Ateroskleróza BCA, co to je? Léčba stenózní a netenzivní formy

Termín "ateroskleróza" je poprvé o 40% světové populace starší 55 let. Tento syndrom je charakterizován progresivním průběhem a je spojen s tvorbou plaků cholesterolu na vnitřním povrchu cév, které významně narušují průtok krve. Patologický proces může být lokalizován v různých částech cévního lůžka, ale často jsou splněny aterosklerotické léze brachiocefalických tepen. V našem přehledu budeme zvažovat charakteristické rysy aterosklerózy BCA: co je to, proč se vyvíjí, jak se takový syndrom projevuje, je diagnostikován a léčen.

Předtím, než zjistíte, jaká je ateroskleróza BCA a jaké příznaky má tato nemoc, je důležité porozumět anatomii cévního systému lidského těla.

Brachiocefalický kmen je hlavní arteriální céva, která zajišťuje přívod krve do horní části kmene a mozku. Odchází z aorty a rozděluje se na tři tepny přivádějící části hlavy a krku napravo:

 • pravá (lat. dextra) ospalá;
 • pravý páteř;
 • pravý podklíč (+ další bronchiální).

Dávejte pozor! Levé arterie stejného jména jsou odvozeny přímo od oblouku aorty.

Velký průměr a "strategická" poloha brachiocefalického kmene způsobuje, že jeho aterosklerotická léze je velmi nebezpečná: dokonce i mírné zúžení lumen této tepny vede k poruchám cirkulace v mozkové tkáni.

Příčiny a rizikové faktory pro aterosklerózu

Tvorba cholesterolu je komplexní a vícestupňový proces, který je ovlivněn řadou faktorů.

Ve vývoji aterosklerózy hrají roli brachiocefalické tepny:

 • dědičná predispozice a genetické abnormality (familiární dyslipidémie);
 • špatné návyky (kouření, pití alkoholu);
 • chronické onemocnění jater, což vede k narušení metabolismu lipidů, zejména cholesterolu;
 • arteriální hypertenze;
 • endokrinní poruchy u diabetes mellitus, metabolický syndrom;
 • nepřesnosti ve stravě, přebytečné živočišné tuky v těle;
 • sedavý životní styl a nečinnost;
 • častý stres.

Bylo prokázáno, že riziko vzniku metabolických poruch se zvyšuje s věkem. Z tohoto důvodu se příznaky aterosklerotických lézí brachiocefalických artérií objevují častěji u osob starších než 55 let.

Patogeneze onemocnění

Takže, co je ateroskleróza brachiocefalických tepen a jaké patogenetické mechanismy vývoje mají? Ateroskleróza se běžně označuje jako systémové onemocnění spojené s narušením metabolismu lipidů (tuků) v těle.

Tuky jsou hlavním zdrojem energie pro lidi. Kromě toho plní řadu důležitých funkcí - strukturální, syntetické, metabolické a homeostatické.

Cholesterol je tuková sloučenina, jejíž chemická struktura je lipofilní alkohol. Celkově je jeho množství ve všech orgánech a tkáních 200-300 g a denní požadavek na tuto látku není větší než 250 μg.

Více než 70% cholesterolu produkuje tělo nezávisle: tento typ látky se nazývá endogenní a syntetizuje se v buňkách jater a nadledvin. 20-30% sloučeniny pochází z tuků živočišných tuků.

Mezi funkce cholesterolu patří:

 • plast (je součástí buněčné stěny, je pružnější a pevnější);
 • ochranný (blokuje pronikání buněk některých toxických látek a hemolytických jedů do cytoplazmy);
 • Syntetický (podílí se na syntéze steroidních hormonů a vitaminu D);
 • zažívací (vstupuje do žluči, je zapojen do trávení jídla ve střevech).

Protože je látka prakticky nerozpustná v kapalných médiích, je v krvi transportována speciálními transportními bílkovinami. Komplex tukových a proteinových částí byl nazýván lipoproteinem. V závislosti na chemické struktuře a vykonávaných funkcích se provádí několik frakcí cholesterolu, ale největší zájem o studium patogeneze aterosklerózy BCA je lipoproteiny s nízkou a vysokou hustotou.

LDL (nízká hustota) - velké, bohaté na cholesterol a nasycené mastné kyseliny. Jejich hlavním úkolem je transport tuku z místa syntézy (jater nebo nadledvin) do periferních tkání. Takové sloučeniny často "ztrácejí" molekuly cholesterolu, které se následně usadí na vnitřní stěně cév a v přítomnosti rizikových faktorů se stanou základem pro budoucí cholesterolový plak.

HDL (vysoká hustota) - malý průměr a velmi rychlý. Přenášejí zbytečný cholesterol z orgánů a tkání zpět do jater, čímž dále vytvářejí žlučové kyseliny a odstraňují je z těla přirozeně. LDL může sbírat "zapomenutý" cholesterol na stěnách, čímž je silným faktorem při prevenci tvorby plaků cholesterolu.

Jedním z hlavních bodů patogeneze aterosklerotických lézí BTS je nerovnováha mezi obsahem cholesterolových frakcí: zvýšení koncentrace LDL a snížení HDL.

Navíc vzniká onemocnění, kdy:

 • zvýšení hladiny celkového cholesterolu;
 • mikrodámy ovlivňující cévní stěnu.

Dávejte pozor! Normální obsah cholesterolu v periferní krvi je 3,2-5,2 mmol / l.

Aterosklerotické pláty ve své tvorbě procházejí několika po sobě jdoucími stadii, během nichž jsou na sobě vrstveny vrstvy tukového materiálu, klíčí se spojivovým tkáněm a posilují kalcifikací. To vše vede k tomu, že maturovaná plaketa výrazně zužuje lumen postižené tepny.

Ateroskleróza je systémový jev: cholesterolové plaky se mohou vytvářet na vnitřní stěně všech arteriálních cév. Obzvláště nebezpečné jsou poruchy cév, které krmí mozek a srdeční sval, stejně jako ukládání molekul tuku do intimy velkých cév (aorty, včetně oblouku a bifurkace a ve všech odděleních BCA).

Vzhled příznaků aterosklerózy brachiocefalických tepen u pacientů vyžaduje zvláštní pozornost ošetřujícího lékaře. Dokonce i drobné poruchy oběhu mohou způsobit silnou hypoxii v mozkových tkáních, což vyžaduje pravidelný příjem kyslíku a živin.

Příroda poskytuje několik zdrojů energie mozkových hemisfér:

 • společná karotidová arterie (OCA);
 • brachiocefalická tepna (pravá karotidová tepna + pravá podklíčková tepna);
 • větve levé subklasické tepny.

Zdá se, že existuje tolik krmiv, proč je ateroskleróza karoteidních arterií a BSA jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění stenóza nebo netenze? Důležitým bodem jsou zvláštnosti přívodu krve do nervového systému.

Uvedené nádoby tvoří na základě mozku uzavřený kruh Velizyev, který hemodynamicky zajišťuje rovnoměrné rozložení krve a výživy mozkových tkání. Proto plaketa jakékoli části cév způsobuje významnou restrukturalizaci krve a hypoxie. Přítomnost větvení v struktuře BCA je dalším rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy.

Klasifikace

Ateroskleróza brachiocefalických cév je klasifikována:

 • s převažujícím postižením karotidové arterie;
 • s převládajícím poškozením vertebrální tepny;
 • s převažujícím zastoupením subklavní arterie;

Stenóza aterosklerózy BCA je charakterizována ukládáním cholesterolu na vnitřní stěně cév ve formě příčných tuberkul. Časem se zvětšují zanedbatelně a mohou úplně zablokovat lumen tepny (vylučující aterosklerózu).

Nonstatická ateroskleróza brachiocefalických artérií je charakterizována podélným uspořádáním plaků cholesterolu a je doprovázena snížením průtoku krve, ale ne úplným porušením.

Stejně jako u netenózní aterosklerózy arterií dolních končetin, porážka cév BMC s podélnými pláty má pro pacienta příznivější prognózu a je lépe citlivá na konzervativní terapii.

Klinické vlastnosti

"Zákeřnost" onemocnění je dlouhá absence klinických projevů. Počáteční změny nepřitahují pozornost a často se pacient dostane k lékaři již s vyjádřením porušení krevního oběhu v mozku.

Nestorová ateroskleróza extrakraniálních brachiocefalických tepen má postupně pomalejší průběh. Nakonec se obvykle stává příčinou discirkulační encefalopatie a vaskulární demence u starších pacientů. Ateroskleróza extrakraniálního rozdělení brachiocefalických arterií se stenózou zvyšuje pravděpodobnost vzniku akutních vaskulárních komplikací - cerebrální mrtvice a přechodných ischemických záchvatů.

Charakteristické znaky netentické aterosklerózy:

 • závratě, převážně vznikající po cvičení, s ostrými obratmi hlavy, změnou polohy těla;
 • hluk v uších;
 • záchvaty bolesti hlavy;
 • progresivní zhoršení zraku nebo sluchu;
 • poškození paměti, pozornosti a jiných poznávacích (kognitivních) funkcí;
 • pocit necitlivosti v pravé ruce s mírným třesem prstů.

Pokud jsou extrakraniální části poškozeny, dochází také k narušení cirkulace mozku. To je způsobeno anatomickými rysy velizského kruhu. Jedním z prvních příznaků aterosklerózy extrakraniálních oblastí je také závratě a bolesti hlavy.

Přes chronický průběh onemocnění postupuje a prochází arteriosklerózou cév mozku a krku se stenózou. Jeho moderní výzkum se připisuje druhému stupni metabolických poruch.

Dávejte pozor! Stenózní ateroskleróza extrakraniálních artérií je charakterizována zúžením lumenu vaskulárního lůžka o 50% nebo více.

Stenózní vaskulární ateroskleróza má zhoubnější průběh. Objevují se jako záchvaty silného závratě a bolesti hlavy a mohou se objevit jak s náhlou změnou polohy těla a svahů hlavy, tak v klidu. Možné přechodné poruchy sluchu a vidění, hluk v uších, blikání před očima.

Pacienti se stenózní aterosklerózou cév krku a hlavy jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací - přechodné ischemické ataky a mozkové příhody ischemickým typem. Jsou charakterizovány prudkým proudem: během několika hodin se vytvoří rozšířený klinický obraz.

Typické cerebrovaskulární příznaky mozkové mrtvice zahrnují:

 • nesnesitelné bolesti hlavy, doprovázené nevolností a zvracením, které nevedou k úlevě;
 • závratě;
 • rezi, bolest v očích;
 • možné porušení vědomí - ohromená, patologická ospalost nebo agitovanost;
 • zřídka konvulzivní činnost;
 • příznaky dysfunkce autonomních NK (pocení, tachykardie, teplo, sucho v ústech).

V závislosti na umístění místa nekrózy v mozkové tkáni mohou být ohniskové charakteristiky odlišné. Více časté jsou:

 • motorické poruchy (pareze a paralýza, častěji jednostranné);
 • poruchy citlivé koule;
 • porucha koordinace pohybu;
 • ztráta sluchu nebo zraku;
 • řeči a kognitivních poruch.

Principy diagnostiky

Kromě standardních klinických a laboratorních vyšetřovacích metod jsou nejdůležitější v diagnostice aterosklerózy brachiocefalických tepen instrumentální testy:

 • ultrazvuková dopplerografie;
 • triplexní skenování tepen;
 • angiografii za použití radiopasné látky;
 • MR-angiografie (bez kontrastu).

Echografické diagnostické metody založené na působení ultrazvuku jsou bezpečné, spojené s minimálním nepohodlí pro pacienta a méně nákladné. Tradiční angiografie je informativní, ale nese určitou radiační zátěž a moderní a účinná metoda MR angiografie je relativně levná.

Před léčbou onemocnění je důležité zjistit primární lokalizaci, povahu a závažnost aterosklerotických vaskulárních lézí.

Topické přístupy k léčbě

Chcete-li se zbavit aterosklerózy brachiocefalických artérií, léčba by měla být složitá a přizpůsobená individuálně pro každého pacienta.

Především se pacientovi doporučuje věnovat pozornost životnímu stylu a stravě: častěji jsou to hlavní rizikové faktory pro vývoj porušení metabolismu tuků v těle. Důležité:

 1. Odmítněte kouřit a pijete alkohol.
 2. Pokuste se pohybovat více, zvýšit množství fyzické aktivity v důsledku obvyklých nákladů na domácnost nebo sport dohodnutý s lékařem (například plavání, jóga, callanetika, bodyflex). Je možné praktikovat fyzikální terapii.
 3. Minimalizujte stres a psycho-emoční zkušenosti v jejich životě.
 4. Pravidelně podstupují vyšetření a dostávají včas léčbu akutních nebo chronických onemocnění.
 5. Omezte potraviny bohaté na živočišný tuk - tuky, tučné maso, mozek, ledviny, játra, mléko a mléčné výrobky (máslo, tvrdé sýry).
 6. Pravidelně jíst dostatek zeleniny a ovoce, stejně jako zdroje potravin omega-3 - mořské ryby, kvalitní rostlinné oleje, ořechy.
 7. Dodržujte režim pití.

Lékařská léčba aterosklerózy BCA je založena na jmenování:

 • gipolyemedemická činidla (statiny, fibráty, sekvestranty žlučových kyselin);
 • antiagregační činidla (Cardiomagnolo, Trombo-Ass);
 • (Vinpocetin, Cavinton, Actovegin).

Steroidní forma onemocnění, doprovázená těžkými oběhovými poruchami v mozkových tkáních, může vyžadovat chirurgickou léčbu. Indikace jsou stenóza, posun nebo protetika postižené tepny.

Léčba lidovými léky (česnek, citron, fytospora) lze použít pouze jako doplněk ke standardní terapii. Než začnete užívat alternativní lék na předpis, nezapomeňte se poradit se svým lékařem.

Ateroskleróza brachiocefalického kmene, jejíž příznaky a léčba jsme diskutovali výše, je závažné onemocnění vyžadující pozorný postoj jak ze strany lékaře, tak od samotného pacienta. Pravidelně se vyskytující záchvaty závratí a bolesti hlavy jsou první "zvonky", které by měly člověka poradit s lékařem. Čím dříve je diagnostika provedena a léčba je zahájena, tím vyšší je pravděpodobnost, že pacient se vyvaruje závažných komplikací a přiblíží se k úplnému zotavení.

Co je ateroskleróza BCA?

Aterosklerotické léze brachiocefalických tepen jsou jednou z nejčastějších onemocnění. Ve věku 35 let trpí každý pátý člověk a ve věku po 50 letech čtyři z pěti.

Brachiocefalické tepny a jejich funkce

Brachiocefalické tepny (BCA) - systém tepen, zahrnující několik větví mozku a celé pravé straně ramenního pletence.

Začátek tepny se odebírá z největší kmenové cévy - brachiocefalického kmene, který spojuje aortu a tři přední tepny:

Podklíčkové a krkavice vytváří uzavřený systém ve spodní části mozku, která se nazývá cévní zásobení mozku.

Vzhledem k tomu, že se přívod krve do mozku a je plně zajištěn systémem tepen, jakékoli porušení v jejich práci může vést k vážným komplikacím, jako je akutní mozkové hypoxie, hemoragickou mrtvici.

Ateroskleróza BCA

V normálním stavu nádoby s elastickým a svalově elastickým povrchem s průměrem v průřezu zajistí tok krve do orgánů v objemu, který odpovídá potřebám tohoto nebo tohoto orgánu.

Kvůli ukládání cholesterolu na vnitřních stěnách nádob se tvoří ateromatózní plaky. V budoucnu se na stěně nádoby mohou i nadále plakety i nadále rozšiřovat.

Spojovací tkáň obklopující usazeniny roste do stěn cévy, čímž dochází ke zničení vaskulárních tkání a blokuje lumen, dokud není nádoba zcela ucpána.

Typy aterosklerózy BCA

Patogeneze aterosklerózy brachiocefalických tepen má dvě varianty vývoje:

 1. Nonsting ateroskleróza.
 2. Stenóza aterosklerózy.
 3. Difuzní ateroskleróza

V prvním případě narůstá aterogenní poškození podél stěny cévy, způsobuje její destruktivní změny (zhrubnutí, kalcifikace), ale neomezuje clearance pro průtok krve.

Ve druhém případě dochází k přelivu při překrytí lumenu a vede k úplnému zastavení průtoku krve. Difuzní ateroskleróza není nejtěžší formou onemocnění, zpravidla má několik lézí.

Příčiny vaskulárních lézí arteriosklerózou

Nejčastějším názorem o příčinách aterosklerózy je konzumace tučných potravin. Toto tvrzení je částečně pravdivé, protože cholesterol obsažený v tukových potravinách může sloužit jako jeden z důvodů vzniku aterosklerózy.

Hlavní příčinou je dysfunkce vnitřního povrchu cévní stěny (endothelium).

Endoteliální dysfunkce může mít jiný původ:

 • nadměrná akumulace lipoproteinů (LDL) v cévách;
 • dysfunkce ochranného mechanismu vnitřního povrchu cévní stěny;
 • poškození cévní stěny leukocyty (zánětlivé onemocnění cévního systému);
 • vrozená vada cévní stěny;
 • poškození cévní stěny virové povahy;
 • poškození cévní stěny parazitické povahy (chlamydie);
 • hormonální poruchy.

Mechanismus tvorby aterosklerotických plátů

Vývoj aterosklerózy Je to komplexní proces interakce mezi lipoproteiny a leukocyty.

Cholesterol se skládá z:

 • lipoprotein s nízkou hustotou (LDL);
 • lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL);
 • lipoprotein s vysokou hustotou (HDL).

Normálně je vnitřní povrch tepen (endothelium) hladký a malé léze vedou k tvorbě lipidových skvrn na povrchu. Aterogenní vlastnosti, tj. Vlastnosti, které pokrývají poškození povrchu endotelu, mají pouze LDL a VLDL.

Za podmínek běžných metabolických procesů a uspokojivého průtoku krve v těle se obnoví endotelové tkáně a lipidová skvrna se následně odmítne.

V procesu odmítnutí přímo zapojených do HDL, vysoké hladiny, která významně snižuje riziko vzniku aterosklerózy.

Expozice vůči nepříznivým faktorům narušujících celistvost endotelu (kouření, alkohol), zavádí nerovnováhu do záběru HDL a LDL, druhý začíná tvorbu plaku. Důležitou roli ve vývoji aterosklerózy je rychlost průtoku krve. Je dokázáno, že čím vyšší je rychlost, tím nižší je pravděpodobnost aterosklerotických plaků.

Faktory, které stimulují rozvoj aterosklerózy

Jak již bylo uvedeno výše, jakékoli poškození struktury endotelu může vyvolat rozvoj aterosklerózy.

Zničující účinek na endotel má řadu faktorů:

 1. kouření;
 2. hypertenze;
 3. diabetes mellitus;
 4. nadváha;
 5. antikoncepční přípravky;
 6. genetická predispozice.

Známky vývoje aterosklerózy BCA

První projevy aterosklerózy BCA jsou zpravidla závratě, projevující se ostrým pohybem hlavy. Tento jev svědčí o snížení toku kyslíku do mozku.

Hlavní příznaky vývoje aterosklerózy BCA jsou:

 • závratě;
 • hluk v uších;
 • nedostatečná koordinace;
 • zhoršená vizuální funkce;
 • necitlivost končetin;
 • angina pectoris;
 • ztráta vědomí;
 • bolesti hlavy;
 • poruchy spánku;
 • ztrátu paměti

Diagnostika aterosklerózy

Diagnostika aterosklerózy se provádí od známky jejího vývoje. Velmi často rozvoj příznaků onemocnění se vyskytuje a Nejvýraznějším rysem vznikají, když je uzávěr cévy je více než 75%.

Včasná diagnóza umožňuje identifikovat centra vzniku aterosklerózy za účelem určení další strategie léčby.

Diagnostické metody používané k detekci aterosklerózy:

 • analýza obsahu cholesterolu v krvi (LDL, HDL);
 • Dopplerografie;
 • duplexní snímání nádob dolních končetin;
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI)

Vyšetření ultrazvukovou dopplerografií umožňuje vizualizaci objemového průtoku krve a z hlediska objemu a rychlosti identifikovat oblasti s poruchami.

Metoda duplexního (triplexového) skenování umožňuje získat podrobnější informace o stavu cévního systému:

 • tloušťka stěny nádoby;
 • velikost aterosklerotických lézí;
 • přítomnost deformací vrozených a získaných;
 • velikost lumen plavidla;
 • stupeň elasticity cévní stěny;
 • rychlost proudění krve;
 • přítomnost aneuryzmatu

Duplexní skenování je nejvhodnější metoda, protože kombinuje přístupnost, bezpečnost a informatiku.

MRI vyšetření umožňuje získat trojrozměrný obraz postižené oblasti a identifikovat patologické stavy v nejranějším stádiu.

Léčba aterosklerózy BCA

Léky

Lékařská léčba aterosklerózy je navržena tak, aby udržovala současný stav pacienta a zabránila dalšímu vývoji onemocnění.
Léková terapie se provádí v následujících oblastech:

 1. Snížení cholesterolu v krvi, aby se snížilo riziko dalšího vývoje aterosklerózy. Za tímto účelem se používají následující léky:
  • statiny;
  • vitamín PP (kyselina nikotinová);
  • látky obsahující lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL);
  • vitamíny A, E
 2. Použití vazodilatátorů pro abstinenční příznaky hypertenze a snížení rizika mrtvice:
  • antihypertenziva;
  • blokátory beta-adreno;
  • blokátory kalciového kanálu;
  • angioprotektory. Co říkají tady tyto angioprotektory?

Léčiva mají vazodilatační účinek, zmírňují vazospazmus a částečně obnovují požadovaný objem průtoku krve.

 • Prevence udržování tónu cévní stěny:
  • hypoglykemické léky;
  • Přípravky ATP;
  • thiamin (vitamin B1)

  Hypoglykemické léky, při zachování normální hladiny glukózy, zpomalují proces ničení poškozených cév.

  Přípravy ATP a thiaminu přispívají k regeneraci a metabolistickým procesům v tkáních, udržují tón a elasticitu cévní stěny.

 • Snížení míry srážení krve:
  • antiagreganty;
  • antikoagulancia

  Antiagreganty mají schopnost blokovat schopnost krevních destiček "lepidlo", což pomáhá snížit riziko mrtvice, pokud je trombus přerušena nebo když se plaketa rozpadne.

  Antikoagulancia přispívá k normalizaci průtoku krve problémovými oblastmi kvůli poklesu viskozity. Více o tom, jaké antikoagulancia je, přečtěte si zde.

 • Chirurgická intervence

  1. Provádění provozu při výměně (protetika) místa ničení plavidla.
  2. Vedení endovaskulární chirurgie (stentování).
  3. Provádění balonové angioplastiky;
  4. Proveďte otevřenou operaci, abyste odstranili povlak a poté obnovili plavidlo.

  Barvení nejméně traumatické ze všech výše uvedených invazivních metod chirurgického zákroku. Metoda nevyžaduje použití anestézie, celá operace zůstává u pacienta vědomá.

  V místě zablokování nádoby je instalován stent, který expanduje, podporuje stěny nádoby a otevírá možnost normálního průtoku krve. Aplikujte stenty s lékem (takové stenty neumožňují nově vytvořený plak) a bez léku.

  Angioplastika, také se provádí endoskopicky, ale na rozdíl od operace stentování se nádoba natahuje balonem vloženým do nádoby a není instalován stent.

  Dobré výsledky byly prokázány provedením fyzioterapeutických postupů zaměřených na zlepšení přívodu kyslíku do krve. Například kyslíkové nebo radonové koupele.

  Preventivní udržování aterosklerózy BCA

  Aby se zabránilo vzniku aterosklerózy, je třeba zvážit před manifestací příznaků. Ale i když je diagnostikována nemoc, dodržování určitých pravidel podpoří pozitivní dynamiku léčby.

  Pro účely prevence musíte dodržovat určitá pravidla:

  • pozorovat způsob snu;
  • denně provádět realizovatelné aerobní zátěže (procházky, plavání);
  • vyloučit kouření;
  • odmítnout pít alkohol;
  • omezit spotřebu tuků živočišného původu;
  • sledovat hladinu cukru v krvi (zejména u lidí s diabetem);
  • v postmenopauzálním období by ženy měly užívat hormonální substituční terapii, aby se zabránilo poklesu hladiny estrogenu, který zabraňuje vzniku aterosklerózy.

  Použití všech těchto opatření by nemělo být dočasné, ale mělo by se stát způsobem života.

  Tradiční metody léčby

  Tradiční metody léčby se používají ke snížení symptomů, ale nepomáhají k regresu ve vývoji onemocnění.

  Následující lidové metody pomohou stabilizovat krevní tlak, snížit hladinu cholesterolu v krvi:

  • tinktury česneku (na alkohol, na vodě s citronem) - má výrazné snížení cholesterolu a antioxidační vlastnosti;
  • odvar z alfalfa trávy - také pomáhá snížit hladinu cholesterolu;
  • tinktury růžových boků (na alkohol) - má snížení cholesterolu a tonické vlastnosti.

  Pozitivním účinkem je také hirudoterapie (léčba pijavicemi):

  • normalizuje tlak;
  • snižuje srážení krve

  Pro léčbu aterosklerózy je třeba použít komplexní přístup. Dokonce i provedení operace vyžaduje změnu životního stylu, stravy a omezení v souladu s diagnózou.

  Ateroskleróza BCA (brachiocefalické tepny): vývoj, symptomy, diagnóza, léčba, prognóza

  Ateroskleróza BCA (brachiocefalického) - jeden z nejčastějších lokalizace aterosklerotického procesu zjištěn zejména u starších pacientů a senilní věku a vede k hemodynamické poruchy v mozku.

  aterosklerotické depozity v brachiocefalických tepnách

  Cévní poškození pomocí aterosklerotických plátů je rozšířeno mezi obyvatelstvo planety. Tato zákeřná choroba začíná postupně, a to i ve středním věku, kdy osoba vede aktivní životní styl, hodně práce a nevěnoval dostatečnou pozornost jejich zdraví z důvodu nedostatku volného času, je stále nedostatek blahobytu a myšlenkami na blížící se stáří s jejími důsledky.

  Mezitím mohou být počáteční příznaky aterosklerózy zjištěny ve věku 40-45 let, častěji u mužů. Ženy v této době jako ochrana proti pohlavní hormony ateroskleróza, ale jak menopauzy a snížit riziko koncentrace zvyšuje onemocnění, a 65-70 let byl výskyt aterosklerózy, včetně brachiocefalického tepny se stává přibližně stejné u obou pohlaví.

  Zvláštního významu ateroskleróze brachiocefalického tepen se stává v důsledku porušení mozkové cirkulace a riziko nebezpečných podmínek - mrtvice, ačkoli projevem chronického onemocnění ve formě demence také přináší spoustu problémů, a dříve nebo později vede ke smrti pacienta.

  Brachiocefalické tepny zahrnují brachiocefalický kmen, levý podklíč a společnou karotidovou tepnu. Tyto velké kmeny pocházejí přímo z aorty, rozdělují se do nádob s menším průměrem a podílejí se na tvorbě arteriálního (Willisova) kruhu mozku, který přenáší krev do nervové tkáně.

  Z podklíčkové tepny začít obratlovce, že v mozku základny splývají Bazilární - hlavní tepna, zdroje cévní zásobení vzbuzující zadní části mozku a mozečku (zadní mozek). Patologie vertebrálních tepen je známo, že mnoho, nejčastěji se jedná o jejich asymetrii nebo místní zúžení, s vrozenou a získal v životě aterosklerózy v nemalé míře zhoršuje nedostatek průtok krve a podporuje mozkovou ischemii.

  Struktura BCA a mozkové tepny, které se z nich dostávají

  Aby se neztratil okamžik nástupu onemocnění, ohroženci by měli pečlivě sledovat své zdraví a pravidelně navštěvovat lékaře, podstupovat příslušné studie a užívat předepsané léky. Včasná diagnóza a léčba může zpomalit progresi aterosklerózy a předcházet komplikacím, z nichž nejnebezpečnější je považována za mrtvici.

  Hemodynamické předpoklady aterosklerózy BCA a rizikových faktorů

  Ateroskleróza brachiocefalických cév se rozvíjí u osob, které jsou předisponovány pod vlivem vnějších nežádoucích faktorů, životního stylu, dědičnosti. To vede k:

  • Genetická predispozice - s aterosklerózou jakékoliv lokalizace u blízkých krevních příbuzných, podstatně zvyšuje riziko patologie;
  • Kouření, zneužívání alkoholu - přispívají k vazospasmu, poruchám metabolismu, hypertenzi;
  • Charakteristiky výživy s převahou živočišných tuků, smažené, uzené výrobky, pozdní večeře, zanedbávání vlákniny, mořské plody, čerstvá zelenina a ovoce;
  • Hypodinamie je jedním z nejdůležitějších předisponujících faktorů vedoucích k systémové hemodynamické poruše, kolísání krevního tlaku, změny metabolismu lipidů a sacharidů;
  • Současná patologie ve formě arteriální hypertenze, která vyvolává poškození vnitřní vrstvy arteriálních stěn;
  • Vrozené anomálie rozvětvení cév, jejich stenóza, záchvaty v extra- a intrakraniálních částech;
  • Mužské pohlaví (u žen hrají estrogeny ochrannou roli);
  • Starší věk;
  • Obecná obezita - nadváha vyvolává metabolické posuny, hypertenzi, aterosklerózu nejen BMC, ale i dalších hlavních arteriálních kmenů.

  Ateroskleróza BCA na extrakraniálního úrovni po delší dobu, může být subklinické vzhledem k velkému průměru dutiny cévy, ale dříve nebo později se tak děje příznaky mozkové ischemie, tromboembolických komplikací a srdeční nervové tkáně.

  Hemodynamické příčiny aterosklerotické GCA léze považováno za rychlý průtok krve v oblasti oběhového systému, roztroušená vaskulární rozvětvení, včetně - v ostrém úhlu, který vytváří turbulence a krevní turbulence, které pod vysokým tlakem „hitů“ na stěny nádoby, a poškodit jeho vnitřní vrstvu a vytváří podmínky tam fixovat "plovoucí" v krvi lipoproteinů.

  Na extrakraniálního místě hladiny plaket stále větvení oblast společné krční tepny do vnitřních i vnějších větví, ale brachiocefalického kufru, krkavici, obratlů, bazilární tepny také nezůstávají na vedlejší kolej. Čím starší je pacient a jeho nepříznivější faktory, tím větší je objem a výskyt poškození cév.

  Ateroskleróza extrakraniálních dělení brachiocefalických tepen je nebezpečná a sama o sobě vyvolává pokles přítoku živin a kyslíku do mozku a jeho komplikace. Zejména, krevní destičky nebo oddělení části trombotické nebo atheromatous hmotnostní plný embolie, který způsobuje ucpání větve menší ráže - obratlovců, bazilární, mozku.

  Intrakraniální segmenty se nejčastěji účastní embolického způsobu, nicméně nezávislé aterosklerotické poškození není neobvyklé, zejména u starších osob. Snad kombinované léze extrakraniálních a intrakraniálních tepen, které mají velmi vážnou prognózu.

  S částečným zúžením tepny, dobře vyvinuté rozsah průtoku krve mozkem může kompenzovat aterosklerózy, špatná nebo bez příznaků, ale je známo, že struktura kruhu Willis mimořádně variabilně, a ne každý, je uzavřena a má dostatečný počet nádob. Anatomické rysy cévního systému mozku mohou být náchylnější k časné manifestace aterosklerózy, těžkým průběhem, velmi vysokým rizikem cévní nehody nebo infarkt krvácení.

  V závislosti na rozsahu léze jsou:

  1. Nenosná ateroskleróza BCA;
  2. Stenózní aterosklerotický proces.

  Je zřejmé, že kvalita života, povaha léčby a prognóza budou ovlivněny tím, jak výrazně zúžila tepnu. Čím více plaku vyčnívá do lumen, tím menší množství krve je schopno přenést do mozku a riziko roztržení takového plaku je několikrát vyšší než v případě povrchové a "ploché" polohy.

  Pokud má mastná vrstva vzhled pásky nebo skvrny, zvyšuje se podél nádoby, krevní tok bude trpět méně. Samozřejmě, objem kapaliny procházející touto zónou se postupně snižuje, ale je nepravděpodobné, že by se cévní linie úplně překrývala. Taková porážka se nazývá non-stenózní ateroskleróza.

  Navíc postupně zvyšující se hypoxie dává šanci ostatním částem oběhového systému mozku přizpůsobit se měnícím se podmínkám - včetně bypassů, včetně Willisova kroužku. Cévní arterie budou plnit svou funkci s namáhavým výkonem, ale mozku stále dostává výživu, kterou velmi potřebuje.

  O nestenoziruyuschem aterosklerózy říci, kdy deska pokrývá více než polovinu průměru tepny nebo „šíření“ svého pohlaví, ale s takovým závěrem nemůže být ostražití: nestenoziruyuschy ateroskleróza BCA může jít do hlubšího fázi a způsobit ucpání cévy.

  Attenická ateroskleróza BCA - Výrazně závažnější forma onemocnění, u které je nejméně polovina průměru arterie obsazena vyčnívajícím povlakem. V tomto stavu je velká obtížnost průchodnosti cévy, s prasknutím nebo trombózou mnohem pravděpodobnější.

  Kolaterální průtok krve během stenózy BCA bude částečně upraven, ale nebude dostatečný kvůli nedostatku času, rychlému rozvoji negativních důsledků a možné anomální struktuře arteriálního kruhu mozku.

  Stenózní ateroskleróza BCA může rychle postupovat a úplné zablokování cévy je velmi nebezpečným jevem, ve kterém řeč už nemůže být o oživení, ale o záchraně života pacienta.

  Tak, pro pacienty je stejně důležité, a ateroskleróza extrakraniálním odděleních brachiocefalického tepen, a porážce intrakraniálních větví, ale stupeň zúžení hraje klíčovou roli při určování charakteristik příznaků a pravděpodobnost, že život ohrožující komplikace.

  Symptomatická aterosklerotická léze brachiocefalických cév

  Jsou možné léze BCA aterosklerózou dva scénáře pro vývoj událostí:

  • Chronická neustále rostoucí hypoxie, která je základem dyscyrkulární encefalopatie nebo chronické cerebrální ischémie;
  • Akutní okluze lumenu s úplným zastavením průtoku krve a tvorbou zaměření nekrózy.

  Nejčastější příznaky u pacientů trpících změnami v OCA jsou považovány za příznaky kyslíkového hladovění mozku:

  1. Závratě;
  2. Bolesti hlavy;
  3. "Mouchy" před očima, pocit pláště;
  4. Rychlá únava, únava;
  5. Nespavost;
  6. Pre-duševní stavy a epizody ztráty vědomí;
  7. Snížené intelektuální schopnosti, paměť, potíže s koncentrací pozornosti;
  8. Změny chování, těžké mentální abnormality.

  Známky onemocnění po dlouhou dobu chybějí nebo jsou vyjádřeny do té míry, že je snadnější je spojit s přepracováním, tvrdou práci, emocionálními zážitky. V počáteční fázi plaketa do značné míry neomezuje lumen a může dokonce mít rovinné uspořádání, zajišťují krevní zásobení mozku, takže projevy jsou nestálé, štíhlé a nespecifické.

  Jeden z nejčasnějších a nejběžnějších příznaků aterosklerózy brachiocefalických cév je závratě. Zvyšuje se s ostrými obratmi hlavy, když nádoby nemají čas přesměrovat krev, obcházet postižené místo. Útoky závratí mohou být doprovázeny porušením koordinace pohybů, pádů a zranění, takže pacienti by měli být velmi opatrní.

  Vzhledem k tomu, že objem plaku stoupá a stupeň okluze lomových tepen se příznaky zvětšují. Pacient se začíná starat o přetrvávající, špatně léčebné analgetické bolesti hlavy spojované se vzrůstající mozkovou ischémií, které tělo už nemůže sám eliminovat. Při kolísání krevního tlaku, zejména v případě poklesu nebo stálé hypotenze, se závažnost ischemie zhorší.

  Ateroskleróza se stenózou způsobuje vážné příznaky kyslíkového hladovění mozku, u kterého se dříve nebo později objevují známky počáteční demence. Pacienti trpí zapomnětlivostí, stanou se podrážděnými, jsou náchylní k depresi, ztrácejí chuť k jídlu a motivují k usměrňovaným činům, dochází k neobvyklosti, nesouladu myšlenek a soudů.

  Rozvinutá fáze aterosklerózy BCA s porážkou větví, které přenášejí krev do mozku, je charakterizována všemi známkami vaskulární demence, které lze vysledovat u osob staršího a senilního věku. Pacient se stává neadekvátní, neorientuje se ve vesmíru a sám, řeč je nekoherentní a bez významu a v terminální fázi již není schopen pohybovat se a samoobslužně, vyžaduje neustálé sledování a péči.

  • Rozpad a paralyzace;
  • Poruchy citlivosti;
  • Poruchy řeči, sluchu, zraku;
  • Poruchy panvových orgánů;
  • Coma.

  To je jen část možných neurologických poruch, ke kterým dochází kvůli mrtvici. Je třeba poznamenat, že ateroskleróza bazilární a zadní mozkové tepny jsou téměř vždy způsobuje těžké tahy vlivem proudění velkého kalibru průtoku krve rezervní kapacity tepen a selhání v zadní části mozku.

  Ateroskleróza extrakraniálních větví BCA může způsobit příznaky nedostatečného průtoku krve v horních končetinách. Pacienti zároveň stěžují na pocit necitlivosti, slabosti, pocitu plíživého plazení a snížení citlivosti v rukou.

  Diagnostika

  Diagnóza aterosklerózy BCA nemůže být provedena pouze na základě příznaků a stížností pacienta, ačkoli jsou pečlivě vyšetřeny lékařem. Informace o dědičnosti a rodinných příhodách onemocnění jsou také důležité. Externí příznaky nemají patologii, ale v řadě případů je možné pozorovat pulzaci cervikálních cév, nepřímo naznačující možnou aterosklerózu.

  Spolehlivé způsoby diagnostiky patologie BCA budou:

  1. Ultrazvuk s dopplerometrií;
  2. MR angiografie;
  3. Radiokontrastní angiografie nebo MSCT s kontrastem.

  Je možné zvážit nejdostupnější způsob detekce aterosklerotického procesu v BMC Ultrazvuk s dopplerem, na kterých může lékař určit polohu, velikost plaku, stupeň stenózy cévy a různé parametry průtoku krve v patologických stavech.

  US příznaky aterosklerózy v brachiocefalických tepnách budou detekce lokální defekty, která omezuje průtok krve, pokles vnitřního průměru cévy, pokles průtoku krve. Tento postup je zvláště určen pro pacienty s aterosklerózou jiných lokalizací, staršími lidmi, pacienty s diabetes mellitus a dalšími metabolickými poruchami.

  Sonografické známky rané fázi aterosklerózy nestenoziruyuschego brachiocefalického tepen jsou vzácné, nicméně, a na možné detekovat této fázi patologii onemocnění, aby bylo možné včas vyvinout taktiku léčbu a prevenci komplikací.

  Na rozdíl od rentgenové angiografie a MR angiografie je možné stanovit přesné místo tvorby plaku nejen v extrakraniálních úsecích tepen, ale také v intrakraniálních cévách. Studie může doplnit MRT mozku, ukazující rozsah ischemických změn.

  Léčba aterosklerózy BCA

  Léčba aterosklerózy BCA je předmětem obecných zásad léčby pacientů s aterosklerotickými lézemi u všech ostatních cév. Může být léčivé nebo chirurgické.

  Při vývoji plánu pro řízení pacienta lékař určitě doporučuje změnit životní styl a výživu. Tato opatření mohou významně zpomalit progresi patologie a zabránit jejím komplikacím.

  Přiměřená fyzická aktivita, normalizace hmotnosti, vyloučení špatných návyků je první věcí, kterou by pacient měl s příznaky aterosklerózy BCA.

  Dieta je druhý důležitý krok, bez něhož neexistuje šance na příznivý výsledek. Mražené a mastné potraviny jsou vyloučeny z jídla, výhodou jsou obiloviny, zelenina, ovoce, maso s nízkým obsahem tuku a ryby, přednostně vařené, vařené nebo vysušené.

  Léčba zahrnuje:

  • Přípravky, které normalizují metabolismus tuků a snižují hladinu cholesterolu v krvi - lovastatin, simvastatin, atorvastatin atd.;
  • Antiagreganty a antikoagulancia - aspirin, warfarin, klopidogrel.

  Statiny jsou cholesterol snižující krev doporučený pro téměř všechny lidi, již v počáteční fázi aterosklerózy, ale mají kontraindikace a mohou způsobit, že některé vedlejší účinky, takže nezávisle na žádosti neplatné.

  Aspirin - jeden z nejčastěji předepsaných léků v vaskulární a srdeční patologii. Vyznačuje se dobrou tolerancí, levostí a vysokou účinností z hlediska prevence trombotických komplikací. Aterosklerózy je podáván v dávce 100 nebo 300 mg, což je považováno za bezpečné, ale lidé s žaludku a střev by měli být velmi opatrní, protože i malá dávka aspirinu může způsobit komplikace.

  Podle indikace lze předepisovat nootropika (piracetam), vazodilatační látky (actovegin), sedativa, antidepresiva. Doporučují se také vitamíny a antioxidanty.

  Chirurgická léčba je předepsána v případech závažné okluzivní aterosklerózy extrakraniálních oddělení BCA. Možné:

  1. Radikální endarterektomie s odstraněním postiženého segmentu tepny (často na ospalosti);
  2. Stentování - instalace duté trubice obnovující propustnost nádoby je považována za jeden z nejmodernějších a málo traumatických metod chirurgické léčby;
  3. Posunování, když je průtok krve uměle vytvořen bypass.

  Pacienti relativně mladého věku jsou s výhodou stenting, ale náklady na operaci jsou vysoké, což jim neumožňuje tok. Cenově dostupnější je otevřená endarterektomie, při níž chirurg odstraní postiženou oblast, vyšívá nádobu nebo instaluje protézu po dlouhou dobu léze.

  minimálně invazivní stentování karotidové arterie

  Ateroskleróza BCA je tedy velmi závažná patologie vyžadující dynamické pozorování s periodickým ultrazvukem, stanovení lipidového spektra krve, konzultace neurologa. Pouze včasná diagnóza a dodržování všech lékařských předpisů mohou pomoci zpomalit její postup a vyhnout se nebezpečným následkům.

  Co je ateroskleróza?

  Moznost je zodpovědný za všechny procesy životně důležité činnosti lidského těla. Normální práce těla zajišťuje správný krevní oběh. Pokud jsou tepny, které zajišťují průtok krve, poškozeny, dochází k vážnému poškození mozku. Nejnebezpečnějším stavem je ateroskleróza brachiocefalických tepen (BCA), která ohrožuje zdraví a život pacienta.

  Ateroskleróza BCA: co to je, typy patologie

  Ateroskleróza je hlavopažní kmen zúžení a okluze cév cholesterické vklady, transportu krve do mozku. Od konvenčního aterosklerózy, onemocnění se vyznačuje tím, že zhoršuje prokrvení hlavních cévních svazků, poskytující kyslík a živiny důležité lidského těla - mozku. Jeho porážka způsobuje vážné komplikace, z nichž nejnebezpečnější je mrtvice.

  Brachiocefalické tepny jsou zodpovědné za krevní oběh v mozku. Se ztrátou elasticity, zúžením lumenu, tvorbou plaků cholesterolu na stěnách dochází k narušení průtoku krve, což způsobuje hladovění kyslíkem. Mozak, na rozdíl od jiných orgánů, sotva toleruje takový stav. Ischemické poškození tkání s těžkými následky přichází rychle.

  Ateroskleróza BCA probíhá ve dvou hlavních formách:

  • konstriktivní - deska pokrývá více než polovinu prostoru nádoby, což má za následek závažnou stenózou arterie s následným zablokováním, takový stav je život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou péči;
  • bez stenózy - plaketa roste po celé délce tepny, což způsobuje mírné zúžení lumenu, úplné zablokování se v tomto případě vyskytuje zřídka.

  Ateroskleróza BCA je jednou z nejzávažnějších vaskulárních patologií

  Bez ohledu na typ patologie je nutná komplexní terapie včetně konzervativních a chirurgických metod. Samoléčení nebo zpoždění s pomocí může stát život člověka.

  Hlavní příčiny aterosklerózy brachiocefalických tepen

  Ateroskleróza se nevyskytuje během jednoho dne, rozvíjí se po mnoho let, což způsobuje postupné cévní selhání a oběhové dysfunkce. Jediný důvod, který způsobil onemocnění, neexistuje.

  Existuje však několik faktorů, které vyvolávají a zrychlují jeho vývoj:

  • nesprávná a nevyvážená výživa s přebytečným tukem, zvyšující hladinu cholesterolu;
  • sedavý životní styl, který vyvolává stagnující jevy v oběhovém systému a metabolické poruchy;
  • špatné zvyky, zejména kouření tabáku, snížení elasticity cév a zvýšení krevního tlaku;
  • nadměrná tělesná hmotnost, která působí silným zatížením celého těla;
  • arteriální hypertenze s konstantními změnami v krevním tlaku;
  • imunitní a endokrinní onemocnění, včetně diabetes mellitus;
  • přetrvávající hormonální poruchy a souběžná hormonální léčba, ztluštění krve;
  • vrozená předispozice k aterosklerotickým změnám.

  Všechny tyto nepříznivé faktory mohou způsobit aterosklerózu BCA, která se po 40-50 letech projevuje nepříjemnými příznaky a zhoršením pohody.

  Brachiocefalické tepny jsou sbírka cév, která vyživují mozek

  První známky a příznaky onemocnění

  Ateroskleróza mimolebečních oddělení brachiocefalického tepen je nebezpečné, protože po dlouhou dobu může dojít zcela bez příznaků. A pouze s významnou akumulaci usazenin cholesterolu a porušování mozkové cirkulace se projevuje jako první nepříjemné příznaky.

  Výstražné signály jsou:

  • přetrvávající závratě, zejména s výraznou změnou polohy těla;
  • porušení koordinace pohybu;
  • nepřiměřené bolesti hlavy;
  • porucha paměti, snížená koncentrace pozornosti;
  • předokluzivní podmínky;
  • pocity chladu v rukou a nohou, bez ohledu na teplotu okolí;
  • hluk a zvonění v uších, "mouchy" před očima;
  • těžká únava, nízká pracovní kapacita;
  • chudý emocionální stav s depresivními projevy.

  Příznaky jsou zcela nespecifické, ale měly by být upozorněny a způsobeny volání k lékaři. Dokonce i vzácný vzhled dokonce jedné z uvedených vlastností vyžaduje zvýšenou pozornost. Každý zmeškaný den zvyšuje riziko vzniku nevratných procesů v mozku ve formě ischemické mrtvice nebo encefalopatie.

  Bohužel v prvních stadiích onemocnění nemá jasné příznaky, které by mohly pacienta okamžitě navštívit lékaře

  Metody diagnostiky aterosklerózy

  V počáteční fázi je ateroskleróza brachiocefalických tepen mnohem snadněji léčitelná než v pokročilých a komplikovaných případech. Vzhledem k asymptomatickému průběhu onemocnění je velmi důležité provést včasnou diagnostiku a identifikovat onemocnění co nejdříve. K tomu je třeba pravidelně absolvovat úplné vyšetření a okamžitě se poraďte s lékařem při prvním známce malátnosti.

  Moderní metody umožňují kompletní diagnostiku vaskulárního stavu se 100% diagnózou a možnými komplikacemi.

  Nejinformativnějšími způsoby, které neuropatologové většinou stanovují, jsou:

  • ultrazvuk oboustranné skenování (Doppler) - naprosto bezpečná diagnostická metoda pro stanovení anatomickou strukturu, strukturální změny a stupeň snížení hodnoty průtoku krve do brachiocefalického tepen;
  • Magnetická rezonanční angiografie - je určen pro podrobnější studii plavidel, stanovení rozsahu a lokalizaci aterosklerotických změn, výběr vhodného způsobu léčení se provádí zavedením kontrastní látky a bez ní;
  • Multispirální počítačová tomografie (CT s kontrastem) - metoda rentgenové s trojrozměrného obrazu patologického prostoru, multi-rozděloval plavidla, poskytuje podrobné informace o tepen, ale nespecifikuje povahu průtoku krve;
  • angiografie - je zřídka udělal z důvodu možných alergií v kontrastu, je přiřazen především ve složitých klinických situacích, které vyžadují chirurgický zákrok.

  Když příznaky ateroskleróza brachiocefalického tepny pacienta, je přiřazeno číslo diagnostických postupů, kterými může lékaři zhodnotí stupeň a závažnost patologie

  Uvedené metody jsou bezpečné a prakticky bezbolestné. Studie vyžadují minimální trénink, jsou prováděny rychle v ambulantním prostředí. Typ diagnózy určuje ošetřující lékař na základě stížností a příznaků onemocnění. Často je vše omezeno na ultrazvuk, v případě potřeby jsou předepsány další studie a klinické analýzy.

  Léčba aterosklerózy brachiocefalických tepen

  Léčba aterosklerózy BCA zcela závisí na typu patologie, stupni jejího vývoje a souběžných komplikacích. Důležitou roli hraje věk pacienta a přítomnost dalších chronických onemocnění, včetně kardiovaskulárního systému. Pouze odborník je schopen vybrat vhodnou léčbu, samoléčení s takovou diagnózou je přísně zakázáno.

  Možné terapeutické metody lze rozdělit do tří hlavních skupin:

  • Konzervativní léčba se speciálními léčebnými preparáty se provádí v časných stádiích onemocnění, stejně jako při mírném narušení krevního oběhu. Obvod může zahrnovat kardiovaskulární činidla ( "Cavinton", "Aktovegin"), statiny ( "simvastatin" "Lovastatin"), antihypertenziva ( "Kaptoprilové", "Inderal"), neuroprotektivní činidla ( "Pyracetam", "Pikamilon"), antikoagulanty ("Heparin", "warfarin"), vitamínové komplexy.
  • Chirurgický zákrok je indikován pro stenózu aterosklerózy s rizikem trombózy a mrtvice. Používají se minimálně invazivní metody a operace v plném rozsahu. Nejčastěji se provádí angioplastika, stentování, endarterektomie, posunování.

  Symptomy a léčba patologie přímo závisí na stupni vývoje onemocnění

  • Lidové metody se používají výhradně jako profylaxe patologie nebo jako pomocná terapie k základnímu léčení. Mají vysokou účinnost bylinné bázi boky, máta, hloh, vojtěška, Oman, měsíček, dobromysl, jetel. Používá se jako čaje s meduňky, jahody, alkohol tinktury česneku, cibule, med, křen, petržel, bramborová šťáva, ředkvičky, jitrocel. Ale musíte si vzít domácí léky s velkou péčí.

  Preventivní opatření

  Aterosklerózu brachiocefalických tepen lze zabránit, pokud člověk pozoruje své zdraví a vede správný životní styl.

  Pacienti s rizikem vzniku aterosklerózy a prevence komplikací doporučují odborníci, aby dodržovali tato pravidla:

  • revidovat dieta, vyjměte ji z tučné maso, živočišné tuky, uzenin a sladkostí a přidat více rostlinných potravin (zelenina, ovoce a zeleniny) a potraviny bohaté na vlákninu;
  • namísto čaje, džusů a sýrových nápojů používejte čistší vodu a užitečné bylinné odvarky;
  • vést aktivní životní styl, aby se zapojily do kondice, plavání, jízda na kole, fyzioterapie, cvičení denní procházky na čerstvém vzduchu (zejména v sedavé práce);
  • odmítnout kouření v jakékoli formě (cigarety, vodní dýmky, moudré) a používání alkoholických nápojů;
  • zbavit se nadbytečných kilogramů obezitou;
  • pokud je to nutné, snížíte hladinu cholesterolu pomocí speciálních přípravků;
  • Nezapomínejte na lékařské doporučení pro léčbu chronických onemocnění;
  • k ovládání emočního stavu a psychického zdraví.

  Tato preventivní opatření by měla sloužit jako odkaz pro každou osobu - zcela zdravou, zabránit vzniku nemoci a pacientovi s aterosklerózou, aby se zabránilo komplikacím. Hlavní věc je, že nejsou dočasné činnosti, ale stávají se trvalým způsobem života.

  Více Informací O Plavidlech