Prolaps trikuspidální chlopně

Každé deváté srovnávač, který studoval školu biologie kurz, musí vědět, že srdce - je polyymyshechny tělo rozdělena do dvou oddílů: vertikální (nebo komory) na pravé a levé straně komory, horizontální (fibrilace) na pravé a levé síně.

Z komor srdce vystupují velké lodě. Anihilace - aorta a plicní kmen, přinášející - plicní žíly a duté žíly. Komory srdce pracují střídavě: zpočátku se předsíň kontrastem a pak, když se atria uvolní, začne se kontrakce komor. Srdce a cévní ventily jsou regulovány srdečními ventily: mlžnými nebo mitrálními, umístěnými mezi levými divizemi a trikuspidem nebo trikuspidem situovaným mezi pravou síňou a pravou komorou.

Všechny tři chlopňové ventily pravého srdce jsou složeny z elastické a elastické pojivové tkáně, těsně se spojují a zabraňují možnosti zpětného průběhu krve v kontraktivní práci pravé komory. Chlopně ventilu uzavírají pravý atrioventrikulární otvor, tj. Kruhová komunikace mezi komorami srdce.

1 Abnormality nebo srdeční onemocnění?

Jaké nebezpečí?

Abychom se nepokoušeli v toku lékařské terminologie, je nutné jasně pochopit rozsah rozdílu mezi vadou a anomálií vývoje srdce. Zvažte tento rozdíl v příkladu trikuspidálního ventilu.

Malou anomálií vývoje srdce je anatomická změna struktury srdce, která obvykle nevede k vážným poruchám srdce. Příkladem je vrozený prolaps trikuspidální chlopně.

Srdeční onemocnění je hrubá odchylka anatomické struktury srdce, která ve většině případů vede k významnému narušení jeho funkce. Příklad: atrezie trikuspidálních ventilů.

Promluvme si o prolapsu a atrézi.

2 Co potřebujete vědět o prolapsu?

Prolaps trikuspidální chlopně

Za prvé, skutečnost, že synapse prolapsu - sevření nebo deformace. Je to tak dysfunkce chlopně, v nichž ztrácejí pevnost a pružnost, ohnout směrem k atriu pod krevního tlaku během kontrakce komor. Někdy ventily vytrvají tak, že jejich hrany se rozkládají a krev se vrací do atria - tato podmínka se nazývá regurgitace.

Prolaps trikuspidálního ventilu není tak běžný jako prolaps mitrální chlopně. A nejčastěji se odhaluje v kombinaci s druhým. Může se však nalézt i v izolaci. Příčiny, které vedou k prolapsu, jsou rozděleny na vrozené a získané. Z vrozených příčin by mělo být zaznamenáno nedostatečné rozvinutí pojivové tkáně. Při této nemoci se mění nejen srdeční chlopně, ale i klouby, mohou se objevit poruchy ve vizuálním, močovém a plicním systému.

Dysplazie spojivových tkání

Děti s dysplazií pojivové tkáně do určité míry zvenčí mají určitou podobnost. Vyznačují se vysokým růstem, zvýšenou pohyblivost kloubů, nálevky na hrudi, nízké tělesné hmotnosti, může být plochá, opomenutí ledvin, zhoršené vidění: myopie, subluxace nebo dislokace čočky. Tyto příznaky mohou být vyjádřeny ve větší či menší míře.

Pokud má dítě více než tři z výše uvedených příznaků, stojí za to ukázat lékaři k následnému vyšetření slabosti pojivové tkáně.

Sekundární příčiny výhřezu následující onemocnění jsou nejčastěji: revmatické choroby, ischemické choroby srdeční, karcinoidní syndrom, infekční endokarditida, dysfunkce papilárních svalů v myokardu pravé srdce, myokarditida různý původ.

3 Co si stěžuje pacienta s prolapsem trikuspidální chlopně?

Regurgitace trikuspidálních chlopní

Je třeba poznamenat, že celkový stav pacienta není ovlivněn ani přítomností výčnělku ventilu, ani tolik stupně prolapsu jako přítomnosti zpětného průtoku krve, tj. regurgitace krve.

Pokud prolaps není doprovázen regurgitací vůbec, nebo retrográdní průběh krve je nevýznamný (uvnitř ventilových chlopní), pak nemusí být žádné stížnosti vůbec. Co se často děje s prolapsem 1 stupně. Taková diagnóza se stává "překvapením" pacienta během profylaktického vyšetření a nevyžaduje žádnou léčbu, pouze pravidelné pozorování.

Ale když zpětný tok krve do atria dosahuje 2 cm nebo více nebo vyhřeznutí třídy 2 nebo vyšší, pacient může stěžovat, že signalizovat vývoj nebo přítomnost pravé srdeční selhání: slabost, dušnost při fyzické zátěži nebo v klidu, únava, bušení srdce, poruchy v srdci, otoky dolních končetin, na dotírající bolest pod pravým hrudního, nadýmání, pocit na zvracení, opakující se bolest na hrudi.

Při pohledu od lékaře lze pozorovat žloutnutí kůže, kašovité, otoky nohou a kotníků, zvětšení jater a vzhledu jater hrany z žeberní oblouk, získat zvlnění krční cévy. Při poslechu srdečních zvuků často slyšíte šum, systolické kliknutí. Výše uvedené stížnosti a přítomnost objektivních příznaků vyšetřovaných lékařem svědčí o potřebě dalšího vyšetření.

4 Diagnostika a léčba prolapsu

Echokardiografie s dopplerografií

Co potvrzuje přítomnost prolapsu? Za prvé, echokardiografie, která umožňuje vizualizaci ventilu a s vysokou přesností určuje stupeň jeho výčnělku. A pokud je EchoCG kombinován s Dopplerem, doktor bude schopen zjistit přítomnost a rozsah zpětného toku krve do atria přes poškozený ventil. Také asistenti v diagnostice jsou elektrokardiogram, rentgen, zřídka, ale CT nebo MRI mohou být předepsány.

Po potvrzení přítomnosti prohnutí trikuspidální chlopně musí lékař zvolit: zacházení nebo pozorování. Pokud prolaps není doprovázen regurgitací nebo krevní tok je zanedbatelný, pacient si nestěžuje - léčba není nutná. Dostatečné pozorování. Avšak se získaným prolapsem, kdy je jeho původ sekundární, je léčba povinná.

V tomto případě lékař předepisuje komplexní léčbu primárního onemocnění, které vedlo k rozvoji prolapsu. Takže pokud je prolaps sekundární, existuje klinika, existuje regurgitace - potřebujete léčbu. Pokud je prolaps primární, není doprovázen zpětným odtokem krve do atria, nevykazuje se klinicky, lze jej považovat za variantu normy. Co se nedá říct o atréziích.

Když je předepsána diagnóza "atresie trikuspidálních ventilů", je léčba povinná a téměř vždy chirurgická.

5 Je-li potřeba porazit poplach nebo atrézií trikuspidálních ventilů

Atrezia trikuspidální ventil

Pokud jde o atrézií, lékaři nemají otázku "léčit nebo ne." Léčba je povinná! Je to životně důležité. Atrézie trikuspidální chlopně - je vrozená srdeční vada, ve které místo trikuspidální chlopně je vytvořen husté membrány, což vede k tomu, že komunikace mezi pravou síní a komory není k dispozici, protože jim informování zarascheno otvor.

Atreziový trikuspidální ventil je vždy doprovázen nedostatečným rozvojem pravé komory, nárůstem vlevo (kvůli přetečení jeho krví) a vadou přepážky mezi síňami. Když krev vyplní pravou síň, nemůže vstoupit do pravé komory, protože mezi nimi nejsou žádné zprávy, pak krev protéká vadou v přepážce do levé síně.

Je-li vada malá, pak krev protéká silně, stagnuje v pravé síni, rozšiřuje ji, v dutých žilách se vyskytuje venózní kongesce. V srdci je směs arteriální a žilní krve a tělo postrádá kyslík. To vše rychle vede k vzniku a progresi srdečního selhání.

6 Proč se atrezie vyskytuje?

Příčiny dětské atrézie

Srdce embrya je tvořeno od 3 do 8 týdnů. Nejčastěji se jedná o nejdůležitější období pro budoucnost dítěte, ženy někdy ne vždy vědět o těhotenství a vést normální život, bohužel, není vždy zdravý. V případě, že nastávající matka pití alkoholu, kouření, zraněn virové infekce, užívání nelegálních drog v průběhu těhotenství, je pravděpodobné, že dítě bude vznikat trikuspidální atrézie.

Rovněž jsou ohroženy ženy ve věku nad 35 let, které mají nepříznivou porodnickou historii (potrat, porod mrtvý), osoby s onemocněním endokrinního systému, příbuzné se srdečními vadami.

7 Jak rozpoznat atrézie?

Výskyt a závažnost klinice závisí na velikosti komunikace mezi síňami, krevním tlakem v plicní tepně. Při atrézi trikuspidální chlopně mají novorozené děti kyanotickou barvu kůže, která je zesílena křikem, sání prsu.

Děti zaostávají ve fyzickém vývoji, tvořil prsty typu „paličky“ a hřebíky v „přesýpacích hodin“ se objeví edém, městnavé játra, vyznačující náhlými ataky zhoršení zdravotního - dítě se stává neklidné, kalhoty, ostře modrat, zvýšenou dušnost, bušení srdce, je to možné ztráta vědomí.

Při tak závažném stavu dítěte je indikována operace. Bez chirurgické léčby u takových dětí v prvním roce života je prognóza extrémně nepříznivá.

Co je prolaps trikuspidální chlopně?

Prolaps trikuspidálního ventilu (PTC) je odchylka ve fungování srdečního svalu. S podobnou diagnózou jsou lidé, kteří užívají tabák a omamné látky, poměrně časté. Kromě toho může být odchylka vrozené formy.

Tricuspidální ventil ve srdečním svalu se otevře pohybem žilní krve z atria do následující části (komory) a blokováním zpětného proudění tekutiny po uzavření. Pokud nedojde k poslednímu kroku, nazývá se to regurgitace.

Neúplné uzavření ventilu se nazývá prolaps. Nevytváří vážnou škodu člověku v počáteční fázi, ale jak se vyvíjí, může pacientovi přinést značné nepohodlí.

Nejčastěji se u mužů vyskytuje prolaps tříklastické chlopně. Tato patologie v řadě případů je komplikací některých onemocnění. U dětí je prolaps vrozená vada. Ženy s dětmi v děloze s PTC se často potýkají s dalšími komplikacemi, které vedou k rannému porodu.

Existují 4 stupně PTC:

 1. 1. První je charakterizována malou regurgitací, která vážně neruší fungování těla.
 2. 2. Druhý stupeň je charakterizován zpětným přítokem krve do komory, vzdálenost trysky nepřesahuje 20 mm.
 3. 3. Třetí, značná regurgitace se uvolní po dobu delší než 20 mm.
 4. 4. S významným poklesem krve zpět do komory, lékaři říkají o čtvrtém stupni onemocnění.

Prolaps trikuspidální chlopně: problém, se kterým může člověk žít?

Trikuspidální ventil je umístěn mezi pravou komorou a atriem, hraje zásadní roli při zasažení srdce. Ventil se otevírá, když venózní krev prochází z atria do komory a zavírá se během reverzního procesu. Díky funkci ventilu může krev kompletně vstoupit do aorty a tepny. Nicméně z nějakého důvodu mohou klapky trikuspidální chlopně proniknout do atria, a proto není zcela uzavřena. Tento stav se nazývá prolaps trikuspidálního ventilu. Prolaps nesmí poškodit zdraví, ale postupně postupuje, protože to komplikuje. Je možné ji diagnostikovat sami o příznacích? Budeme analyzovat body.

Charakteristiky této nemoci

 • PTC nejčastěji trpí dospělými muži. V tomto případě se prolaps vyvíjí na pozadí jiných chorob.
 • U dětí má PTC obvykle vrozený tvar způsobený porušením intrauterinního vývoje.
 • PTC u těhotných žen je často komplikováno gestózou a fetoplacentální nedostatečností, která může vést k předčasnému porodu. Proto je třeba během celého těhotenství konzultovat s lékařem o možné léčbě.

Stupně a formy

Tricuspid regurgitace, která se vyvíjí na pozadí vady, může být:

 1. primární, bez doprovodu plicní hypertenze a objevující se na pozadí primární patologie srdečního svalu;
 2. sekundární, objevující se na pozadí hypertrofie pravé komory a plicní hypertenze;

V moderní lékařské praxi je 4 stupně prolapsu tricupidálního ventilu:

První. Je charakterizován zpětným tokem krve, který neporušuje obecný proces jeho pohybu skrze nádoby. Tam je malý prolapse trikuspidální chlopně bez významné regurgitace.

 • Druhý. Při prolapsu trikuspidálního ventilu 2. stupně prochází zpětný průtok krve ve vzdálenosti 20 mm od trojcestného ventilu.
 • Třetí. Vzdálenost se zvyšuje o více než 20 mm.
 • Čtvrtý. Regurgitace je jasně vyjádřena, přechází do značné míry z dutiny pravého atria.

Další podrobnosti o regurgitaci trikuspidální chlopně ukazují následující video:

Příčiny

Nejčastější příčinou PTC je infekční endokarditida. Nejčastěji se tato choroba vyvíjí kvůli nehygienickým stavům během příjmu léků. U dětí se projevuje prolaps v důsledku vrozených malformací, například Epsteinovy ​​anomálie, během které se ventilová klapka pohybuje do pravé komory. Jiné důvody pro PTC zahrnují:

 1. karcinoidní hormony uvolňující nádory, které poškozují ventil;
 2. Marfanův syndrom;
 3. traumatizace hrudního oddělení;
 4. revmatismus;
 5. revmatoidní artritida;

Symptomy

Pokud je regurgitace zanedbatelná, prolaps nemá výraznou symptomatologii. Příznaky v tomto případě budou subjektivní jako:

 • Snížení objemu moči, který se vytváří na určitou dobu, ve srovnání s normálním zdravotním stavem;
 • Únava a vysoká únava.
 • Nadýmání.
 • Opuch dolních končetin.
 • Vysoká srdeční frekvence.

Příznaky, že onemocnění lze odlišit od ostatních, jsou:

 1. zvýšená velikost jater;
 2. zvýšená velikost atria a pravé komory;
 3. zvýšené vdechováním, pansystolický šelest v srdci;
 4. onemocnění srdce;

Pokud se symptomatologie může lišit v závislosti na charakteristikách těla pacienta, zůstávají charakteristické pro všechny.

Diagnostika

Při nízkém stupni regurgitace je obtížné rozlišit symptomy od ostatních. Lékař tedy po shromáždění rodinné anamnézy a stížností, kteří poslouchali srdce za hluk, jmenuje další vyšetření:

 • RTG hrudníku a srdce s kontrastním jícnem.
 • Phonokardiografie.
 • Ventrikulografie.
 • EKG zobrazující expanzi srdce.
 • Prozkoumejte pravé části srdečního svalu.
 • Echokardiografie s dopplerometrií pro měření tlaku v srdci.

Vyžaduje také další poradenství od kardiologa a terapeuta.

Léčba

Pokud PTC nezpůsobí pacientovi značné potíže, není jeho léčba nutná. V případě akutních symptomů je však nutné okamžitě provést jejich odstranění. Léčba je určena v závislosti na stupni patologie.

Léčebné

Terapeutická technika je určena k prolapsu trikuspidálního ventilu prvního stupně. Snižuje normalizaci stavu pacienta a jeho neustálé monitorování, tj. Pozorování srdcem. Pacient je zobrazen:

 • Odmítněte špatné zvyky, jako je kouření tabáku a alkohol, které postihují krevní cévy.
 • Dodržujte výživu s nízkým obsahem tuku.
 • Proveďte minimální fyzické cvičení pro posílení srdečního svalu.

Doporučuje se také navštívit masér nebo osteopat, jít akupunkturně.

Léčba

Léky, z větší části, zaměřené na zmírnění příznaků onemocnění a nikoliv jeho léčby, jakož i vyloučení srdečního selhání a plicní hypertenze. Za tímto účelem je pacientovi přidělen:

 1. diuretické léky;
 2. venózní vazodilatátory;
 3. ACE inhibitory;
 4. antikoagulancia;
 5. beta-blokátory;
 6. srdeční glykosidy;
 7. metabolické léky;

V závislosti na příčinách PTC a souběžných onemocnění mohou být předepsány jiné léky.

Chirurgické

Chirurgická léčba je ukázána s PTC třetího - čtvrtého stupně. Chcete-li to provést, použijte:

 • Plastový třikluzivý ventil:
  • podle Boyd. Na vláknitém kroužku nasaďte a utáhněte švu ve tvaru písmene U, který zužuje otevření ventilu.
  • podle De Vega. Na vláknitém kruhu uveďte poloviční stehu.
  • pro Karpant'e. Pro krk je šitý podpěrný kroužek.
 • Protéza trikuspidálního ventilu. Ventil je kontrolován, ventily jsou vyříznuty, po kterém je protéza instalována z polymerního materiálu.

Lidové prostředky

Léčba lidové medicíny může být použita pouze ve spojení s konzervativní a první fází PTC. V ostatních případech může zasahovat, protože potlačuje příznaky a pacient může chybět kritický stav.

Pro léčení PTC používejte tyto recepty:

 • Bylinné odvar. Květy hloh, vřesu a trnu jsou používány v rovných částech. Stůl. lžíce kolekce by měla být nalita sklenici horké vařené vody, vložte do vodní lázně po dobu 16 minut. Výsledná odvar, aby se vyjádřil a pije ve dvou krocích. Druhý den opakujte.
 • Tinktura rozmarýnu. Je třeba vzít 100 gramů vysušených listů rozmarýnu a nalít je 2 litry suchého červeného vína. Zalévejte směs po dobu 2 měsíců na tmavém místě a pak užijte 50 ml třikrát denně.
 • Mátový vývar. Chine. Lžíce suché máty je nalita do 300 ml horké vařené vody a hodina je infused. Pak je filtrován a třikrát denně odvádí polovinu skla.

Doporučuje se také vypít vývar: hloh, moruš, melisu, tymián, měsíček, heřmánek a oregano.

Prevence onemocnění

Hlavní prevence PTC se omezuje na léčbu revmatismu a prevenci jejího relapsu, stejně se týká jiných onemocnění, které mohou způsobit patologii.

 • Osoba v nebezpečí by měla být neustále pozorována kardiologem a kardiochirurgem.
 • Je také důležité udržovat zdravý životní styl z hlediska výživy a cvičení.

A teď hovoříme o zvláštním případu onemocnění: primární prolapse trikuspidálních (1 stupeň) a mitrálních chlopní.

Zvláštní případ: prolaps mitrální a trikuspidální chlopně

Prolaps mitrální chlopně je často doprovázen trikuspidálním prolapsem. Při léčbě a diagnostice je situace stejná jako u klasického případu s jedním PTC. Anomálie ventilu nemohou způsobit pacientovi nepohodlí a obecně nemají vliv na hemodynamiku, proto nevyžadují léčbu.

V tomto případě jsou anomálie také rozděleny do pravomocí. Stupeň bude záviset na léčbě.

Více informací o prolapsu mitrální a trikuspidální chlopně řekne známý televizní přednášející:

Komplikace

Nejčastější komplikace se týkají příčin, které vedly k PTC. Takže při nedostatečné léčbě se u pacienta může vyvinout druhá infekční endokarditida, revmatismus se může zhoršit. Také PTC může vést k:

 • Tromboembolizmus plicní arterie, tj. Zablokování plicní arterie.
 • Trombóza protézy po chirurgické léčbě.
 • Atrioventrikulární blokáda charakterizovaná narušením krevního oběhu.

Je třeba si uvědomit, že samotný PTC vede k hemodynamickým poruchám, které postihují všechny orgány, může vést k dalším komplikacím.

Předpověď počasí

Více než 5 let po plastické operaci přežívá více než 72% pacientů a po protetikách více než 60%. Pacienti s prvním stupněm PTC mohou žít bez nepohodlí po desetiletí, a to s vhodnou terapií.

Prolaps trikuspidální chlopně

Prolaps trikuspidální chlopně

Trikuspidální ventil má druhý název - trikuspidální ventil. Venózní krev proudí volně z atria do komory do diastolické fáze. Tricuspidový ventil se otevírá výhradně do diastolické fáze, čímž se omezuje činnost atrioventrikulárního otvoru. Ve fázi systoly se trojklasný ventil neotevře. Proto není zpětný tok krve. V důsledku toho krev vstupuje do plic a plicních tepen. Prolapsem trikuspidální chlopně je klinicko-anatomický syndrom. Je doprovázena otokem ventilů trikuspidální chlopně do síňové dutiny, což je pozorováno ve fázi systolu. Klinicky-anatomický syndrom je charakterizován volným krytem ventilu. Z tohoto důvodu se krev dostane zpět do atria.

Některé funkce prolapsu trikuspidální chlopně:

- Nemoc je dva druhy: absolutní a relativní nedostatečnost. Absolutní se stává po revmatismu. Ventil nesplňuje svou roli v důsledku jizvy. Relativní nedostatečnost je charakterizována protažením tkáně ventilu.

- Když se krev dostane zpět do atria, snaží se sama vypořádat se zátěží a deformuje se. Kvůli tomu dochází k dekompenzování. Z tohoto důvodu je atrium protáhlé. Proto do krve vstupuje velké množství krve. Z tohoto důvodu se vyvine hypertrofie a po komůrce se zvyšuje. Kvůli tomu je v komoře těžké pumpovat krev z velkého kruhu krevního oběhu. Z tohoto důvodu dochází ke stagnaci a edému.

- Pro diagnózu je posloucháno srdce. Je nutné zachytit systolický konstantní šum. Obvykle se zvyšuje s inspirací. Kardiogram obvykle vykazuje zvýšení pravé komory a atria.

- Rádio obvykle ukazuje zvýšení síní. Pomocí echokardiografie lze identifikovat zhutnění ventilových chlopní, návrat krve z komory do atria. Léčba nemoci může být chirurgicky, ale pouze v případě druhého a třetího stupně nedostatečnosti. V opačném případě se chirurgie nedoporučuje.

O prolapse trikuspidálního ventilu

Tricuspid nebo trikuspidální ventil je umístěn mezi pravou komorou a pravou síňou srdce. Tento ventil plní důležitou funkci v procesu smrštění srdce. Během diastolické fáze vstoupí žilní krve do ventrikuly z předsíně s otvory trikuspidálního ventilu. Během systolové fáze je ventil uzavřen zpětně, aby se omezil zpětný tok krve. Kvůli této funkci krev proudí neomezeně do aorty a pulmonální tepny v celém objemu. Existuje však onemocnění, při kterém ventilové klapky vyčnívají do předsunuté oblasti, což vede k netěsnému tlaku těchto ventilů během systoly. Toto onemocnění se nazývá prolapse trikuspidální chlopně. V důsledku degenerace tlumičů krev v průběhu kontrakce vstupuje do aorty a plicní tepny, která není v plném objemu - část krve se vrací zpět do atria. Tento stav se nazývá regurgitace nebo nedostatečnost trikuspidální chlopně.

Příčiny a příznaky prolapsu trikuspidální chlopně

Regurgitace, jako důsledek trikuspidální výhřezu ventilu nastane v důsledku komplikací souvisejících onemocnění srdce. Příčiny jsou vrozený a získaný charakter. Nejčastější příčinou trikuspidální prolaps ventilu je rozšíření pravé komory, které čerpá krev do plic. Další nemoci, které vedou k zesílení stěn ventilu, což bude mít vliv na úroveň regurgitace zahrnují plicní hypertenze (mitrální nebo aortovaya patologii) - patologické onemocnění, které zahrnuje jakékoliv zvýšení krevního tlaku v plicní tepně. Problém s trikuspidální chlopně může být také zhoršení ventilu v levém srdci (mitrální nebo aortální) nebo levá komora (který pumpuje krev ze srdce do zbytku těla).

Jiné nemoci mohou přímo ovlivnit nástup prolapsu. Nejběžnější z nich je infekční endokarditida, která se zpravidla vyvíjí kvůli nehygienickým stavům během užívání drog. Také klapka zahušťování může vést k vrozené anomálii Epstein - srdeční vadou, ve kterém je klapka trikuspidální chlopeň vytlačené do dutiny pravé komory. Jiné, méně časté příčiny prolapsu trikuspidální chlopně zahrnují:

 • nástup karcinoidního nádoru, který uvolňuje hormon, který poškozuje strukturu ventilu;
 • Marfanův syndrom;
 • trauma hrudníku;
 • revmatoidní artritida;
 • akutní revmatismus.

Symptomatický s prolapsem tricuspidální chlopně se nemusí projevit, je-li objem regurgitace nevýznamný. Nicméně i přes tento ukazatel mohou mít pacienti následující projevy:

 • pulzující aktivita v cervikálních žilách;
 • snížení objemu moči (objem moči, který se tvoří po určité časové období);
 • únavu;
 • otok břicha (otok);
 • otoky nohou nebo kotníků;
 • slabá slabost;
 • pocit zrychleného srdečního tepu.

Obecně platí, že při zjišťování příznaků existují subjektivní (existující příznaky, které pacient projevuje a cítí) a klinické (ty, které se objevují pouze během vyšetření). Subjektivní symptomy byly popsány výše a klinické projevy budou následující:

 • zvýšená velikost jater;
 • změna velikosti pravé komory a atria;
 • pansystolický srdeční šelest, který má schopnost zesílit při vdechování;
 • onemocnění srdce (aortální nebo mitrální).

Diagnostika

Diagnostika možnosti detekce prolapsu ventilu je velmi důležitým krokem v procesu obnovy, protože pomocí různých testů je možné přesně určit diagnózu a vyřadit další související nemoci. To zase pomůže začít léčbu rychleji a obnoví funkci srdce. Diagnóza se provádí primárně pomocí palpace (palpace) a lehkého tlaku ruky v hrudní oblasti. Poslech srdce pomocí stetoskopu může detekovat abnormální zvuky. EKG nebo echokardiografie mohou ukázat prodloužení pravé strany srdce. Echoplanardiografie nebo pravostranná srdeční katetrizace může být použita k měření krevního tlaku uvnitř srdce a plic. Jiné testy, jako je CT (počítačová tomografie) nebo magnetická rezonance (magnetická rezonance) na hrudníku (srdce), mohou detekovat expanzi pravé strany srdce. Často se používá radiografie hrudníku k detekci přítomnosti plicní hypertenze.

Léčba

Léčba nemusí být nezbytná, pokud symptomy chybí nebo se projevují v menším rozsahu. Pokud jsou však příznaky dostatečně otevřené a akutní, pak je léčba nutností. V závislosti na stupni onemocnění budou metody obnovy odlišné. Diuretika a inhibitory ACE se používají pro první stupeň prolapsu trikuspidální chlopně. Výhodně použití těchto léků obnovuje strukturu ventilu a neumožňuje vývoj onemocnění. V pozdních stádiích prolapsu (druhý nebo třetí) nebude použití léku dostatečné. Docela často se provádí chirurgický zákrok, který zahrnuje antineoplastiku - rekonstrukci vláknitého kroužku trikuspidálního ventilu. Ve výjimečných případech se provádí náhrada za protézu.

Známky prolapsu trikuspidální chlopně a hlavní příčiny vzniku patologie

Tricuspidální ventil mezi pravou komorou a atriem hraje důležitou roli při zasažení srdce. V některých případech jeho ventily ztrácejí potřebnou elasticitu a stěny ventilu se ohýbají do atria. Pod tlakem krve se jejich stěny mohou rozcházet. Výsledkem je zpětný odtok krve nazývaný regurgitace. Prolaps trikuspidálního ventilu je zřídka pozorován zvlášť, častěji je spojen s prolapsem mitrální chlopně (PMC).

Známky patologického procesu

PTC je klasifikován podle okamžiku jeho vzhledu. Je rozdělen na vrozené a získané.

 1. Vrozený nebo primární typ nemoci se přenáší na genetickou úroveň. Prolaps je způsoben vrozenou vadou v pojivové tkáni.
 2. Získaný typ nemoci je výsledkem poranění hrudníku a onemocnění souvisejících s narušením kardiovaskulárního systému. Kardiální prolaps je způsoben prohnutím ventilových chlopní v důsledku prasknutí akordů šlach nebo jejich zánětu.

Regurgitace se týká zpětného toku krve, který vzniká v důsledku deformace a neúplného uzavření klapkových ventilů. V závislosti na stupni narušení a vychýlení dochází k nárůstu vrácené části krve ak poklesu průtoku do plicní arterie.

PTC je detekován charakteristickými rysy. Změna struktury atria způsobuje:

 • nepravidelný srdeční tep;
 • rychlá a obtížná dýchání;
 • bolestivá tíha pod pravým žebrem;
 • Gravitace v horní části břicha a erukce;
 • mdloby a mdloby při těžkém namáhání av místnostech s nedostatečným větráním.

Slabost, snížená schopnost práce, narušení distribuce krve v celém těle, časté záchvaty panického strachu, tendence k nazálním krvácení a tvorba modřin naznačují přítomnost této nemoci a PMC.

Vrozené PTC typicky postrádají příznaky, protože krevní oběh není významně ovlivněn. Objevuje se během vyšetření pacienta během preventivních vyšetření nebo klinického vyšetření.

Získaná patologie vykazuje známky těchto onemocnění, jejichž výsledkem je vývoj PTC.

Prolapse srdečního trikuspidálního ventilu

Příčiny onemocnění a způsoby jeho detekce v klinickém prostředí

Nemoc je v závislosti na manifestaci PTC a zpětném toku krve rozdělena do stupňů:

 • Prolaps 1 stupeň - pohyb krevního oběhu je téměř nemožné určit.
 • Prolaps 2 stupně - opakující se pohyb je viditelný ve vzdálenosti až 2 cm.
 • Třetí stupeň - zpětný pohyb průtoku krve je určen ve vzdálenosti větší než 2 cm.
 • Za čtvrté, pohyb může být určen na velké ploše.

Z důvodů rozvoje jsou PMC rozděleny do dvou typů:

 • organické selhání nastává, když se změní velikost a tvar síňového ventilu;
 • funkční nedostatečnost, která se objevila v souvislosti se změnami objemu a tvaru srdce, srdeční chlopeň zůstává nezměněna a odpovídá normě.

Důvody prolapsu trikuspidálního ventilu jsou různé. Jejich vzhled závisí na vnějších a vnitřních faktorech.

 1. Vrozené nedostatečnosti předchází vystavení tělu těhotné ženy radiaci, infekcí a dalším nepříznivým faktorům.
 2. Předpokladem pro získané organické změny je:
 • kardiovaskulární srdeční syndrom;
 • uzavřená trauma srdce se změnou ventilů;
 • revmatické léze a PMS;
 • zánětlivé procesy na vnitřní membráně srdce;
 • chirurgické zákroky při léčbě jiných nemocí.
 1. Získaná funkční odchylka je způsobena:
 • porážka srdečních svalů v důsledku infarktu, PMC;
 • zvýšení srdečních dutin s poklesem tloušťky svalů;
 • nedostatečný průtok krve z pravé komory způsobený novotvary;
 • vysoký krevní tlak v plicní tepně.

Hlavním problémem při identifikaci PTC je vzácnost jeho projevu ve své čisté podobě. V podstatě dochází k onemocnění srdce ve spojení s PMK nebo tricuspidovou stenózou.

Patologická změna srdeční chlopně

Diagnostika se provádí po úplném sběru a analýze anamnézy onemocnění.

 1. Vyjasnění pacientova a jeho nejbližší rodinné anamnézy podél vzestupných linek, které léčba byla provedena.
 2. Shromažďujte informace o délce stížností na otok nohou, zvýšení velikosti břicha a dalších souvisejících příznaků.
 3. Kompletní vyšetření s měřením krevního tlaku, elektrokardiografického a ultrazvuku.
 4. Biochemická, imunologická a obecná krevní analýza.
 5. Koronární kardiografie a tomografie.

Na základě výsledků vyšetření je předepisována léčba onemocnění. V případě nutnosti se provádí chirurgický zákrok. Dohled nad pacienty může vést pouze úzce specializovaní specialisté. Chirurgie často způsobuje specifické komplikace.

Léčba a diagnostika prolapsu tricuspidální chlopně

Trikuspidální výhřez ventil (PTC) - patologický stav srdce způsobené během diastoly provalivaniem chlopně trikuspidální chlopně v pravé síni, což způsobuje, že vývoj a valvulární nedostatečnost spojený s částečným zpětným tokem krve v pravé síni - regurgitace.

Toto onemocnění lze sotva nazvat běžnou nemocí. On je diagnostikován občas: jeden případ pro několik desítek tisíc lidí. Nejčastěji je onemocnění zjištěno v kombinaci s prolapsem mitrální chlopně, která je na rozdíl od prvního diagnostikována u 5 obyvatel naší planety.

Podle statistických studií je prolaps TK častější u mužů a ve většině klinických případů je výsledkem srdečních onemocnění.

Proč se PTC zobrazuje?

Patologické selhání trikuspidálního ventilu je vrozené a získané. Častěji vrozené anomální defekty ventilů ventilu a jeho vláknitého kroužku vznikají v důsledku intrauterinního účinku na plod toxických faktorů. K tomu dochází přibližně v 3-9 týdnech těhotenství, kdy v těle budoucnosti dítě položí životně důležité orgány. Vrozená nedostatečnost trikuspidální chlopně může také vzniknout v důsledku patologických stavů pojivové tkáně, genetického (Morphanova syndromu) a získaných.

Získaný prolaps třikluzivních chlopní se objevuje znovu na pozadí jiných patologických stavů:

 • revmatismus;
 • revmatoidní artritida;
 • drogová závislost (méně často alkoholismus);
 • karcinoidní syndrom (vývoj karcinoidního nádoru vyvolává výskyt hormonu v krvi, který způsobuje nenapravitelné poškození chlopňových struktur srdce);
 • infekční léze srdce (infekční endokarditida);
 • poškození akordů a svalů trikuspidální chlopně;
 • trauma hrudníku.

Klasifikace

V moderní kardiologické praxi je běžné rozlišovat čtyři stupně prolapsu trikuspidální chlopně:

Stupeň I - charakterizovaný výskytem drobné regurgitace, která nenarušuje celkový stav organismu nemocného;
Stupeň II - zpětný tok krve z komor se zvyšuje a síla trysky dosahuje 2 cm;
Stupeň III - výrazná regurgitace s poruchou funkce srdečního svalu;
Stupeň IV - silná regurgitace, kdy se do komory vrací přibližně 40% celkové krve.

Obvykle se izoluje primární a sekundární formy PTC. Primární varianta onemocnění nastává bez projevů plicní hypertenze, kdy se patologický proces vytváří na pozadí primárních abnormalit normální funkce srdečního orgánu. Sekundární prolaps TK je onemocnění způsobené plicní hypertenzí a zvýšením velikosti pravého srdce.

Klinický obraz

V raných fázích prolapsů TC nebo rozvoj patologického procesu 1 závažnosti pacienta, zpravidla nejsou žádné stížnosti od kteréhokoli ze srdce, a nemoc je možné pouze podezření v rámci lékařského vyšetření. První příznaky onemocnění se objevují, když se zvyšuje objem regurgitace. U vyjádřených forem nedostatečnosti trikuspidální chlopně se u pacientů objevují následující klinické projevy patologického procesu:

 • pocit slabosti, únavy a únavy;
 • opuch distálních částí dolních končetin a přední břišní stěny;
 • viditelná pulzace cervikálních žil;
 • snížená diuréza;
 • srdeční rytmus s poruchami rytmu (tachykardií);
 • bolest v srdci;
 • dušnost;
 • v těžkých případech - hemoptýza.

U pacientů na lékaře s 2,3 až 4 stupňů trikuspidálního výhřezu ventilu stěžují na pocit slabosti, ztráta pracovní schopnosti a těžkosti v žaludku a nohou. Často takové pacienty do popředí stížností na snížení objemu moči vyrobeného, ​​že chybně vnímán renální patologie.

Symptomy PTC ze srdce:

 • hypertrofie pravého srdce;
 • příznaky poškození jiných ventilů;
 • pansystolichesky hluk, který se zvyšuje vdechováním;
 • Auskultatory nad srdcem je slyšet zvuk "tleskat plachty"

Při prolapsu trikuspidální chlopně se vedle změn v srdci projevuje také zvýšení velikosti jater, dyspepsie, závažnosti v pravém hypochondriu a portální hypertenze.

Podle statistických údajů je u pacientů, kteří pravidelně užívají omamné látky, nejčastěji prolaps s poruchou trikuspidálních ventilů.

To je způsobeno tím, že přijímací prostředky omamné v nehygienických podmínkách, je jednou z hlavních příčin toxické nebo infekční endokarditidu, ve které jsou klapky ztrácejí svoji pružnost a schopnost dokončit uzávěru během diastoly.

Komplex diagnostických opatření

Diagnóza PTC je důležitou etapou léčby onemocnění. Mělo by být komplexní a včasné, což zvýší pacientovu šanci na zotavení. Lékař může na základě stížností předpokládat vývoj onemocnění u pacienta, stejně jako objektivní vyšetření: palpation, percussion, auscultation of the heart.

Následující metody instrumentálního výzkumu mohou potvrdit diagnózu:

 • elektrokardiografie, která umožňuje určit dilataci pravé komory;
 • echokardiografii, která umožňuje diagnostikovat přítomnost deformací ventilů trikuspidální chlopně a regurgitace;
 • katetrizaci pravého srdce, pomocí kterého můžete určit nárůst tlaku v srdcových komorách a plících;
 • Radiografie hrudní dutiny umožňuje potvrdit diagnózu plicní hypertenze;
 • výpočetní tomografii a MRI pro odhalení rozšíření pravého srdce.

Vlastnosti a moderní přístupy k léčbě onemocnění

Léčba prolapsu trikuspidální chlopně v praxi je léčivá a účinná. Výběr metody terapie závisí na několika faktorech: individuální charakteristiky těla pacienta, stupeň vývoje patologického procesu, přítomnost komplikací ze srdce, stejně jako souběžné onemocnění. Někdy lékaři doporučují přestat užívat jakékoli léky. To je užitečné v případech, kdy pacient nemá charakteristickou symptomatologii onemocnění nebo se projevuje v zanedbatelné míře.

Léčba léků se provádí hlavně s ohledem na prolaps trikuspidálního ventilu 1. stupně. Je zaměřen na obnovení chlopenních struktur a nedovoluje, aby patologický proces pokračoval. Za účelem pomoci těchto pacientů lékaři předepíše léky s diuretickým účinkem, jakož i formulace skupiny ACE inhibitorů, srdečních glykosidů, antikoagulancií, beta-blokátory.

Složitější varianty prolapsu trikuspidálního ventilu vyžadují operační korekci. V pozdních stádiích onemocnění lékaři nabízejí svým pacientům plánovanou chirurgickou intervenci s rekonstrukcí (plasty) vláknitého ventilového kroužku nebo jeho protézy. Posledně jmenovaný je vhodný pro neefektivní plastickou chirurgii, endokarditidu infekční geneze, hrubé změny struktury a struktury chlopenního aparátu.

Účinnost lidových léků při léčbě prolapsu trikuspidální chlopně nebyla prokázána. Prevence nemoci spočívá v odmítnutí kouření a pití alkoholických nápojů, včasné detekci a léčbě závažných onemocnění, racionální a vyváženou stravu, uklidňující cvičení. Nepříznivou prognózou onemocnění je vývoj trvalé tricuspidální insuficience. Pacienti s PTC jsou zabiti rostoucími příznaky srdečního selhání, pneumonie nebo plicní embolie.

Prolaps trikuspidálního ventilu o 1 stupni

Často regurgitace trikuspidální chlopně je diagnostikována u dětí předškolního věku a u dospělých se obvykle vyvíjí na pozadí vážných onemocnění, které mají velmi odlišnou povahu. Tato anomálie má několik forem, různé příznaky a podle toho různé přístupy k léčbě.

Koncept trikuspidální regurgitace

Termín "regurgitace" je lékařský. Pocházelo z latinského slova gurgitare (přeloženo jako "záplava") a předpony re-, což znamená "znovu, zpět". V kardiologii se regurgitace týká zpětného proudu (přenosu) krve z jedné srdeční komory do druhé.

Srdce se skládá ze čtyř komor (2 atria a 2 komory) oddělené septa a vybavené čtyřmi ventily. Jedná se o mitrální, aortální, plicní arteriu a trikuspidální (trikuspidální). Ten spojuje pravou komoru a pravou síň. V každém z ventilů z různých důvodů může dojít k poruchám průtoku krve, což znamená, že existují čtyři typy této nemoci.

Nejčastěji se diagnostikuje aortální a mitrální regurgitace, tricuspid se vyskytuje méně často. Ale nebezpečí je, že při diagnostice můžete zmást různé formy této patologie. Kromě toho dochází k narušení funkce různých srdečních chlopní současně u pacienta.

Důležitým bodem: regurgitace trikuspidální chlopně není nezávislou chorobou a samostatnou diagnózou. Tento stav se obvykle rozvíjí kvůli dalším vážným problémům (srdeční, plicní atd.), A proto se obvykle léčí v komplexu. A co je nejdůležitější - anomálie s děsivým latinským názvem by neměla být považována za verdikt. Je snadné diagnostikovat, je zcela možné vyléčit nebo alespoň přísně kontrolovat.

Druhy tricuspid regurgitace

Existují dvě hlavní klasifikace této patologie - v době jejího vzhledu a z důvodu výskytu.

 • V době vzhledu: vrozená a získaná.

Kongenitální je zaznamenána iv průběhu intrauterinního vývoje dítěte nebo v prvních měsících po porodu. V takovém případě se může práce srdeční chlopně nakonec vrátit do normálu. Kromě toho je vrozenou anomálií mnohem snadnější udržet pod kontrolou, pokud se postaráte o své srdce a budete dodržovat opatření k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Acquired se již u dospělých objevuje během života. Taková patologie prakticky nikdy nevychází izolovaně, může být způsobena různými onemocněními - od dilatace (expanze) komory až po obstrukci plicních tepen.

 • Z důvodu: primárního a sekundárního.

Regurgitace trikuspidální ventily tradičně jde ruku v ruce s nedostatečností samotného ventilu. Některé klasifikace proto oddělují typy zpětného odlévání na základě formy trikuspidální nedostatečnosti, tj. Přímo k chronické nemoci:

 1. Organický (absolutní) nedostatek, pokud jsou příčiny v lézi ventilových chlopní v důsledku vrozené nemoci.
 2. Funkční (relativní), pokud existuje dilatační ventil kvůli problémům s plicními cévami nebo difúzním poškozením srdeční tkáně.

Stupeň regurgitace trikuspidálních chlopní

Regurgitace se může objevit ve 4 různých stupních (stupních). Někdy však lékaři přidělují samostatnou, pátou, takzvanou fyziologickou regurgitaci. V tomto případě nejsou myokardy žádné změny, všechny tři ventily ventilu jsou zcela zdravé, pozoruje se jen nepatrné narušení průtoku krve v blízkosti ventilů ("víření" krve).

 • První fáze. V tomto případě je pacientovi zaznamenán malý průtok krve zpět, od komory k atriu přes ventilové klapky.
 • Druhá fáze. Délka trysky z ventilu dosahuje 20 mm. Tricuspid regurgitace 2. stupně se již považuje za onemocnění, které vyžaduje zvláštní léčbu.
 • Třetí etapa. Průtok krve je při diagnostice snadno detekován, délka přesahuje 2 cm.
 • Čtvrtá fáze. Zde proudění krve již cestuje do značné vzdálenosti do pravého atria.

Funkční tricuspid regurgitace je obvykle číslem 0-1 stupně. Nejčastěji se vyskytuje u lidí s vysokým chudnutím a některé lékařské zdroje tvrdí, že tato anomálie je u 2/3 absolutně zdravých lidí.

Taková podmínka absolutně neohrožuje život, vůbec neovlivňuje pohodu a je při testování zjištěna náhodně. Pokud, samozřejmě, začne postupovat.

Příčiny patologie

Hlavní příčinou narušení průtoku krve přes trikuspidální ventil je dilatace pravé komory spolu s chlopňovou nedostatečností. Tato anomálie je způsobena plicní hypertenzí, srdečním selháním, obstrukcí plicních tepen. Vzácně jsou příčinou zpětného přenosu krve infekční endokarditida, revmatismus, léky atd.

Faktory, které způsobují výskyt této srdeční choroby, se běžně dělí na 2 velké skupiny, v závislosti na typu patologie samotné:

 1. Příčiny primární tricuspid regurgitace:
  • revmatismus (systémový zánět pojivové tkáně);
  • infekční endokarditida (zánět endokardu, který se často vyskytuje u injekčních uživatelů drog);
  • Prolaps ventilu (ventily ohnout několik milimetrů);
  • Marfanův syndrom (dědičné onemocnění pojivové tkáně);
  • anomálie Ebstein (vrozené vady, u nichž jsou ventilové ventily přemístěny nebo chybí);
  • trauma hrudníku;
  • dlouhodobé užívání léků (Ergotamina, Phentermina atd.).
 2. Příčiny sekundární tricuspid regurgitace:
  • zvýšený tlak v plicních arteriích (hypertenze);
  • expanze nebo hypertrofie pravé komory;
  • dysfunkce pravé komory;
  • stenóza mitrální chlopně;
  • nedostatek pravé a těžké selhání levé komory;
  • různé typy kardiopatie;
  • defekt síňové septa (vrozená malformace);
  • obstrukce plicní arterie (a jejího odtokového traktu).

Symptomy

Při mírné formě narušení průtoku krve mezi srdečními komorami neexistují žádné specifické příznaky.

Tricuspid regurgitace 1. stupně se může projevit jen jedním znakem - zvýšené pulsace žil na krku.

Existuje takový účinek kvůli vysokému tlaku v jugulárních žilách a je snadné cítit pulzaci, a to právě tím, že si položíte ruku na krk vpravo.

V pozdějších fázích můžete cítit nejen bičový puls, ale i ostré třesení cervikálních žil. O problémech s průtokem krve v pravé komoře se o těchto příznacích dozví:

 • jugulární žíly se nejen třásly, ale také znatelně bobily;
 • kyanotická barva kůže (zejména na nasolabiálním trojúhelníku, pod nehty, na rtech a špičce nosu);
 • opuch nůžek;
 • fibrilace síní;
 • štěpení srdečních tónů;
 • holosystolický šelest v srdci (zvýšený vdechováním);
 • dýchavičnost a únava;
 • bolest a tíha v pravém hypochondriu;
 • zvětšená játra atd.

Většina těchto příznaků může signalizovat různé kardiovaskulární problémy. Proto nejjasnějším příznakem tricuspid regurgitace se nazývá otok a třes jugulární žíly.

Tricuspid regurgitace u dětí

Odmítnutí krve v pravé komoře se nyní stále častěji objevuje u dětí a ještě před narozením. Tricuspid regurgitace u plodu se může objevit v prvním trimestru těhotenství, v 11. až 13. týdnu.

Dětští kardiologové mluví o rychle rostoucím počtu případů trikuspidálních anomálií u dětí různého věku. Většina z nich je diagnostikována regurgitace prvního stupně a dnes je již považována za variantní normu.

Pokud dítě nemá jiné srdeční patologie, v budoucnu existuje velká šance, že ventil se obnoví sám.

Pokud však vrozená choroba dosáhne druhé nebo třetí fáze, existuje riziko budoucího srdečního selhání, dysfunkce pravé komory. Proto je důležité, aby dítě navštěvovalo kardiologa pravidelně a dodržovalo všechna nezbytná opatření k prevenci srdečních onemocnění.

Diagnostika

K určení výrazné trikuspidální regurgitace se doktoři dlouho naučili, ale diagnóza mírných forem se stala relativně nedávno možná s příchodem ultrazvuku. To je asi před 40 lety.

Dnes je ultrazvuk považován za hlavní metodu diagnostiky v této patologii. Umožňuje rozlišit nejmenší otevření klapkových ventilů, velikost a směr krevního proudu.

Komplexní diagnostika regurgitace trikuspidálních chlopní zahrnuje následující:

 • anamnéza;
 • Fyzikální vyšetření (včetně auskultace srdce - poslech);
 • Ultrazvuk srdce (obvyklý a dopplerovský) nebo echokardiografie;
 • elektrokardiografie;
 • RTG hrudníku;
 • srdeční katetrizaci.

Katetrizace je diagnostická a léčebná metoda, která vyžaduje pečlivou přípravu pacienta. Pro studium problémů s průtokem krve přes trikuspidální ventil je zřídka používán. Pouze v těch případech, kdy je požadována nejhlubší diagnóza, je třeba posoudit stav koronárních cév srdce.

Léčba a prevence

Léčba trikuspidální regurgitace zahrnuje 2 velké bloky - konzervativní a chirurgickou léčbu. Když je onemocnění v první fázi, není nutná žádná zvláštní terapie, pouze pravidelné pozorování kardiologem.

Pokud má pacient kardiovaskulární patologické stavy, které způsobily narušení průtoku krve, je léčba zaměřena na ně, tj. Vyloučení příčiny regurgitace.

Když choroba dosáhne druhého stupně, konzervativní léčba již zahrnuje užívání zvláštních léků. Jedná se o diuretika (diuretika), vazodilatační přípravky (prostředky na vazodilataci svalů), přípravky s obsahem draslíku atd.

Chirurgická léčba trikuspidální chlopně - jedná se o následující typy operací:

Prognóza života s trikuspidální regurgitací je poměrně příznivá, za předpokladu, že pacient vede zdravý životní styl a uchovává jeho srdce. A když je onemocnění zjištěno již v první fázi a když již byla provedena operace na ventilu.

Lékaři jsou v tomto případě doporučeni používat standardní opatření k prevenci srdečního selhání. Tato kontrola tělesné hmotnosti a pravidelné cvičení, správná výživa, odmítnutí cigaret a alkoholu, pravidelný odpočinek a co nejmenší stres. A co je nejdůležitější - neustálé sledování kardiologem.

Proč k tomu dojde

Prolaps mitrální chlopně 1. stupně se obvykle vyskytuje u různých patologií pojivové tkáně. V tomto případě se jeho ventily stávají pružnými a flexi do síňové dutiny s komorovým kontrakcí. Část krve tedy proudí zpět, čímž se sníží ejekční frakce. Stupeň selhání je určen měřením objemu regurgitace a prolapsem vzdálenosti odbočky ventilů. V prvním stupni se ventily odchylují o 3 až 6 mm.

Tato vada se častěji vyskytuje u dětí, zejména u dívek. V tomto případě mluvíme o vrozené patologii, která způsobuje nedokonalou strukturu pojivové tkáně. Současně jsou základy ventilových klapek, stejně jako akordy, zodpovědné za tuhost konstrukce.

Mezi získané příčiny prolapsu mitrální chlopně (PMC) o 1 stupni patří:

 1. Revmatické poškození, vyvíjející se jako autoimunitní reakce na určité typy streptokoků. V tomto případě porážka jiných ventilů, stejně jako spoje.
 2. Ischemické srdeční onemocnění postihující papilární svaly a akordy, které mohou dokonce prasknout i při infarktu myokardu.
 3. Traumatické poranění obvykle vedou k závažnějším projevům.

Symptomy

Symptomy mitrálního prolapsu prvního stupně jsou obvykle vyjádřeny v menší míře a v některých situacích mohou být úplně chybějící. Nejčastěji se tento stav projevuje bolestí v levé polovině hrudníku, která není spojena s myokardiální ischémií. Může to trvat několik minut a může trvat celý den. Neexistuje spojení s fyzickou aktivitou, někdy však syndrom bolesti vyvolávají emoční zkušenosti.

Dalšími projevy jsou:

 • pocit nedostatku vzduchu a neschopnost dýchat v plné míře;
 • porušení rytmu srdce (rychlý nebo pomalý srdeční tep, přerušení a extrasystol);
 • časté bolesti hlavy doprovázené závratě;
 • ztráta vědomí bez zjevného důvodu;
 • mírné zvýšení systémové teploty za nepřítomnosti infekčních onemocnění.

Vzhledem k tomu, že PMK se často spojuje s vegeto-vaskulární dystonií, mohou se také vyskytovat příznaky.

Diagnostika

Chcete-li podezření na prolaps mitrální chlopně prvního stupně, stačí požádat pacienta o jeho stížnosti a naslouchat srdečnímu rytmu pomocí stetoskopu. Ale protože se neprojeví regurgitace krve, toto znamení (hluk v srdci) může být nepřítomné, takže se musíte uchýlit k přesnějším metodám vyšetření.

Kardiografie ECHO vám nejlépe umožňuje posoudit stav a činnost ventilů. Pomocí dodatečné studie Dopplera je možné odhadnout objem krve a jak rychle se vrátí do atria během systoly (komorová kontrakce). EKG má pomocnou povahu, protože plně neodráží změny, které doprovázejí PMP.

Způsoby léčby

Léčba stupně 1 prolapsu mitrální chlopně se v některých případech nevyžaduje. Jedná se o zjištění takových změn ultrazvuku u dítěte, které nemá žádné příznaky onemocnění. Současně děti nemají žádné omezení pro tělesnou výchovu, ale není žádoucí zapojit se do profesionálních sportů.

Pokud existují příznaky onemocnění, je nutné zvolit terapii k jejímu snížení nebo odstranění. Lékař v každém případě předepisuje léčbu s přihlédnutím k individuálním charakteristikám. Mezi hlavní skupiny léčiv používaných při léčbě PMK patří:

 • sedativativní (sedativní), které se používají v souvislosti s poruchami autonomního nervového systému;
 • beta-blokátory jsou indikovány pro tachykardii a extrasystolii;
 • činidla, která zlepšují výživu myokardu (panangin, magnerot, riboxin), obsahují ve svém složení elektrolyty nezbytné pro činnost srdce;
 • antikoagulancia je předepisována zřídka, pouze při souběžné trombóze.

Je také velmi důležité optimalizovat způsob života, protože často projevy zhoršují chronickou únavu a nadměrnou nervozitu. Je nutné:

 • dodržovat režim odpočinku a práce;
 • udržovat motorovou aktivitu na přijatelné úrovni (pokud to celkový stav dovoluje);
 • pravidelně chodí do specializovaných sanatorií, kde provádějí všeobecné posilující kurzy masáže, akupunktury, bahenní terapie atd.

V některých případech se doporučuje fytoterapie, která zahrnuje použití infuze z různých směsí, které obsahují matka, hloh, šalvěj a třezalku tečkovanou.

Chirurgický zákrok na prvním stupni prolapy mitrální chlopně není ukázán.

Profylaxe a prognóza

Prevence může být prováděna pouze se sekundární vadou, s včasnou léčbou ohnisek, v nichž je lokalizována chronická infekce, a také s bojem proti hypercholesterolemiím. Při primární změně chlopně a asymptomatickém průběhu onemocnění je prognóza příznivá a může vést normální život. Také není kontraindikováno, aby bylo možné si představit dítě a nezávisle porodit. Současně stojí za to každoročně provádět ultrazvuk srdce, včas identifikovat možné změny.

Prolapsem mitrální chlopně je prohnutí jejích stěn do síňové dutiny během kontrakce komor. V tomto případě dochází k zpětnému toku krve, jehož objem určuje závažnost selhání. První stupeň je nejzákladnější a ve většině případů je asymptomatický, ale často je doprovázen poruchou autonomního nervového systému. U PMC 1 stupně je možné provést symptomatickou léčbu, ale nejdůležitější je sledovat režim dne, provádět mírné fyzické cvičení a potom se srdeční choroba nemusí nikdy projevit.

Proč se PTC zobrazuje?

Patologické selhání trikuspidálního ventilu je vrozené a získané. Častěji vrozené anomální defekty ventilů ventilu a jeho vláknitého kroužku vznikají v důsledku intrauterinního účinku na plod toxických faktorů. K tomu dochází přibližně v 3-9 týdnech těhotenství, kdy v těle budoucnosti dítě položí životně důležité orgány. Vrozená nedostatečnost trikuspidální chlopně může také vzniknout v důsledku patologických stavů pojivové tkáně, genetického (Morphanova syndromu) a získaných.

Získaný prolaps třikluzivních chlopní se objevuje znovu na pozadí jiných patologických stavů:

 • revmatismus;
 • revmatoidní artritida;
 • drogová závislost (méně často alkoholismus);
 • karcinoidní syndrom (vývoj karcinoidního nádoru vyvolává výskyt hormonu v krvi, který způsobuje nenapravitelné poškození chlopňových struktur srdce);
 • infekční léze srdce (infekční endokarditida);
 • poškození akordů a svalů trikuspidální chlopně;
 • trauma hrudníku.

Klasifikace

V moderní kardiologické praxi je běžné rozlišovat čtyři stupně prolapsu trikuspidální chlopně:

Stupeň I - charakterizovaný výskytem drobné regurgitace, která nenarušuje celkový stav organismu nemocného;
Stupeň II - zpětný tok krve z komor se zvyšuje a síla trysky dosahuje 2 cm;
Stupeň III - výrazná regurgitace s poruchou funkce srdečního svalu;
Stupeň IV - silná regurgitace, kdy se do komory vrací přibližně 40% celkové krve.

Obvykle se izoluje primární a sekundární formy PTC. Primární varianta onemocnění nastává bez projevů plicní hypertenze, kdy se patologický proces vytváří na pozadí primárních abnormalit normální funkce srdečního orgánu. Sekundární prolaps TK je onemocnění způsobené plicní hypertenzí a zvýšením velikosti pravého srdce.

Klinický obraz

V raných fázích prolapsů TC nebo rozvoj patologického procesu 1 závažnosti pacienta, zpravidla nejsou žádné stížnosti od kteréhokoli ze srdce, a nemoc je možné pouze podezření v rámci lékařského vyšetření. První příznaky onemocnění se objevují, když se zvyšuje objem regurgitace. U vyjádřených forem nedostatečnosti trikuspidální chlopně se u pacientů objevují následující klinické projevy patologického procesu:

 • pocit slabosti, únavy a únavy;
 • opuch distálních částí dolních končetin a přední břišní stěny;
 • viditelná pulzace cervikálních žil;
 • snížená diuréza;
 • srdeční rytmus s poruchami rytmu (tachykardií);
 • bolest v srdci;
 • dušnost;
 • v těžkých případech - hemoptýza.

U pacientů na lékaře s 2,3 až 4 stupňů trikuspidálního výhřezu ventilu stěžují na pocit slabosti, ztráta pracovní schopnosti a těžkosti v žaludku a nohou. Často takové pacienty do popředí stížností na snížení objemu moči vyrobeného, ​​že chybně vnímán renální patologie.

Symptomy PTC ze srdce:

 • hypertrofie pravého srdce;
 • příznaky poškození jiných ventilů;
 • pansystolichesky hluk, který se zvyšuje vdechováním;
 • Auskultatory nad srdcem je slyšet zvuk "tleskat plachty"

Při prolapsu trikuspidální chlopně se vedle změn v srdci projevuje také zvýšení velikosti jater, dyspepsie, závažnosti v pravém hypochondriu a portální hypertenze.

Podle statistických údajů je u pacientů, kteří pravidelně užívají omamné látky, nejčastěji prolaps s poruchou trikuspidálních ventilů.

To je způsobeno tím, že přijímací prostředky omamné v nehygienických podmínkách, je jednou z hlavních příčin toxické nebo infekční endokarditidu, ve které jsou klapky ztrácejí svoji pružnost a schopnost dokončit uzávěru během diastoly.

Komplex diagnostických opatření

Diagnóza PTC je důležitou etapou léčby onemocnění. Mělo by být komplexní a včasné, což zvýší pacientovu šanci na zotavení. Lékař může na základě stížností předpokládat vývoj onemocnění u pacienta, stejně jako objektivní vyšetření: palpation, percussion, auscultation of the heart.

Následující metody instrumentálního výzkumu mohou potvrdit diagnózu:

 • elektrokardiografie, která umožňuje určit dilataci pravé komory;
 • echokardiografii, která umožňuje diagnostikovat přítomnost deformací ventilů trikuspidální chlopně a regurgitace;
 • katetrizaci pravého srdce, pomocí kterého můžete určit nárůst tlaku v srdcových komorách a plících;
 • Radiografie hrudní dutiny umožňuje potvrdit diagnózu plicní hypertenze;
 • výpočetní tomografii a MRI pro odhalení rozšíření pravého srdce.

Vlastnosti a moderní přístupy k léčbě onemocnění

Léčba prolapsu trikuspidální chlopně v praxi je léčivá a účinná. Výběr metody terapie závisí na několika faktorech: individuální charakteristiky těla pacienta, stupeň vývoje patologického procesu, přítomnost komplikací ze srdce, stejně jako souběžné onemocnění. Někdy lékaři doporučují přestat užívat jakékoli léky. To je užitečné v případech, kdy pacient nemá charakteristickou symptomatologii onemocnění nebo se projevuje v zanedbatelné míře.

Léčba léků se provádí hlavně s ohledem na prolaps trikuspidálního ventilu 1. stupně. Je zaměřen na obnovení chlopenních struktur a nedovoluje, aby patologický proces pokračoval. Za účelem pomoci těchto pacientů lékaři předepíše léky s diuretickým účinkem, jakož i formulace skupiny ACE inhibitorů, srdečních glykosidů, antikoagulancií, beta-blokátory.

Složitější varianty prolapsu trikuspidálního ventilu vyžadují operační korekci. V pozdních stádiích onemocnění lékaři nabízejí svým pacientům plánovanou chirurgickou intervenci s rekonstrukcí (plasty) vláknitého ventilového kroužku nebo jeho protézy. Posledně jmenovaný je vhodný pro neefektivní plastickou chirurgii, endokarditidu infekční geneze, hrubé změny struktury a struktury chlopenního aparátu.

Účinnost lidových léků při léčbě prolapsu trikuspidální chlopně nebyla prokázána. Prevence nemoci spočívá v odmítnutí kouření a pití alkoholických nápojů, včasné detekci a léčbě závažných onemocnění, racionální a vyváženou stravu, uklidňující cvičení. Nepříznivou prognózou onemocnění je vývoj trvalé tricuspidální insuficience. Pacienti s PTC jsou zabiti rostoucími příznaky srdečního selhání, pneumonie nebo plicní embolie.

Jak Valvular srdce funguje

Patologie srdeční aktivity jsou zaznamenány v prolapsu ventilů, které oddělují atrium od komory. Ventily jsou otevřené během diastoly - tento jev odpovídá uvolnění myokardu. Když se srdce uzavře, což odpovídá systolu, ventily jsou uzavřeny a zabraňují pohybu krve z komory zpět do atria.

Komorová komora z komory v levé straně srdce je navzájem oddělena mitrální chlopní. Ventil se skládá ze dvou ventilů spojovacích tkání, které se otevírají do komory během diastoly a umožňují, aby krev proudila z atria do komory. Ventil ležící mezi atriou a komorou na pravé straně srdce se nazývá tricuspid (tricuspid).

Izolovaný prolaps trikuspidální chlopně u mladších dětí a dospívajících je extrémně vzácný, způsobený stejnými příčinami jako vada mitrální chlopně.

Příčiny patologie

Patologie mitrální chlopně se týká běžných onemocnění, pozorovaných hlavně u dospívajících. U dívek je onemocnění zjištěno mnohem častěji než u chlapců. V přítomnosti prolapsu nejsou ventily srdeční chlopně pevně uzavřeny, krev je přenesena zpět do atria, což způsobuje narušení srdce a ovlivňuje krevní oběh.

Nemoc je vrozená, stejně jako získaná. Získaný, stejně jako vrozený prolapse mitrální chlopně u dětí se vyskytuje častěji ve věku 7-15 let. Vrozená malformace je dědičná a předává ji dítě od matky.

Vrozený prolaps

Výskyt příznaků onemocnění způsobených poruchou mitrálního i trikuspidálního ventilu je spojen:

 • Se znaky vývoje srdečních tkání;
 • Deformace osnovy, zvláštnosti připoutanosti;
 • Při narušení inervace ventilů s dysfunkcí autonomního nervového systému.

Příčinou onemocnění u dětí může být disproporce ve velikosti, zvětšení mitrálního kroužku, nesprávné připojení ventilů ke stěně srdce. Poruchy ve vývoji pojivové tkáně jsou zděděny, projevující se silnou dilatovatelností ventilů, prodloužení srdečních chordů. Vada je většinou příznivá, je více vlastností těla než nemoc.

Vrozená patologie mitrální chlopně se často kombinuje s vegetovaskulární dystonií a projevuje podobné příznaky.

Získaná vada

Onemocnění srdečních chlopní může způsobit onemocnění autonomního nervového systému, změny v psychoemotional sféře. Příčinou patologie může být trauma v oblasti hrudníku. Roztržení akordu způsobené úderem způsobuje odpojení ventilu, což je porušení uzávěru ventilů. Onemocnění obvykle probíhá s obtížemi a vyžaduje chirurgickou léčbu.

Prolaps mitrální chlopně získaný v průběhu života u dětí se často vyskytuje u revmatické srdeční choroby. Nemoc se vyskytuje v důsledku zánětu akordů, křídel způsobených angínou, šarlami. Tyto infekční nemoci mohou způsobit poškození srdečních chlopní a záchvat reumatizmu.

Symptomy

Děti s defektem mitrální chlopně mají asthenickou stavbu, vysoký růst, špatně vyvinuté svalstvo. Takové děti se vyznačují flexibilitou, pohyblivostí v kloubech. Dívky jsou často blonďaté, modrooké. U dětí s vrozenou malformací se mění nálada, únava, slzotvornost a úzkost. Děti jsou náchylné k depresi, mají strachy, včetně strachu ze smrti. Symptomy často neodpovídají závažnosti prolapsu, prognóza onemocnění je příznivá.

Pro zlepšení stavu dětí s prolapsem je nutné zajistit řádnou denní rutinu, dostatečný spánek, klidné a dobrotivé rodinné prostředí.

Nedostatečný rozvoj pojivové tkáně se projevuje u blízkých příbuzných dítěte s křečovými žilkami, skoliózou, kýlou, krátkozrakostí, strabismem. Předpokládejme, že dítě může mít onemocnění s častými bolestmi v krku, nachlazeními. U dětí se zaznamenávají patologické stavy:

 • Šití krátkodobých bolesti na hrudi;
 • Palpitace s pocity nepravidelnosti v rytmu;
 • Bolesti hlavy po spánku;
 • Vertigo po prudkém vzestupu;
 • Sklon k mdloby.

Mdloby jsou poměrně vzácné a jsou způsobeny tím, že jsou v uvolněném pokoji se silnými emocemi. Všechny bolestivé příznaky se objevují u dítěte po silných emočních zážitcích, únavě a jsou dobře odstraněny přípravky valeriánů, valokoranem nebo jinými uklidňujícími látkami.

Stupně prolapsu

Rozsah vypouštění ventilu v atriu poskytuje představu o závažnosti patologie. Při prolapsu srdeční chlopně se vyskytují:

 • U 1 stupně - otok ventilů na 5 mm;
 • U 2 stupňů - ventily vyčnívají do atria o 9 mm;
 • U 3 stupňů - ventily vstupují do atria o 10 mm nebo více.

Stupeň prolapsu nemusí vždy odpovídat závažnosti onemocnění. Přesnější charakterizace onemocnění se získá vyšetřením objemu krve, která se v průběhu systoly nebo regurgitace odhodí zpět do atria.

Kvantitativní regurgitace je dána délkou trysky, která je hodena do atria:

 • Stupeň je detekován ultrazvukovým vyšetřením ve formě výčnělku ventilů směrem k atriu.
 • 1 stupeň regurgitace může být asymptomatická. V této fázi není délka proudění krve větší než 1 cm.
 • Při 2. stupni onemocnění je pozorován s délkou trysky nepřesahující 2 cm.
 • Pro 3. stupeň onemocnění je délka trysky větší než 2 cm.
 • 4 stupně - nejtěžší, proud krve se velice rozšířil.

0 a 1 stupeň regurgitace odpovídá fyziologické normě, nevyžaduje léčbu, ale dítě potřebuje kontrolu nad kardiologem.

Diagnostika

Spolehlivou metodou rozpoznání prolapsu srdeční chlopně jakéhokoli stupně u dítěte je ultrazvuk - echokardiografie. Metoda umožňuje stanovit stupeň vyklenutí ventilu v atriu a množství odlitku.

Vyšetření pacientů, naslouchání srdci jsou rozhodujícími metodami diagnostiky v patologii srdeční chlopně. Známkou výčnělku ventilu do atria s kontrakcí komor je kliknutí doprovázené pozdním systolickým šelestím. Kliknutí jsou jasněji viditelná pod zatížením a ve svislé poloze.

Klepnutí je způsobeno vychylováním letáků. Tricuspidální prolaps je charakterizován cvaky během inspirace v pozdním stadiu kontrakce komory a při exhalaci - v počáteční fázi systoly.

Instrumentální diagnostika se provádí pomocí:

 • Echokardiografie;
 • EKG;
 • Holter monitoring;
 • Radiografie;
 • Katetrizace.

Léčba

S vrozeným nevýznamným prolapsem jsou děti pod kontrolou kardiologa, ale nejsou jim předepsána léčba. Dítěti se doporučuje plavání, tělesná výchova. Rozhodnutí o zaměstnávání profesionálními sporty je přijato lékařem.

Uvolněte příznaky s vrozeným prolapsem první pomoci u sedativ, léků obsahujících hořčík. Při náhlém palpitaci se používá nespavost, úzkost, Novo-Passit, valerián. Získaný prolapse 3, 4 stupně vyžaduje jak léčbu, tak léčbu bez léků.

Lékařská terapie

Terapie je zaměřena na zlepšení výživy myokardu a eliminuje dysfunkci autonomního nervového systému. Riboxin, Panangin, je předepsán ke zlepšení kontraktility srdečního svalu.

Pokud je příčinou získané malformace angina pectoris, je pacientovi předepsána antibiotika. Léčení se provádí v nemocnici pod dohledem lékaře, lidové metody nepřinese zotavení, ale způsobí jen komplikace.

Léčba bez léků

Stav pacienta se zlepšuje při provádění fyzioterapeutických postupů:

 • elektroforéza s bromem, hořčík;
 • masáž páteře;
 • akupunktura.

Při významném stupni prolapsu jsou ventily uchváceny k chirurgickému zákroku pro plast nebo výměnu.

Nejúspěšnější operace, včetně miniinvazivních, jsou prováděny v zahraničí. Mnoho rodičů si v Izraeli zvolí srdeční léčbu, protože vědí o silné materiální a technické základně a zručných rukou lékařů izraelských klinik.

Více Informací O Plavidlech