Všechny důsledky hemoragické mrtvice na pravé straně

V tomto článku se dozvíte základní informace o hemoragické mrtvice na pravé straně: účinky Mnozí žijí po takovém krvácení, a to problémy, kterým čelí pacienti.

Život pacientů po krvácení do struktur mozku nebude nikdy stejný. Období zotavení trvá až rok a období následků mrtvice je zbytek vašeho života.

Ztracené funkce vyšší nervové aktivity se v prvních třech měsících zotavují co nejvíce, nepřítomnost pozitivní dynamiky v tomto okamžiku je špatným prognostickým příznakem. Pouze pokud jde o schopnost mluvit, považuje se za normu období až jednoho roku.

Důsledky závisí na oblasti a rozsahu krvácení. Malý odtok krve je charakterizován jednotlivými účinky, u rozsáhlých hematomů jsou příznaky vzájemně kombinovány.

Ztráta a poruchy citlivosti levé poloviny těla (hemihypestézie)

Poruchy panvových orgánů (močení, defekce, sexuální funkce)

Mentální poruchy (poruchy vnímání těla, odmítnutí onemocnění, změny v paměti, chování)

Neschopnost polykat, mluvit, dělat zvuky (dysfágie, dysartrie, afázie)

Porušení koordinace pohybů, rovnováha (ataxie)

Zdvojnásobení v očích, ztráta poloviny zorného pole (diplopie, hemianopsie)

Snížení nebo úplná ztráta sluchu vpravo

Dlouhodobým důsledkem přeneseného cerebrálního krvácení je ztráta mentálních schopností (demence) různého stupně závažnosti.

Během prvních 6-12 měsíců po mrtvici vyžadují všichni pacienti zvláštní péči zaměřenou na udržení životních funkcí a obnovení ztracených schopností.

Je zapotřebí neustálé cizorodé péče, včetně:

 • otočí se v posteli pro profylaxi závoje;
 • krmení;
 • hygienické postupy;
 • masáže, fyzioterapie;
 • vývoj řeči, psaní, paměť, schopnost pohybu nezávisle.

Tato doba je velmi obtížná jak pro samotného pacienta, který se náhle stal naprosto bezmocným, tak pro jeho příbuzné, kteří často opouštějí práci, aby jim poskytovali nepřetržitou pomoc. To vytváří dodatečnou psychologickou zátěž vyžadující práci s lékařským psychologem nebo psychiatrem.

Bez řádného sledování a postupů obnovy uhynou všichni pacienti s anamnézou rozsáhlé hemoragické mrtvice během prvních šesti měsíců. Úmrtnost ve skupině s plnohodnotnou péčí během prvního roku dosahuje 30-40%. S dobrou péčí a pozorováním lékařů může 5-10% pacientů žít mnoho let, ale polovina z nich vyžaduje stálou pomoc od okolních lidí.

Monitorování, kontrola léčby a rehabilitace provádějí lékaři několika specialit: neurolog, terapeut, psycholog nebo psychiatr, lékař LFK.

Důsledky mrtvice v číslech

Hemoragie ve struktuře mozku je 15-30% všech úderů, neexistují přesné údaje o poškození pravé nebo levé strany.

30% pacientů umírá během prvního týdne po krvácení, dalších 30% v prvním měsíci (častěji na pozadí opakovaného krvácení). Zbylých 40% žije déle, 5-10% těchto lidí může žít mnohem víc let.

Zbývající statistiky mají obecnou povahu a nejsou rozděleny na ischemický a hemoragický typ poruchy přívodu krve.

Asi 70% mrtvice je diagnostikováno u starší věkové skupiny, avšak u dětí, včetně kojenců, dochází k poruchám mozkového průtoku krve.

Během prvního roku po porušení cerebrální krve 40-45% pacientů umírá každou pětinu - po opakované mrtvici. Maximální riziko úmrtí v období zotavení - s rozsáhlými lézemi v bazénu karotid.

Úmrtnost po opakované mrtvici je dvakrát vyšší, riziko recidivy poruch příjmu krve v prvním roce je 10% a každé následné zvýšení o 5-8%.

Zdvih jakéhokoli typu a objemu je příčinou přetrvávající invalidity, zatímco po období zotavení:

 • 15-20% pacientů se vrátí k snadnější práci;
 • 60% se může doma sám se spoléhat;
 • 19-35% lidí zůstává zcela závislá na ostatních.

Poruchy domácnosti, které přetrvávají šest měsíců po mrtvici:

Důsledky správné hemoragické mrtvice

Světová zdravotnická organizace označuje hemoragickou mrtvici za skupinu nejnebezpečnějších podmínek, ke kterým dochází náhle. Tato patologie vede k ohniskové nebo globální destrukci mozkové tkáně v jednom z jejích laloků - vpravo nebo vlevo, a proto ve více než 50% případů zůstává pacient postižený. Statistiky uvádějí, že muži a ženy ve věku od 35 do 50 let, kteří trpí hypertenzí, jsou nejvíce náchylní k mrtvici.

Navzdory vysoké letalitě se více než třetina pacientů v prvním dni po nástupu mozkové mrtvice pokusí o léčbu tohoto typu mrtvice samostatně a asi 7% obětí vůbec odmítá požádat kvalifikované specialisty. Klinické důsledky této nedbalosti často vedou k závažným komplikacím, které nelze vyloučit ani dlouhodobou léčbou.

Co je hemoragická mrtvice na pravé straně mozku?

Hemoragická mrtvice je mozkové krvácení, ke kterému došlo v důsledku prasknutí cévy. Ve většině případů se v průběhu tohoto procesu krev šíří po povrchu GM, avšak v některých případech (s těžkým krvácením) krev vstupuje do mozku. V tomto případě je diagnostikován komorový tah GM.

S porážkou pravého laloku mozkové příznaky jsou poněkud odlišné od toho, co je vlastní levoruký mrtvice. Tento jev není překvapující, protože pravá a levá hemisféra plnit různé úkoly. To znamená, že levá hemisféra je odpovědná za ústní a písemné dovednosti, logiku a schopnost provádět matematické manipulace. Pravá hemisféra je odpovědná především pro non-verbální schopnosti: emocí, schopnost analyzovat situaci z několika pozic. Produkt této části GM - intuice, citu a analýzy, vizuální prostorové vnímání.

V případě, že má pacient pravostrannou hemoragickou mrtvici, čelí problému narušení integrace obou hemisferií, proti kterému dochází ke ztrátě kontroly nad levou částí těla.

Mezi příčiny, které způsobují mozkové krvácení vpravo, patří:

 • arteriální hypotenze - je příčinou prasknutí cév GM v 75% případů;
 • anomálie ve struktuře cév mozku - aneuryzma, vaskulitida, angiopatie;
 • systémová onemocnění oběhového systému, zahrnující problémy s aterosklerózou a koagulací krve;
 • systémové patologie míchy, srdce, endokrinního systému;
 • nádor mozku.

Prokurující faktory hemoragické mrtvice jsou fyzická nadměrná zátěž, intoxikace těla (včetně alkoholu a drog), stres a rozsáhlé zranění hlavy nebo jiných částí těla.

Příznaky mrtvice na pravé straně mozku

Vzhledem k tomu, že pravá polovina mozku je zodpovědná za funkčnost levé strany těla, většina symptomatických projevů hemoragické mrtvice se týká omezení této velmi funkční funkce. To je vyjádřeno v následujícím:

 • citlivost těla zmizí v určitých oblastech - pacient necítí bolest, vliv teploty atd.;
 • schopnost napnout a uvolnit svaly umístěné na levé straně těla, včetně končetin, je ztracena;
 • hlava má charakteristickou otočku doleva;
 • levé oko nevnímá signály (nevidomé) nebo přijatý signál je zkreslený (změny se mohou dotknout vnímání barvy, tvaru, vzdálenosti);
 • schopnost rozpoznat řeč je ztracena;
 • schopnost orientace ve vesmíru je ztracena.

Spolu s výše uvedenými příznaky mohou pacienti zaznamenat konvulzivní kontrakce končetin na levé straně, ztrátu vědomí. V druhém případě dochází ke zpomalení dýchání a kritického oslabení srdečního tepu. Arteriální tlak na pozadí zůstává vysoký.

V 90% případů, kdy došlo k hemoragické mrtvici, zůstává pravá strana těla oběti prakticky nezměněná.

Důsledky a prognóza

Hemoragická forma mrtvice na pravé straně vede k důsledkům různého stupně závažnosti. Nejčastější komplikací je přetrvávající paralýza levé strany těla, která může přetrvávat až do konce života. Druhou nejčastější komplikací je snížení zrakové ostrosti na levém oku a poruchy vestibulárního aparátu.

Patologie má také dlouhodobé důsledky:

 • neurologické poruchy;
 • duševní poruchy;
 • porucha spánku.

Při prodloužené péči o rozsáhlé parestézie se u pacientů vyskytují sekundární infekce močových cest, dýchacích cest, kloubů a měkkých tkání (bedsores). Během zotavení z nemoci trpí přibližně 60% pacientů depresemi, závratmi a dysfunkcí.

Je pozoruhodné, že bude za předpokladu, že dříve první pomoci pacientovi, který utrpěl krvácení do mozku, tím větší je šance na jeho úplné uzdravení. Při poskytování zdravotní péče v prvních 30 minutách po začátku úmrtnost je asi 6%, a když pacient přijde do nemocnice několik hodin po krvácení, tento údaj je již 50%.

Léčba pravé hemoragické mrtvice

Terapeutické opatření pro podezření na hemoragickou mrtvici se doporučuje začít co nejdříve po nástupu záchvatu. Odborníci poznamenávají, že výsledek situace může být ovlivněn doslova každou minutu. Základem léčby v tomto případě je odstranění následků krvácení.

Hlavním cílem léčebných opatření:

 • obnovení normálního krevního oběhu v mozku;
 • intenzifikace neurogeneze (obnovení nervových buněk postižených krvácením);
 • eliminaci mozkového edému;
 • udržování funkcí orgánů a systémů, které by mohly být ovlivněny krvácením;
 • symptomatická léčba a léčba patologických stavů po mrtvici.

Výše uvedené cíle jsou dosaženy několika způsoby: užíváním léků, chirurgickým zákrokem. Široce využívána při terapii mrtvice, fyzioterapii, psychokorekci a lidových metodách.

Léčba léky

V akutním stadiu hemoragické mrtvice se léky používají k eliminaci mozkového edému a plic, obnovují srdce a zastavují krvácení. Za tímto účelem se používají následující:

 • kardiotonické léky;
 • drogy s hypothermickým účinkem;
 • hypotonické léky;
 • léky ke zvýšení koagulability krve a inhibici její fibrinolytické aktivity;
 • léky ke snížení nitrolebního tlaku.

Léčba výše uvedenými skupinami léků se provádí od prvních minut po přivedení pacienta do zdravotnického zařízení. Většina léčiv se podává parenterálně nebo transfúze, protože pacient s lézí na pravé straně mozku nemá schopnost užívat léky perorálně.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba po mrtvici nastane nejpozději tři dny po krvácení. Hlavními indikátory pro intervenci jsou:

 • rozsáhlé hematomy;
 • získání krve v dutině uvnitř mozku (komorová mrtvice);
 • zvýšený intrakraniální tlak.

Účelem zásahu je odstranění krve z lebky. Po operaci se pravděpodobnost příznivého výsledku mnohdy zvyšuje.

Jiné metody léčby mrtvice

Po překonání akutního stavu se doporučuje pacientům s lézí pravé hemisféry absolvovat fyzioterapii. Tento typ léčby stimuluje obnovení nervových spojení a pomáhá pacientům se zotavit rychleji. Mezi nejefektivnější fyzikální lékaři se zmiňují balneoterapie, elektroléčba (darsonval), parafinová terapie a expozice nízkofrekvenčním proudům.

Stejně důležité při porážce pravé hemisféry a psychoterapie. Pacienti s diagnózou hemoragické mrtvice na pravé straně mozku velmi často trpí psychickými poruchami. Dobře navržená schéma vlivu na úrovni psychologie pomáhá překonat řadu problémů, včetně neochoty přijímat pomoc od příbuzných.

LFK po zdvihu

Terapeutická gymnastika umožňuje obnovit ztracené funkce končetin a obnovit interakci nervových a svalových tkání. Navíc gymnastické cvičení pomáhají udržovat svalový tón, přispívají k lepší výživě tkání v částech těla, imobilizované kvůli parezi.

V počátečním stádiu se doporučuje provádět pohyby z náchylné polohy. Při absenci schopnosti pacienta ovládat tělo by měl být kladen důraz na pasivní cvičení, při kterých jsou pohyby končetin prováděny za pomoci specialisty nebo blízkého člověka. Pokud je to možné, je třeba se přesunout k složitějším cvičením, které může pacient vykonávat sám: vytlačování a uvolnění rukou, ohyb a prodloužení končetin (bez zátěže), otočení hlavy.

Důležité! Pacient by v žádném případě neměl být unavený po cvičení!

Pokud jsou doporučení pozorována, dochází k oživení pacientů během 1-3 let. V tomto případě může dojít k zbytkovým problémům s řečem nebo jemnými motorickými dovednostmi. Přinejmenším 70% pacientů si zachovává schopnost sloužit sami.

Hemoragická mrtvice - co to je? Symptomy, léčba a prognóza

Hemoragické mrtvici, cévní mozková příhoda (CVA) na typu hemoragické - akutního klinického syndromu, který je důsledkem mozkové vaskulární poškození a krvácení do mozku. Příčinou může být poškození tepen a žil. Čím větší je poškozená nádoba, tím víc je krvácení, v těžkých případech se do tkáně vlije až 100 ml krve. Výsledný hematom mechanicky komprimuje a vytěsňuje nervovou tkáň, otok se v postižené oblasti rychle rozvíjí.

Pokud do tří hodin oběti nedostane lékařskou péči, šance na přežití se rychle snižují a mají tendenci k nule. Podle statistik představuje podíl hemorrhagických mrtvic o něco více než 20% případů mozkové mrtvice.

Co to je?

Hemoragická mrtvice - toto je akutní krvácení v mozku způsobené prasknutím nebo zvýšenou vaskulární permeabilitou. Tato porucha cerebrálního oběhu se liší od klasické (ischemické) mrtvice, která se vyskytuje častěji (70% pacientů).

Charakter cévní změny v ischemické cévní mozkové příhody - trombus okluze lumenu, a tím nastane postupné nekrózu mozkových buněk, a hemoragický - porušení integrity cévní stěny, což vede mozková tkáň se impregnuje a pevně extravazované krev.

Úder mozku hemoragického typu je nebezpečné a zákeřné onemocnění. Je charakterizován:

 1. Vysoká úmrtnost (60 až 70% pacientů umírá během prvního týdne po nástupu onemocnění).
 2. Náhlé srdeční selhání (u 60-65% pacientů dochází k krvácení bez předchozích příznaků).
 3. Pacienti závažným zdravotním postižením přežívající - 70-80% lidí, připoutaný k lůžku a nemohou postarat se o sebe, zbytek 20-30% méně výrazné neurologický deficit (narušené končetiny, chůze, řeč, zrak, inteligence a tak dále.)

Více než 80% hemoragií v mozku je spojeno se zvýšeným krevním tlakem (hypertenzí). Užívání antihypertenzivních léků (normalizace krevního tlaku) může snížit riziko mrtvice, množství krvácení a závažnost poškození mozku. Pokud jsou pacienti hospitalizováni v léčebném zařízení v prvních 3 hodinách, zvyšují se tak šance na přežití. Specializované rehabilitační centra pomáhají co nejvíce obnovit ztracené funkce mozku po mrtvici. Kompletní zotavení se vyskytuje zřídka, ale je to možné.

Klasifikace

Je třeba poznamenat, že mrtvice mozkové mrtvice vede k téměř okamžité smrti. Pouze ve vzácných případech je možné zachránit život pacienta takovou diagnózou. Současně neexistuje pravděpodobnost návratu k plnohodnotnému životu.

Mozek mozku je středem všech tělesných systémů a je přímo spojen s míchou. Slouží jako spojení mezi týmy think tanků a nervy těla: díky němu jsme schopni se pohybovat, dýchat, spolknout, vidět, slyšet a tak dále. Mrtvý kmen také reguluje oběhový systém, termoregulaci, palpitace. To je důvod, proč jeho poškození v mrtvici nejčastěji vede k smrti.

Podle původu se rozlišuje primární a sekundární hemoragická mrtvice:

V závislosti na zóně lokalizace rozlišuji následující typy hemoragického zdvihu:

 1. Subarachnoid - krvácení do prostoru mezi tvrdou, měkkou a arachnoidní kůží mozku;
 2. Hemoragie na obvodě mozku nebo v tloušťce jeho tkáně;
 3. Ventrikulární krvácení - lokalizováno v laterálních komorách;
 4. Kombinovaný typ: vyskytuje se s velkým krvácením postihujícím několik částí mozku.

Periferní krvácení je mnohem méně nebezpečné než intracerebrální krvácení, které nutně vyvolává tvorbu hematomů, edém a následnou smrt mozkové tkáně. Hematomy se také vyznačují lokalizací:

 1. Lobar - hematom je lokalizován v jedné části mozku, aniž by opustil mozkovou kůru.
 2. Mediální - krvácení postihuje thalamus.
 3. Boční - porážka subkortikální jádra lokalizovány v bílé hmotě mozkových hemisfér (plot, amygdala, caudatus, čočkovitý jádra).
 4. Smíšené hematomy, které postihují několik oblastí mozku najednou, jsou nejčastěji nalezené.

Klinické projevy

Symptomy hemoragické cévní mozkové příhody jsou různé a rozdělené do dvou velkých skupin: cerebrální a ohnisková. Symptomatologie také silně závisí na lokalizaci hemoragického zaměření, jeho velikosti, somatickém stavu pacienta a mnoha dalších faktorech.

K mozkovým příznakům hemoragické mrtvice patří následující příznaky:

 1. Porušení vědomí (ohromující, sopor, kóma). Čím větší je ohnisko, tím nižší úroveň vědomí. Nicméně, s lézí mozkové kosti, dokonce i malé zaměření krvácení vede k výraznému poklesu vědomí.
 2. Závratě.
 3. Nevolnost, zvracení.
 4. Bolení hlavy.
 5. Obecná slabost.
 6. Respirační poruchy.
 7. Porušení hemodynamiky.

Převládající fokální symptomatologie jsou známky:

 1. Paresis nebo plethysm v končetinách, hemiparesis jsou častější.
 2. Pareze obličejových svalů.
 3. Poruchy řeči se vyvíjejí hlavně s poškozením levého temporálního laloku.
 4. Zhoršení zraku (včetně vývoje anizokologie).
 5. Sluchové postižení.

Podezření zdvih by měl být pro všechny typy poruch řeči u pacienta, slabost v rukou a nohou na jedné straně, rozvoj epileptických záchvatů bez vysrážení faktory (například tyto faktory patří alkohol), poruchy vědomí až kóma. Ve všech podezřelých případech je lepší být v bezpečí a zavolat sanitku. Chování a posouzení situace v případě podezření na mozkovou příhodu by mělo být zváženo v samostatném článku.

Kóma s hemoragickou mrtvicí

Přibližně 90% pacientů s GI ve stavu sopor nebo komatu zahynulo během prvních pěti dnů navzdory intenzivní terapii. Poruchy vědomí jsou charakteristické pro mnoho patologií, které se projevují útlakem funkcí retikulární tvorby mozku.

Poruchy mozkových funkcí se rozvíjejí v rámci:

 1. Endo- a exotoxiny - deriváty konečných produktů metabolismu;
 2. Kyslík a energetické hladování mozku;
 3. Metabolické poruchy v mozkových strukturách;
 4. Rozšíření objemu látky v mozku.

Nejdůležitější ve vývoji kómatu jsou acidóza, mozkový edém, zvýšený nitrolební tlak, zhoršená mikrocirkulace mozkových tekutin a krve.

Stav komatu ovlivňuje funkci dýchacího systému, vylučování (ledviny) trávení (játra, střeva). Odchod z komatu doma je nemožný a velmi obtížný i v podmínkách resuscitace.

Klinická definice kómatu se provádí podle ShcG (Glasgow Coma Scale) s použitím některých dalších technik relevantních pro klinické lékaře. K dispozici jsou také čtyři fáze kómatu. Nejjednodušší první a beznadějný stav pacienta odpovídá čtvrté fázi kómatu.

Léčba

Léčba mrtvice v akutním období může zahrnovat:

 • Úleva od bolesti, korekce teploty těla (paracetamol, eflergan, naproxen, diklofenak, často - opiáty, propofol). Intravenózně podávejte aspirin, dantrolen, kapička - síran hořečnatý.
 • Snížený krevní tlak, který pomáhá zastavit krvácení v mozku. Za tímto účelem se léky intravenózně podávají injekčně: labetalol, nicardipin, esmolol, hydralazin. Prudký pokles tlaku v počátečních dnech však není tolerován. Dále jsou předepsány tabletové léky - captopril, enalapril, kapoten (jako orální báze nebo pomocí sondy).
 • Diuretika s trvalým zvýšením tlaku (chlorothiazid, aapamid, lasix), antagonisté vápníku (nimotop, nifedipin).
 • V případě těžké hypotenze jsou vasopresory předepsány kapajícím (norepinefrin, mezaton, dopamin).
 • Často se používá konstantní intravenózní infúze pro podávání výše uvedených léků kontrolou hladiny každých 15 minut.
 • Pro snížení otoků mozku se dexamethason doporučuje po dobu 3 dnů (intravenózně). Pokud dojde k edému, odkapávají se glycerin, manitol, albumin a refortan.
 • Často se používá konstantní intravenózní infúze pro podávání výše uvedených léků kontrolou hladiny každých 15 minut.
 • Přípravky na korekci neurologických příznaků (sedatíva - diazepam, svalové relaxanty - vekuronium).
 • Místní terapie je zaměřena na odstranění tlakových vředů a zahrnuje ošetření pokožky kafrovým alkoholem, kropením prášku mastek.
 • Symptomatická léčba - antikonvulziva (lorazepam nebo thiopentalem po dobu 1-2 hodin), je léčivo zvracení a nevolnost (metoklopramid, torekan) proti míchání (haloperidol). U plicních a urologických infekcí se provádí antibakteriální léčba.

V přítomnosti velkých hematomů (více než 50 ml) se provádí operace. Excizní část hemoragie může být provedena, pokud je lokalizována v přístupné části mozku, a také v případě, že pacient není v kómatu. Nejčastěji se používá oříznutí krku aneuryzmatu, odstranění punkce a aspirace hematomu, jeho přímá demontáž a ventrikulární drenáž.

Důsledky

Pokud se pacientům podaří zachránit, čelí neurologickému deficitu - symptomy způsobené poškozením oblasti mozku, ve které došlo k krvácení.

Může to být po mrtvici hemoragické mrtvice:

 • paréza a paralýza - narušení pohybů končetin na jedné polovině těla, protože jsou neustále v polobuněčné poloze a nemohou být unbent;
 • porušení řeči a jeho úplné absence;
 • duševní poruchy a podrážděnost;
 • přetrvávající bolesti hlavy;
 • poruchy koordinace pohybů;
 • neschopnost chodit samostatně a dokonce sedět;
 • zhoršení zraku až po úplnou slepotu;
 • zkosená tvář;
 • vegetativní stav - absence známky mozkové aktivity (vědomí, paměť, řeč, pohyby) s uloženým dýcháním a palpitacemi.

Symptomy onemocnění a jejich trvání závisí na umístění krvácení a jeho objemu. První tři dny jsou nejnebezpečnější, protože v této době v mozku dochází k vážným porušením. Většina úmrtí (80-90%) se objevuje právě během tohoto období. Zbývajících 10-20% pacientů zemře během jednoho až dvou týdnů. Přežívající pacienti se postupně zotavují z několika týdnů na 9-10 měsíců.

Levá strana

Pokud je postižena levá strana, následky jsou charakterizovány porušením pravé strany těla. Pacient má úplnou nebo částečnou paralýzu, a to nejen nohu a ruku, ale také polovinu jazyka, hrtanu trpí. U takových pacientů dochází k poruchám chůze, charakteristické póze pravé ruky (skládané lodí).

Obětí je poznamenáno zhoršení paměti a řeči, schopnost jasně vyjádřit myšlenky je narušena. Pro lézi levé hemisféry mozku existují problémy s rozpoznáním časové posloupnosti, nedokáže rozložit složité prvky do složek. Existují případy porušení písemného a mluveného jazyka.

Pravá strana

Pokud je pravá strana postižena, nejnebezpečnějším důsledkem je poškození mozkového kmene, ve kterém se šance na přežití blíží k nule. Toto oddělení odpovídá za práci srdce a dýchacího systému.

Diagnostikování hemoragického mrtvice vpravo je poměrně obtížné, protože v této části jsou centra orientace v prostoru a citlivosti. Definovala tuto porážku pro poruchy řeči u pravicových leváků (levé centrum řeči je v levé hemisféře). Kromě toho existuje jasná korelace: takže pokud je pravá strana mozku zlomena, levá strana trpí a naopak.

Kolik žije po hemoragické mrtvici?

Prognóza hemoragické mrtvice je nepříznivá. To závisí na místě a stupni zranění. Nebezpečí krvácení do mozkového kmene, které je doprovázeno porušením dýchání a ostrými špatně upravenými léky, což snižuje krevní tlak na kritická čísla. Krvácení s průlomem je obtížné a často fatální.

Kolik žije s hemoragickou mrtvicí? Tato patologie končí fatální v 50-90% případů. Možná nástup smrti v první den - na pozadí generalizovaných záchvatů, kdy dochází k porušení dýchání. Často se stává smrt později, až na 2 týdny. To je způsobeno kaskádou biochemických reakcí vyvolaných proudem krve do lebeční dutiny a vedoucí k úmrtí mozkových buněk. Pokud nebyl mozek zaujatost, ani jeho herniace (spadající do kostní díry), nebo průlom krev do komor, a možnost náhradního mozek dostatečně velký (to je častější u dětí a mladých dospělých), člověk je více pravděpodobné, že přežije.

Pro 1-2 týdnů, kromě neurologických poruch, spojit komplikace spojené s nehybnosti pacienta, exacerbace chronické onemocnění IT nebo připojení k respirátoru (pneumonie, proleženin, jater, ledvin, kardiovaskulární kolaps). A pokud nevedou k smrti tím, že do konce roku 2-3 týdnů mozkového edému zakotvila. Ve třetím týdnu je jasné, jaké jsou následky hemoragické mrtvice v tomto případě.

Obnova po mrtvici

Doba rehabilitace po hemoragické mrtvici je dlouhá, zejména ve stáří. Záleží na ztracených funkcích a nezaručuje jejich úplnou rehabilitaci. Nejrychlejší ztracené schopnosti jsou obnoveny v prvním roce po mrtvici, pak je tento proces pomalejší. Tento neurologický deficit, který zůstal po třech letech, pravděpodobně zůstane po celý život.

Lékaři - neurologové a rehabilitologové jsou připraveni co nejvíce pomoci obnovit ztracené funkce. Postupujte takto:

 • vedou kurzy s psychologem nebo psychoterapeutkou;
 • se ztrátou čtení / psaní dovedností, třídy se konají na jejich obnovení;
 • hydroterapie (masáž v bazénu, lehká cvičení ve vodě);
 • třídy na speciálních simulátorech;
 • v případě poruch reprodukce řeči se člověk bude muset vypořádat s řečníkem; s parézou nebo paralýzou, fyzioterapií (např. na zařízení "Myoton"), masážní a cvičební terapie s instruktorem;
 • předepisující lékař, který vám pomůže obnovit ztracené nervové spoje ( „Tserakson“, „Somazina“) snížení vysokého krevního tlaku ( „Enalapril“ „Nifedipine“), antidepresiva a sedativa;
 • barevná terapie - léčba vizuálními obrazy.

Prognóza zotavení závisí na tom, jak velkou byla oblast pokrytá krvácením, a také na tom, do jaké míry byly kvalifikovány lékaři a rehabilitační pracovníci. Hemoragická mrtvice je velmi složitá patologie, z důsledků které je nepravděpodobné, že se úplně zbavíme. Podporní léčba a rehabilitace trvají velmi dlouho.

Úder na pravé straně: důsledky, léčba a kolik žije

Mozková katastrofa je vážná rána pro tělo jakékoli osoby. Když nastane ischemická nebo hemoragická mozková mrtvice, důsledky tohoto jevu jsou zhoršení nebo úplná absence jednotlivých funkcí struktur mozkové tkáně. Povaha a závažnost komplikací po cévní mozkové příhodě přímo závisí na umístění a velikosti patologického zaměření.

Proto, když nastane katastrofa v mozku, hraje důležitou roli určení přesného umístění patologického zaměření v mozkové tkáni. Ze zjištění lékařské prohlídky závisí taktika další léčby a rehabilitace pacienta.

Symptomy mrtvice v pravé hemisféře

Nejcharakterističtějšími projevy pravostranné mozkové příhody jsou poruchy motorické schopnosti člověka a potíže s polykáním. Vzhledem k tomu, že nervová regulace v lidském těle se řídí zásadou křížového křížení, když dojde k pravotočivému mrtvici, je osoba paralyzována levou stranou. Současně může být levá ruka v charakteristické ohnuté poloze.

Tito pacienti čelí obtížím při chůzi, paralýze, necitlivosti a ztrátě pocitu v levé části těla. Pacient si stěžuje na potíže při jídle a narušuje polknutí reflexe (dysfagie), stejně jako otok levé strany obličeje.

Kromě toho existují známky pravotočivé mozkové mrtvice:

 • Snížení nebo ztráta orientace ve vesmíru, stejně jako narušení koordinace pohybů;
 • Obtížná řeč, stejně jako potíže s přesunem jazyka;
 • Zvracení;
 • Paralyzuje levé straně obličeje;
 • Bolest v hlavě vpravo;
 • Narušené polykání;
 • Nemeth levou paží a nohu s paralýzou;
 • Zlomenina levé strany obličeje;
 • Ztráta sluchu nebo ztráta sluchu;
 • Hemiparéza;
 • Závratě.

Tvorba této symptomatologie může znamenat nejen vývoj pravotočivé mozkové příhody, ale také upozornit osobu na její bezprostřední ofenzívu. V průměru to nastane několik dní před infarktem mozku. Pokud by byla taková osoba poskytnuta včasná lékařská pomoc, má šanci zabránit vzniku vážných a nezvratných komplikací.

Doporučujeme našim čtenářům!

Nový nástroj pro rehabilitaci a prevenci cévní mozkové příhody, který má překvapivě vysokou účinnost - Monastický čaj. Mnišský čaj opravdu pomáhá bojovat s následky mrtvice. Mezi jiným, čaj udržuje krevní tlak v normě.

Metody pro rozpoznání pravoúhlého zdvihu

Diagnostika nehody v pravém mozku nezpůsobuje žádné zvláštní potíže. Pro podezření na pravotočivý úder je nutné obrátit na zraněnou osobu s požadavkem na obě ruce. Navíc můžete požádat oběť, aby ukázala svůj jazyk nebo úsměv.

Pokud takové činy způsobují potíže člověka, pravděpodobnost pravostranného mozkového infarktu je alespoň 80%.

Příčiny

Podávají se jako rozhodující faktory pro vznik cerebrální hemisférické poranění mozku, stejné příčiny, jaké jsou charakteristické pro mrtvici v levé hemisféře.

Vyvolá mozkovou mrtvici, mohou takové faktory:

 • Pití alkoholu a kouření;
 • Nadváha tělesné hmotnosti;
 • Zvýšený cholesterol v krvi;
 • Neaktivní způsob života (hypodynamie);
 • Příjem kombinovaných perorálních kontraceptiv;
 • Nadměrné fyzické a emocionální přetížení;
 • Chronická onemocnění ledvin a kardiovaskulárního systému.

Navíc kongenitální nebo získané aneuryzmy mozkových cév, stejně jako kraniocerebrální poranění, nejsou méně významnými faktory ve vývoji pravostranné mozkové katastrofy.

Úžasná historie zotavení po mrtvicích Přečtěte si více.

Nebezpečí patologie

Pokud porovnáme rozsáhlou ischemickou mozkovou cévní mozkovou příhodu vlevo a vpravo u žen a mužů, není možné identifikovat nejnebezpečnější z těchto stavů. S vývojem nevratných procesů v oblasti pravé hemisféry mozku (ischemie) pacienti často ztrácejí své předchozí funkční schopnosti, což významně ovlivňuje sociální adaptaci a kvalitu života. Tito lidé jsou nově vyškoleni v dovednostech psaní, chůze, mluvení.

Musí obnovit hmatovou citlivost prstů a také se naučit řídit své tělo znovu. Na rozdíl od levé hemisféry nejsou pacienti s pravostranným mozkovým infarktem náchylní k depresivním stavům, což značně usnadňuje regeneraci těla.

Důsledky

Při mozkové mrtvici na pravé straně jsou účinky, které se u pacientů vyvíjejí, úzce spjaty s typem brainwave.

Hemoragická forma

Nejnebezpečnější formou mozkové příhody je pravostranná hemoragická mozková příhoda mozkové látky. Pro pravostranné hemoragické poškození mozkové tkáně se vyznačují výrazné a agresivní symptomy. V předvečer samotné katastrofy, osoba může být matoucí příznaky jako jsou závratě, vysoký krevní tlak, dušnost, bolest v srdci. Po začátku akutní fázi onemocnění, příznaky mrtvice zahrnují ochrnutí pravé levé části těla, ztrátu citlivosti, ztrátu vědomí a necitlivost dolních končetin a levé horní straně.

Při mrtvici hemoragické na pravé straně jsou důsledky závažné. Jsou vyjádřeny v částečné nebo úplné invaliditě, edému mozku až do mozkové kómy.

Pokud osoba měla mozkovou příhodu na pravé straně mozku, pak riziko recidivy onemocnění je nejméně 70%.

Ischemická forma

Pokud došlo k cévní mozkovou příhodou v pravé hemisféře mozku, člověk ztrácí orientaci v čase a prostoru, má problémy s jeho vizí projevu, stejně jako ztráta citlivosti taktilní a bolesti. Vyprovokovat ischemickou cévní mozkovou příhodu v bazénu pravé střední cerebrální arterie mohou být malé krvácení do mozkové kůry, abnormální vývoj mozku cév a krční tepny (aneurysma). Prokažujícím faktorem je nadměrný emoční a fyzický stres, kraniocerebrální trauma, porod.

Spolu s hemoragickou cévní mozkovou příhodou vede pravostranná ischemická cévní mozková příhoda k podobným důsledkům, vyjádřeným v problémech s citlivostí, poruchami řeči a psaní, úplnou nebo částečnou paralýzou.

Diagnostika

Potvrzení diagnózy hemoragické nebo ischemické mrtvice pravé hemisféry mozku je založeno na zobrazování mozku magnetickou rezonancí.

Tato diagnostická technika umožňuje identifikovat ischemickou mrtvici na pravé straně, spolehlivé místo lokalizace patologického zaměření, její velikost a prevalenci.

Rehabilitace

na to, že v hemoragické mozkové mrtvice na pravé straně je snížení nebo úplné absenci motorických funkcí, inhibice řeči, vizuální a hmatové zařízení základě rekonvalescence zahrnuje opatření zaměřená na obnovení funkce mozku.

Základní seznam rehabilitačních opatření pro zotavení po úderu na pravé straně zahrnuje tyto položky:

 1. Poskytování neustálého emočního a fyzického odpočinku pro zraněnou osobu;
 2. Dodržování dietních doporučení, které umožňují vyloučení potravin bohatých na lipoproteiny s nízkou hustotou z stravy;
 3. Léčba a regenerační masáž;
 4. Fyzikální cvičení k boji proti paralýze (LFK);
 5. Důležitou etapou je dodržování omezujícího režimu, který stanoví odmítnutí užívání alkoholu a kouření tabáku;
 6. Minimalizace psychického a fyzického stresu;
 7. Léčba chronických onemocnění;
 8. Rehabilitační pobyty s fyzioterapeut, psychologem a neurológem.

Trvání návratnosti za mrtvici je individuální pro každý jednotlivý případ. Tato období a jejich trvání závisí na závažnosti poškození mozkových struktur pravé hemisféry a také na individuálních vlastnostech lidského těla. U některých pacientů trvá obnovení pravé strany po mozkovém infarktu přibližně 14 dní, zatímco u jiných pacientů je tato hodnota delší než 6 měsíců.

Prevence

Obecný plán preventivních opatření zaměřených na prevenci nehody mozku je zaměřen na zavedení zdravého životního stylu, vyhýbání se užívání alkoholu a kouření tabáku, revizi stravy a vyloučení potenciálně nebezpečných složek z ní. To platí zejména v případě, že u mužů středního věku existuje mrtvice.

Kromě toho musí každá osoba sledovat krevní tlak. V případě jejich přetrvávajícího zvyšování se doporučuje vyhledat lékařskou pomoc pro účely komplexního lékařského vyšetření a určení vhodného léčení.

Prognózy a život

Po absolvování kurzu plné rehabilitace po utrpení pravotočivé mozkové mrtvice se každý člověk musí potýkat s novými podmínkami života. Aby se zabránilo rozsáhlé mrtvici pravé hemisféry, doporučuje se každé zraněné osobě dodržovat ochranný režim, který zajišťuje nepřítomnost stresového faktoru, nadměrné emocionální a fyzické přetížení.

Takoví pacienti se doporučují konzultovat specialisty neurologů, kardiologů a terapeutů nejméně jednou za 6 měsíců.

Při provádění všech opatření k obnově mohou ukazatele funkčního stavu těla dosáhnout úrovně, kdy je člověk schopen sloužit samostatně doma a přizpůsobit se co nejvíce prostředí. Prognóza života s ischemickým mozkovým infarktem je mnohem příznivější.

Když mluvíme o závažnosti mrtvice na pravé straně, důsledky a kolik takových lidí žije, nedá se jednoznačně odpovědět. Poté, co člověk podstoupil pravou stranu mozku, jeho délka života se sníží o 6 let. Platí to zejména pro ženy, kteří jsou starší 55 let.

Nejtěžší je předpovědět povahu následků u pacientů po 80 letech. Ve stáří se zotavuje z mrtvice je velmi obtížné.

Při přísném dodržování lékařských doporučení a řádné péče o zraněnou osobu doma se trvání jeho života v období po mrtvici nebude snižovat na významné ukazatele.

Každá osoba, která prošla takovým stavem, musí být připravena na výskyt funkčních poruch močového a oběhového systému.

Včasné odvolání lékaře vám pomůže zabránit tomuto stavu a pochopit, jak léčit následky již vzniklého mozkového infarktu.

Důsledky mrtvice na pravé straně a kolik žije

Mrtvice - závažné poškození mozku způsobené poruchami průtoku krve. K dnešnímu dni je onemocnění skutečnou kalamitou, druhou nejčastější příčinou smrti. Starší mrtvice je pravděpodobnější u starších lidí, ale moderní lékařské statistiky naznačují rychlé "omlazení" nemoci. Odpovědi na otázky: Co znamená diagnóza "mrtvice na pravé straně", důsledky, kolik žije, zda je možné plně se zotavit - tento článek obsahuje.

Charakteristiky

Cévní mozková příhoda je nejnebezpečnějším onemocněním způsobeným porušením mozkových přívodů krve, což vede k poškození cév a destabilizaci centrálního nervového systému. Překlad z latiny (insulto - skok, skok, útok, mrtvice) plně odráží čas výskytu a povahu bolestivých pocitů člověka. Rozlišujte ischemické, hemoragické, smíšené typy mrtvice. Ischemická mrtvice pravé hemisféry je způsobena porušení průtoku krve z okluze cév cholesterolu a mastných plaků.

Hemorrhagická - charakterizovaná ostře, "výbušnou" povahou bolestivého nárazu v důsledku stávajícího roztržení cévy v mozku. Přesná diagnóza "mozkové hemoragické pravé části mozku" může být stanovena pouze lékařem po komplexním vyšetření. Míra je pravá a levostranná a porážka pravé strany je považována za nejhorší možnost ve srovnání s levým "kolegou". Tajemství "nerovných" mrtvic je jednoduché - buňky levé poloviny mozku jsou houževnatější, lépe se zotavují.

Symptomy

Při infarktu v pravé hemisféře mozku jsou pozorovány:

 • úplná ztráta kontroly nad jednáním (možná ztráta vědomí);
 • nevolnost, záchvaty závratí, silná pravostranná bolest hlavy;
 • problémy s dýcháním - výskyt dušnosti, porušení respiračního rytmu;
 • vnější příznaky: změna výrazu obličeje, nehybnost levé strany těla. Podobné známky mají hemoragickou formu mrtvice, ale ve výraznější formě. Chcete-li porozumět tomu, co se stalo, je ischemická mrtvice na pravé straně, je možné některé specifické rysy stavu pacienta. Pokud je pozorována částečná nehybnost nebo paralýza levé strany kmene, pak je na pravé straně narazena centrální část mozku. Kdy postižená část temenní části na pravé straně mozku, existuje mnoho problémů s nádechem, dojde k porušení citlivých faktorů: žádná teplota smysl, člověk nereaguje na bolest, ztrácí schopnost orientovat se v prostoru a čase. Obzvláště obtížné nosit levý levý pravý pohyb - na pravé straně mají řečnické centrum.

Rozlišující vlastnosti

Když pravá mrtvice formy utrachivanie funkční projevy levé straně tělesných orgánů: může se jednat o nedostatek reakce na vnější podněty v levé horní nebo dolní končetině, chybějící sluch v jeho levém uchu. A co je nejdůležitější, co se vyznačuje pravostrannou ischemické cévní mozkové příhody - zkreslení psychophysical stavu pacienta, který se vyskytuje při anoagoziya (nedostatek reakce s tím, co se děje kolem).

Pravá poškození mozku oblast je zvláště u starších pacientů: na pozadí aterosklerotické encefalopatie projevuje zhoršení kognitivních procesů - myšlení zpomaluje, snížená paměť, pozornost, tam jsou volní apatie, snížená intelektuální a emocionální projevy. Starší osoba potřebuje čas cítit hrozící katastrofu a požádat o pomoc. Zvláště nebezpečné je zničení válečné sféry, protože doba zotavení vyžaduje přesně úsilí vůle v cvičeních na cvičební terapii.

Rizikové faktory

Zvýšené riziko tvorby:

 • Revmatismus srdce;
 • Aterosklerotické léze mozkových cév;
 • Vysoký krevní tlak;
 • Nádory cév;
 • Depresivní psychoemotický stav;
 • Aneuryzma mozkových cév;
 • Příjem omamných látek;
 • Alkoholismus;
 • Kouření tabáku;
 • Odložil infarkt myokardu.

Pokud existuje jeden nebo více těchto faktorů, musíte být upozorněni včas, abyste reagovali na zhoršení stavu a naléhavě zavolali sanitku. Včasná léčba začala pomáhá předejít smrtelným následkům.

Dětský mozkový infarkt: rysy a perspektivy

Během posledních několika let se cévní mozková příhoda výrazně "zrychlila" - častěji se u mladých lidí vyskytuje onemocnění. Mozkový infarkt může dostat teenager, a dokonce i dítě, důvod spočívá v individuálních charakteristikách zdraví. Riziko mrtvice se zvyšuje s vrozenou srdeční chorobou, zděděnými onemocněními krve, problémy s endokrinním systémem. Symptomy mají jasnou lokalizaci:

 • Ztráta citlivosti na levé straně obličeje;
 • Chvění rukou, nohou, křečemi;
 • Problémy s mluveným projevem - potíže při výslovnosti určitých zvuků;
 • Porušení koordinace.

Pokud je mozková příhoda včasná a přesně diagnostikována - léčba a následná rehabilitace vedou k úplnému zotavení a zotavení mozkové aktivity v plném rozsahu.

Paralýza: Symptomy a druhy

Charaktertickou komplikací mrtvice je paralýza - úplná nebo částečná. Paralýza pravé strany je pozorována s poškozením levé hemisféry, s jasnou ztrátou síly, poklesem svalového tonusu.

Rozlišování vnější znaky mrtvice - na přední straně pravého úhlu rty vynechat pod normálem, ruka se přitlačí k tělu, silně stlačený pěst noha nohu otočil dovnitř.

Paralýza pravé strany má pro budoucnost dobré vyhlídky, ale existuje řada významných problémů:

 • Ztráta kontroly nad vlastním tělem, tedy úplná bezmocnost, pocit závislosti, prohlubování stresu.
 • Vytvrzování svalové hmoty, zhoršení nehybnosti kloubů;
 • Dlouhodobá nehybnost. Výsledkem je tvorba tlakových vředů, tvorba trombů, vývoj pneumonie. Preventivní opatření - je potřeba pacienta otočit po 3-4 hodinách, sledovat stav pokožky, často ventilaci místnosti. Omezení aktivity motoru po mrtvici s úplnou paralýzou pouze na pravé straně má vážné důsledky pro pacienta, vyžaduje dlouhodobou obnovu. Bude vyžadovat pomoc druhých, aby se rehabilitační aktivity prováděly systematicky. Je důležité být si vědom nebezpečí této oblasti ochrnutí, pokud ochrnutý na pravou stranu - poškozené části mozku, které jsou zodpovědné za srdce a plicních funkcí, proto ochrnutí může v každém okamžiku vést ke smrti pacienta.

Léčba

Ischemické a hemoragické mrtvice, vzhledem k jejich odlišné povaze, mají kardinálně různé metody terapeutické povahy.

Pro léčbu ischemické cévní mozkové příhody je zvolena léčba, která zajišťuje odstranění příčin obstrukce cév. Ischemická cévní mozková příhoda je léčena léky neuroprotektivní terapie, trombolytiky, stejně jako léky, které mohou působit proti tvorbě trombů v krevním řečišti. Všechny ohniska tvorby ischémie jsou vystaveny terapeutickým účinkům.

Při hemoragické mrtvici je pod vlivem vysokého tlaku v mozku krvácení - stěny cév nemohou vydržet krevní tlak, prasknout a impregnovat mozkovou tkáň. Hluboká povaha léze vyžaduje rychlou intenzivní péči. Katastrofické důsledky prasknutí krevních cév se však rychle zvyšují a není možné se vyhnout smrtelnému výsledku.

Období zotavení

Po ukončení léčby očekává pacient s mozkovou mrtvicí zotavení. Obnova po mrtvici je dlouhý a složitý proces, závisí na hloubce poškození mozku, na celkovém stavu pacienta v době onemocnění. Proces rehabilitace po ischemické cévní mozkové příhodě na pravé straně, pokud důsledky umožňují vymáhání a nejsou zde žádné kontraindikace - můžete začít v týdnu.

Základem tohoto procesu je korekce poruch motorického systému.

Léčba zahrnuje několik fází:

 1. LFK (cvičení komplex fyzioterapie) - pacient se zabývá speciální gymnastikou.
 2. Navštivte procedury pro manuální terapii, masáž pro obnovu motorového přístroje, použití kinesitherapie.
 3. Vedení akupunktury, reflexní terapie.
 4. Dopad různých fyzioterapeutických postupů.
 5. Pro ortopedické problémy se používá lékařská léčba nebo chirurgický zákrok (k odstranění účinků imobilizace).

Kromě toho rehabilitační období po mrtvici zahrnuje třídy s řečníkem (k obnově řeči), psychologickou pomoc (k posouzení míry zničení mozkové aktivity, stejně jako rané socializace pacienta).

Postupy léčby hemorrhagického krvácení zahrnují jmenování léků pro rychlé obnovení roztrhané skořápky nádoby a mají schopnost zahušťovat krev. V případě nouze je nutná neurochirurgická operace. Období zotavení neobsahuje ani minimální fyzickou námahu. Začněte rehabilitace až po ukončení hlavního léčebného kurzu. Pokud byla celá pravá strana paralyzována po mrtvici, postup by měl být zahájen velmi pečlivě a pečlivě sledovat stav pacienta, ale ne dříve než 3 týdny. Nejlepším účinkem regenerace je léčba v sanatoriu profilového typu, kde je pacient v podmínkách správného rehabilitačního kurzu nepřetržitě.

Prognóza a prevence

Mrtvice vyvolává množství otázek pacientovy příbuzné: jaký je rozdíl mezi krvácení do mozku, mrtvice příznivější než na pravou stranu, jaké jsou následky, jak staré jsou lidé, kteří prodělali infarkt mozku? Očekává se příznivější prognóza u pacientů s malou mrtvicí, rozsáhlé mrtvice způsobí úplnou ztrátu pracovní kapacity, zdravotní postižení.

Pokud jde o očekávanou délku života po mrtvici, lékaři neposkytují jednoznačnou odpověď: vše závisí na věku osoby, na stavu jeho těla před mrtvicí, na přítomnosti souběžných onemocnění, na kvalitě života. Pokud se staráte o své zdraví, věnujte pozornost výskytu alarmujících příznaků, vyvarujte se špatných návyků - můžete žít mnoho let a nemusíte se seznámit s mrtvicí.

V moderním světě lidé neustále překonávají problémy, stresy a různé potíže. Proto - získání nemocí, z nichž mnohé nesou přímou hrozbu nejen pro zdraví, ale i pro život. Cévní mozková příhoda, dokonce s příznivým výsledkem, se ve většině případů může stát větem pro člověka, dlouhodobá léčba a rehabilitace nepovedou k úspěchu. Chcete-li udržet zdraví, musíte ji chránit, chránit ji, postarat se o ni - pak bude život dlouhý a šťastný.

Více Informací O Plavidlech