie. To může nastat v případě, že jsou impulsy narušeny v jednom uzlu nebo rušením vedení v kterémkoli místě. Srdcové selhání se vyskytuje u 17% poruch rytmu, ale ochranná funkce vodivého systému často funguje a srdce nastavuje další uzel.

Nemoci, které přispívají k arytmii. Často se vyskytují arytmie způsobená poruchami v lidském těle nebo onemocněními, které tyto poruchy vyvolávají. Zvýšení hladiny adrenalinu v krvi, slinivka hormon nebo pokles hladiny cukru v krvi může přispět k srdečních arytmií. Porušení rovnováhy vody a soli, vyznačující se tím, změny hladin draslíku, sodíku, vápníku a hořčíku je acidobazická rovnováha při změně úrovně kyslíku a oxidu uhličitého v krvi, i vyvolat onemocnění.

Arytmie se vyskytuje u onemocnění kardiovaskulárního systému - ateroskleróza, srdeční selhání, srdeční vady. Způsob života také přispívá k narušení rytmu srdce. Arytmie se stává důsledkem intoxikace s alkoholem, kouřením, užíváním drog, častými a bezvýznamnými léky. Druhý faktor je často pozorován u osob, které se zabývají sebekonorací a zvláště autodiagnostikou onemocnění.

Variance a příznaky arytmie

Doposud lék rozlišuje několik tuctu arytmií, které jsou doprovázeny téměř identickými projevy. Ale téměř vždy příznaky arytmie jsou snížení nebo zvýšení rytmu srdečních tepů, jejich nepravidelnosti. Existuje několik skupin arytmií, v závislosti na porušení srdce. Jedná se o porušení automatismu, poruchy excitability, vodivosti a smíšené skupiny.

Poruchy rytmu mohou být dva druhy: bradykardie, a zrychlení - tachykardie. V prvním případě existují takové příznaky arytmie jako obecná slabost, závratě, dušnost, tma v očích, rychlá únava, stav blízký ztrátě vědomí nebo krátkou ztrátu vědomí. Při tachykardii jsou pocity palpitace, dýchavičnost, celková slabost, rychlá únava. Některé typy tachykardie vedou k klinické smrti, takže při manifestaci takových příznaků musíte být velmi opatrní.

Sinusová tachykardie - Zvýšení srdeční frekvence z 90 na 150-180 tepů za minutu. Zvýšení je způsobeno zvýšením automatismu sinusového uzlu, při kterém dochází k impulsům s větší frekvencí. U zdravých lidí to často souvisí s fyzickou námahou, emočním stresem, užíváním některých léků, kofeinem, alkoholem, nikotinem. Normální je považováno za dočasné zvýšení anémie, horečky, arteriální hypotenze a dalších onemocnění. V případě trvalého zvýšení srdeční frekvence nad 100 úderů za minutu, bez ohledu na stav bdělosti a odpočinku po dobu tří měsíců, je považován za onemocnění. Při diagnostice EKG se pozoruje pouze zvýšení rytmu a neexistují žádné další abnormality.

Nejčastěji se tato nemoc vyskytuje u mladých žen. Předpokládá se, že onemocnění přispívá ke zvýšení tónu sympatického nervového systému. Léčba arytmie v tomto případě je primárně zaměřena na odstranění příčiny tachykardie. Pokud se to týká neurocirkulační dystonie, předepisují sedativa, beta-blokátory. V případě srdečního selhání se používají srdeční glykosidy.

Sinusová bradykardie - pokles srdeční frekvence pod 60 úderů za minutu. Svojí povahou toto snížení není patologie, často se vyskytuje u zdravých lidí, zvláště dobře vyškolených fyzicky. Ale v případě, že takové příznaky arytmie jako závratě, dušnost, ztmavnutí v očích, ztráta vědomí je považována za onemocnění.

Může se vyskytnout výskyt bradykardie infarkt myokardu, zvýšený intrakraniální tlak, hypotyreóza, virové nemoci. Primární příčinou je primární léze sinusového uzlu v důsledku zvýšeného tónu parasympatického nervového systému. Léčba arytmie je v tomto případě lékařsky podávána po jmenování atropin, isoprotenol a elektrokardiostimulace. Při absenci klinických projevů snížení srdečního rytmu nevyžaduje léčbu.

Sinusová arytmie - rytmus srdečního tepu, ve kterém střídají období častých a častých období. Nejčastější výskyt respirační arytmie, při níž je frekvence zvýšena vdechováním a snížením výdechu. Nemoc je způsobena nerovnoměrným vzhledu pulsu, která je spojena s výkyvy v vagální tónu, jakož i změny krevního náplně srdce při dýchání. Často se vyskytuje jako souběžné onemocnění s neurocirkulační dystonií a různými infekčními onemocněními.

Při diagnostice EKG se zaznamenává pouze periodické zkrácení a prodloužení intervalů R-R, jejichž frekvence se vztahuje k fázi respirace. Všechny ostatní indikátory jsou normální, protože pulsní průchod v kabelovém systému není narušen.

Syndrom slabosti sinusového uzlu je způsoben oslabením nebo ukončením sinusového uzlu. Může se vyskytnout v důsledku ischémie uzliny, kardiosklerózy, myokarditidy, kardiomyopatie, infiltračního poškození myokardu. V některých případech může být syndrom vrozeným znakem vodivého systému.

V případě ukončení funkce sinus obsahuje ochranný Převodní systém, a dodává impulsy atrioventrikulárního uzlu. S tímto rytmus srdce převodního systému se zpomalí, ale sinusového uzlu nefunkční je velmi vzácné, obvykle pracuje s dlouhými intervaly. Během aktivace, nadřízený uzel, AV uzel není přestane dodávat impulsy a existuje významný zrychlení srdečního rytmu. Charakteristickým rysem onemocnění je krátká potopení srdce, že mnoho pacientů nejsou doprovázeny nepříjemných pocitů, sinus bloku, které mají stejné vlastnosti, je forma tohoto syndromu. V takovém díle srdce může vykazovat známky nedostatečné prokrvení mozku, srdečního selhání.

Při této nemoci se často kombinuje sinusová bradykardie paroxyzmy tachystolických a ektopických arytmií. Může se projevit fibrilační arytmie, kdy atrioventrikulární uzel funguje. V některých případech pacienti nepotřebují léčbu. Elektrokardiostimulace se provádí pouze se známkami poškození krevního zásobení orgánů důležitých pro život. Pacienti jsou kontraindikováni u léků užívaných k tachykardii a bradykardii, protože s častými změnami v rytmu mohou zvýšit složky syndromu. Hlavní léčba je zaměřena na odstranění příčin nemoci.

Poruchy excitability. Jedním z nejběžnějších typů arytmie je extrasystol. Jedná se o předčasné kontrakce srdce, když je puls mimo uzel sinusu. Extrasystoly nebo předčasné kontrakce se mohou vyskytnout jak u pacientů, tak u zdravých lidí. Pravidlem je výskyt až 200 na ventrikulární a 200 ventrikulární extrasystoly denně. Nejčastěji se vyskytuje pod vlivem stresu, přepracování, konzumace kofeinu, alkoholu a tabáku. Ve skutečnosti takové snížení je zcela bezpečné. Ale u pacientů s organickým poškozením srdce mohou vést k komplikacím.

Extrasystolie může být považována za syndrom v plicích, fokální formy myokarditidy. Děkuji síň, atrioventrikulární, ventrikulární Extrasystoly, v závislosti na impulsech způsobujících kontrakci. Zdroj impulzu může být několik nebo jeden tak odlišuje monotopové a polytopické extrasystoly. Na frekvenci oddělené jednotlivé extrasystoly na 5 za minutu, množné číslo - více než 5 za minutu, pár a skupina. Léčba extrasystoly s organickými srdečními lézemi se neprovádí s antiarytmiky, protože po ukončení jejich příjmu se syndrom vrací. Současně došlo k téměř trojnásobnému zvýšení úmrtnosti. Beta-blokátory v léčbě také způsobují život ohrožující komplikace a nefungují. Léčba by měla směřovat k eliminaci onemocnění, které způsobilo extrasystol.

Paroxysmální tachykardie Je ostrým útokem rychlého srdečního tepu s frekvencí rytmu 130 až 200 úderů za minutu. Záchvaty mohou trvat několik sekund až několik dní. Existuje onemocnění způsobené výskytem ohniska excitace, které může být jakýkoli úsek vodivého systému, jeho buňky vytvářejí impulsy s vysokou frekvencí.

Děkuji síň a ventrikulární paroxyzmální tachykardii, v závislosti na umístění místa generujícího impulsy. Fibrilace paroxysmální tachykardie dochází v důsledku nedostatku kyslíku přechodné srdce, endokrinní poruchy, množství elektrolytů v krvi. Zdrojem impulzů je atrioventrikulární uzel. Symptomy arytmie v tomto případě spočívají v častém palpitaci, nepříjemných pocitů v hrudi, které mohou způsobit dušnost a bolest v srdci. V některých případech může být útok způsoben porušením autonomního nervového systému. V tomto případě se zvyšuje krevní tlak, zimnice, pocit nedostatku vzduchu, hrudka v hrdla, hojný a časté močení po útoku. Na běžném kardiogramu jsou takové útoky téměř nepostřehnutelné kvůli jejich krátkému trvání.

Komorové tachykardie se vyskytuje v důsledku akutních a chronických forem ischemické choroby srdeční, trochu méně kardiomyopatie, srdeční choroby, zánětlivého onemocnění srdečního svalu. Při 2% pacientů pochází z předávkování nebo dlouhodobém používání srdečních glykosidů. Impulsy se objevují v komorách nebo interventrikulárním přepážce. Onemocnění může být nebezpečné, protože prochází fibrilací komor. To snižuje ne všechny ventrikulární sval, a to pouze jednotlivá vlákna v chaotickém rytmu. S tímto rytmem srdce není schopen plnit svou funkci, protože tam nejsou žádné fáze systoly a diastoly.

Léčba paroxyzmální tachykardie ventrikulární formy se provádí s léčivem lipokain. Přiřazení mu intramuskulárně a intravenózně, v případě, že účinek není dosažen, je nahrazen novokainamidohm, rhythmelin, cordaron. Pokud se poprvé objevil onemocnění, byl zvolen arytmický přípravek pod kontrolou Holterova sledování. V atriální formě závisí léčba na onemocnění, které způsobilo arytmii.

Poruchy vodivosti. Zvýší se vodivost impulsů Syndrom Wolff-Parkinson-White, nebo syndrom WPW. Je charakterizována náhlou tachykardií v důsledku přítomnosti dalších cest ve svalech srdce. Nejčastěji je syndrom vrozená srdeční choroba. Při útocích na pacienta výrazně snižuje arteriální tlak, dochází k závratí, lahodnost, ztráta vědomí je možná.

Léčba syndromu WPW se provádí pomocí endovaskulární rentgenová operace. Prostřednictvím speciálního vybavení jsou zničeny další vodivé cesty, které vedou k úplnému zotavení pacienta. Hospitalizace po takovém zásahu je spíše krátkodobá jen 3 dny. Ale zacházení závisí na kvalitě vybavení a profesionalitě personálu, existuje jen málo takových institucí.

Sinoaurická blokáda - poškození impulsu od sinusového uzlu k atriu, při kterém dochází k pauze srdce. Onemocnění je vzácné, vyskytuje se v důsledku zvýšeného tónu vagus nervu nebo porážky v sineauuric oblasti atria. To lze pozorovat u pacientů s organickými změnami v myokardu atria, ale někdy se vyskytuje u zdravých lidí. Existují tři stupně nemoci. Prvním stupněm je zpomalení přechodu impulsu z uzlu na síň, druhé blokování určitých impulzů a třetí stupeň úplné zablokování impulzů.

Příčiny sinusového bloku může být onemocnění, jako je ateroskleróza pravé věnčité tepny, zánětlivých a sklerotických změn v pravé síni, myokarditida. Když se tyto odchylky mohou nastat blokádu na přímé příčiny, když je impuls není generován v sinusovém uzlu, nebo jeho nedostatečnou pevností fibrilace depolarizaci, bude puls se zablokuje.

Příznaky arytmie se projevují blokádou druhého stupně, jedná se o pocity nesrovnalostí v práci srdce, pocit nedostatku vzduchu, slabost, závratě. Při třetím stupni blokády nebo při několika kapech rytmu v řadě dochází k nahrazení rytmu.

Sinoaurická blokáda je jednou z nebezpečných forem slabosti sinusového uzlu. Může vést k cerebrální ischemii Syndrom Morgan-Eden-Stokes. V přítomnosti přetrvávající bradykardie se injekce atropinu podává subkutánně, kordiamin, efedrin, idrina, novorina, steroidní hormony.

Atrial blokáda síní - porušení průchodu pulzu v atriu vzniká ze stejných důvodů jako sinoaurický. Také tam jsou tři stupně: první je charakterizována zpomalením druhý - pravidelně se vyskytující pulzní blokování vedení k levé síni, třetí liší kompletní blokování pulsu a síňového disociaci.

Atrioventrikulární blok - porucha atrioventrikulární vedení uzlu, přičemž zpožděný impuls z atria ke komorám. Existují tři stupně blokády, zatímco druhý stupeň se dělí na dva podtypy. Umělá AB blokáda je zvažována samostatně. V I. stupně tep zpomaluje průchod, stejně jako v jiných blokády prvního stupně. Vyskytne-li se druhý stupeň zpomalení s částečnou blokovacího impulsu, který se vyznačuje tím, ztráty tepové frekvence. AV blokáda typu Mobitsa typu I je pozorována u sportovců s příjmem srdečních glykosidů, adrenoblockerů, antagonistů vápníku, klonidin, Propafenon, at revmatismus, s myokarditidou. AB blokáda typu Mobica II je pozorována na pozadí organického poškození srdce. Symptomy arytmie jsou charakterizovány Morgane-Adams-Stokesovými záchvaty, stejně jako stejné příznaky jako sinusová bradykardie. Ve třetím stupni dochází k úplnému zablokování impulzů, při kterých se atria a komory uzavírají nezávisle.

Jediná léčba arytmií s atrioventrikulárními blokádami je chirurgická. Proveďte implantaci permanentního kardiostimulátoru, který obnovuje normální rytmus srdečních tepů. Indikace pro operaci jsou projevy bradykardie - dušnost, závratě, mdloby, a pauza srdeční nebo srdeční frekvence nižší než 40 tepů za minutu.

Blokáda větev svazku větví toto je porušení supraventrikulárních impulzů podél jedné nebo obou nohou, lokalizované jak v nohách, tak ve větvích. Při úplném nebo částečném zablokování jedné z nohou působí budící impuls na obě komory přes intaktní nohu. V tomto případě existuje rozdělení zvuků srdce. Kompletní blokáda obou nohou vede k blokování srdce.

Onemocnění, způsobené fibrotickými procesy, které jsou spojeny s koronarosklerózou, omezuje myokarditidu, což je spojeno s ohniskovou infekcí. Blokáda levé nohy se objevuje u aortálních defektů a arteriální hypertenze a v pravé s poruchami vrozeného a mitrálního srdce.

Smíšená skupina arytmií. Do této skupiny patří arytmie poruchy rytmu, které mají příznaky a klinické projevy jiných poruch.

Nejběžnější forma supraventrikulární arytmie - fibrilace síní. Častěji se tato porucha nazývá - fibrilace síní. Charakteristická chaotická síňová kontrakce s frekvencí 400-600 za minutu, bez koordinace s komorami. Vzhledem k tomu, že AV uzel je schopen vysílat pouze 140-200 impulzů za minutu, dochází k nepravidelné kontrakci komor, podobně jako blikání. Síňový uzel ztrácí svou schopnost řídit frekvenci a synchronizaci impulzů.

Porušení zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, což může být příčinou mrtvice. Přechod paroxysmální formy arytmie do stálé formy vede ke vzniku srdečního selhání. Projevený fibrilace síní, náhlé bušení srdce, pocit narušení v srdci, celková slabost, dušnost, bolesti na hrudi a panické pocitu strachu. Útoky se mohou provádět bez léků a během několika sekund nebo minut, ale často mohou trvat dostatečně dlouho a vyžadovat lékařskou pomoc.

Porucha se rozvíjí s elektrickými a strukturálními změnami v atriu, které se často vyskytují s věkem. Vývoj arytmie vyvolává organické srdeční onemocnění, přenášené operace na otevřené srdce, onemocnění štítné žlázy, arteriální hypertenzi, stejně jako zneužívání alkoholu.

Porucha může být útočná nebo trvalá. Útoky jsou zastaveny pomocí léků nebo elektrických metod regulace rytmu. S konstantní formou onemocnění je vyžadován konstantní příjem léků. Kromě farmakoterapie se také používá radikální léčba. Skládá se z radiofrekvenční izolace plicních žil. Účinnost této metody je 50-70%, ale vzhledem k její složitosti a vysokým nákladům jsou operace extrémně vzácné. Také může být proveden umělý atrioventrikulární blok třetího stupně, po němž je implantován trvalý kardiostimulátor. Taková metoda nevylučuje samotné porušení, ale je pro něho necitlivá.

Diagnostika arytmie

První diagnóza srdečních arytmií je jejich první klinické projevy. Symptomy arytmie nejsou podobné projevům jiných onemocnění, pokud se vyskytnou, měl by být proveden elektrokardiogram. Ale diagnózu lze potvrdit při registraci kardiogramu pouze v případě, že arytmie má konstantní nebo stabilní charakter. V případě podezření na paroxysmální arytmii je elektrokardiogram registrován 24 hodin denně. Tato metoda diagnózy se nazývá Holter monitoring. Skládá se z neustálého zaznamenávání srdečního rytmu pomocí senzorů připojených k kompaktnímu přístroji. Někdy v denním režimu není možné porušení opravit.

Pokud neplatí EKG, monitorování Holterem neopravňuje tuto chorobu, provádí se komplexnější diagnostika arytmie, při níž se určují faktory, které ji způsobují. To umožňuje určit mechanismus jejího výskytu. Takové studie zahrnují transesofageální stimulace srdce. Tento způsob se používá v případech, kdy existuje podezření syndromu nemocný sinus, objasnit diagnózu a určí nejvhodnější preventivní léčbu, s podezřením na WPW syndromem, latentní koronární nedostatečnosti, není-li diagnózu ischemické choroby srdeční jinými metodami. Výzkum spočívá v uložení rytmu pomocí specializované elektrody, která se vstřikuje jako obyčejná sonda a fixuje se v jícnu.

Také pro arytmii naklonění. Umožňuje určit příčinu synkopy. Při provádění testu pacienta z horizontální polohy jsou vedeny do svislé, s různou intenzitou, intenzitou. Zkouška vyvolává stav bezvědomí a sledování srdeční frekvence a krevního tlaku během vyšetření umožňuje určit příčinu ztráty vědomí.

Intracardiální (invazivní) elektrofyziologická studie se považuje za nejúčinnější studii elektrofyziologických vlastností srdce a vodivého systému. Tato diagnóza arytmie se používá k objasnění lokalizace atrioventrikulární blokády, povahy tachykardií a dalších abnormalit. Tato studie je velmi důležitá při výběru chirurgické léčby a implantabilních kardiostimulátorů. V některých případech se intrakardiální elektrofyziologický výzkum používá k potlačení závažných arytmií.

Zkouška se provádí pouze ve speciálně vybavených laboratořích, protože tato metoda je poměrně riziková. Pro jeho chování je propíchnut hlavní žilní rameno nebo femorální žíla. Pod rentgenovou kontrolou se pravé katétry injektují katétrovými elektrodami a provede se test.

Komplikace arytmie

Některé typy arytmií jsou doprovázeny akutním nebo chronickým srdečním selháním, u kterého dochází k prudkému poklesu krevního tlaku, plicnímu edému. To je ventrikulární tachykardie, fibrilační arytmie, síňový flutter. Kompletní blokáda AV a ventrikulární fibrilace vedou k zástavě srdce a ke klinické smrti.

Náhlá srdeční smrt - přirozená smrt způsobená patologií srdce. Předchází to akutní symptomy srdečního onemocnění, ztráta vědomí po dobu jedné hodiny. Ale čas smrti je nečekaný.

U 83% případů náhlé srdeční smrti jsou spojeny s ischemickou chorobou srdce a infarktem myokardu. Ovlivňuje vývoj komplikací a následně vede ke smrtelnému výsledku fibrilace komor, komorové tachykardie, onemocnění koronární arterie.

Prevence a léčba arytmie

Aby se zabránilo náhlé srdeční smrti, je léčba nebo zástava arytmií nasměrována. Pro tento účel je předepsána antiarytmická léčba, ablace srdečních cest, implantace kardiostimulátorů. Prakticky každý léčba zaměřena na prevenci arytmie jeho opětovného výskytu a eliminace souvisejících chorob, které nejčastěji jsou příčiny arytmií. K dnešnímu dni existuje pouze jeden spolehlivý způsob, jak eliminovat život ohrožující arytmie. Tato terapie s implantabilní kardio-defibrilátory, účinnost této metody je 99%, což snižuje úmrtnost od ischemické choroby srdeční a po infarktu myokardu. Navíc tato terapie umožňuje pacientům žít plný život bez omezení jejich fyzických schopností.

Arytmie srdce - co to je a jak se s ním zacházet?

Srdeční arytmie - poruchy frekvence, rytmu a pořadí kontrakcí srdce. Mohou se objevit se strukturálními změnami v systému vedení v onemocněních srdce a (nebo) pod vlivem vegetativní, endokrinní, elektrolytové a jiné metabolické poruchy s intoxikací a některými léčivými účinky.

Často, i při výrazných strukturálních změnách myokardu, je arytmie způsobena částečně nebo hlavně metabolickými poruchami.

Srdeční arytmie co je to a jak se s ním zacházet? Obvykle se srdce koná v pravidelných intervalech s frekvencí 60-90 úderů za minutu. V souladu s potřebami těla může buď zpomalit svou práci, nebo urychlit počet řezů během jedné minuty. Podle WHO je arytmie jakýkoli rytmus srdeční aktivity, který se liší od obvyklého sínusového rytmu.

Příčiny

Proč vzniká arytmie a co to je? Příčiny arytmie mohou být funkční poruchy nervové regulace nebo anatomické změny. Často jsou poruchy srdečního rytmu příznakem onemocnění.

Mezi patologie kardiovaskulárního systému jsou následující stavy doprovázeny arytmií:

 • ischemická srdeční choroba způsobená změnami struktury myokardu a expanzí dutin;
 • myokarditida způsobená porušením elektrické stability srdce;
 • srdeční vady způsobené zvýšeným stresem na svalových buňkách;
 • úrazy a chirurgické zákroky na srdci vedou k přímému poškození cest.

Mezi hlavní triggery vývoje arytmie patří:

 • závislost na energetických nápojích a kofeinu;
 • nepřiměřená konzumace alkoholu a kouření;
 • stresové a depresivní stavy;
 • nadměrná fyzická námaha;
 • poruchy metabolických procesů;
 • takové srdeční patologie jako je svědění, ischemické onemocnění, myokarditida, hypertenze a další stavy;
 • poruchy štítné žlázy;
 • infekčních procesů a houbových infekcí;
 • stavy v menopauze;
 • nemoci mozku.

Idiopatická arytmie se nazývá stav, kdy se po komplexním vyšetření pacienta příčiny nezmění.

Klasifikace

V závislosti na srdeční frekvenci se rozlišují následující typy arytmie:

 1. Sinusová tachykardie. Vedoucím při vytváření elektrických impulzů v myokardu je sinusový uzel. U sinusové tachykardie srdeční frekvence přesahuje 90 úderů za minutu. Cítí to jako tlukot srdce.
 2. Sinusová arytmie. Jedná se o abnormální střídání srdečních tepů. Tento typ arytmie se obvykle vyskytuje u dětí a dospívajících. Může být funkční a souvisí s dýcháním. Při inhalaci se srdeční kontrakce stávají častějšími a když vydechujete, stávají se méně častými.
 3. Sinusová bradykardie. Je charakterizován poklesem srdeční frekvence na 55 úderů za minutu nebo méně. To může být pozorováno u zdravých, fyzicky vyškolených osob, ve snu.
 4. Paroxysmální fibrilace síní. V tomto případě mluví o velmi rychlém srdečním rytmu se správným rytmem. Frekvence kontrakcí během útoku dosahuje 240 úderů za minutu, způsobuje presynkopu, zvýšené pocení, bledost a slabost. Důvodem tohoto stavu spočívá ve vzhledu dodatečných impulsů v síních, což má za následek značně snížené doby odpočinku srdečního svalu.
 5. Paroxysmální tachykardie. To je správný, ale častý rytmus práce srdce. Srdeční frekvence se v tomto případě pohybuje od 140 do 240 úderů za minutu. Začíná a zmizí náhle.
 6. Extracosyst. Jedná se o předčasné (mimořádné) kontrakci srdečního svalu. Senzace v této formě arytmií mohou být buď zesíleným tlakem v oblasti srdce, nebo jako vyblednutí.

V závislosti na závažnosti průběhu a závažnosti příznaků srdeční arytmie se stanoví režim léčby.

Symptomy srdeční arytmie

V případě srdeční arytmie Symptomy se může široce měnit a závisí na frekvenci a rytmus srdce kontrakcí, jejich účinek na intrakardiální, cerebrální, renální hemodynamiky a funkci levé komory.

Mezi hlavní příznaky arytmie patří srdeční tep nebo pocit narušení, který se v srdci ztrácí. Průběh arytmií může být doprovázen udušením, angínou, závratě, slabostí, mdlobou, rozvojem kardiogenního šoku.

Symptomatická, v závislosti na formě arytmie:

 1. Časté, nepravidelné srdeční tepny jsou zaznamenány s fibrilací síní.
 2. Znížení srdeční činnosti a nepohodlí v oblasti srdce - se sinusovou arytmií.
 3. S extrasystolemi se pacienti stěžují na pocity vyblednutí, šoků a nesrovnalostí v práci srdce.
 4. Palpitace srdce jsou obvykle spojeny se sinusovou tachykardií.
 5. Paroxysmální tachykardie je charakterizována náhlým vývojem a zastavením palpitací na 140-220 um. v min.
 6. Útoky závratě a mdloby - se sinusovou bradykardií nebo syndromem slabosti sinusového uzlu.

Existují takzvané "mute" arytmie, které se nevykazují klinicky. Obvykle jsou detekovány fyzikálním vyšetřením nebo elektrokardiografií.

Arytmie v těhotenství

Prognóza těhotenství a nastávajících porodů závisí na tom, jak srdce ženy reaguje na očekávané události. Nicméně nesmíme zapomínat, že samotné těhotenství, jako ne zcela normálním stavu, může způsobit poruchy rytmu srdce a dát arytmii. Například výskyt extrasystola nebo paroxysmální tachykardie v těhotenství je obecně žádný náznak organické léze myokardu, a tam je přibližně 19 až 20% těhotných žen. A je-li to vše spojit pozdní toxikózu, pak ze srdce a čekat na druhý nemusí, arytmie zvýšit.

Neexistuje žádné zvláštní nebezpečí pro zdraví ženy takový druh arytmie, jako úplná nebo neúplná atrioventrikulární blokáda. Kromě toho, těhotenství podporuje časté ventrikulární rytmus a opatření jsou přijímána pouze v případě kapek srdečního tepu nebo nižší než 35 tepů za minutu (při porodu - kleští). Ale s organickým onemocněním srdce u žen léčených zvýšenou pozornost, protože výskyt fibrilace síní v této situaci je kontraindikací k zachování těhotenství. Navíc si volba způsobu dodání před termínem vyžaduje také zvláštní péči. Zdá se, že takový úsporný, v ostatních případech císařský řez u takových pacientů může ohrozit tromboembolismus v systému plicní arterie (PE).

Samozřejmě, že nikdo nemůže zakázat těhotenství, takže ženy se srdeční patologií vědomě riskují, poháněné touhou požívat - stát se matkou. Pokud se však těhotenství již stalo, musí být přísně dodržovány předpisy a doporučení lékaře: sledovat režim práce a odpočinku, přijímat potřebné léky a v případě potřeby být hospitalizován pod dohledem lékařů. Narození těchto žen se zpravidla uskutečňuje na specializované klinice, kde může žena v případě nepředvídatelných okolností kdykoliv dostat záchrannou lékařskou péči (s ohledem na srdeční patologii).

Diagnostika

Pokud jsou detekovány příznaky arytmie, lékař předepíše kompletní vyšetření srdce a cév k určení příčiny poruchy. Primární metody diagnostiky jsou poslouchání srdce a EKG.

Pokud abnormality nemá trvalý charakter pomocí Holter monitoring - registrace praní srdeční rytmus pomocí speciálních senzorů (provádí v nemocnici). V některých případech pasivní výzkum nestačí. Pak lékaři indukují arytmii umělým způsobem. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik standardních testů. Zde jsou:

 • fyzické zatížení;
 • mapování;
 • elektrofyziologická studie;
 • test pomocí šikmé tabulky.

Léčba srdeční arytmie

V případě výběru léčby diagnostikovanou srdeční arytmie se provádí s ohledem na příčinu, srdeční arytmie, a celkový stav pacienta. Někdy k obnovení normálního fungování srdce stačí provést lékařskou korekci základní nemoci. V ostatních případech může pacient vyžadovat lékařskou nebo chirurgickou léčbu, která musí být nezbytně prováděna pod soustavným dohledem EKG.

Drogy užívané v léčbě arytmií:

 • blokátory kalciového kanálu - verapamil / diltiazem;
 • beta-blokátory - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
 • blokátory draslíkových kanálů - cordaron / sotohexal;
 • blokátory sodíkových kanálů - novokain / lidokain.

K chirurgickému zásahu dochází ke stadiím závažné degradaci svalové tkáně srdce. Mohou být přiřazeny následující postupy:

 • kardiostimulace;
 • implantace kardioverter-defibrilátoru;
 • katétrovou radiofrekvenční ablaci.

Léčba srdeční arytmie, zejména jejích komplexních forem, je zvládnuta pouze kardiologem. Použití výše uvedených léků může být založeno pouze na přísných indikacích, v závislosti na typu arytmie. Na začátku léčby by měl být léčivo vybráno pod dohledem lékaře av těžkých případech pouze v nemocničním prostředí. Vzhledem k diagnóze lékař zvolí farmakoterapii.

Lidové prostředky

Okamžitě zjistíme, že při diagnóze srdeční arytmie by národní prostředky měly být používány pouze jako doplněk k tradičním lékařským přípravkům, ale vůbec je neměnit. Ve skutečnosti bylinky urychlují proces zotavení, ale nemohou zcela vyléčit člověka. Z tohoto důvodu byste měli postupovat při výběru receptů, které se vám líbí.

 1. Nalijte 30 bobulí z hlohu se sklenicí vroucí vody a nechte směs na malém ohni po dobu 10-15 minut. Bujón se používá v čerstvé formě během stejných dnů během dne.
 2. Smíchejte jednu lahvičku alkoholové tinktury s valeriánem, hlohem a matkou. Dobře protřepeme směs a umístěte ji do chladničky po dobu 1-2 dnů. Lék se užívá 30 minut před jídlem 1 čajovou lžičku.
 3. Vařte sklenici vody do smaltované hrnce a poté přidávejte 4 g Adonis trávy. Směs ochlaďte po dobu 4-5 minut na nízké teplotě, pak ochlaďte a hrnce položte na teplé a suché místo po dobu 20-30 minut. Filtrovaný vývar se uchovává v chladničce, po dobu 1 lžíce lžíce třikrát denně.
 4. Nakrájejte 0,5 kg citronů a nalijte je čerstvým medem, přidáním směsi 20 jader, které byly získány ze semen meruněk. Důkladně promíchejte vzorec a vezměte 1 polévkovou lžíci ráno a večer.

Důsledky

Průběh jakékoliv arytmie může být komplikován fibrilací a chvěním komor, což je ekvivalentní k zastavení krevního oběhu a vede ke smrti pacienta. Již v prvních několika sekundách závratě, slabosti, pak - ztrátě vědomí, nedobrovolným močením a křečemi. Krevní tlak a puls nejsou stanoveny, zastaví se dýchání, žíly se zvětší - nastane stav klinické smrti.

U pacientů s chronickým srdečním selháním (angína, mitrální stenóza), během záchvaty tachyarytmií a tam je dušnost mohou vyvinout plicní edém.

Po dokončení atrioventrikulární blok nebo asystolii může vyvinout synkopu (napadá Morgagni-Ademsa-Stokesovy epizody jsou charakterizovány ztrátou vědomí), způsobené prudkým snížením srdečního výkonu a snižují krevní tlak a průtok krve mozkem.

Tromboembolická nerovnováha s fibrilací síní v každém šestém případě vede k mozkové mrtvici.

Prevence

Dokonce i když víte jaký druh onemocnění, pak jakákoli rada, jak léčit arytmii, bude zbytečná, pokud se nebudete držet jednoduchých pravidel prevence doma:

 1. Ranní cvičení nebo atletika.
 2. Monitorujte hladinu cukru v krvi a krevní tlak
 3. Odmítněte všechny špatné návyky.
 4. Udržujte váhu v normálních mezích.
 5. Chcete-li vést maximálně klidný, dokonce i životní styl, musíte být minimálně vystaveni nadměrným emocím, stresům a namáhání.
 6. Správná strava sestávající výhradně z přírodních produktů.

Pokud se objeví první známky arytmie, neměli byste čekat, až se objeví vážnější příznaky, okamžitě kontaktujte lékaře, pak riziko komplikací a zvýšení tělesné hmotnosti bude mnohem nižší.

Předpověď počasí

V prognostickém plánu jsou arytmie extrémně dvojznačná. Některé z nich (supraventrikulární extrasystoly, vzácné ventrikulární extrasystoly), které nejsou spojené s organickou patologií srdce, nepředstavují ohrožení zdraví a života. Fibrilace síní, naopak, může způsobit život ohrožující komplikace: ischemická mrtvice, závažné srdeční selhání.

Nejzávažnější arytmie se třepou a ventrikulární fibrilace: představují okamžitou hrozbu pro život a vyžadují resuscitaci.

Arytmie: klasifikace, příčiny, příznaky, diagnóza a léčba

Pokud frekvence a pravidelnost srdeční frekvence neodpovídá obecně uznávaným normám, může vám být diagnostikována srdeční arytmie. Ve skutečnosti jde o organickou lézi, která je důsledkem intoxikace, funkční poruchy nervového systému nebo porušení rovnováhy vody a soli.

Je srdeční arytmie nebezpečná a jak ji lze zvládnout? Musíme studovat příčiny, symptomy a metody léčby této nemoci.

Klasifikace patologie

Před diskusí o podstatě patologie je nutné studovat její odrůdy. Existuje několik skupin faktorů, které vedou naše tělo do stavu arytmie. Každý typ této nemoci má své vlastní symptomy. Základem onemocnění může být nerovnováha vápníku a hořčíku, průmyslové a bakteriální předpoklady, špatné návyky (nikotin, alkohol), nedostatek kyslíku.

Normální srdeční rytmus.

Porážka endokrinních orgánů v budoucnosti může ovlivnit činnost srdečního svalu. Nežádoucí účinky z řady léků mohou také způsobit onemocnění. Typy arytmie jsou založeny na porušení některých funkcí srdce. Existují čtyři typy tohoto onemocnění:

Sinusová bradykardie

Vzácný srdeční rytmus je jedním z klíčových příznaků sinusové bradykardie. Tato patologie ovlivňuje sinusový uzel, který slouží jako induktor elektrických impulzů. Srdeční frekvence klesá na 50 až 30 úderů za minutu. Patologie je poměrně nebezpečná - často se vyskytuje u externě "zdravých" lidí, kteří podstupují plánovanou lékařskou prohlídku.

Příčiny jsou různé, ale většina z nich spočívá v oblasti vrozených genetických abnormalit (snížený uzlový automatismus).

Rizikovou skupinou jsou profesionální sportovci. Stále trénink mění jejich krevní oběh a energetický metabolismus. Důvody pro změnu rytmu jsou však velmi rozmanité. Seznamujeme je:

 • hladovění;
 • nerovnováha nervového systému (vegetativní oddělení);
 • podchlazování;
 • nikotin a intoxikace olovem;
 • infekční onemocnění (břišní tyfus, žloutenka, meningitida);
 • zvýšený intrakraniální tlak v nádorech a edém mozku;
 • následky užívání určitých léků (digitalis, beta-blokátory, verapamil, chinidin);
 • sklerotické změny myokardu;
 • dysfunkce štítné žlázy.

Sinusová tachykardie

Srdcová frekvence se dramaticky zvyšuje a překračuje hranici 90 minut za minutu. Sínusový uzel nastavuje rytmus a tepová frekvence se zvyšuje na 160 úderů. Tento indikátor se postupně snižuje. Obvykle je rychlý rytmus důsledkem fyzické aktivity, je to normální. Patologie se projevuje v tom, že pacient trpí abnormálním srdečním tepem v klidu.

Sinusová tachykardie se nepovažuje za nezávislou chorobu. Patologie se vyvíjí na pozadí různých onemocnění a špatného způsobu života. Toto onemocnění je nebezpečné, protože narušené zásobování krví se odráží v různých systémech našeho těla. Uvádíme seznam hlavních příčin tachykardie:

 • vegetativní nerovnováha;
 • horečka;
 • anémie;
 • zneužívání čaje a kávy;
 • množství léků (antagonisté vápníkových kanálů, vazokonstrikční anti-chladné tablety);
 • hyperthyroidismus a feochromocytom;
 • srdeční selhání;
 • kardiomyopatie;
 • srdeční vady a plicní patologie.

Sinusová arytmie

Při sinusové arytmii pokračuje sinusový uzel vyvolávat impulsy, ale dává jim proměnnou frekvenci. Ztlumený srdeční rytmus je tvořen, který je charakterizován poruchami a frekvencí. Současně bude srdeční frekvence kolísat v normálním rozsahu - 60-90 úderů. U zdravých lidí je sinusová arytmie spojena s dýcháním - změnami srdeční frekvence při vdechování / vydechování.

Kdy může být potřeba léčba sinusových arytmií? Zjistěte, že "fatální tvář" sama o sobě nebude fungovat - musíte se na to obrátit na profesionálního kardiologa. Při psaní EKG se lékař zeptá pacienta, aby zadržel dech. V tomto případě zmizí respirační arytmie a zůstane pouze sinus. Patologická forma onemocnění je vzácná - je to známka onemocnění srdce.

Paroxysmální tachykardie

Srdeční kontrakce s tímto onemocněním se náhle zvyšují / zpomalují - útoky. Správný rytmus je udržován po dlouhou dobu, ale občas se vyskytují anomálie. Zdroj selhání může být lokalizován v různých oblastech srdce - to přímo ovlivňuje srdeční frekvenci.

Pulz dospělých je často zrychlen na 220 úderů, u dětí až 300. Délka paroxysmu je také odlišná - záchvaty procházejí za několik vteřin nebo se roztáhnou po celé hodiny.

Příčiny tachykardie jsou na začátku zaměření zvýšeného automatismu a patologického oběhu elektrického impulsu. Srdcem nemoci může být poškození myokardu - sklerotické, nekrotické, zánětlivé a dystrofické. Symptomy se mohou projevit jako nevolnost, závratě a slabost.

Zde jsou hlavní faktory ovlivňující klinický obraz:

 • stav kontrakčního myokardu;
 • srdeční frekvence;
 • doba trvání palpitace;
 • lokalizace ektopického řidiče;
 • trvání záchvatu.

Příčiny srdečního onemocnění při atriální fibrilaci

Neukázali jsme ještě jinou formu onemocnění - atriální fibrilaci, nazývanou také fibrilace síní. Atria se v tomto případě třesou a komory dostávají o 10-15 procent méně krve. Stav tachykardie, který již byl projednán, přichází. Pacient se plně naučí, co je srdeční arytmie - srdeční frekvence se zvyšuje na 180 úderů.

Nepravidelnost srdečních tepů může mít jiné formy. Impuls klesá na 30-60 úderů - lékaři potvrzují bradykardii. Tyto příznaky jsou plné použití kardiostimulátoru.

Uvádíme seznam hlavních příčin fibrilace síní:

 • hormonální poruchy (Hashimotova tyreoiditida, nodulární goiter);
 • srdeční selhání;
 • onemocnění srdce nebo jeho ventily;
 • zvýšený krevní tlak;
 • diabetes mellitus a souběžná obezita;
 • plicní onemocnění (bronchiální astma, bronchitida, tuberkulóza, chronická pneumonie);
 • nadměrné užívání alkoholu;
 • řada léků;
 • oblečení;
 • diuretiky.

Rizikové faktory

Příčiny všech forem patologie jsou celkem podobné. Většina z nich je výsledkem některých onemocnění, špatného životního stylu pacienta nebo je dědičná povaha. Při analýze zdrojů srdečního selhání získali lékaři hlavní rizikové faktory.

 • genetická predispozice;
 • vysoký krevní tlak;
 • choroba štítné žlázy;
 • poruchy elektrolytu;
 • diabetes mellitus;
 • použití stimulantů.

Většina z těchto faktorů jsme analyzovali výše. Poruchy elektrolytů mohou vést k podvýživě - v potravě musí být přítomny vápník, sodík, hořčík a draslík.

Zakázané psychostimulanty jsou především kofein a nikotin - kvůli nim se vyvinou extrasystoly. Následně může ventrikulární fibrilace způsobit náhlou srdeční smrt.

Jak rozpoznat arytmii - příznaky onemocnění

Symptomy tachykardie a bradykardie mají řadu menších rozdílů. Srdeční arytmie se nejprve rozvíjí v latentní podobě a nezobrazuje se. Následně jsou nalezeny symptomy, které indikují arteriální hypertenzi, srdeční ischémiu, mozkové nádory a patologii štítné žlázy. Zde jsou hlavní příznaky arytmie:

 • závratě;
 • obecná slabost;
 • dušnost;
 • rychlá únava;
 • ztmavnutí v očích;
 • hraniční stavy mozku (pacientovi se zdá, že se chystá ztratit vědomí).

Pokud máte prodlouženou ztrátu vědomí trvající zhruba 5-10 minut, můžete "oříznout" bradykardii. Takové mdloby nejsou vlastnictvím této formy arytmie. Příznaky tachykardie vypadají poněkud odlišně a nejprve vypadají jako všeobecná malátnost. Vypadají takto:

 • dušnost;
 • búšení srdce;
 • rychlá únava;
 • obecná slabost.

Metody diagnostických studií

Symptomy navrhované arytmie je třeba pečlivě zkontrolovat. K alarmujícím příznakům lze přičíst nejen rychlý srdeční tep, ale náhlé srdeční tepny, poklesy tlaku, slabost, střídající se s ospalostí.

Pokud jste zjistili výše uvedené příznaky, je načase navštívit lékaře a projít kompletní diagnózou. K tomu, aby se to řešilo, musí lékař kardiologa - nejprve začít vyšetřit štítnou žlázu a odhalit možné srdeční onemocnění.

Pro diagnostiku arytmie bylo vyvinuto mnoho metod. Elektrokardiogram je nezbytně zaznamenán - může být krátký a dlouhý. Někdy lékaři provokují arytmii, aby zaznamenali svědectví a přesněji identifikovali zdroj problému. Diagnostika je tedy rozdělena na pasivní a aktivní. Pasivní metody zahrnují:

 • Elektrokardiografie. Elektrody jsou připevněny k hrudníku pacienta, jeho paží a nohou. Délka fází kontrakce srdečního svalu se studuje, intervaly jsou fixní.
 • Echokardiografie. Zde se používá ultrazvukový senzor. Lékař obdrží obraz srdečních komor, sleduje pohyb ventilů a stěn a specifikuje jejich rozměry.
 • Denní sledování EKG. Tato diagnóza se také nazývá metoda Holtera. Pacient vždy nosí s sebou přenosný záznamník. K tomu dojde 24 hodin. Lékaři dostávají informace o srdečních kontrakcích ve stavu spánku, odpočinku a aktivitě.

V některých případech pasivní výzkum nestačí. Pak lékaři indukují arytmii umělým způsobem. Za tímto účelem bylo vyvinuto několik standardních testů. Zde jsou:

 • fyzické zatížení;
 • mapování;
 • elektrofyziologická studie;
 • test pomocí šikmé tabulky.

První pomoc

Arytmie útoky mohou pokračovat nezávisle a začít náhle. Stejně nepředvídatelný útok končí. Pokud má pacient první útok, okamžitě zavolejte sanitku. Často řidiči chodí pomalu, a tak stojí za to znepokojovat zdraví oběti. Proveďte toto:

 • uklidnit pacienta, potlačit projevy panice;
 • vytvořit pacienta klid - dát ho nebo sedět v pohodlné židli;
 • pokuste se změnit pozici těla oběti;
 • Někdy musíte vyvolat zvracený reflex - dělejte to dvěma prsty a dráždíte hrtan.

Dále to závisí na zdravotnickém personálu. Léky pro kardiologa srdeční arytmie budou jmenovat později - když bude pacient "vyčerpán" a provede předběžnou diagnózu.

Po zjištění příznaků arytmie se pokuste přerušit jakoukoli fyzickou aktivitu.

Přípustné užívání sedativ:

 • motherwort;
 • valerian;
 • Corvalol;
 • valocordin (v mezích 40-50 kapek);
 • elenium.

Komplex terapeutických a preventivních opatření

Uveďte jednoznačné doporučení ohledně toho, jaké tablety pomohou vypořádat se srdeční arytmií, je to nemožné. Toto onemocnění se vyvíjí na pozadí různých poruch srdečního svalu (organické a funkční). Například změny v automatismu vedou k sinusové tachykardii, arytmii nebo bradykardii. Pokud existují chronické / akutní srdeční patologie, měly by být naléhavě léčeny.

Pokud je zjištěna specifická forma arytmie, je předepsána sekundární prevence. Tento typ léčby se neprovádí s bradykardií. Ale při tachykardii je třeba pít léky. Budete předepsáni antiarytmické léky:

 • antagonisty vápníku (Diltiazem, Verapamil);
 • adrenoblockery (Atenolol, Anaprilin, Concor, Egilok);
 • Sotaleks;
 • Cardarone;
 • Propanormet;
 • Allalinin.

Je přísně zakázáno užívat tyto látky bez lékařského předpisu. Je nutný přísný dohled, protože zneužívání drog je plné následků. Mohou se například objevit nové formy arytmie. Takže zbytečně neriskujte.

Možné důsledky

Hlavní důsledky arytmie jsou srdeční selhání a tromboembolie. Špatná kontrakce srdečního svalu vede ke vzniku srdečního selhání - interní krevní oběh je narušen. Různé orgány trpí nedostatkem kyslíku, začínají systémové poruchy. To znamená řadu vážných onemocnění a dokonce úmrtí.

Při arytmii nedochází k čerpání krve, začíná se "protřepat" v atriu. To může vést k tromboembolismu. V některých oblastech srdce tvoří tromby - mají tendenci se časem rozbít. Přerušený trombus blokuje srdce, což vede k katastrofickým následkům:

 • srdeční infarkt;
 • angina pectoris;
 • smrt;
 • mrtvici mozku.

Metody posílení srdce

Chcete-li se zbavit blížících se problémů, nemusíte přijímat balíčky s balíčky. Prevence se omezuje na správnou stravu a odmítnutí některých závislostí.

Podle statistik jsou v rizikové zóně kuřáky - mezi nimi je onemocnění mnohem častější. Kromě odmítnutí nikotinu existují další preventivní opatření:

 • tvarování;
 • fitness;
 • večerní jogging;
 • chůze na čerstvém vzduchu;
 • přidání stravy ovoce, zeleniny a všech druhů obilovin;
 • absence hádky a nervové poruchy.

Mějte měřenou životnost. Pečlivě se vyvarujte konfliktů se svými blízkými. Léčba srdeční arytmie nebude nutná, pokud budete dobře jíst, dýchat čerstvý vzduch a aktivně se bude pohybovat. Ukončete kouření - najdete hluboký a šťastný stáří.

Více Informací O Plavidlech