Regurgitace aortální chlopně

Aortální regurgitace je zaměňována za název nemoci. Někteří dokonce pokusí najít analog v ICD kvůli lézím aortálních ventilů jiné povahy. Regurgitace je fyzický jev způsobený návratností toku tekutiny. Při aplikaci na aortu je zpětný tok krve do levé komory. To je význam daný termínu ve funkční diagnostice.

Pokud již zkušení lékaři může odkazovat na tento proces pouze ze subjektivního hlediska (v důsledku poslech a identifikovat charakteristický hluk aorty), potom se zavedením praxe ultrazvukové vyšetření srdce bylo možné vidět pohybu krve v opačném směru. A metoda dopplerografie umožnila posoudit stupeň návratnosti a spojit tento diagnostický rys s řešením problému výběru způsobu léčby.

Prevalence

Registrace pacientů s regurgitací aorty se provádí pouze ve skříních funkční diagnostiky. Prevalence může být tedy posouzena ve vztahu k počtu vyšetřovaných Dopplerovou metodou a nikoli k celkové populaci.

Různé stupně a známky zpětného toku krve přes aortální otvor se vyskytují u 8,5% vyšetřovaných žen a u 13% mužů. Mezi všemi srdečními defekty u dospělých je zjištěna chronická regurgitace aorty u každého desátého pacienta. Nejčastěji ve stáří u mužů.

Jaké anatomické struktury se podílejí na vzniku regurgitace

Struktura čtyř komor srdce zajišťuje normální plnění komor (proudění krve z atria) a aktivní uvolňování do aorty z levé komory, do plicní tepny zprava. Systém ventilu mezi dutinami, hlavní nádoby tvoří přirozenou bariéru pro zpětný tok.

Fyziologie ventilů, jejich uspořádání, svalové svazky pro napnutí reagují na krevní tlak, poslouchají nervové impulsy, řídící funkce srdce. Jakékoliv porušení struktury a struktury přispívají k neúplnému uzavření ventilů. Krev, procházející dírou, je poslána zpátky.

V srdci jsou 4 typy ventilů mezi:

 • atria a komory vlevo a vpravo;
 • levé komory a aorty;
 • pravé komory a plicní tepny.

Podle toho, v závislosti na umístění léze, mitrální regurgitace, vrátí se přes trikuspidální ventil, je možná nedostatečnost ventilů v plicní tepně.

Aortální regurgitace je zvláštní případ narušení ventilového aparátu.

Mechanismus regurgitace v normálních a patologických podmínkách

Kardiologové rozlišují menší fyziologickou regurgitaci, která je možná za normálních podmínek. Například u 70% dospělých s vysokým růstem dochází k neúplnému uzavření trikuspidální chlopně, o které člověk neví. Při ultrazvuku jsou detekovány malé vířivé proudy s úplným uzavřením ventilů. To neovlivňuje obecný oběh.

Patologie se objevuje při zánětlivých procesech:

Tvorba jizev po akutním infarktu na pozadí kardiosklerózy v zóně blížící se k ventilům a klapkám ventilu vede k porušení potřebného napínacího mechanismu, mění tvar ventilů. Proto jejich úplné uzavření nedochází.

V patologickém procesu hraje stejně důležitá roli i průměr výstupního otvoru, který se musí překrývat. Výrazné zvýšení dilatace levé komory nebo hypertrofie narušuje husté spojení ventilů aortálních ventilů.

Hlavní chlopní způsobuje regurgitaci aorty

Příčiny poškození aortálních ventilů, průměr otvoru mezi levou komorou a počátečním oddělením aorty jsou:

 • revmatické zánět lokalizace uzavírací ventil vedení - infiltrace tkání v počáteční fázi vede k tvorbě vrásek klapky tvoří otvor ve středu pro průchod krve do levé komory v systoly dutině;
 • bakteriální sepse s poškozením endokardu a obloukem aorty;
 • verukózního a ulcerózní endokarditidu u těžkých infekcí (tyfus, chřipka, spalničky, spála), zánět plic, rakovina intoxikace (myxom) - ventily jsou zcela zničeny;
 • vrozené malformace (tvoření dvou ventilů namísto tří) s účinkem aorty, velkého defektu interventrikulárního septa;
 • specifické autoimunitní procesy ve vzestupné aortě při chronické syfilis, Bechterewova nemoc, revmatoidní polyartritida;
 • hypertenzní onemocnění, ateroskleróza - proces utěsnění ventilů ukládáním vápenatých solí, rozšíření kroužku v důsledku dilatace aorty;
 • následky infarktu myokardu;
 • kardiomyopatie;
 • trauma hrudníku s prasknutím svalů, které snižují ventily.

Z důvodů je nutné přiřadit komplikace léčby srdečních onemocnění metodou katétrové radiofrekvenční ablace, stejně jako případů destrukce biologické protézy ventilu.

Příčiny spojené s aortálními lézemi

Nejbližší k srdci aortálního oblouku se nazývá kořen aorty. Jeho struktura ovlivňuje "zdraví ventilů" a šířku prstencové brány z levé komory. Kořenové léze zahrnují:

 • věk nebo degenerativní změny, které způsobují dilataci;
 • Cystická nekróza střední vrstvy aorty u Marfanova syndromu;
 • stratifikace stěny aneuryzmatu;
 • zánět (aortě) se syfilisem, psoriatickou artritidou, Bechterewovou chorobou, vředovou kolitidou;
 • arteritida s obrovskými buňkami;
 • maligní hypertenze.

Mezi důvody byl nalezen negativní účinek léčiv používaných ke snížení chuti k jídlu při obezitě.

Důsledky aortální regurgitace

Návrat krve do levé komory nevyhnutelně vede k její expanzi a zvýšení objemu. Je možné zvětšit mitrální kroužek a dále zvýšit levostřední síň.

V místě kontaktu průtoku krve na endokard se vytvářejí "kapsy". Čím vyšší je stupeň regurgitace, tím rychlejší je vývoj přetížení levé komory.

Studie ukázaly hodnotu srdeční frekvence:

 • Bradykardie zvyšuje objem rekurentního toku a podporuje dekompenzaci;
 • tachykardie snižuje regurgitaci a způsobuje větší přizpůsobení.

Formy aortální regurgitace

Je akceptováno rozlišení mezi akutní a chronickou regurgitací aorty.

Vlastnosti akutní formy

Typickými příčinami akutní regurgitace aorty jsou:

 • zranění;
 • exfoliantní aneuryzma;
 • infekční endokarditidy.

Objem krve vstupující do diastolické fáze v levé komoře náhle vzrůstá. Mechanismy adaptace nemají čas vyvíjet. Prudce zvyšuje zátěž levého srdce, slabost myokardu. V aortě se uvolňuje nedostatečná krev k podpoře celkového oběhu.

Vlastnosti chronické regurgitace aorty

Charakteristickým znakem chronické formy je dostatek času pro úplné zahrnutí kompenzačních mechanismů a přizpůsobení levé komory. To způsobuje dobu kompenzace poruch oběhu. Hypertrofie myokardu pomáhá kompenzovat snížené vyhazování.

Při vyčerpání zásob rezervy energie nastává fáze dekompenzace s těžkým srdečním selháním.

Klinické projevy

V akutní formě aortální regurgitace pacient náhle zaznamená příznaky kardiogenního šoku:

 • těžká slabost;
 • bledost pokožky;
 • těžká hypotenze;
 • dušnost.

S plicním edémem:

 • pacient se dusí;
 • dýchání hlučné a chraplavé;
 • při vykašlávání kašle pěnivého sputa se stopou krve;
 • tvář, rty, končetiny kyanózy;
 • srdce tóny náhle tlumené;
 • v plicích je slyšet mnoho močení.

Při chronické regurgitaci aorty je možné prodloužit asymptomatické období. Symptomy se objevují pouze s vývojem ischémie myokardu a těžkou dekompenzací srdce. Pacient poznamená:

 • dušnost při fyzické námaze;
 • závažné srdeční tepny;
 • extrasystoly;
 • záchvaty anginy pectoris v noci;
 • je možná klinická "srdeční astma".

Při vyšetření lékař upozorňuje:

 • třepání hlavy v rytmu pulzace srdce;
 • typický puls na radiální tepně je ostrým šokem vlny a okamžitě poklesem;
 • třes na hrudníku v hloubce srdce;
 • rozšíření levé srdeční hranice;
 • pulzující karotidové arterie;
 • diastolický šelest v aortě, levý okraj hrudní kosti ve třetí a čtvrté mezižebří, lépe využit v sedě s mírným náklonem dopředu, plácl první tón.

Diagnostické metody

Nepřímé známky regurgitace aorty jsou uvedeny v:

 1. CXR - levého srdce stín obrys rozšířen do strany a směrem dolů rozšíření aneurysma aorty, jako, zřetelné známky zvýšené levé síně může detekovat kalcifikace v oblouku aorty;
 2. elektrokardiogram - dochází k přetížení levého srdce.

Echokardiografická metoda

V diagnostice regurgitace echokardiografie je hlavním cílem způsob, jak určit příčinu, stupeň regurgitace, kompenzační inventáře soběstačnosti, špatný krevní oběh, a to i v asymptomatické fázi nemoci s minimálními nesrovnalostí. Doporučuje se, aby byli pacienti podáváni v počátečním stádiu každoročně, s výskytem klinických příznaků dvakrát ročně.

Výpočet bere v úvahu povrch těla pacienta v souvislosti s absencí výrazného rozšíření komorové komory u ohromených lidí.

Režim barevného dopplerovského snímání je nejčastěji používán. Senzory namontované takovým způsobem, aby se měření plochy průtoku krve na aortální letáků, v počáteční části aorty a porovnat ji s šířkou průchodu. V těžkých případech přesahuje 60% průměru prstence.

V praxi kardiologů se rozdělení zpětného proudění aplikuje na 4 stupně vzhledem k jeho délce na velikosti a vnitřní formace levé komory:

 • 1 - nepřesahuje polovinu délky předního ventilu v mitrální chlopni;
 • 2 - dosáhne nebo otočí list;
 • 3 - velikost průtoku se blíží polovině délky komory;
 • 4 - tryska se dotýká horní části.

Není-li dostatek informací pro Dopplerografii,

 • magnetická rezonanční tomografie;
 • radionuklidová angiografie;
 • srdeční katetrizaci.

Způsoby léčby

Léčba aortální regurgitace je zcela závislá na základním onemocnění a úplnosti odstranění příčin.

Léková terapie používá léky, které mohou snížit systolický krevní tlak a snížit objem zpětného toku.

Používala se skupina vazodilatátorů (Nifedipine, Hydralazine, ACE inhibitory). Není indikován u pacientů s asymptomatickým průběhem, s mírnou nebo středně závažnou regurgitací.

Kdo je určen k chirurgické léčbě?

Jedinou formou chirurgického zákroku je protetická náhrada aortální chlopně. Operace se zobrazuje, pokud:

 • závažná regurgitace s porušením funkce levé komory;
 • pokud je průběh asymptomatický, se zachovanou funkcí komory, ale výraznou expanzí (dilatací).

Předpověď počasí

Prognóza života pacienta závisí na základním onemocnění, stupni regurgitace a formě. Rychlost úmrtnosti je typická pro akutní vývoj patologie. V chronické formě žije 75% pacientů více než 5 let a polovina 10 a více.

Při absenci včasného chirurgického zákroku je zaznamenán rozvoj srdečního selhání v příštích 2 letech.

Léčba mírného klinického obrazu je doprovázena pozitivními výsledky u 90% pacientů. To potvrzuje důležitost vyšetření a pozorování pacientů s regurgitací aorty.

Regurgitace aortální chlopně

K patologii, která nepředstavuje vážné nebezpečí pro organizmus pacienta, je regurgitace aortální chlopně 1. stupně. Toto onemocnění vyžaduje neustálé sledování zdravotnickým personálem s posouzením možného postupu onemocnění. Onemocnění postihuje populaci jakéhokoli věku a pohlaví.

Potřeba léčebné terapie je stanovena ošetřujícím lékařem na základě diagnostického vyšetření.

Etiologie regurgitace aortální chlopně 1 a 2 stupně

Abnormální proces lze zjistit jak u dospělého, tak u dítěte. Onemocnění se týká typu fyziologických stavů, při kterých se zaznamenává návrat určitých množství krve do levé komory. Patologie vzniká pod vlivem nedokonalosti ventilového zařízení.

Ze srážecí trubice prochází krev do levostranné komory a při příštím podání do aortální chlopně. Po procházení obvodem začíná v tkáních vnitřních orgánů přerozdělení všech užitečných látek a kyslíku. Úprava standardního pohybu průtoku krve se zabývá ventilovým zařízením, dochází v jednom směru.

Mechanismus aorty narušuje proces návratu krve v normativním stavu. V době patologických abnormalit je zaznamenáno odlitění v opačném směru - během fáze komorové relaxace.

Záporná procesní jednotka je založena na stupni nedostatečného uzavírání ventilů mechanismu ventilu:

 • na první úrovni - reverzní proces je pozorován v rozmezí 0,5 cm;
 • u druhého - až do 1 cm;
 • na třetím místě - od 1 cm.

Počáteční stavy nestability chlopenního aparátu jsou lehké formy bez výskytu negativních příznaků. Patologická odchylka je častěji zjišťována náhodou - v době každoročního preventivního vyšetření pacient neví o procesech probíhajících v těle.

Tento typ onemocnění se zaznamenává u každého desátého pacienta s různou závažností onemocnění a častým chronickým průběhem. Regurgitace aortální chlopně 2. stupně se týká závažných problémů s negativním účinkem na funkčnost kardiovaskulárního oddělení.

Příčiny vzniku patologie

Primárními zdroji porušení funkčnosti ventilového zařízení mohou být různé nemoci. Hlavními předpoklady pro vznik aktivní anomálie jsou:

 • septické léze bakteriálního původu, negativně ovlivňující stav oblouku aorty;
 • vrozené intrauterinní abnormality při tvorbě srdeční chlopně - se dvěma spíše než třemi ventily a dalšími změnami struktury aorty;
 • defektnost přepážky mezi komorami;
 • revmatické zánětlivé léze hrana ventil lalok - v první fázi svého zvrásnění dochází, v důsledku nesrovnalostí vytvořen otvor, který umožňuje krev jít v opačném směru;
 • endokarditida, se objevit v důsledku nárazu infekčních nemocí - spála, ptáků nebo spalničky, při zánětlivých procesech v plicní tkáni, novotvary se vyskytují v oblasti srdečního svalu (fibroidů), což vede k naprosté destrukci ventilového mechanismu;
 • autoimunitní specifické procesy fixované v aortě vyvolané chronickou syfilisou, revmatoidními lézemi a patologie Bechterew;
 • následky předchozího akutního infarktu myokardu;
 • traumatizace hrudní zóny s narušením integrity svalových tkání odpovědných za uzavření ventilových letáků;
 • aterosklerotické útvary na stěnách cév, které blokují volný pohyb průtoku krve;
 • arteriální hypertenze;
 • kardiomyopatické poruchy.

V některých případech vzniká abnormální abnormalita jako komplikace při provádění katétrové radiofrekvenční ablace. V jiných případech je onemocnění vyvoláno aortálními lézemi. Tento typ odchylky má své vlastní předcházející faktory. Hlavními zdroji poruch aorty jsou:

 • patologie Marfan - onemocnění, při kterém dochází k tvorbě cystické nekrózy v jedné z vrstev cévy, což je nejčastější poškození v prostředku;
 • zánětlivé procesy, které vznikly pod vlivem artritidy psoriatické etiologie, Bechterewovy nemoci, ulcerózní kolitidy;
 • zvýšení objemu srdečních komor v důsledku změn souvisejících s věkem nebo degenerativních procesů v této oblasti;
 • obří buněčná arteritida - procesy zánětu v arteriálních cévách;
 • stratifikace stěn aneuryzmatu;
 • maligní forma hypertenze.

Existuje teorie o přímém spojení mezi léky určenými ke snížení chuti k jídlu a úbytku hmotnosti a patologické abnormality.

Co se stane s aortální regurgitací 1 a 2 stupně

Akutní procesy v oblasti mechanismu aortální chlopně jsou schopny vyvolat traumatizaci nebo exfoliaci tkání krevních cév. Patologie se může projevit jako komplikace předchozího endokarditidy.

Tato onemocnění vedou k významnému zvýšení koncového diastolického objemu krve v levostranné a pozdnější pravé komoře. Srdeční výkon klesá na kritické úrovně - kompenzační mechanismy nemají potřebnou rychlost tvorby (během tak krátké doby).

Symptomatické projevy nestabilní funkce mechanismu ventilu se projevují:

 • nestandardní odstín pokožky;
 • trvalá slabost;
 • periodické změny markerů krevního tlaku s prudkým poklesem diastolických parametrů;
 • postupně se zvyšuje dušnost.

Nedostatečná zpracovatelnost kardiovaskulárního oddělení se opět projevuje stagnací v plicích. Tvorba otoku plicní tkáně je charakterizována:

 • problémy s dýcháním - potíže s procesem a současnými bublajícími zvuky;
 • kašel - s přítomností pěnivé sekrece růžového odstínu;
 • tlumené tóny srdce při poslechu;
 • vlhké sípání v plicích - přítomnost ve všech oblastech těla.

Takový stav těla vyžaduje poskytnutí nouzové lékařské péče - existuje velké procento pravděpodobnosti komplikací včetně smrti.

Chronická forma regurgitace nemá jasné symptomatické projevy. Onemocnění se může vyskytovat v latentní podobě po mnoho let bez vzniku klinického obrazu. Organismus v této patologii úspěšně kompenzuje nedostatečnou funkčnost ventilového aparátu a změny v hemodynamice.

Když orgán vyčerpá, pacienti mají stížnosti na vzniklé odchylky:

 • vizuálně viditelná pulsace malých a velkých arteriálních cév;
 • vzhled bolestivých pocitů v oblasti hrudníku, se známkami anginy pectoris;
 • výrazný apikální impuls;
 • změna barvy kůže - výrazné blednutí, s přidáním modravých barev na oddělené části těla;
 • projevy dušnosti - jako odpověď na obvyklé zaměstnání, včetně rychlého chůze, lezení po schodech;
 • rozdíl v indexech AD - zvýšené hodnoty systolického a minimálního značení diastolického tlaku;
 • spontánní změna hrudníku - vyčnívají v oblasti srdečního svalu (na pozadí hypertrofie levé komory) a westernizace hrudní kosti;
 • charakteristický výkyv hlavy - rytmus rytmu kontrakcí srdečního svalu;
 • tleskání zvuků - jako projev druhého tónu při poslechu organu.

Ignorování symptomatických projevů, později podání žádosti o konzultaci s kardiologem může způsobit vznik následků a komplikací včetně postižení a dalšího postižení.

Metody diagnostiky patologie

Pro určení úrovně poškození a stupně narušení struktury kardiovaskulárního oddělení se používají samostatné diagnostické manipulace. Často jsou jmenováni:

 • EKG - doporučuje se zjišťovat poruchy rytmu kontrakcí orgánů, zjišťování úrovně kongesce levého srdce;
 • echokardiografie - umožňuje určit stupeň zanedbávání procesu, celkový stav srdečního svalu;
 • Holter monitoring - určený k určení porušení pracovní kapacity těla během nočního spánku a bdění, je prováděn po dobu 24 hodin;
 • Rentgenové snímky - umožňují odhadnout velikosti srdečního svalu, odhalit hypertrofické změny;
 • Koronarografie - používá se častěji před jmenováním operací, slouží jako zdroj hodnocení stavu hlavních cév.

Diagnostická opatření mohou zahrnovat další výzkumné techniky při odhalování následných stadií onemocnění. Na úrovni druhého a třetího patologického patologického onemocnění může být onemocnění komplikováno nedostatečnou funkčností orgánu a otoky plicní tkáně. K vyloučení těchto odchylek se pacient podrobuje specializovanému testování s využitím postupně se zvyšujícího se zatížení.

Léčba

První stupeň patologické odchylky nezahrnuje specifickou léčbu. Pacientovi se doporučuje navštěvovat kardiologa pravidelně a pravidelně podstupovat diagnostickou vyšetření. Opatření jsou zaměřena na posouzení celkového stavu srdečního svalu a prevenci možného vývoje komplikací.

V akutní formě anomálie je nutná náhrada ventilu. Během léčby je předepsána antibakteriální léčba, aby se zabránilo vzniku infekčních procesů. Při chronické variantě onemocnění odborníci doporučují, abyste přehodnotili obvyklý způsob života:

 • vyloučení jakékoli psycho-emoční přetížení, vyhýbání se stresovým situacím;
 • přechod na správnou denní stravu s dostatečným příjmem vitamínů a minerálů, odmítnutí škodlivých potravin;
 • denní sportovní trénink - jsou nezbytné ke zlepšení výkonu srdečního svalu, všechny činnosti musí být koordinovány s kardiologem;
 • denní procházky pod širým nebem;
 • vypracování plánu odpočinku a práce s dostatečným časem pro noční spánek.

Prognóza pro obnovu

Šance na návrat k normálnímu životu jsou přímo závislé na základním onemocnění, stupni patologického stavu, průběhu onemocnění. Akutní forma abnormálních abnormalit často vyvolává smrtelný výsledek. V chronickém průběhu přibližně 75% pacientů žije více než 5 let, z toho polovina - více než 10 let.

Odmítnutí chirurgického zákroku (nahradit nefunkční ventil) vede k vytvoření nedostatečné funkčnosti orgánu - po dobu 24 měsíců. U mírných symptomatických projevů a včasných léků je pozitivní prognóza pozorována u 90% pacientů.

Metody prevence

Abyste zabránili vzniku abnormálních podmínek, musíte dodržovat některá pravidla:

 • Provést vytvrzování organismu - od kontrastní sprchy s přechodem na vysoce kvalitní postupy;
 • povinná každoroční návštěva kardiologa;
 • průchod diagnózy s výskytem bolesti v hrudi;
 • odmítnutí alkoholu, tabáku a omamných výrobků;
 • změna obvyklé stravy pro odpovídající výživu;
 • sezonní terapie vitaminem.

Dalšími preventivními opatřeními jsou prevence a léčba provokativních onemocnění, při kterých je pozorována aortální nedostatečnost:

 • aterosklerotické léze;
 • syfilis;
 • revmatoidní artritida;
 • revmatické léze;
 • lupus erythematosus.

Regurgitace aortální chlopně 1 stupeň u většiny pacientů nezpůsobuje bdělost, ačkoli patologie snadno přechází do další fáze onemocnění. Ignorování rady kardiologa, odmítnutí změnit návyky v krátkém čase, povede k komplikacím.

Diagnostika a léčba regurgitace aorty

Aortální regurgitace se o hemodynamické poruchy, které jsou v neúplném uzavření aortální chlopně, což vede k nepřirozené průtoku krve zpět z aorty do levé komory v průběhu uvolnění srdce (diastola fáze). Regurgitace na aortální chlopni - není to nezávislé onemocnění, ale funkční narušení ventilového aparátu, ke kterému dochází v důsledku jiných onemocnění a patologických stavů.

Příčiny

Příčinou regurgitace aorty mohou být následující faktory:

 • Infekční endokarditida;
 • Revmatická onemocnění;
 • Aterosklerotické změny;
 • Kardiální skleróza na pozadí předchozího infarktu myokardu;
 • Autoimunitní onemocnění (akutní revmatická horečka, lupus, revmatoidní artritida atd.);
 • Vrozené anomálie (aortální ventil dvou, nikoliv tří ventilů nebo silná vada v oblasti mezikomorového septa);
 • Syfilické poškození ventilů;
 • Trauma hrudní oblasti (kvůli prasknutí svalových vláken);
 • Infarkt myokardu aortální chlopně.

Hemodynamika

Co se děje uvnitř těla s nesprávným průtokem krve a co to znamená?

 1. Krev při srdeční diastoly v určitém množství (v závislosti na stupni regurgitace) sahá do levé komory (LV). Existuje tedy současně krev, která proudí z levého atria a vrácená krev, tj. celkový objem krve se zvyšuje.
 2. Kvůli takovým změnám dochází ke zvětšení tlaku na stěnách LV, což později vyžaduje větší sílu, aby se krev dostala do systoly.
 3. Rozšíření se rozvíjí (kvůli vysokému objemu krve) a hypertrofii levé komory (kompenzační reakce).
 4. V budoucnu mohou vést k relativní nedostatečnosti mitrální chlopně (škrtící ventil mezi levé síni a komoře stejného jména), a opětovného levé síně.

Klasifikace podle stupňů

V závislosti na délce regurgitantního paprsku je obvyklé rozlišovat tři stupně regurgitace aorty:

 • aortální regurgitace 1 stupeň (malé, jinak se nazývá priklapannoy) - se vyznačuje délkou paprskem 5 mm od aortální chlopně;
 • aortální regurgitace 2. stupně (střední) - proud dosahuje 5-10 mm, dosáhne ventilů mitrální chlopně;
 • aortální regurgitace třetího stupně (vyslovováno) - tryska dlouhá více než 10 mm.

Kromě toho je obvyklé přidělit 4 stupně regurgitace aorty, pokud jde o množství krve hromadně zpět do LV:

 1. 1 stupeň - minimální regurgitace, není větší než 15% celkového objemu krve;
 2. 2 stupně - množství regurgitované krve je 15-30%;
 3. 3 stupně - množství regurgitované krve je 30-50%;
 4. 4 stupně - více než polovina celkového objemu se opět vrací do levé komory.

Symptomy

Klinické projevy se budou lišit v závislosti na tom, zda se regurgitace na aortě vyvinula silně nebo je chronický proces.

Akutní regurgitace

Akutní zpětné odlití krve může traumatizovat hrudník, stratifikace vzestupné části infekční aorty nebo infekce endokarditidy. Tato situace znamená prudký nárůst BWW (konečný diastolický objem) v dutinách LV a RV. Stlačovací funkce srdce, tj. srdeční výkon, prudce klesá, protože kompenzační reakce nemohou nastat a vznikly v tak krátké době.

Příznaky budou následující:

 • Ostrá bledost pokožky;
 • Silná slabost;
 • Tlaková ztráta;
 • Dýchavičnost.

Kromě příznaků srdečního selhání se v plicích vyvíjí stagnace a vyvíjí se edém, který se vyznačuje takovými projevy:

 • Obtížné a hlučné dýchání;
 • Kašel s pěnovým sputem, krevní žíly jsou možné;
 • Cyanóza rtů;
 • Hluché zvuky srdce;
 • V plicích jsou na všech polích slyšet mokré rysy.

Chronická regurgitace aorty

V tomto případě se tato patologie po dlouhou dobu (více než 10 let) necítí sama, protože všechny mechanismy se postupně vyskytují. Tělo po dlouhou dobu je schopno kompenzovat stávající změny hemodynamiky krve.

Když adaptační mechanismy nelze zvládnout, objeví se následující stížnosti:

 • Dýchavičnost při chůzi;
 • Bolest v hrudníku za hrudní kostí (podle typu anginy pectoris).

Navíc objeví objektivní příznaky:

 • Bledá kůže;
 • Třepání hlavy, které odpovídá pulsaci;
 • Auskultatory: II tón přes oblast aorty bude posílen, může produkovat tleskat zvuk;
 • Vysoký systolický a nízký diastolický krevní tlak, tj. vysoký pulsní tlak;
 • Zvýšený apikální impuls nad LV;
 • Pahýl hrudníku vlevo kvůli hypertrofii a hrudníku v hrudníku;
 • Viditelná pulzace tepen:
  • karotidové arterie nebo "taneční karotid";
  • pulsace kapilár na nehtu (symptom quincke);
  • pulsace jazyka nebo Muellerův příznak;
  • pulsace jater;
  • pulsace sleziny (příznak Gerharda);
 • Může jít o další fenomén: Flintův hluk před systolem, který se slyší v oblasti třetího intercostálního prostoru vlevo od hrudní kosti.

Diagnostika

Předběžná diagnóza může být podezřelá na základě stížností pacientů a objektivní vyšetření.

Pro potvrzení přítomnosti regurgitace na aortální chlopni jsou prováděny následující výzkumné metody:

 1. EKG. Na kardiogram pozorovat nespecifické známky: hyperfunkce levé komory (odchylka EOS doleva a zvýšení nastavení R, která je pozorována v levé části hrudi vede.) A možné změny v ischemického myokardu (ST deprese nebo inverze z.T).
 2. Radiografie viscerálních orgánů hrudníku. Současně se zobrazí zväčšená velikost srdce, vypadá to jako "botka" nebo "kachna". Mohou být také definována vápenatých usazenin na ventilech ventilu a vzestupné aorty, aneurysmatu aorty ve vzestupné části, a zvětšit velikost PL (levé síně).
 3. ECHO-KG nebo ultrazvukem srdce. Tato metoda vyšetření je nejvíce odhalující, zejména s použitím Doplerography.

Podle výsledků echokardiografie lze tedy získat následující údaje:

 • Šířka kořene aorty;
 • Hypertrofie LV;
 • End-diastolický objem JJ;
 • Přítomnost perikarditidy;
 • Přítomnost aneuryzmatu aorty;
 • Velikost vzorku krve v LV atd.

Frekvence ECHO-KG:

 1. Pokud je pacientovi diagnostikována první stupeň aortální regurgitace, je znepokojen otázkou, co to je. V tomto případě je lokální přenos krve do dutiny levé komory velmi malý a to neovlivňuje kvalitu jeho života. Pokud průběh onemocnění nemá žádné příznaky a velikost LV a její funkce v rámci normy ultrazvuku srdce by měla být provedena jednou ročně.
 2. Pokud existují klinické projevy a / nebo objektivní změny v LV (konečná-diastolická velikost je 60-70 mm) - 2krát ročně.
 3. Levá komorová cDD větší než 70 mm je indikací pro postoupení kardiochirurgovi.

Pokud získané informace s ultrazvukem srdce s dopplerografií nestačí, můžete se uchýlit k:

 • magnetická rezonanční tomografie;
 • radionuklidová angiografie;
 • srdeční katetrizaci.

Léčba

Léčba regurgitace aorty má dva hlavní cíle:

 1. Zabránit vzniku komplikací - srdeční selhání a smrt pacienta.
 2. Zlepšit kvalitu svého života.

Konzervativní léčba

Léčba léků je zaměřena na snížení hladiny SBP (systolický krevní tlak) a snížení množství příchozí krve.

Přípravky, které jsou v tomto případě účinné, jsou vazodilatátory různých skupin:

- blokátory kalciových kanálů (nifecard);

Léky jsou uvedeny v následujících případech:

 1. Existují kontraindikace pro chirurgickou léčbu nebo neochota pacienta uchýlit se k chirurgické léčbě - léky jsou předepsány po dlouhou dobu.
 2. Vyjádřené projevy srdečního selhání nebo těžké regurgitace před chirurgickým zákrokem - je přidělen krátký kurs.
 3. Vyjádřené klinické projevy, dilatace NN, ale PV je normální - je určen k pomalému postupu.

Indikace pro provoz:

 1. Pacienti s PV méně než 55%, LVS větší než 55 mm, LV CRD více než 75 mm, a to i bez viditelných projevů.
 2. Těžká symptomatologie (při cvičení se objevují příznaky nebo se provádí speciální cvičení).
 3. Výrazné rozšíření dutiny LV i při normální ejekční frakci.
 4. Plánování dalších operací na srdci a krevních cévách.

Předpověď počasí

Prognóza je určena v závislosti na stupni vývoje regurgitace a formy.

Když je tedy akutní forma regurgitace na aortě, existuje vysoká pravděpodobnost smrti pacienta.

Pro chronický průběh je prognóza příznivější: 75% žije více než 5 let a více než polovina všech pacientů žije více než 10 let. Pokud se však objeví komplikace, jako je angina pectoris, úmrtí pacienta začíná o čtyři roky později a u příznaků srdečního selhání se tento termín dokonce snižuje na 2 roky.

Co je regurgitace srdečních chlopní, diagnostika a léčba

Regurgitace znamená návrat k normálu. Pro kardiovaskulární systém je tento jev spojen s pohybem krve a je charakteristický jak pro srdeční chlopně, tak pro cévy. Stav regurgitace krve v srdečních chlopních závisí na tom, který ventil je ovlivněn a vyskytuje se buď ve fázi systoly nebo diastoly.

Valvulární srdeční vady zahrnují skupinu srdečních arytmií způsobených morfologickým nebo funkčním poškozením chlopenního aparátu. Změny lze izolovat a ovlivnit jeden ventil nebo získat obecný charakter a ovlivnit několik ventilů.

Patologie ventilů se může projevit stenózou, nedostatečností nebo v některých případech kombinací těchto poruch.

Co je aortální regurgitace?

To je způsobeno skutečností, že hlavním významným projevem této vady je zpětný tok krve do dutiny levé komory během srdeční diastoly způsobené neúplným uzavřením nebo úplným neuzavřením semilunárních křídel.

Regurgitace u mužů je častější než u žen. Četnost výskytu patologie se zvyšuje s věkem. Avšak AR, způsobené získanými revmatickými malformacemi, je typičtější u pacientů v mladém věku.

Aortální regurgitace 1. stupně - co to je?

Regurgitace aortální chlopně 1. stupně znamená přítomnost minimální rekurentní vlny, která není doprovázena tvorbou významných poruch krevního oběhu a nevyžaduje specifickou léčbu.

Taková zpětná vlna se objevuje při provádění barevného Dopplerovského ultrazvuku a je označena jako návratová vlna, která nepřesahuje výtokový proud levé komory (LV).

Minimální mitrální regurgitace - co to je?

Triviální (minimální) mitrální regurgitace (PG) se může vyskytnout u tří procent zdravých lidí a být variantou individuální normy. Tento zpětný proud není doprovázen tvorbou významných hemodynamických poruch a nevede k rozvoji objemového přetížení dutiny levé komory.

Mitrální regurgitace 1 stupně - co to je?

Taková PG, stejně jako minimální aortální a mitrální, nevyžaduje léčbu. Pacienti s malou zpětnou vlnou se doporučují, aby podstoupili pravidelné kontroly a zabránili tak silnému fyzickému přetížení.

Rychlost progrese získaných srdečních defektů s revmatismem, endokarditidou apod., Přítomnost takových změn málo ovlivňuje.

Příčiny aortální regurgitace

Nedostatek KA se dělí na revmatické a nereumatické (zde také patří degenerativní formy RG). U mladých pacientů je PG na aortální chlopně obvykle spojováno s:

 • získané revmatické srdeční vady a je kombinován s aortální stenózou, defektem mitrální chlopně (mitrální regurgitace);
 • vrozená dvoukřídlá kosmická loď (v normě - tricuspid).

Kromě reumatického poškození srdce hraje důležitou úlohu při formování návratové vlny arteriální hypertenze s častými hypertenzními krizemi. Významné zvýšení krevního tlaku přispívá k rozšíření kořenů aorty, což přispívá k rozvoji nedostatečnosti CA.

Hlavní příčiny vzniku WG jsou rozděleny do dysfunkce SC a patologie jejího kořene.

Mezi dysfunkce ventilu patří:

 • vrozené vady KA (dvoukřídlé nebo čtyřlehlé), doprovázené neúplným uzavřením semilunárních křídel nebo prolapsu (zakřivení ventilů). U dětí je nejčastější příčinou vrozené těžké regurgitace tetrad z Fallot, hyperplazie ventilu LA (plicní arterie), významné vady oddílů;
 • získané defekty revmatické povahy vzniklé jako komplikace přenesené streptokokové infekce (streptokoková tonzilitida). K této skupině defektů vedoucích k AP patří fibróza ventilů, jejich zvrásnění, tavení nebo zkrácení.

K získaným vadám, které jsou doprovázeny WG, patří:

 • poruchy hemodynamiky po přenesené infekční endokarditida a valvitida (zánětlivá léze ventilů a endokardu);
 • kalcinóza (v důsledku kalcifikace dochází k degenerativním lézí CA (často kombinovaných) a dochází k regurgitaci mitrální chlopně a závažné SC;
 • degenerace myxomatózní povahy (myxomatózní degenerace je deformace ventilů, vede k jejich protažení a zhrubnutí, narušuje jejich plné smíchání a vede k vzhledu mitrální RG);
 • Poškození ventilů v důsledku systémových onemocnění doprovázených postižením pojivové tkáně a autoimunitních patologií. U pacientů se systémovým lupus erythematosusem se mohou objevit hemodynamické poruchy s vývojem lobman endokarditidy Liebman-Sachs. Tvorba zpětné vlny krve může také způsobit poškození ventilového přístroje u pacientů s Marfanovým syndromem, revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou.
 • traumatické, toxické léčebné léze ventilů;
 • syphilitická aortitida;
 • aortoartritida k Takayasu.

K patologii kořenů aorty vedoucí k WG patří:

 • aneuryzma ;
 • rozšíření kořene na pozadí arteriální hypertenze;
 • porážka kardiovaskulárního systému se syfilitidou aortitidou;
 • Ehlers-Danlosův syndrom (poškození dědičných pojivových tkání způsobené vadnou syntézou kolagenu);
 • dilatace kroužku CA u pacientů s Marfanovým syndromem;
 • Reiterův syndrom, který se rozvíjí s infekcí gonokokem nebo chlamydií;
 • tupé poranění hrudníku.

Charakteristiky této nemoci

Léze levé poloviny srdce (mitrální a aortální regurgitace) jsou obvykle nebezpečnější než regurgitace na ventilu plicní arterie nebo trikuspidální ventilu. Je to proto, že mitrální a aortální ventily pracují při poměrně vysokých tlacích, takže i minimální přetížení nebo jejich poškození přispívají k rozvoji závažného RG.

Výjimkou je plicní regurgitace, která se vyvinula na pozadí plicní hypertenze.

Jaké je hlavní nebezpečí onemocnění?

Progresivní AP vede k:

 • objemové přetížení LV,
 • tvorba srdečního selhání (CH),
 • dilatace levé komory,
 • kardiogenní šok,
 • stagnace v plicích,
 • plicní edém,
 • ventrikulární arytmie,
 • Dysfunkce LV systolickým typem.

Jak se AH vyvíjí?

Vzhledem k nižší schopnosti semilunární cípů do úplného zavření a obstrukci zpětný tok krve do levé komory (LV), vývoj krevních zpětné vlny začíná ihned po uzavření dílčích klapek se srdeční diastoly fázi.

Délka a intenzita zpětné vlny závisí přímo na:

 • závažnost defektu klapky;
 • gradient tlaku mezi aortou a LV;
 • trvání diastolové fáze.

RG vede k výskytu významných hemodynamických poruch, navíc trpí jak centrální, tak periferní krevní oběh.

Klasifikace choroby

 • akutní a chronické;
 • revmatická a nereumatická;
 • spojené s patologií CA, kořenovou nebo vzestupnou částí aorty.

Z hlediska závažnosti je WG rozdělena do čtyř stupňů, založených na objemu zpětné vlny a její délce:

K dispozici je také klasifikace AP podle ECHO-CG podle kritérií ACC / AHA (American Heart Association):

Rozdíly v chronické a akutní regurgitaci

Vývoj akutního selhání SC v krátké době vede k tvorbě významných poruch krevního oběhu v důsledku skutečnosti, že levá komora nemá čas přizpůsobit se zvýšení konečného diastolického objemu.

Nadměrný diastolický tlak v dutině NN přispívá k:

 • zvýšený tlak v plicních žilách;
 • připojení diastolického mitrálního RG;
 • plicní kongesce.

V chronickém AP dochází k vypouštění části účinného VO zpět do dutiny levé komory a jejího silného objemového přetížení. V důsledku tohoto procesu nastává kompenzační vývoj excentrické hypertrofie LV.

V budoucnu jsou kompenzační možnosti myokardu vyčerpány, stěny LV jsou tenčí a rozvíjejí se:

 • dilatace dutiny LV;
 • prudký pokles ejekční frakce a CB (srdeční výkon).

Symptomy AP

 • výrazné pulzace na velkých aortálních kmenech;
 • "Taneční karotid" (viditelná pulsace na krčních tepnách);
 • pulzace žáků;
 • mdloby;
 • bledost a kyanotický odstín kůže;
 • zvětšení jater;
 • posunutí hranic srdečních funkcí doleva;
 • výskyt diastolického šumu v 2. interkostálním prostoru vlevo;
 • bolest za hrudní kostí.

Mezi specifické klinické příznaky patří:

Akutní AP se může projevit jako hlavní příznaky srdečního selhání a kardiogenního šoku.

U chronických AP se kromě hlavních specifických příznaků vyznačují:

 • postupný vývoj CH ;
 • poruchy tachykardie a rytmu;
 • výskyt dyspnoe (nejprve s fyzickými cviky a pak v klidu);
 • adheze k srdečnímu astmatu a plicnímu edému;
 • bolest v srdci podle typu anginy pectoris;
 • významné zvýšení systolického stavu a pokles diastolického tlaku;
 • vývoj dysfunkce LV systolickým typem.

Diagnostika AR

Léčba AR

Terapie je zaměřena na odstranění onemocnění, které způsobilo AR a korekci hemodynamických poruch.

V kompenzovaném asymptomatickém stadiu by se pacienti neměli vyvarovat nadměrné fyzické námahy a kouření. Ukažte mírné fyzické cvičení, plavání, chůzi na čerstvý vzduch, dietu se zvýšenou konzumací čerstvého ovoce a zeleniny.

Když radil směnných kurzů revmatická horečka preventivní léčbou antibiotiky (penicilin nebo kontraindikace -azitromitsin) v průběhu 10 let po revmatické horečky. Pokud existuje vysoké riziko hemodynamických poruch, preventivní kúry se provádějí po celý život.

U pacientů s hypertenzí jsou předepsány antihypertenzivní léky.

Pacienti s chronickým AP, ke zlepšení funkce LV, jsou indikováni inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin. Při spojení s CH předepisují přípravky srdečních glykosidů, diuretik.

Prognóza onemocnění

Pro pacienty s malým výskytem AP a asymptomatickým průběhem je prognóza příznivá.

Při kompenzovaném průtoku a dodržování předepsané léčby může onemocnění trvat dlouho bez progrese. Průměrná míra přežití je od dvaceti do třiceti let, takže prognózu lze považovat za relativně příznivou.

 • Dysfunkce LV, bez chirurgického zákroku, průměrná míra přežití nepřesahuje čtyři roky;
 • srdeční selhání - asi dva roky.

U pacientů s akutním AP je možná smrt závažných poruch rytmu, srdeční selhání nebo kardiogenní šok.

1 stupeň regurgitace aortální chlopně

Regurgitace aortální chlopně 1. stupně není nebezpečnou patologií, ale vyžaduje pozornost lékařů a pravidelné pozorování. Toto onemocnění postihuje lidi různého věku a pohlaví. Nesmíme zapomínat, že srdeční choroby jsou spojené s určitými riziky, takže je neměli nechat jít sám. Porozumět situaci může pouze lékař, a rozhodnout o jmenování léčby drog.

Vlastnosti

Regurgitace v aortální chlopni je náchylná jak na dospělé, tak na děti. Jedná se o fyziologický stav, který je způsoben reverzním přenosem krve do srdeční komory z levé strany. To je způsobeno nedostatečným uzavřením ventilu.

Ze zóny síně proudí krev na levou stranu orgánu, do komory a pak se vtáhne do oblasti aorty. Z této oblasti začíná přerozdělování živin a kyslíku do jiných orgánů těla. Pohyb toku krve se normálně vyskytuje pouze v jednom směru, je regulován ventilovým zařízením. Aortická klapka je navržena tak, aby při kompresi komory mohla procházet krev a nedovoluje zpětný tok. Regurgitace aortální chlopně 1. stupně a dalších odrůd patologie naznačuje porušení, při kterém krev začne proudit zpět během relaxace komory.

Lékaři sdílí onemocnění na základě velikosti oblasti nedostatečného uzavření ventilů. Rozsah, v němž se zvyšuje komora orgánu, ovlivňuje i klasifikaci. Rozlišující patologie se vyskytuje ve stupních.

V závislosti na závažnosti takových poruch se lékař rozhodne pro stanovení souboru diagnostických opatření a terapií. Někdy pouze chirurgie pomůže obnovit normální proces krevního oběhu v srdci.

První stupeň regurgitace aortální chlopně je snadná forma této nemoci, která obvykle není doprovázena příznaky. Člověk neví o takovém porušení ve svém těle a patologie je často zjištěna pouze na plánované lékařské prohlídce. Z toho je zřejmé, že v počátečním stádiu nemoci přichází řeč o vážných poruchách. Taková odchylka je spíše dysfunkcí chlopňového aparátu srdce, která nepříznivě neovlivňuje fungování orgánu.

Statistiky ukazují, že podobné projevy různých stupňů závažnosti jsou zaznamenávány téměř v desáté osobě, postupují se chronicky. Regurgitace aortální chlopně 2. stupně je již závažnější poruchou, která ovlivňuje srdeční činnost.

Tento patologický proces naznačuje návrat krve do levé komory, která se stává přeplněná a objem krve vstupující do aorty se snižuje.

Srdce reaguje na takovou poruchu, snaží se kompenzovat nedostatek krve a tlačí svůj přebytek do aortální zóny, což vede ke zvýšení velikosti samotného orgánu.

Regurgitace 1 stupně se liší tím, že se srdce přizpůsobuje těmto zátěžím, symptomatologie vznikají zřídka a mohou trvat roky. Pokud dojde ke zvýšení levé komory, zvyšuje se potřeba živin i kyslíku. Koronární tepny nemohou poskytnout dostatečný objem těchto látek a mimo jiné také množství arteriální krve emitované do oblasti aorty také klesá. Takové změny vedou k tomu, že srdeční cévy prožívají akutní nedostatek krve, což vytváří všechny podmínky pro vznik ischemických lézí, hypoxie a kardiální sklerózu.

V případě, že nemoc postupuje, stupeň napětí na těle opustil oddělení maximalizuje a hypertrofie myokardu stěna není schopen nekonečný, takže je toto protažení srdce. Další vývoj tohoto patologického procesu vyvolává výskyt závažných komplikací včetně fatálního výsledku.

Regurgitace aortální chlopně dětí je často splněna, dítě je pravděpodobně postiženo v důsledku vrozených anomálií. Toto onemocnění může velmi poškodit zdraví mladých pacientů, proto vyžaduje pečlivou diagnózu a terapii.

Příčiny

Fyziologické faktory mohou vést k takové poruše, která je považována za neškodnou a normalizuje nezávisle bez použití léků. Nicméně, častější patologické příčiny takové nemoci, které hodně.

Co vede k regurgitaci aorty:

 1. Sepsa bakteriální přírody, ovlivňující oblouk aorty, stejně jako endokardu.
 2. Vady vrozené geneze, u kterých se na srdci nevytvářejí tři ventily, ale dva se podílejí na změnách aorty. Porucha septa mezi komorami orgánu.
 3. Zánětlivý proces je povahy revmatické, lokalizované podél okraje uzávěru ventilového zařízení. Porážka tkání v prvním stupni způsobuje zvrásnění ventilů, takže je otvor, kterým krev prochází do oblasti systoly a levé komory.
 4. Ulcerózní endokarditida a průtok warty, která se vyvíjí v kontextu závažných infekčních onemocnění (spála, spalničky, chřipkové), stejně jako zánět plic, srdce myxom vzdělávání, které zcela ničí ventily.
 5. Autoimunitní procesy specifický znak, probíhající v oblasti aorty, které jsou způsobeny Bechtěrevova nemoc, syfilis nebo chronická předmětu revmatické léze.
 6. Důsledky předchozího infarktu myokardu.
 7. Zranění hrudní kosti, u které došlo k prasknutí svalových tkání, což snižuje ventilové klapky.
 8. Aterosklerotické změny.
 9. Arteriální hypertenze.
 10. Kardiomyopatie.


Někdy může být onemocnění zahájeno metodou katétrové radiofrekvenční ablace. V tomto případě je regurgitace komplikací léčby. Často je patologický proces způsoben porážkou samotné aorty. Existují faktory, které přispívají k tomuto porušení. Příčiny spojené s aortálními lézemi:

 1. Marfanův syndrom, u něhož se často vyskytuje cystická nekróza jedné z vrstev aorty, častěji než průměr.
 2. Aortitida nebo zánět způsobený psoriatickou artritidou, ulcerózní kolitidou nebo Bechterewovou chorobou.
 3. Dilatace vyvolaná poruchami souvisejícími s věkem nebo degenerativními procesy v této oblasti.
 4. Arteritis obrovská buňka.
 5. Porážka stěny aneuryzmatu, charakterizovaná jako stratifikace.
 6. Hypertenze maligního průběhu.

Lékaři navíc identifikovali vazbu mezi některými léky, které způsobují snížení chuti k jídlu a jsou předepsány ke snížení tělesné hmotnosti.

Symptomy

Regurgitace aortální chlopně 1. stupně může probíhat v akutní formě a někdy i v chronické. Známky patologie se objevují častěji v prvním případě. Pokud je onemocnění chronické, objeví se symptomologie během období exacerbace. Je třeba poznamenat, že při každé epizodě obnovení aktivity se zvyšuje závažnost onemocnění. Často nemoc není doprovázena projevy po mnoho let.

 1. Dýchavičnost, která se vyskytuje v naprostém klidu a dokonce i během spánku.
 2. Při sportovních činnostech, které jsou doprovázeny určitými zatíženími, je potíže s dýcháním.
 3. Rytmus srdce se zvyšuje.
 4. Migréna, která systematicky ruší osobu.
 5. Horečka.
 6. Bolest, která se objeví v hrudní kosti. To je pozorováno jen zřídka, pouze v 7-8 případech takových porušení.
 7. Snížená tělesná hmotnost.
 8. Manifestace anémie.
 9. Porušení funkce komory srdce, jeho levé komory.
 10. Obecná slabost.
 11. Snížený krevní tlak.

V chronickém průběhu nemoci neexistuje žádná symptomatologie, ale jakmile se patologie zhorší, příznaky se objevují jeden po druhém, což zhoršuje blaho člověka.

Diagnostická opatření

Jakmile se vyskytnou znepokojivé příznaky onemocnění, je nutné se poradit s lékařem. Odborník předepisuje určité metody vyšetření, které umožní identifikovat onemocnění a všechna její porušení.

 • EKG (elektrokardiogram) pomáhá určit stupeň přetížení srdce vlevo.
 • Echokardiografie je určena k identifikaci fáze onemocnění, která vám umožní správně nakreslit klinický obraz.
 • Dopplerovský výzkum je nezbytný k posouzení srdeční aktivity po celý den.
 • Radiografie hrudníku. Pacienti procházejí studiem velikosti orgánu.
 • Koronografii. Metoda stanovená před operací, která se provádí ve výjimečných případech.
 • Echokardiografická dvourozměrná metoda odhaluje stav kořene aorty, charakteristiky struktury ventilu a možnost plnohodnotné aktivity levé komory.

Když nemoc je druhý a třetí stupeň závažnosti, může se stát, otok dýchacích cest, srdeční selhání, a jiné závažné příznaky, tak diagnóza může obsahovat další činnosti. Studie s použitím fyzické námahy pomůže analyzovat příznaky onemocnění.

Léčba

Regurgitace aortální chlopně na úrovni 1 stupně nevyžaduje provádění léků a jiných terapií. Pravidelné návštěvy ošetřujícího lékaře jsou nezbytné pro sledování zdraví pacienta a jeho vyšetření. Tato opatření jsou nezbytná k posouzení stavu srdce a včasné detekci komplikací.

Akutní forma onemocnění vyžaduje výměnu ventilu. Lékaři navíc používají antibakteriální léky k prevenci výskytu bakterémie. Pokud je průběh onemocnění chronický, je nutné dodržovat zvláštní doporučení lékaře týkající se životního stylu pacienta.

 • Maximální vyloučení různých emočních přetížení.
 • Úprava správné a vyvážené stravy včetně všech nezbytných živin a odstranění škodlivých potravin.
 • Denní cvičení ke zlepšení výkonu srdce. Všechny fyzické aktivity musí být koordinovány s ošetřujícím lékařem.
 • Pobyt na čerstvém vzduchu je nutný každý den, je lepší jen chodit večer v parku.
 • Spánek a zbytek člověka by měl poskytnout dostatek času, aby všechny vnitřní orgány fungovaly dobře, včetně srdce.

Populární způsob léčby nemůže prakticky tuto situaci napravit a vyléčit nemoc, ale někdy je vhodné pít bylinné čaje, které zlepšují práci hlavního orgánu. Všechny další metody léčby, použití domácího přípravku by se nutně měly dohodnout s ošetřujícím lékařem.

Prognóza těchto pacientů zcela závisí na charakteristice základní nemoci, která způsobila patologii, a také na závažnosti regurgitace aortální chlopně. V první fázi onemocnění se lidé obvykle cítili dobře a žili dlouho. Je důležité nedovolit zhoršení stavu a přechod nemoci z prvního stupně na druhý a třetí.

Onemocnění srdce je nebezpečné a vyžaduje lékařskou péči vždy, bez ohledu na typ takové patologie a její příznaky. Tito pacienti potřebují kontrolu, aby mohli odpovídajícím způsobem zhodnotit svůj stav. Regurgitace aortální chlopně 1. stupně není smrtelným onemocněním, ale může se vyvinout a vést k vážným následkům.

Více Informací O Plavidlech