Vegeta-vaskulární dystonie

Vegeta-vaskulární dystonie - komplex funkčních poruch, který je založen na porušení regulace vaskulárního tónu autonomního nervového systému. Projevující paroxysmální nebo trvalé bušení srdce, nadměrné pocení, bolest hlavy, mravenčení v srdci, zarudnutí nebo blednutí obličej, chlad, mdloby. Může vést k rozvoji neuróz, přetrvávající arteriální hypertenze, výrazně zhoršuje kvalitu života.

Vegeta-vaskulární dystonie

Vegeta-vaskulární dystonie - komplex funkčních poruch, který je založen na porušení regulace vaskulárního tónu autonomního nervového systému. Projevující paroxysmální nebo trvalé bušení srdce, nadměrné pocení, bolest hlavy, mravenčení v srdci, zarudnutí nebo blednutí obličej, chlad, mdloby. Může vést k rozvoji neuróz, přetrvávající arteriální hypertenze, výrazně zhoršuje kvalitu života.

V moderní medicíně se vegetačně-vaskulární dystonie nepovažuje za nezávislou chorobu, protože se jedná o kombinaci příznaků vyvíjejících se na pozadí průběhu organické patologie. Cévní dystonie často označované jako autonomní dysfunkce angioneurosis, psychovegetativní neurózy, vasomotorické dystonie, syndromu vegetativní dystonie a m. P.

Termín vaskulární dystonie znamená autonomní nerovnováhy vnitřní homeostáze organismu (krevní tlak, tepovou frekvenci, přenos tepla, šířku zornice, bronchiální, zažívací a vylučovací funkce, syntézu inzulínu a adrenalinu), doprovázené změnami v cévní tonus a prokrvení tkání a orgánů.

Vegeta-vaskulární dystonie je extrémně častá porucha a je pozorována u 80% populace, třetina z těchto případů vyžaduje terapeutickou a neurologickou péči. Vznik prvních projevů vegetačně-vaskulární dystonie se zpravidla týká dětství nebo dospívání; výrazná porušení mají účinek o 20-40 let. Ženy jsou náchylné k rozvojové vegetační dysfunkci třikrát více než muži.

Morfo-funkční charakteristiky autonomního nervového systému

Funkce vykonávané na autonomní nervový systém (ANS) v těle, je nesmírně důležité: to se provádí kontrolu a regulaci činnosti vnitřních orgánů s cílem zajistit zachování homeostázy - trvalé rovnováhy vnitřního prostředí. Ve svém fungování je ANS autonomní, tj. Nepodléhá vědomé, úmyslné kontrole a jiným oddělením nervového systému. Autonomní nervový systém se dosáhne regulací mnoha fyziologických a biochemických procesů: udržování termoregulační optimální krevní tlak, metabolismus, tvorbu moči a trávicí, endokrinní, kardiovaskulární, imunitní reakce, atd...

VNS se skládá ze sympatických a parasympatických oddělení, které mají opačné účinky na regulaci různých funkcí. Mezi příznivé účinky SNS patří dilatace žáka, zvýšené metabolické procesy, zvýšený krevní tlak, snížený tón hladkého svalstva, zvýšená srdeční frekvence, zvýšené dýchání. Parasympatika - zúžení žíly, snížení krevního tlaku, zvýšení tónu hladkého svalstva, snížení srdeční frekvence, zpomalení dýchání, zvýšená sekreční funkce trávicích žláz atd.

Normální činnost VNS je zajištěna soudržností fungování sympatického a parasympatického oddělení a jejich adekvátní reakcí na změny vnitřních a vnějších faktorů. Porušení rovnováhy mezi sympatickým a parasympatickým účinkem VNC způsobuje vývoj vegetativně-vaskulární dystonie.

Příčiny a vývoj vegetačně-vaskulární dystonie

Vývoj vegetato-cévní dystonie u malých dětí může být způsobeno poruchami v perinatálním období (hypoxie plodu), porodní trauma, nemoci novorozeneckém období. Tyto faktory negativně ovlivňují tvorbu somatického a autonomního nervového systému, užitečnost funkcí, které provádí. Autonomní dysfunkce u těchto dětí se projevují trávicími poruchami (časté zvracení, nadýmání, nestabilní stolici, snížená chuť k jídlu), citová nevyrovnanost (zvýšeného konfliktu, náladovost), náchylný k nachlazení.

V pubertě, vývoj vnitřních orgánů a růst organismu jako celku před tvorbou neuroendokrinní regulace, což vede ke zhoršení autonomní dysfunkcí. V tomto věku, cévní dystonie projevují bolestí v srdci a srdeční tep chaoticky, labilní krevní tlak, neuropsychiatrické poruchy (únava, snížení paměti a pozornosti, vznětlivý, vysoce úzkost, podrážděnost). Cévní dystonie se vyskytuje u 12-29% dětí a mladistvých.

U dospělých pacientů, výskyt cévní dystonie může být vyprovokován a zhoršuje v důsledku dopadu chronických onemocnění, deprese, stres, neuróza, traumatické poranění mozku a poranění míchy, endokrinní onemocnění, gastrointestinální abnormality, hormonálními změnami (těhotenství, menopauza). V každém věku, je rizikovým faktorem pro rozvoj vegetativní-cévní dystonie je konstituční dědičná.

Klasifikace vegetačně-vaskulární dystonie

Dosud nebyla vyvinuta jediná klasifikace vegetačně-vaskulární dystonie. Podle různých autorů se vegetativní dysfunkce liší podle několika následujících kritérií:

 • Podle převaze sympatických nebo parasympatických účinků: sympathicotonic, parasimpatikotonichesky (vagotonický) a smíšené (sympatický-parasympatiku) typ cévní dystonie;
 • Vzhledem k tomu, prevalence autonomních poruch: generalizované (se zájmem ve stejnou dobu několika orgánových systémů), přičemž systém (jedna strana systému orgánů) a lokální (místní) formy vegetativní-cévní dystonie;
 • Podle závažnosti kurzu: latentní (latentní), paroxysmální (paroxysmální) a trvalá (trvalá) varianty průběhu vegetačně-vaskulární dystonie;
 • Závažností projevů: mírný, mírný a těžký průběh;
 • Na etiologii: primární (konstitučně podmíněná) a sekundární (kvůli různým patologickým stavům) vegetativně-vaskulární dystonii.

Na charakteru útoků, komplikujících průběh cévní dystonie, izolované sipmpatoadrenalovye, vagoinsulyarnye a smíšené krizí. Světelné krize jsou charakterizovány monosymptomatickými projevy, probíhají s výraznými vegetativními posuny, posledních 10-15 minut. Krize mírné závažnosti mají polysymptomatické projevy, výrazné vegetativní posuny a trvání 15 až 20 minut. Těžké krize projevuje polisimptomatikoy, těžké vegetativní poruchy, hyperkineza, křeče, trvání záchvat přesahující jednu hodinu a astenie poslekrizovoy po dobu několika dnů.

Symptomy vegetačně-vaskulární dystonie

Projevy cévní dystonie měnit, v důsledku mnohostranný účinek na organismus VNS regulující základní autonomní funkce -. Dýchání, průtok krve, pocení, močení, trávení a jiné příznaky autonomní dysfunkce mohou být vyjádřeny trvale nebo zjevně záchvaty krizí (záchvaty paniky, mdloby, jiné paroxysmální stavy).

Existuje několik skupin příznaků vegetačně-vaskulární dystonie způsobené převažujícím narušením činnosti různých tělesných systémů. Tyto poruchy se mohou projevovat izolovaně nebo v kombinaci s ostatními. Srdeční projevy vegetačně-vaskulární dystonie zahrnují bolest v srdci, tachykardii, pocit přerušení a blednutí v srdci.

Když porušování respirační regulace cévní dystonie projevující dýchacích potížích: zrychlené dýchání (tachypnoe), neschopnost hlubokého nádechu a výdechu plné, pocity dušnosti, hmotnost, hrudníku kongesce, těžkou paroxysmální dušností, připomínající astmatických záchvatů. Cévní dystonie může projevit různé poruchy disdinamicheskimi: vibrace a žilní krevní tlak, krevní onemocnění krevního oběhu a lymfatické tkáně.

Vegetativní poruchy termoregulace zahrnují labilitu tělesné teploty (zvýšení na 37-38 ° C nebo pokles na 35 ° C), pocity chladu nebo pocit tepla, pocení. Výskyt termoregulačních poruch může být krátkodobý, dlouhodobý nebo trvalý. Porucha vegetativní regulace trávicí funkce je dyspeptickou poruchou: bolesti a křeče v břiše, nevolnost, erukace, zvracení, zácpa nebo průjem.

Cévní dystonie může způsobit různé druhy močových cest: anorgasmie, pokud jsou uloženy libido; bolestivé, časté močení, v nepřítomnosti organických patologie močového ústrojí a podobně. g. psycho-neurologické projevy vaskulární dystonie letargie, slabost, únavu při nízkém zatížení, sníženou účinnost, zvýšenou dráždivost a pláč. Pacienti, kteří trpí bolestmi hlavy, meteodependent, poruchy spánku (nespavost, povrchních a neklidný spánek).

Komplikace vegetačně-vaskulární dystonie

Průběh vegetačně-vaskulární dystonie může být komplikován vegetačními krizemi vyskytujícími se u více než poloviny pacientů. V závislosti na převazech poruch v této nebo té části vegetativního systému se rozlišují sympatorerenální, vaginální a smíšené krize.

Vývoj sympatomadrenální krize nebo "záchvat paniky" nastává pod vlivem ostrého uvolnění adrenalinu do krve, ke kterému dochází na velení vegetativního systému. Průběh krize začíná náhlou bolestí hlavy, rychlým srdečním tepem, kardialgií, zarudnutím nebo zarudnutím obličeje. Existuje arteriální hypertenze, puls se zrychluje, je podkožní stav, třesoucí se třes, necitlivost končetin, pocit intenzivní úzkosti a strachu. Konec krize je stejně náhlý jako začátek; po ukončení nebo ukončení - asténie, polyurie s přidáním moči nízké měrné hmotnosti.

Vaginální krize se projevuje v příznacích, v mnoha ohledech oproti sympatickým účinkům. Jeho vývoj je doprovázen uvolňováním inzulinu do krve, prudkým poklesem hladiny glukózy, zvýšením aktivity trávicího systému. Vaginální krize je charakterizována pocity srdečního blednutí, závratě, arytmií, potíže s dechem a pocitu nedostatku vzduchu. Sníží se pulz a pokles krevního tlaku, pocení, propláchnutí kůže, slabost, ztmavnutí očí.

Během krize dochází k zesílení peristaltiky střev, dochází k nadýmání, rozhýbání, nutkání na defekaci, je možná tekutá stolice. Po ukončení útoku se vyskytuje výrazná post-cirrusová asténie. Častěji existují smíšené sympaticko-parasympatické krize charakterizované aktivací obou částí autonomního nervového systému.

Diagnostika vegetačně-vaskulární dystonie

Diagnostika vegetativní vaskulární dystonie je obtížná kvůli různorodosti příznaků a absence jasných objektivních parametrů. V případě vegetačně-vaskulární dystonie můžeme spíše hovořit o diferenciální diagnóze a eliminaci organické patologie určitého systému. Za tímto účelem se pacienti podrobí konzultaci s neurológem, endokrinologem a kardiologem.

Při objasnění anamnézy je nutné stanovit rodinné zatížení autonomní dysfunkce. Pacienti s vagotonií v rodině mají vyšší pravděpodobnost výskytu onemocnění žaludku, bronchiálního astmatu, neurodermatitidy; se sympatikotonií - hypertenzním onemocněním, ischemickou chorobou srdce, hypertyreózou, diabetes mellitus. U dětí s vegeto-vaskulární dystonií je anamnéza často zatěžována nepříznivým průběhem perinatálního období, opakujícími se akutními a chronickými ohniskovými infekcemi.

Při diagnostice vegetačně-vaskulární dystonie je třeba vyhodnotit počáteční vegetativní tón a indexy vegetativní reaktivity. Počáteční stav VNS se odhaduje na odpočinek na analýze stížností, EEG mozku a EKG. Vegetativní reakce nervového systému se určují pomocí různých funkčních testů (ortostatické, farmakologické).

Léčba vegetačně-vaskulární dystonie

Pacienti s vegeto-vaskulární dystonií jsou léčeni pod dohledem praktického lékaře, neurologa, endokrinologa nebo psychiatra, v závislosti na převládajících projevech syndromu. Při vegetativně-vaskulární dystonii se provádí komplexní, dlouhodobá, individuální terapie s ohledem na povahu vegetační dysfunkce a její etiologii.

Přednost při výběru léčby dané nemedikamentoznymu přístup: normalizace práce a odpočinku, odstranění nečinnosti, dávkované fyzické zátěže, omezení účinků emoční (stres, počítačových her, sledování televize), individuální a rodinné psychologické korekce, racionální a pravidelná strava.

Pozitivní výsledek léčby vegetativní vaskulární dystonie je pozorován z terapeutické masáže, reflexoterapie, vodních procedur. Aplikovaný fyzioterapeutický účinek závisí na typu autonomní dysfunkce: vagotonie vykazuje elektroforézu s vápníkem, mezatonem, kofeinem; se sympatikotonií - s papaverinem, euphylinem, bromem, hořčíkem).

Nedostatečná restabilita a fyzioterapeutická opatření jsou předepsána individuálně zvolená léčebná terapie. Chcete-li snížit aktivitu autonomní odezvy předepsaných sedativ (kozlík, motherwort, třezalka tečkovaná, balzám, atd.), Antidepresiva, sedativa, nootropik. Příznivým terapeutickým účinkem je často glycin, kyselina gopantenová, kyselina glutamová, komplexní vitamíny a minerální přípravky.

Pro snížení projevy sympatikotonie používané beta-blokátory (propranolol, propranolol) vagotonický účinky - (. Schisandra přípravky Eleutherococcus a kol), rostlinné psychostimulancia. Při léčbě vegeta-vaskulární dystonie, chronické ložiska infekce, jsou současně léčeny endokrinní, somatické nebo jiné patologie.

Vývoj závažných vegetačních krizí může v některých případech vyžadovat parenterální podávání neuroleptik, trankvilizátorů, β-blokátorů, atropinu (v závislosti na tvaru krize). U pacientů s cévní dystonie by měla být pravidelná lékařská prohlídka (každé 3-6 měsíce), a to zejména na podzim a na jaře, pokud je to nutné opakování komplexních terapeutických opatření.

Prognóza a profylaxe vegetačně-vaskulární dystonie

Včasná detekce a léčba vegetativně-vaskulární dystonie a její důsledná prevence v 80-90% případů vedou ke zmizení nebo k výraznému poklesu mnoha projevů ak obnovení adaptivních schopností organismu. Neřízený průběh vegetačně vaskulární dystonie přispívá k tvorbě různých psychosomatických poruch, psychologickému a fyzickému znevýhodnění pacientů a negativně ovlivňuje kvalitu jejich života.

Soubor opatření pro prevenci vegetativní vaskulární dystonie by měl být zaměřen na posílení mechanismů samoregulace nervového systému a zvyšování adaptivních schopností organismu. Toho se dosáhne zlepšením životního stylu, optimalizací odpočinku, práce a fyzické aktivity. Prevence exacerbací vegetačně-vaskulární dystonie se provádí pomocí racionální léčby.

Vegeta-vaskulární dystonie

Vegeta-vaskulární dystonie (zkrácený název IRR) Je symptomatický komplex klinických projevů, lišících se různorodostí a vztahujících se k různým orgánům a systémům. VSD se vyvíjí v důsledku přítomnosti abnormalit ve struktuře a fungování centrální a / nebo periferním nervovém systému.

Toto onemocnění není samostatnou nosologickou formou, ale pokud je VSD kombinována s jinými patogenními faktory, pak může nastat řada onemocnění s psychosomatickou složkou. Kvůli této podmínce je tedy možné se vyvíjet arteriální hypertenze, bronchiální astma, ischemická choroba srdeční, peptický vřed a dalších patologií. Vegetativní změny přímo ovlivňují průběh některých onemocnění u dětí. Přítomnost určitých onemocnění však také zhoršuje vegetativní poruchy.

Podle statistik, příznaky vegetativní-cévní dystonie projevuje nejčastěji u dětí 7-8 let, ačkoli takové porušení může objevit v každém věku. Léčba onemocnění vyžaduje přibližně třetinu případů.

Příčiny vegetačně-vaskulární dystonie

Existuje mnoho důvodů, proč se vytvářejí vegetativní poruchy. Nejdůležitější v tomto případě jsou primární odchylky v částech autonomního nervového systému, které jsou dědičné a ve většině případů jsou sledovány podél linie matky.

Vegeta-vaskulární dystonie je často způsobena perinatálními lézemi nervového systému. Pokud jsou centrální části autonomního nervového systému poškozeny, v důsledku toho dochází k emoční nerovnováze, děti projevují neurotické a psychotické poruchy. Vývoj VSD vyvolává různé psychotraumatické účinky: mohou to být domácí konflikty, napjaté klima v rodině, alkoholismus rodičů atd. Pravidelné emoční přetížení, trvalé stres, nadměrné duševní napětí se také stává příčinou vývoje vegetačně-vaskulární dystonie.

Jako důvody pro IRR, odborníci také určují přítomnost endokrinní, somatická, neurologické onemocnění, náhlé změny v povětrnostních podmínkách, environmentální problémy, hypodynamie nebo nadměrné zatížení, nedostatek vitamínů a prospěšných mikroelementů, další faktory.

Symptomy vegetačně-vaskulární dystonie

Symptomy vegetačně-vaskulární dystonie se liší odrůdou. Ty přímo závisí na typu vegetativních poruch, tedy na prevalenci vagotonia nebo sympatikotonie.

Při vagotonii u dětí dochází k různým hypochondriakálním projevům: rychle se unaví, paměť je narušena, schopnost pracovat a snižovat studie, poruchy spánku, deprese, plachost, nerozhodnost.

Pacient výrazně snižuje chuť k jídlu, je velmi těžké tolerovat chlad, někdy cítí nedostatek vzduchu a chilliness. Jako příznaky IRR se projevují také vestibulární poruchy, pocit bolesti nohou v noci, závratě, nevolnost, akrocyanóza, pocení, otok, časté močení, alergie.

V přítomnosti kardiovaskulárních onemocnění IRR příznaky bradyarytmiemi, cítil bolest v jeho srdci, periodické spouštění krevního tlaku, tlumené tóny srdce.

U pacientů s sympatikotonií má pacient následující příznaky VSD: krátká nálada, změny nálady, vysoká citlivost na bolest, nepřítomnost, neurotických stavů. Pravděpodobně pocit tepla, chladu končetin, parestézie a znecitlivění v končetinách ráno. Pravidelně se může zvýšit tělesná teplota, může dojít k atonické zácpě. Jak se mohou vyvinout kardiovaskulární poruchy tachykardie a zvýšení krevního tlaku.

U dětí se někdy VSD provádí latentně a je zobrazován trvale nebo po vyjádření vlivu negativních faktorů. Pravidelně to může být vegetativních krizí (paroxyzmy, záchvaty paniky, vegetativní bouře). Tyto podmínky mohou být vyvolány emočním přetížením, silným fyzickým a duševním stresem a také v důsledku měnících se povětrnostních podmínek, přenášených infekčních onemocnění. Krize může trvat několik minut (krátkodobě krize) nebo několik hodin nebo dnů (prodloužený krize).

U dětí v raném věku se projevuje vegetativně-vaskulární dystonie s některými zvláštnostmi. U dětí v předškolním věku mají vegetativní poruchy mírnou formu, takže mají známky vagotonie. VSD se závažněji vyskytuje u pacientů v dospívání. Symptomy v tomto případě jsou rozmanité, často paroxyzmy se vyvíjejí.

Diagnostika vegetačně-vaskulární dystonie

Až dosud neexistuje jednotná klasifikace IRU. Proto je v procesu diagnostiky nemoci nutně zohledněna řada bodů. Odborníci proto věnují pozornost etiologickým faktorům, variantám poruch (smíšené, vagotský, sympaticko-tonické typy), jakož i orgány, které jsou zapojeny do procesu, jaký je stav autonomního nervového systému, povaha onemocnění a stupeň jeho závažnosti.

Při diagnostice vegetačně-vaskulární dystonie je důležité zvážit, zda podobné příhody byly pozorovány u blízkých příbuzných pacienta a zda studovat charakteristiky perinatálního období. Specialista studuje současný stav autonomního nervového systému, určuje vegetativní tón, reaktivitu a zajišťuje aktivitu. Za tímto účelem se provádí analýza stížností a objektivních parametrů, využívají se informace získané pomocí EKG a kardiotervervalografie.

Pacienta nutně konzultuje několik specialistů různých profilů. V průběhu diferenciální diagnostiky je důležité vyloučit ty nemoci, jejichž příznaky se podobají projevům VSD. Je nutné vyloučit vrozené srdeční vady, reumatické srdeční onemocnění, revmatická horečka, nereumatickou kardiitis. Pokud je příznakem VSD zvýšený krevní tlak, pak je důležité odlišit onemocnění od arteriální hypertenze. Výskyt respiračních poruch, které se projevují ve formě dyspnoe a udušení, by měly být odlišeny od bronchiální astma. Pokud má pacient horečka, pak by měl být nejprve odstraněn, infekční endokarditidy, septicemie, onkologických onemocnění. Pokud má pacient výrazné psychovegetativních příznaků, pak jsou duševní poruchy vyloučeny.

Léčba vegetačně-vaskulární dystonie

Pro účinnost terapie je důležité, aby léčba vegetativní vaskulární dystonie probíhala komplexním individuálním přístupem, trvá dostatečně dlouhou dobu a měla by být vzata v úvahu povaha vegetativních poruch.

Ve většině případů se nepoužívají farmakologické metody k léčbě IRR. Lékař jistě poradí pacientovi, aby změnil denní režim na správnější, neudržoval hypodynamii, snažil se neustále poskytovat tělu normální tělesnou zátěž, omezit účinky emoční povahy. Důležitou roli přináší racionální a zdravá strava.

Navíc, účinná masážní procedury jsou speciální masáže, procedury ve vodě, akupunktura. V závislosti na typu vegetativních poruch je určena určitá metoda fyzioterapie.

Pokud uvedené metody léčby VSD nemají správný účinek, pak odborník vybere pacienta komplex speciálních terapií s léčivými přípravky. Léčba začíná malými dávkami a postupně se přivádí k optimální dávce léků.

Při léčbě vegetativně-vaskulární dystonie je důležité přijmout opatření k léčbě chronické fokální infekce a doprovodných patologií.

V léčbě VSD nejčastěji jmenován sedativy, antidepresiva, nootropika, uklidňující prostředky. Komplex doporučuje příjem vitamínů a mikroelementů. Používají se také léky určené k aktivaci mozkového a periferního krevního oběhu.

Pokud se u pacienta vyvinou vegetativní paroxysm, pak ve vážných případech se předepisuje parenterální podávání neuroleptik, uklidňovačů, atropinu. Léky jsou předepsány v závislosti na povaze krize.

Je důležité důležité trvalé sledování pacientů, zejména u dětí v dětství. Zkouška se provádí jednou za několik měsíců, pravidelnost se určuje v závislosti na tvaru a závažnosti onemocnění. Vzhledem k exacerbaci choroby během přechodných období - na jaře a na podzim - během tohoto období může být průzkum časově náročný.

Pokud je onemocnění možné léčit včas a použije se účinná komplexní terapie, je prognóza pro obnovu příznivá.

Prevence vegetačně-vaskulární dystonie

Pro účinnou profylaxi vegetačně-vaskulární dystonie je nutné aplikovat soubor opatření zaměřených na prevenci vývoje onemocnění. K tomu je třeba zabránit stávajícím rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit nástup nebo zhoršení IRR.

Abychom se zbavili nemoci nebo zabránili jeho projevům, je důležité věnovat pozornost způsobu života, měnícímu se postoji ke spánku, výživě, činnosti. Je moudré střídat období intenzivní práce a odpočinku, zlepšit režim a kvalitu výživy, neustále se věnovat tělesné výchově nebo praktikovat některé sporty. Pozitivní dopad na stav těla bude mít i běžnou každodenní gymnastiku. Je důležité věnovat co nejvíce času na čerstvém vzduchu denně, snažit se vyhnout stresovým situacím a silným emočním otřesům. Odborníci doporučují učit se několik relaxačních technik a aplikovat je v kritických situacích.

Důležitým bodem pro prevenci vegetačně-vaskulární dystonie je odmítnutí kouření, minimalizace nebo úplné odmítnutí pít alkohol. Současně stav plavidel normalizuje spotřebu zeleniny, zeleniny, ovoce, obilovin, mořských živočichů.

Odborníci také doporučují, aby nezanedbávali každodenní kontrastní sprchu, která účinně chrání před "poruchami" v autonomním nervovém systému.

Vegetální vaskulární dystonie: příznaky a léčba u dospělých

Termín VSD používá ve své praxi pouze lékaři zemí SNS, na západě chybí tato nemoc. V tomto ohledu existuje určitý zmatek.

Někteří experti nerozpoznávají existenci vegetačně-vaskulární dystonie u dospělých, jiní naopak považují za podmíněnou nosologickou formu.

Komplex příznaků a příčin dystonie je rozsáhlý, proto by vyšetření mělo být komplexní a kvalifikované. Nicméně ve většině případů není syndrom spojen s žádným vážným onemocněním, což je známkou funkčních poruch.

Takže, co je to v jednoduchých slovech? Vegetativní dystonie se snižuje důležitou vaskulární činnost oběhového systému, včetně souvisejícího vyloučení nebo stlačení krevních cév zásobujících tkáň přívodní kabel, krční páteře. VSD je schopen přeměnit dospělých lidský život do pekla, protože toto onemocnění přispívá k porušení kardiovaskulárního systému a trávicího traktu, a mohou také vyvolat psychické poruchy.

Chcete-li zjistit, zda je možné se navždy zbavit vegeto-vaskulární dystonie, je třeba znát její symptomy a skutečné léčebné režimy, včetně lidových léků. Právě tyto aspekty IRR u dospělých se budeme zabývat v tomto článku.

Klasifikace

Dosud nebyla vytvořena jednotná klasifikace VSD. Podle různých autorů se vegetativní dysfunkce liší podle několika následujících kritérií:

 1. Smíšený typ. Vyskytuje se, když nastane konflikt mezi parasympatií a sympatií. Vypadá to jako boj o vedení v nervovém systému a to je také abnormální.
 2. Hypotonním typem. Pokud parasympatický nervový systém převládá po celý den, tělo přeteče energií a nemůže používat síly, deprese, hypotenzi atd.
 3. Na hypertonickém typu. Pokud sympatický nervový systém převládá po celý den, člověk cítí palpitace, pocit strachu, tělo se rychle stává unavené, spí špatně, parasympatikum se nedokáže vyrovnat a síla se neobnoví.

Vzhledem k povaze záchvatů, které komplikují příznaky vegetačně-vaskulární dystonie, jsou izolovány sipppathoadrenální, vaginální a smíšené krize. Světelné krize jsou charakterizovány monosymptomatickými projevy, probíhají s výraznými vegetativními posuny, posledních 10-15 minut.

Krize mírné závažnosti mají polysymptomatické projevy, výrazné vegetativní posuny a trvání 15 až 20 minut. Těžké krize projevuje polisimptomatikoy, těžké vegetativní poruchy, hyperkineza, křeče, trvání záchvat přesahující jednu hodinu a astenie poslekrizovoy po dobu několika dnů.

Příčiny

Proč vzniká IRR a co to je? Vegeta-vaskulární dystonie je porušení autonomního nervového systému. VNS je zodpovědný za udržování vnitřní rovnováhy v lidském těle a ovlivňuje všechny orgány a systémy orgánů. Porušení funkce VNS se nejčastěji projevuje formou porušování funkce krevního oběhu, trávení, výměny tepla.

U dospělých je prevalence syndromu ve věkové skupině 20-30 let velká, zatímco u žen jsou projevy dystonie častější než u mužů. U starších pacientů se pravděpodobnost vzniku VSD výrazně snižuje.

Mezi vnějšími faktory, které přispívají k vzniku příznaků VSD, je třeba uvést:

 • silný stres, deprese;
 • těžké virové infekce;
 • vliv elektrického proudu;
 • radioaktivní ozařování;
 • nadměrné sluneční záření;
 • nepříznivá ekologie;
 • alkoholismus, drogová závislost;
 • nespavost, duševní přepracování;
 • těžká fyzická aktivita;
 • kraniocerebrální trauma;
 • prodloužené bakteriální onemocnění (např. angina, bronchitida).

Riziková skupina postihuje poměrně velký počet lidí:

 1. Ženy. Je ironií, že ženy jsou svou povahou emocionální, citlivější a citlivější. Proto je duševní stav snadněji narušen.
 2. Adolescenti, těhotné ženy, ženy během nástupu menopauzy (závažné hormonální přerušení).
 3. Lidé, jejichž práce je úzce spojena s cestováním (neustálou aklimatizací), sedavým způsobem života.
 4. Muži a ženy s diagnózou cervikální osteochondrózy.
 5. Žijící v neustálém psycho-emocionálním nepohodlí.
 6. VSD se může vyskytnout u osob, u kterých došlo k porodu, k hladkému kyslíku, a to i při narození.
 7. Podezřelí a náchylní lidé jsou také ohroženi.
 8. Lidé, kteří byli v rodině diagnostikováni s VSD (dědičná predispozice).
 9. Trpí chronickými nemocemi.

Nemoc se projevuje některými příznaky, které se vyskytují paroxysmálně nebo mají trvalý charakter. Navíc přítomnost trvalých symptomů naznačuje vrozenou nestabilitu nervového systému.

Společné známky IRR u dospělých

Vegeta-vaskulární dystonie u dospělých symptomů je velmi odlišná, v závislosti na slabém místě v těle, které reaguje na podnět.

Nejčastěji však experti zaznamenávají tyto známky:

 • návaly tepla;
 • křeče cév;
 • povrchní spánek;
 • třes rukou a dokonce i nohou;
 • mdloby;
 • silné palpitace;
 • apatie a nedostatek síly;
 • ostrý nedostatek vzduchu;
 • časté bolesti hlavy a dokonce i migrény;
 • srdeční arytmie ve všech projevech;
 • vnitřní chvění a různé projevy obav;
 • bolest v kloubech, bez ohledu na artritidu a artrózu;
 • studené ruce kdykoli, a to i při teplotách a teplotách;
 • neurotické odchylky od nadměrné reaktivity a aktivní pasivity.

Jedná se o nejcharakterističtější příznaky VSD, které dospělí často ignorují, odpisují se od jednotlivých fyziologických charakteristik.

Symptomy vegetačně-vaskulární dystonie

V případě příznaků vegetativní-cévní dystonie jsou velmi různorodé, vzhledem k mnohostrannému dopadu na těle SNC, hlavní regulační autonomních funkcí - dýchání, průtoku krve, pocení, močení, trávení a další.

V tomto ohledu se několik skupin symptomů vegetačně-vaskulární dystonie u dospělých vyznačuje převažujícím narušením aktivity různých tělesných systémů. Tato porušení mohou nastat samostatně nebo v kombinaci s ostatními:

 1. V kardiovaskulárním systému: poruchy srdeční frekvence (časté nebo zastavení), kolísání krevního tlaku, bolest v levé polovině hrudníku;
 2. V dýchacím systému: pocit nedostatku vzduchu, udušení, dušnost, dušnost, rychlé dýchání;
 3. V zažívacím systému: nevolnost a zvracení, plynatost, bolest, pálení žáhy, zácpa a průjem;
 4. V termoregulačním systému: zimnice, chladné končetiny, zvýšené pocení, na pozadí stresu, zvýšení teploty;
 5. Ve vestibulárním systému: závratě, preokluzivní stavy;
 6. V močovém reprodukčním systému: zvýšené močení, bolest a svědění v genitální oblasti;
 7. V emocionální sféře: úzkost, úzkost, fobie, zvýšená únava, snížená účinnost, stálý emoční stres, snížená nálada, slzotvornost, chuť k jídlu a poruchy spánku.

Průběh vegetačně-vaskulární dystonie může být latentní, může mít trvalý charakter nebo se může projevit paroxysmálně (vegetativní krize). Nejčastěji dochází k krizím na pozadí duševního a fyzického násilí, se zvýšeným emočním stresem a také s různými infekčními nemocemi. Jejich doba trvání se může lišit od několika minut až několika hodin.

Útoky z exacerbace VSD

Útok vegetačně-vaskulární dystonie náhle začíná náhle. Člověk má náhle srdeční tep, stoupá krevní tlak, kůže se stává bledá, stoupá tělesná teplota a rozvíjí se chlad. Během útoku má člověk silný strach. Po krizi se uvolní velké množství lehkého moče a vyvine se silná slabost, včetně třesu v nohou a neschopnosti normálního pohybu. V období po krizi je možný prudký pokles krevního tlaku.

Navíc exacerbace AVR může nastat jako vaginální křivka. To se vyznačuje tím, náhlého výskytu synkopy předcházet presyncopal přechodné jevy (např, ztmavnutí očí, hučení v uších, závažné slabost, pocit neskutečnosti). Také během útoku, osoba může zdát tvrdé a silné bolesti v břiše, naléhavou touhu vyprázdnění střeva, zvýšenou pohyblivost trávicího traktu, snížení tlaku, bradykardie, pocení a návaly horka, nevolnost, úzkost a strach vyjádřil.

Diagnostika VSD

Abychom pochopili, jak léčit vegetativní vaskulární dystonii, je nutné nejen diagnostikovat onemocnění, ale také určit příčinu jejího vývoje.

Proto, aby byla správně diagnostikována VSD, je vyžadována odbornost, stejně jako koordinace práce takových specialistů jako kardiolog, neuropatolog, terapeut. Je třeba odstranit další diagnózy s podobnými rysy.

K tomu budete muset projít některými zkouškami:

 • počítačová elektroencefalografie,
 • elektrokardiografie,
 • magneto-nukleární rezonance,
 • vegetativních testů.

Samozřejmě bude diagnóza určena výsledky rozhovoru s pacientem po obeznámení s jeho stížnostmi.

Léčba vegetačně-vaskulární dystonie

Pokud je zjištěna vegeta-vaskulární dystonie, léčba se provádí v závislosti na typu syndromu a terapeutická strategie musí vzít v úvahu další dostupné fyzické nemoci.

Komplex léčby zahrnuje léčebné metody metod VSD a jiných léků, které mohou být někdy velmi účinné a dokonce nahrazují základní léky.

Léčba tímto syndromem by proto neměla začínat užíváním léků, ale se změnou stravování a životního stylu. Je třeba poznamenat:

 • přiměřený způsob práce a odpočinku;
 • vyváženou a zdravou výživu;
 • adekvátní úroveň fyzické aktivity;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • likvidace pracovních rizik;
 • vyhýbání se stresovým situacím nebo rozvoji odolnosti proti stresu;
 • normalizace indexu tělesné hmotnosti.

Následující metody také mají velký vliv na léčení VSD:

 • vodní postupy;
 • reflexní terapie;
 • terapeutická masáž.

Rovněž fyzioterapeutický účinek bude záviset na typu dysfunkce vegetativního systému.

 • s vagotonií, předepisuje se elektroforéza s vápníkem, kofeinem a mezatonem.
 • se sympatikotonií - s papaverinem a bromem, hořčíkem a euphylinem.

Pokud tato opatření, která mají za cíl obnovení, moc nepomáhají, pak předepisují léky. Jsou vybírány individuálně pro každého pacienta, začínají s minimálními dávkami a postupně přinášejí požadovanou koncentraci. Zvláštní pozornost je věnována odstraňování chronických ložisek infekce v těle, léčbě endokrinních a dalších patologií.

Lékařské léky pro dospělé u starších osob

Léčba vegetovaskulární dystonie je založena hlavně na příznacích. Není možné přesně říci, které léky budou předepsány pro léčbu, závisí na vlastnostech případu, jsou zvoleny pouze po vyšetření pacienta.

V první řadě jsou předepsány antidepresiva a uklidňující prostředky. Dávka se vybírá na základě závažnosti příznaků. Navíc jsou předepsány antihypertenziva nebo naopak kofein pro zvýšení krevního tlaku. B vitaminy B, ženšen a beta-blokátory jsou považovány za povinné.

Zvláštní skupinou v léčbě make VSD nootropně účinnými léčivy (jako je například „Nootropil“, „Pyracetam“), které jsou schopné zlepšení energetické procesy a zpracovává prokrvení mozku, čímž se zvyšuje odolnost proti cerebrální hypoxii. Tyto léky aktivují intelektuální funkce, zlepšují paměť mozku. Nemůžete je však sami přijmout.

Zvažte některé léky používané při léčbě vegetativní vaskulární dystonie:

 1. Persen. Má uklidňující a relaxační účinek.
 2. Nový průchod. Látka rostlinného původu má výrazný sedativní účinek, pomáhá v boji proti strachu a úzkosti.
 3. Corvalol. Zklidňuje tělo, pomáhá normalizovat spánek. Má také relaxační efekt.
 4. Valocormid. Poskytuje spasmolytické, relaxační a kardiotonické (snížení zatížení srdce). Koreňuje excitabilitu nervového systému.
 5. Normatens. Lék, který se potýká s hypertenzí. Také lék způsobuje vazodilataci, minimalizuje celkovou odolnost periferních cév. Fyziologický spánek hlubší.
 6. Azafen. Eliminuje úzkost, zlepšuje náladu, eliminuje smutek.
 7. Vinpocetin. Lék, který zlepšuje pohyb mozku. Produkuje vazodilatační efekt.

Spektrum léků užívaných k léčbě VSD je tedy značně široká. To je způsobeno skutečností, že na rovnoprávném základě s léčbou základního onemocnění je nutné provést účinnou symptomatickou terapii zaměřenou na zastavení bolestivých projevů VSD.

Lidová léčba vegetativní vaskulární dystonie

Použití lidových metod je klasifikováno podle typu VSD:

 1. Když vegetativní poruchy hypotonic použitý typ byliny, jako je ženšen, Aralia písečné slaměnky, ďábla, sibiřský ženšen, parcha saflorovitá, jalovce, medvědice, čínské magnólie vinné révy, brusinky. Jsou určeny ke zlepšení pohody a zvýšení tlaku.
 2. Při poruchách hypertenzní nebo smíšeného typu běžně používané bylinné a rostliny, které mají uklidňující účinek: máta peprná, kozlík, šalvěj, pelyňku, kořen pivoňka, meduňka, chmel. Tyto bylinky naopak uklidňují a snižují tlak.

Vegetační vaskulární dystonie je primárně porucha nervového systému. Proto je ve většině případů léčba VSD lidových léků založena na příjmu uklidňujících odvarů léčivých rostlin s funkcí normalizace krevního tlaku a aktivity srdečního svalu.

 1. Ve stejném množství se rozmíchávají květy měsíčku měsíčku, kořeny a oddenky valeriánů, plody kmínu, mokřiny a semena kopru. 1 lžičku sbírky pro 200 ml vroucí vody, nechte stát dvě hodiny, filtr. Použijte v vegeto-vaskulární dystonii 4-5 krát za 1 polévkovou lžíci. lžíci denně.
 2. 0.5 Použití ovoce frakce jalovce, 0,5 frakce puškvorce oddenky, 2 podíly šípků, 2 podíly bylinkovým Řebříček, 1 jahodového listu frakce, frakce 1 bylina rozrazil, 1 bylinu Hypericum frakce 1 frakce květiny čekanka mixu. Vezměte 2 lžíce. l. sběr, přidat 500 ml vroucí vody, trvá na termos noci. Filtrujte a podávejte infuzi ve 3 dávkách na prázdný žaludek.
 3. Tinktura matky. Vezměte 40 až 50 kapek 3 až 4 krát denně. Pokud jde o účinnost, tento lék překračuje dokonce i tinkturu valeriána. Zmírňuje bolest v srdci, zmírňuje nervový šok a srdeční tep.
 4. Je třeba míchat 200 ml přírodních kahrů, medu a čerstvě vymačkané mrkve, česneku, citronu, ředkvičky a řepných džusů. Vezměte tento přípravek na 15 ml (polévková lžíce) půl hodiny před snídaní, obědem a večeří.
 5. Strouhaný rhizome z valerianu - 15 g, yarrow-50 g, citrónový balzám - 10 g vylijte 1 l horké vody, nalijte na nízkém ohni a vařte po dobu 20 minut, filtrovejte. Pít vývar při vegeto-vaskulární dystonii na 150 ml 3x denně před jídlem.
 6. 200 g sušených meruněk, 25 g vlašských ořechů, rozinky bez semen, fíky - nejlépe sušené, vše rozdrcené. Jezte 1 denně za 1 polévkovou lžíci. lžíce umyté jogurtem. Průběh léčby je jeden měsíc, přestávka 1 týden a opakování. Směs je užitečná při vegetativní vaskulární dystonii a také má chuťové vlastnosti.
 7. Jeden sklo fenykl osivo, a 10 g drceného kořene kozlíku lékařského suchého zalijeme 1 litru vařící vody v termosce, nechá se stát po dobu dvou dnů, zfiltruje se, potom se přidá 50 g medu, napětí. Pijte 2 lžíce. lžíce před jídlem.

Léčivé byliny nevyvolávají závislost a závislost, lze je užívat po dlouhou dobu. Mají měkký terapeutický účinek na tělo; Dále je možné rychle určit, zda jsou v každém konkrétním případě vhodné pro léčbu. Přesto před zahájením příjmu národních prostředků je nutné specifikovat přítomnost kontraindikací u svého lékaře.

Fyzioterapie

Metody fyzioterapeutické léčby této vegetativní poruchy zahrnují:

 • elektrosleep;
 • elektroforéza;
 • indukční teplo;
 • darsonvalization;
 • galvanizace;
 • laserová terapie;
 • magnetická terapie;
 • aeroionoterapie.

Fyzioterapie při léčbě vegetativně-vaskulární dystonie je zaměřena na regulaci vaskulárního tónu, normalizaci metabolismu a eliminaci bolesti. Povahu, pravidelnost a intenzitu postupů zvolí lékař podle charakteristik onemocnění.

Masáž

Masáž s vegetoneurozou by měla být prováděna v souladu s typem onemocnění. U hypertenzního typu se doporučuje masáž oblasti límce, nohou, břicha. Techniky šoku spolu s výtoky by měly být vyloučeny.

Když Antihypertenzní vegetativní-cévní dystonie, a vytvořit bod masáž pomocí prvků, jako jsou hlazení, tření, hnětení, vibrace. Masáž pomáhá normalizovat funkci nervového systému, eliminovat bolesti hlavy a přizpůsobit pacientovu spánek.

Cvičení

Úleva státu přináší každodenní procházky na čerstvém vzduchu, mírné cvičení. Je zvláště vhodné navštívit plavecký bazén pravidelně, plavání doporučuje všichni lékaři. Lyžování v zimním lese, pěší turistika - vše, co dává dostatečné zatížení svalům a přináší radost.

To je zvláště důležité. Třídy musí být zábavné. Můžete se naučit tančit břišní tanec nebo latinský tanec. Pohyb hudby, živá komunikace je skvělý lék na depresi.

Prevence IRR: Jak se vyhnout krizím

Tato preventivní opatření pomohou vyhnout se krizím, které jsou způsoby, jak se vyskytnout u lidí, kteří trpí VDD.

Především se týká dodržování určitých pravidel:

 1. Racionálně vyvážená výživa s odmítnutím škodlivých potravin (slaná, kořeněná, smažená, mouka, sladká, rychlé občerstvení atd.);
 2. Celonoční odpočinek (spánek by měl trvat nejméně 8 hodin v dobře větraném pokoji);
 3. Sport (povinné: 10-15 minutové ranní cvičení a 2-3x týdně navštívit sportovní sekci);
 4. Denní 1-2hodinové procházky na čerstvém vzduchu;
 5. Harmonizace pracovní činnosti a rekreace;
 6. Opuštění návyků.

Tak, dystonie je nemoc, která nepředstavuje nebezpečí pro lidské životy, ale zároveň výrazně snižuje jeho kvalitu. Přítomnost jakýchkoli příznaků VSD je příležitostí pro konzultaci se specialistou. Koneckonců, jen včasné a správné léčby je zárukou zlepšení, čímž se zvyšuje šance zbavit VVD.

Vegeta-vaskulární dystonie: typy, příčiny, příznaky, léčba u dospělých a dětí

Možná, že mezi námi není nikdo, kdo nikdy neslyšel o vegetačně-vaskulární dystonii (VSD). Není to náhoda, protože podle statistik Trpí až 80% dospělé populace planety a asi 25% dětí. Kvůli větší emocionalitě ženy trpí vegetační dysfunkcí třikrát častěji než muži.

Patologie je obvykle zjištěna v dětství nebo v mladém věku, vrchol symptomů klesá na 20-40 let - nejschopnější a nejaktivnější období, zatímco je narušen obvyklý rytmus života, brání se profesní činnosti, ovlivňují se rodinné vztahy.

Co je to: onemocnění nebo rysy fungování nervového systému? Otázka podstaty vegetativní dysfunkce zůstala po dlouhou dobu kontroverzní, odborníci ji nejprve definovali jako onemocnění, ale jak se pozorovali pacienti, bylo jasné, že VSD je funkční porucha, která postihuje především psychiku a vegetaci.

Ve stejné době, funkční poruchy a subjektivní bolestivé pocity jsou nejen nuceni změnit způsob života, ale také vyžadují včasné a kvalifikované pomoci, protože v průběhu času se mohou rozvinout do více - ischemické choroby srdeční, vysoký krevní tlak, vředy nebo cukrovka.

Příčiny vegetačně-vaskulární dystonie

Autonomní nervový systém, včetně sympatických a parasympatických divizí, reguluje funkce vnitřních orgánů, udržuje konstantní vnitřní prostředí, tělesná teplota, tlak, srdeční frekvence, trávení, a tak dále. D. Z dobře koordinované činnosti těchto útvarů je závislá na správné reakce na vnější podněty, přizpůsobit ji stále měnící se podmínky prostředí, stres a přetížení.

Autonomní nervový systém pracuje nezávisle, autonomně, nesnáší naši touhu a vědomí. Soucit určuje takové změny, jako je nárůst tlaku a pulzu, dilatace žáka, zrychlení metabolických procesů a parasympatií zodpovědný za hypotenzi, bradykardii, zvýšené sekreci trávicích šťáv a tón hladkého svalstva. Téměř vždy tyto části autonomního nervového systému mají opačný, antagonistický účinek a v různých životních podmínkách převažuje vliv jednoho z nich.

Když se vegetativní funkce rozpustí, objeví se řada příznaků, které se nezachovávají s obrazem žádných známých onemocnění srdce, žaludku nebo plic. Když VSD obvykle nenajdou organické poškození jiných orgánů a pokusy pacienta najít hrozné onemocnění ve svém těle jsou marné a nevedou očekávané ovoce.

VSD úzce souvisí s emocionální sférou a rysy psychiky, proto se obvykle odehrává s různými psychologickými projevy. Přesvědčit pacienta, že nemá patologii vnitřních orgánů, je velmi obtížné a psychoterapeut opravdu může poskytnout účinnou pomoc.

Příčiny vegetačně-vaskulární dystonie nejrozmanitější a někdy i v raném dětství nebo dokonce iv období nitroděložního vývoje. Z nich jsou nejdůležitější:

 • Intrauterinní hypoxie, abnormální porody, dětské infekce;
 • Zdůrazňuje, neurózy, silné fyzické přetížení;
 • Kraniocerebrální trauma a neuroinfekce;
 • Hormonální změny v těhotenství, v dospívání;
 • Dědictví a rysy ústavy;
 • Rozdíl mezi chronickou patologií vnitřních orgánů.

Patologický průběh těhotenství a porodu, infekce v raném dětství přispívají k projevům příznaků vegetačně-vaskulární dystonie u dětí. Takové děti jsou náchylné k rozmarům, neklidné, často se zvratují, trpí průjem nebo zácpa, jsou náchylné k častým nachlazením.

U dospělých se mezi příčiny vegetativní vaskulární dystonie, stresem, silnými emočními zážitky, fyzickým přetížením dostávají do popředí. Morbidita v dětství, špatné fyzické zdraví a chronická patologie se mohou stát i v budoucnu pozadím pro VSD.

U dospívajících, vegetativní-cévní dystonie spojené s rychlým růstem, když fyzický vývoj autonomního systému prostě „nemá čas,“ mladý tělo nemůže správně přizpůsobit se zvýšila své požadavky, příznaky poruchu přizpůsobení je psychologický v týmu a rodiny, stejně jako fyzické - s palpitací, hypotenzí, dušností atd.

Symptomy VSD

Symptomy vegetačně-vaskulární dystonie jsou extrémně rozmanité a ovlivňují fungování mnoha orgánů a systémů. Z tohoto důvodu se pacienti, kteří hledají diagnózu, podrobí všem druhům výzkumu a navštíví všechny známé odborníky. Obvykle v době stanovení diagnózy především aktivní pacienti mají impozantní seznam diagnostických postupů a prošel se často věří v přítomnosti závažného onemocnění, protože příznaky mohou být vyslovováno tak, že není pochyb o tom, že je více strašidelné diagnózy, spíše než IRR.

V závislosti na prevalenci tohoto nebo tohoto projevu se rozlišují typy vegetativně-vaskulární dystonie:

 1. Sympatikonický;
 2. Parasympatikonická;
 3. Smíšený typ VSD.

Závažnost symptomů určuje snadný, středně závažný nebo závažný průběh patologie a prevalence jevů VSD nám umožňuje identifikovat zobecněné a místní formy, když mnoho systémů nebo někdo trpí. S průběhem VSD může být skrytá, paroxysmální nebo trvalá.

Hlavní znaky VSD jsou:

 • Bolest v srdci (srdeční zácpa);
 • Arytmie;
 • Respirační poruchy;
 • Vegetační poruchy;
 • Kolísání vaskulárního tónu;
 • Neuro-podobné státy.

Srdeční syndrom s VSD, vyskytující se u 9 z 10 pacientů, je pocit srdečního rytmu nebo potlačení srdce, bolest na hrudi, nepravidelný rytmus. Pacienti se dobře neusnadňují fyzickou námahou, rychle se unavují. Kardialgie může spálit, bolet, prodloužit nebo krátkodobě. Arytmie se projevuje tahi nebo bradykardií, extrasystolem. Důkladné vyšetření srdce obvykle nevykazuje žádné strukturální a organické změny.

Vegeta-vaskulární dystonie, protékající hypertonickým typem, se projevuje zvýšením krevního tlaku, který však nepřesahuje hraniční hodnoty, které se pohybují mezi 130-140 / 85-90 mm Hg. Art. Opravdové hypertenzní krize se dějí zřídka. Na pozadí kolísání tlaku, bolesti hlavy, slabosti, palpitace jsou možné.

Vegeta-vaskulární dystonie hypotonickým typem je spojena se zvýšeným tónem parasympatického nervového systému. Tito pacienti jsou apatická, ospalá, slabá a unavená, mdloba, mezi nimi asthenikové a štíhlé subjekty převažují, jsou bledé a často zmrazují. Systolický krevní tlak v nich je obvykle na úrovni 100 mm Hg. Art.

U všech forem VSD jsou možné bolesti hlavy, neustálé únavy, poruchy stolice v podobě průjmu nebo zácpy, dýchavičnost, pocit hrudníku v krku a nedostatek vzduchu. Cerebrální dystonie je doprovázena závratě, mdlobou, hlukem v hlavě.

Teplota těla se bez příčiny zvyšuje a také se spontánně snižuje. Charakterizované pocením, "horké záblesky" ve formě zčervenání obličeje, chvění, chilliness nebo pocit tepla. Pacienti s VSD jsou meteosenzitimní, špatně přizpůsobení fyzickému namáhání a stresu.

Psychoemotická sféra si zasluhuje zvláštní pozornost, která trpí různými formami autonomní dysfunkce. Pacienti jsou apaticky nebo naopak příliš aktivní, podrážděni, strachoví. Tam jsou často záchvaty paniky, fóbie, podezření, deprese. V závažných případech jsou možné sebevražedné tendence, téměř vždy existuje hypochondrie s nadměrnou pozorností v jakémkoli, dokonce i nejzávažnějším příznaku.

VSD je častěji diagnostikována u žen, které jsou emocionální, mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít různé důvody, zažívají větší stres během těhotenství, porodu a následnou výchovu dětí. Příznaky se mohou při menopauze zhoršovat, pokud nastane významná hormonální změna.

Symptomy VSD jsou velmi odlišné, ovlivňují mnoho orgánů, z nichž každý je velmi akutní. Spolu se zřejmými nemocemi se emoční pozadí mění. Podrážděnost, slzotvornost, nadměrné nadšení pro jejich stížnosti a hledání patologie porušují sociální adaptaci. Pacient přestává komunikovat s přáteli, zkazí vztahy s příbuznými a způsob života se může uzavřít. Mnozí pacienti preferují být doma a osamělí, což nejenže nezlepšuje stav, ale přispívá k ještě větší koncentraci stížností a subjektivních pocitů.

Zatím až do doby, kromě funkčních poruch, neexistují žádné další porušení vnitřních orgánů. Ale to není nic, co říkají, že všechny nemoci jsou z nervů. Déle nebo později může IRR vést k dalším onemocněním - ischemické choroby srdeční, diabetes, hypertenze, kolitida nebo žaludeční vřed. V takových případech bude kromě korekce emočního zázemí vyžadována podstatnější léčba vyvinuté patologie.

Diagnostika a léčba VSD

Vzhledem k tomu, že neexistují jasná diagnostická kritéria a patognomonické symptomy VSD, Diagnóza se obvykle vyskytuje na principu vyloučení jiné, somatické, patologie. Různé symptomy tlačí pacienty k návštěvě různých odborníků, kteří nenacházejí odchylky ve funkci vnitřních orgánů.

Pacienti s příznaky VSD potřebují konzultaci s neurológem, kardiologem, endokrinologem, v některých případech psychoterapeut. Lékaři pečlivě rozhovoru s pacientem o povaze stížností, přítomnosti mezi příbuznými případů peptického vředu, hypertenze, diabetu, neurózách. Důležité je zjistit, jak se těhotenství a porod v matce, v raném dětství pacienta, zda příčinu IRR může dostat do nepříznivých účinků ještě před narozením.

Mezi průzkumy se obvykle provádějí vyšetření krve a moči, elektroencefalografie, funkční testy pro analýzu autonomního nervového systému, EKG je povinné.

Pokud diagnóza není pochybná a jiné nemoci jsou vyloučeny, lékař rozhodne o potřebě léčby. Terapie závisí na symptomech, na jejich závažnosti a stupni postižení pacienta. Až do nedávné doby, pacienti s měničem byly podávány podle neurologů, ale dnes je považován za nepopiratelný fakt, že největší částka podpory může poskytnout terapeut, protože IRR - je především problémem psychogenní plánu.

Nejdůležitější v léčbě vegetačně-vaskulární dystonie patří k obecným opatřením. Samozřejmě, většina pacientů očekává, že jim bude podána pilulka, která okamžitě odstraní všechny příznaky onemocnění, ale nestane se tak. Úspěšné odstranění patologie vyžaduje práci samotného pacienta, jeho touhu a touhu normalizovat jeho zdravotní stav.

Obecná opatření pro léčbu AVI zahrnují:

 1. Zdravý životní styl a správný režim.
 2. Dieta.
 3. Přiměřená fyzická aktivita.
 4. Eliminace nervového a fyzického přetížení.
 5. Fyzioterapeutické a vodní procedury.

Zdravý životní styl je základem pro správné fungování všech orgánů a systémů. Když je VSD vyloučen z kouření, zneužívání alkoholu. Je třeba normalizovat způsob práce a odpočinku, s vyjádřenými příznaky může být nutné změnit typ pracovní činnosti. Po náročném pracovním dni je třeba správně odpočívat - nikoli ležet na gauči, ale spíše se procházet na čerstvém vzduchu.

Pacienti strava s měničem nesmí obsahovat soli a přebytečnou tekutinu (zvláště hypertenzní typu), je nutné vzdát se silnou kávu, mouku, tuk a kořeněná jídla. Hypotonika ukazuje mořské plody, tvaroh, čaj. Vzhledem k tomu, že většina pacientů má potíže s trávením, trpí porucha střevní motility a stolička, strava musí být vyvážená, lehká, ale full - obiloviny, luštěniny, libové maso, zelenina, ovoce, ořechy, mléčné výrobky.

Fyzická aktivita umožňuje normalizovat tón autonomního nervového systému, tak pravidelné cvičení, cvičební terapie, pěší výlety - dobrou alternativou k domácímu zážitku sedět nebo ležet. Velmi užitečné jsou všechny druhy vodních procedur (koupele, kontrastní sprchy, potápění s chladnou vodou, bazén), protože voda nejen umožňuje posilovat svaly, ale také zmírňuje stres.

Pacienti s VSD se musí co nejvíce chránit před emočním a fyzickým přetížením. Televize a počítač jsou silně dráždivé, takže lépe ne zneužívají. Bude mnohem užitečnější komunikovat s přáteli, jít na výstavu nebo do parku. Pokud chcete trénovat v tělocvičně, měli byste vyloučit všechny druhy silových cvičení, zvedat závaží a nejlépe preferovat gymnastiku, jógu a plavání.

Fyzioterapeutické postupy pomohou výrazně zlepšit stav. Představuje akupunkturu, masáž, magnetoterapii, elektroforézu s hořčíkem, papaverinem, vápníkem (v závislosti na formě patologie).

Léčba sanatorií je zobrazen všem trpícím VSD. Není nutné současně zvolit instituce s kardiologickým profilem, jen normální sanatorium nebo výlet do moře. Oddejte od obvyklých věcí, změňte situaci, nové známosti a komunikace vám umožňují abstrakovat z příznaků, odvrátit a uklidnit.

Léky je určena převládající symptomatologií u konkrétního pacienta. Hlavní skupinou drog s VSD jsou fondy se sedativním účinkem:

 • Phytopreparace - valeriánská, matka, novorozenec atd.;
 • Antidepresiva - cipralex, paroxetin, amitriptylin;
 • Zmírňovače - seduxen, elenium, tazepam, grandaxin.

V některých případech jmenovaných nootropika (piracetam, omnaron), kardiovaskulární léky (cinnarizin, aktovegin, cavinton), psychofarmaka - Grandaxinum, Medazepam, sonapaks. Když hypotonic typ VSD pomáhá uvítací tonikum a adaptogenů fitosredstv - sibiřský ženšen, ženšen, Pantocrinum.

Léčba zpravidla začíná více "měkkými" bylinnými léky, v nepřítomnosti účinku přidat lehké uklidňující prostředky a antidepresiva. Se závažnou úzkostí, záchvaty paniky, neurózovými poruchami bez korekce léků a vůbec ne.

Symptomatická léčba je zaměřen na odstranění příznaků z jiných orgánů, především - kardiovaskulárního systému.

Při tachykardii a zvýšeném krevním tlaku jsou předepisovány anakrilin a další léky ze skupiny beta-adrenoblockerů (atenolol, egilok). Kardialgias jsou obvykle odstraněny užíváním sedativ - seduksena, corvalol, valocordin.

Bradykardie méně než 50 úderů za minutu vyžaduje použití atropinu, přípravků belladonové. Ochlaďte studenou tonikovou koupel a sprchu, cvičení.

Léčba lidovými prostředky může být docela efektivní, že mnohé bylinky mají tak nutný uklidňující účinek. Použijte valerián, matka, hloh, pivoňka, máta a citrón. Byliny jsou prodávány v lékárně, jsou připraveny způsobem popsaným v návodu nebo jednoduše připravují hotové sáčky ve sklenici vody. Fytoterapie může být úspěšně kombinována s užíváním léků.

Je třeba poznamenat, že jmenování popsaného "kardiálního" prostředku dosud nevypovídá o skutečné srdeční patologii, protože ve většině případů jsou problémy s rytmem srdce a tlaku funkční charakterstr. To by mělo být známo pacientům, kteří marně hledají známky skutečně nebezpečných onemocnění.

Psychoterapeutická opatření si zaslouží zvláštní pozornost. Stalo se tak, že chodit na psychiatra nebo psychoterapeuta je často považován jak pacientem, tak jeho příbuznými jako nepopiratelný znak duševní nemoci, proč se mnoho pacientů nikdy nedostaví k tomuto specialistovi. Mezitím terapeut je schopen co nejlépe posoudit situaci a provést léčbu.

Užitečné individuální i skupinové sezení používající různé metody ovlivňující psychiku pacienta. S množstvím fóbií, záchvaty paniky, neoprávněné agresi nebo apatie, nutkavé hledání totéž ve svém hrozném nemoci, terapeut pomáhá zjistit skutečnou příčinu těchto poruch, které mohou ležet v dětství, rodinné vztahy, jsou již dlouho vydržel nervový šok. Po pochopení příčiny jejich zkušeností nalezli mnoho pacientů způsob, jak je úspěšně bojovat.

Léčba VSD by měla být integrována a za účasti samotného pacienta individuálně vybírána schémata a názvy léčiv. Pacient musí pochopit, že příznaky špatného chování ze strany vnitřních orgánů souvisejí se zvláštnostmi psychiky a způsobu života, proto stojí za to zastavit hledání nemocí a začít měnit způsob života.

Otázka, zda je nutné zacházet vůbec s VSD, pokud to není nezávislá nemoc, by neměla stát. Za prvé, tento stav zhoršuje kvalitu života, snižuje účinnost, vyčerpává již vyčerpaný nervový systém pacienta. Za druhé, dlouhodobý VSD může vést k rozvoji těžké deprese, sebevražedných tendencí, asténie. Časté hypertenzní krize a arytmie nakonec způsobí organické změny srdce (hypertrofie, kardiální skleróza) a pak se problém stane opravdu vážným.

S včasnou a správnou korekcí symptomů VSD je prognóza příznivá, zlepšuje se blahobyt, obnovuje se obvyklý rytmus života, práce a sociální aktivita. Pacienti by měli být podrobeni dynamickému pozorování neurologa (psychoneurologisty, psychoterapeuta) a léčebné kurzy mohou být prováděny k preventivním účelům, zvláště v období jaro-jaro.

Více Informací O Plavidlech